Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İktisat alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-kurum.htm) bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin "Önceki Öğrenmenin Tanınması" başlığı altında açıklanmaktadır (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm).
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
İktisat Bölümü Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Tezsiz lisansüstü programlara kabul koşulları ise başvurulan üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları Tezsiz Lisansüstü programlarına kabul için ALES ve yabancı dil bilgisi koşulu aranmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesi ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl dersinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yon/olcmedegerlendirme.pdf
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ AKTS / DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Burcu TÜRKCAN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde iktisat alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Temel iktisadi kavramları, iktisadi aktörleri, iktisadi sistemleri, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme ve bu kavramları farklı alanlarda kullanabilme.
2İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunabilme.
3Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını iktisadi sorunlara uygulayabilme.
4İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlayabilme ve alternatif politikalar oluşturabilme.
5İktisadi büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve verimlilik sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve farklı bakış açıları ile yorumlayabilme.
6Yenilik, yaratıcılık, girişimcilik ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme ve eleştirel yaklaşımlarla değerlendirebilme.
7Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri analiz edebilme, iktisat bilgi ve yöntemlerini sentezleyebilme.
8İşletme, muhasebe ve hukuk kavramlarını tanımlayabilme ve bu bilgileri iş hayatında kullanabilme
9Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme, uluslararası literatürü takip edebilme ve yaratıcılık becerisi sergileyebilme.
10Kendi ana dilinde ve en az bir yabancı dili iyi düzeyde kullanarak meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
11Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
12Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve hayat boyu bilimi rehber edinebilme
13İstihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler gösterme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1301001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 1301001412012 FOREIGN LANGUAGE I Zorunlu 2 0 0 2
3 1301001082003 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
4 1301001352012 INTRODUCTION TO BUSