Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bergama Meslek Yüksekokulu - Mantarcılık - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
1998 yılında Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitime başlamıştır
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Mantar Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve eski adı ÖSS olan sınavı kazanmış olması ya da yeni hali ile YGS sınavından 180 barajını aşmış olması veya LYS sınavını kazanmış olması gerekir. Meslek Liselerinden sınavsız geçiş yolu ile gelecek adayların da YGS sınavında 180 barajı geçmiş olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerimiz birinci sınıfta okutulan Bilgisayar I ve Bilgisayar II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden güz dönemi başında yapılan muafiyet sınavlarında 70 ve daha üzeri puan aldıklarında bu derslerden muaf sayılmaktadırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca 1. ve 2. sınıf sonunda 30 iş günü olan 2 stajını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.
Program Profili
Mantarcılık Programının amacı, Kültür mantarı yetiştiriciliği yapan kamu ve özel sektör için nitelikli eleman yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrencilere modern bir mantar işletmesinin kuruluşu, bu üretim tesislerinde kültür mantarının istemiş olduğu iklimsel koşulların sağlanması, aynı şekilde bu üretim tesislerinde kültür mantarının yetiştiriciliği, yetiştiricilikte karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözüm yolları, karşılaşılan hastalık ve zararlıların tanınması, hastalık ve zararlılara karşı kültürel önlemlerin alınması, hasat edilen mantarların muhafazası ve pazarlanması gibi konuların yanında mantarların biyolojisi, fizyolojisi ve mikolojik özellikleri de teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Programda seçmeli ders bulunmamakta olup, tüm dersler zorunlu ders kapsamındadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
- Mantarcılık ülkemizde çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Ama henüz istenilen boyutlara ulaşılamamıştır. Bunda ana neden mantar tüketiminin ülkemizde yeterli miktarda yapılmaması ve mantar hakkında halkımızın yeterli bilgiye sahip olmaması yatmaktadır. Şu anda iş bulma olanakları ağırlıklı olarak özel sektörde olmasının yanında tekniker ünvanı almış olan arkadaşların imkanları dahilinde kendileri de bu yetiştiriciliği yaparak iş imkanı sağlayabilirler. Ancak mantarcılığın ülkemizde hızlı gelişimi dikkate alırsak yakın gelecekte büyük bir sektör olarak iş bulma olanağı sağlayacak kanaatindeyiz. ‘ Mantar Teknikeri ‘ ünvanı ile çalışabilir
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Ziraat Fakültelerinde, Gıda mühendisliklerinde, Beslenme ve Diyet uzmanlığı alanında eğitim ve öğretimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
• Mantarcılık Programında eğitim ve öğretim görmek isteyen öğrencilerin, • Bedence sağlam ve dayanıklı, • Araştırmacı, • Dikkatli ve sabırlı, • Uygulamalı üretim ve laboratuar ortamında çalışırken, dikkatli, düzenli ve sabırlı • Çevre bilincine sahip, • Başkaları ile iyi iletişim kurabilen ve paylaşabilen • Güncel olayları iyi takip edebilen • 2 yıl süresince almış olduğu teorik ve uygulamaları derslerle birlikte 1. ve 2. sınıf sonunda 30 işgünü olan stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler Mantar Teknikeri olarak mezun olabilmektedirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Erkan EREN Dr. Mehmet ÇETİN Ege Üniversitesi Bergama M.Y.O. – Yusuf Perin Yerleşkesi Mantarcılık Programı Bergama-İZMİR Tel: 0-232-6312599 Fax:0-232-6311174 e-mail:erkan.eren@ege.edu.tr e-mail: mehmet.cetin@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programımızda , - İki Dr. Öğretim Görevlisi kadrolu olarak çalışmaktadır. Bergama’da Yusuf Perin Yerleşkesinde bulunan bilgisayar kontrollü iklimlendirmeye sahip 35 m2’lik 2 adet üretim odası, 120 m2 alana sahip kompost hazırlama platformu, 20 m2’lik 1 adet kompost pastörizasyon odası, 20 m2’lik misel aşılama odası, 16 m2 alana sahip 1 adet malzeme deposu ve ortalama 25 m2 alana sahip öğrenci uygulama ve dinlenme odası bulunmaktadır. Uygulamalı eğitim dışında 1 adet mantar laboratuarı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Mesleki matematiksel işlemleri çözebilme
2Kültüre alınıp yetiştiriciliği yapılabilen mantarların biyolojik ve morfolojik özellikleriyle birlikte tanıma ve kavrayabilme
3Yetiştiriciliği yapılan mantarların yetiştirme ortamlarını belirli prosesler dahilinde hazırlayabilme,
4Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik konuları takip ederek kendini geliştirebilme
5Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
6Mantar yetiştiriciliğinde karşılaşılabilecek olan aksaklıkları tespit edip çözüm önerisi sunabilme
7Bir mantar işletmesinin ekonomik analizlerinin yapılarak projelendirilmesi, iklimlendirme ve otomasyonu, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, değerlendirme ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili uygulama ve kontrolleri yapabilme,
8Sektöründe ve diğer tarımsal kesimlerle sözlü ve yazılı iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma,
9Mantar hastalık ve zararlılarını tanıma, tespit etme, hijyenik önlemleri alarak mücadele yöntemlerini uygulayabilme
10Tarımsal üretimi yaparken ekoloji konusunda bilgisini dikkate alarak çevre sorunlarını göz önünde bulunduran, üretim sonrasındaki kullanılmış yetiştirme materyalini geri dönüşümünü sağlayarak doğal ve kültürel kaynakları korumaya yönelik yetiştiricilik yapabilme,
11Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, bireysel ve grup çalışmasına sahip, fikirlerini sözlü, yazılı açık ve öz bir şekilde ifade edebilme
12Kalite yönetim sistemleri çerçevesinde sektörel gelişimde dikkate alarak üretim ve hizmet çalışmalarını yürütebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9005001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 9005001252008 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 1 0 2
3 9005001152002 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
4 9005001051998 GENEL MANTARCILIK Zorunlu 2 0 0 2
5 9005001212002 MANTAR TESİSLERİNİN PRENSİPLERİ VE İNŞAASI Zorunlu 3 2 0 4
6 9005001082018 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ-I Zorunlu 2 6 0 7
7 9005001172002 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
8 9005001042008 MİKOLOJİ-I Zorunlu 3 0 0 3
9 9005001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 9005001262011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
11 9005001032018 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 9 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9005001121998 AGARİCUS BİSPORUS YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
2 9005000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 9005001242008 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 1 1 0 2
4 9005001182002 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
5 9005001202002 KOMPOST KATKI MADDELERİ Zorunlu 3 2 0 4
6 9005001132018 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ-II Zorunlu 2 6 0 7
7 9005001101998 MİKOLOJI-II Zorunlu 3 0 0 3
8 9005001222002 MİSEL ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 3
9 9005000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 9005000962018 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 13 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9005002061998 EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
2 9005002031998 MANTAR HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 3
3 9005002051998 MANTAR İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 3
4 9005002071998 MANTAR İŞLETMELERİNDE HİJYEN Zorunlu 2 0 0 2
5 9005002092008 MANTAR TESİSLERİNDE İKLİMLENDİRME VE OTOMASYON Zorunlu 2 2 0 3
6 9005002011998 MANTAR ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PAZARA HAZIRLANMASI Zorunlu 2 2 0 3
7 9005002042012 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ-III Zorunlu 2 6 0 5
8 9005002021998 PLEUROTUS YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 3 2 0 4
9 9005002112008 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
10 19010501T11215 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 19 14 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9005002162002 BAŞLICA KÜLTUR MANTARLARI Zorunlu 2 2 0 4
2 19010501T11218 LENTİNUS YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
3 9005002101998 MANTAR ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 2 0 0 2
4 9005002152000 MANTAR HAYAT DÖNGÜLERİ VE MİSEL YAPILARI Zorunlu 2 0 0 2
5 9005002121998 MANTAR TESİSLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Zorunlu 3 0 0 5
6 9005002112012 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ-IV Zorunlu 2 6 0 5
7 9005002081998 MANTAR ZARARLILARI Zorunlu 3 0 0 3
8 SEÇ-I-MANTARCILIK SEÇ-I-MANTARCILIK Seçmeli - - - 2
9 9005002112008 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 16 10 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr