Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Su Ürünleri Fakültesi - Su Ürünleri Mühendisliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Su Ürünleri Fakültesi 1955 yılında İzmir'de kurulan Ege Üniversitesinin 11 Fakültesinden biridir. 1982 yılından bu yana lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Fakültedeki öğretim dönem sistemi şeklinde devam etmektedir. 2016-2017 akademik yılı itibariyle Su Ürünleri Fakültesine 422 lisans öğrencisi bulunmaktadır. Fakültedeki toplam öğretim süresi ilk sene isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı dahil 5 yıldır. Fakültede öğretime geçildiğinde birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda temel bilimler ve genel su ürünleri mühendisliği dersleri işlenmektedir. Dördüncü yıl Deniz-İçsu Bilimleri ve Teknolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi programlarına ayrılan öğrenciler teorik ve uygulamalı derslerin ışığında teknolojiyi kullanma ve ilgili alanda tecrübe kazanma yönünde eğitilirler. Su Ürünleri Fakültesi deneyimli akademik personeli ile birlikte bilimsel araştırma aktivitelerini sürdürür. Fakülte, araştırma görevlileri dahil 108 öğretim elemanına sahiptir. Eğitim-öğretim ve araştırma aktiviteleri 35 akademik olmayan idari personel tarafından da destek bulmaktadır. Pek çok araştırma projesi bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydedir. Yurtdışında bulunan Enstitülerle birlikte farklı alanların katılımıyla araştırma projeleri gerçekleşmiş ve hala gerçekleşmektedir. Her yıl fakülte ulusal veya uluslararası düzeyde problemleri çözmek veya fikir ve araştırma sonuçlarını paylaşmak üzere çeşitli toplantılara, seminerlere, sempozyumlara veya kongrelere ev sahipliği yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Su Ürünleri Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Su Ürünleri Fakültesi; Deniz ve İçsu Bilimleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Balıkçılık alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman ve araştırıcı insan gücü yetiştirmek, araştırma ve yayın yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, öğrencilere teorik bilgi vermenin yanında gerekli uygulamaları yaptırmayı, deniz ve içsularının ekolojik sağlıklıklarının izlenmesine, balıkçılığına ve su ürünleri yetiştiriciliğine yararlı hizmetler vermeyi hedeflemektedir. Fakülte, deniz ve içsularının ekolojik özelliklerini belirlenmeye ve balıkçılar ve su ürünleri işletmeleri ile ilgili uygulamalarda çıkan sorunları yerinde saptayarak çözüm önerileri getirmeye, balıkçıların sorunlarını çözmek üzere gerekli inceleme ve araştırmaları yapmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda bölgesel ve ulusal seviyede sucul ortamların incelenmesi yapılmakta, bölge balıkçıları ve üretim işletmecileri ile ilişki kurmakta ve işbirliğine gidilmektedir. Su ürünleri sektöründe planlanan üretim hedeflerine erişmek üzere gerekli bilgileri üretmek, yöntemleri geliştirmek ve bilgi birikimini sağlamak önemli bir görev olarak kabul edilmektedir. Eğitim-öğretim planında genel kültüre ek olarak mesleki zorunlu ve öğrencinin tercihine dayalı seçmeli dersler bulunmaktadır. Fakültemizde gerek bireysel gerekse gruplar halinde disiplinler arasında çalışmalarla Su Ürünleri ile ilgili problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Su Ürünleri Fakültesi mezunları, kamu kuruluşları, özel kuruluş ve işletmelerde olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının çeşitli birimleri ve diğer çeşitli kamu kurumları, balıkçılık ve Su Ürünleri üretim işletmelerinde çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersin başarısı ara sınav notunun en az %40’ı final sınavı notunun en fazla % 60’ı alınarak geçer not değerlendirilir. Buna ek olarak her ders için belirlenmiş yıl içi bireysel aktiviteler gösterilen oranlarda ders başarısı içi nota eklenir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ADRES: EÜ Kampusu Bornova/ İzmir Tel: 0 (232) 311 2990 - 388 32 25 Faks: 0 (232) 388 36 85 Web: http://egefish.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Fakültemizde deneyimli 41 Profesör, 39 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman ve 19 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Fakültenin Urla'da, Bornova'da ve İzmir Kuş Cennetine yakın olan 18,000 dekarlık alana sahip olan Homa Dalyan'ında olmak üzere toplam 3 adet ana binası mevcuttur. Urla'da Fakültenin 110 tonluk EGESÜF araştırma gemisi trolle ve uzatma ağlarıyla balıkçılık ve diğer alanlardaki araştırmalar için kullanılır. EGESÜF balıkçılık araştırma gemisi olarak dizayn edilmiş ve 1994 yılında çalışmalarına başlamıştır. Bu araştırma gemisi 27 metre uzunluğunda 6.5 metre genişliğindedir ve 463 HP'lık motorla çalışır. Fakültenin ayrıca 6.5 metre uzunluğunda iki küçük teknesi ve iki Şişme deniz botu vardır. SÜFA Dalyanı 1988 yılında Fakülteye devredilmiştir ve araştırma sahası olarak kullanılmaktadır. Burada çeşitli balık tuzakları ve ağlar kurulmuştur. Dalyan'da Kefal ve Çipura türleri en yaygın olarak üretilen türlerdir. Fakültede öğretime yönelik ve her bir bölümde araştırma amaçlı olmak üzere düzenlenmiş 21 laboratuvar ve akademik personelin ve öğrencilerin hizmetinde olan bir kütüphane vardır. Öğretim elemanları ve öğrenciler Ege Üniversitesi Bilgisayar Merkezi ve Bilgisayar Laboratuvarlarını veri analizleri için kullanırlar.

Program Çıktıları
1Sucul Ortam ve Su Ürünleri Mühendisliği Alanlarıyla işlgili Kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini su ürünleri mühendisliği problemlerine uygulayabilme
3Ekosistem, biyo-çeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi ve teknoloji kullanımı ile birlikte çevre sorunlarına ve çözümlerine yönelik bilgilere sahip olma,
4Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma
5Su ürünleri yetiştirme, avlama ve işleme konularında bilgi sahibi olma,
6Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilme,
7Elde ettiği verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerilerine sahip olma.
8Sorgulayıcı ve araştırıcı olma, bilgiye ulaşma, analitik düşünme ve tasarım yapabilme,
9Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,
10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verme yetisine sahip olarak, fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
11Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
12Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını uygulayabilme
13Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001001022008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 Zorunlu 2 0 0 2
2 1001001052008 FİZİK Zorunlu 2 0 0 4
3 1001001212010 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 4
4 1001001292015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 1
5 1001001072008 KİMYA Zorunlu 2 0 2 4
6 1001001032014 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 4
7 1001001272010 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
8 1001001312018 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 1 1 0 2
9 1001001012008 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
10 1001001252010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 1 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001001322014 AKUAKÜLTÜRDE MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 4
2 1001000942008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 Zorunlu 2 0 0 2
3 1001001302010 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 2 4
4 1001001202014 EKOLOJİ Zorunlu 2 0 1 3
5 1001001342015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 1
6 1001001142014 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 1001001282014 MUKAVEMET Zorunlu 2 0 0 2
8 1001001262015 SU BİTKİLERİ Zorunlu 1 0 2 3
9 1001001112010 TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 1 0 2 3
10 1001000922008 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 1001000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 0 9 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001002032014 AKUAKÜLTÜR MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
2 1001002052014 AKVARYUM BALIKLARI YETİŞTİRİCİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
3 1001002012014 AV ARAÇLARI VE AVLAMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
4 11020101T11223 BALIK BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 4
5 1001002092014 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 1 3
6 SEÇ-DERS-3-YY SEÇMELİ DERS GRUBU 3 -YY Seçmeli - - - 6
7 1001002112014 SU ÜRÜNLERİ GIDA KİMYASI I Zorunlu 2 0 2 4
8 1001002072014 SUCUL OMURGASIZLAR Zorunlu 2 0 1 3
Toplam 14 4 6 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001002182008 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
2 1001002122014 BALIKÇI GEMİLERİ VE DONANIMI Zorunlu 2 1 0 3
3 1001002102018 METEOROLOJİ Zorunlu 2 1 0 3
4 SEÇ-DERS-4-YY SEÇMELİ DERS GRUBU 4 -YY Seçmeli - - - 6
5 1001002062014 SU KALİTESİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 0 2 4
6 1001002022014 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EKONOMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 1 0 4
7 1001002042014 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 2 4
8 1001002082014 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİNDE ÖN İŞLEMLER Zorunlu 2 0 1 3
Toplam 14 3 5 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001003092014 BALIK BESLEME I Zorunlu 2 0 2 4
2 1001003072014 İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
3 1001003112014 NAVİGASYON Zorunlu 2 1 0 3
4 1001003032014 PLANKTONOLOJİ Zorunlu 2 0 1 3
5 SEÇ-DERS-5-YY SEÇMELİ DERS GRUBU 5 -YY Seçmeli - - - 6
6 1001003052014 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 2 4
7 1001003132014 SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMA ( STAJ ) Zorunlu 0 0 0 3
8 1001003012014 TÜRKİYE TATLI SU BALIKLARI Zorunlu 2 0 2 4
Toplam 12 2 7 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001003102014 AĞ YAPIM VE DONAM TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 2 4
2 1001003082014 DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
3 1001003142014 DENİZ HUKUKU VE MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 2
4 1001003022014 LİMNOLOJİ Zorunlu 2 0 2 4
5 SEÇ-DERS-6-YY SEÇMELİ DERS GRUBU 6 -YY Seçmeli - - - 6
6 1001003062014 SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL I Zorunlu 2 0 1 3
7 1001003122014 SUCUL OMURGASIZLAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
8 1001003042014 TÜRKİYE DENİZ BALIKLARI Zorunlu 2 0 2 4
Toplam 14 3 7 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001024052014 ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
2 1001024152018 BALIK ISLAHI Zorunlu 2 0 2 4
3 1001024072014 KULUÇKAHANE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
4 1001024192018 LİSANS TEZİ I Zorunlu 0 2 0 2
5 1001024172018 PARAZİTER VE FUNGAL BALIK HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 2 4
6 SEÇ-YETİŞ.7-YY SEÇMELİ DERS GRUBU YETİŞTİRİCİLİK OPS. 7 -YY Seçmeli - - - 6
7 1001024012014 YETİŞTİRİCİLİKTE TESİS PLANLAMA VE PROJELENDİRME Zorunlu 2 0 1 3
8 1001024112014 YUMUŞAKÇALAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 12 7 5 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001024182018 AKUAKÜLTÜR VE ÇEVRE Zorunlu 2 1 0 3
2 1001024162018 BAKTERİYEL VE VİRAL BALIK HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 1 3
3 1001024022014 BALIK BESLEME II Zorunlu 2 0 2 4
4 1001024062014 ÇİPURA LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
5 1001024102014 EKLEM BACAKLILAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
6 1001024202018 LİSANS TEZİ II Zorunlu 0 2 0 2
7 1001024042014 PLANKTON KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 2 4
8 SEÇ-YETİŞ.8-YY SEÇMELİ DERS GRUBU YETİŞTİRİCİLİK OPS. 8 -YY Seçmeli - - - 6
Toplam 12 7 5 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3 -YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001002252014 SU ALTI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 1 3
2 1001002272014 BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
3 1001002292014 SU ÜRÜNLERİNDE SEKTÖREL YAPI Seçmeli 2 0 0 3
4 1001002312014 GEMİCİLİK BİLGİSİ Seçmeli 2 1 0 3
5 1001002332014 BALIK HİSTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
6 1001002512018 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE I Seçmeli 2 0 0 3
7 1001002532018 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 0 0 3
8 1001002552019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 4 -YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001002202014 İÇ SULARDA SPORTİF BALIKÇILIK Seçmeli 1 0 2 3
2 1001002222014 CANLI YEM ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 1 3
3 1001002242014 ALETLİ DALMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
4 1001002262014 GASTRONOMİDE SU ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 1 0 3
5 1001002282014 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
6 1001002562018 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE II Seçmeli 2 0 0 3
7 1001002582018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 5 -YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001003152014 DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 1 0 2 3
2 1001003172014 DENİZDE GÜVENLİK Seçmeli 2 0 1 3
3 1001003192014 AĞ KAFES TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 3
4 1001003212014 SU ÜRÜNLERİ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 1001003232015 SUCUL OMURGALILARDA DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
6 1001003252014 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİ PLANLAMA VE PROJELENDİRME Seçmeli 2 1 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 6 -YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001003162014 SURİMİ VE SURİMİYE DAYALI ÜRÜN TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
2 1001003182014 DENİZDE HABERLEŞME Seçmeli 2 1 0 3
3 1001003202014 ALTERNATİF İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 1 0 3
4 1001003222014 YEM TESİSLERİ PLANLAMA VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 1 0 3
5 1001003242014 SULAK ALAN TURİZMİ Seçmeli 1 0 2 3
6 11020106T11346 FİZİKSEL OSEANOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU YETİŞTİRİCİLİK OPS. 7 -YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001004152014 TÜRKİYE SULARI Seçmeli 2 0 0 3
2 1001004172014 ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 1 3
3 1001004192014 LİTERATÜR YAZIMI VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 0 3
4 1001004212014 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
5 1001004232014 SU ÜRÜNLERİNDE SOĞUK MUHAFAZA Seçmeli 2 0 1 3
6 1001004252014 SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL II Seçmeli 2 0 1 3
7 1001024152014 YETİŞTİRİCİLİKTE BALIK DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 1 0 3
8 1001024172015 DAMIZLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 1 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU YETİŞTİRİCİLİK OPS. 8 -YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1001004182014 BİYOLOJİK OSEANOGRAFİK SÜREÇLER Seçmeli 2 0 1 3
2 1001004202014 DENİZ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 1001004222014 ALGAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 1 3
4 1001004242014 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 1 0 3
5 1001004262014 YÜK İSTİFİ Seçmeli 2 1 0 3
6 1001004282014 VARDİYA STANDARTLARI Seçmeli 2 0 1 3
7 1001024142014 ALTERNATİF DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 1 0 3
8 1001024162015 LARVAL ONTOGENİ Seçmeli 2 1 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr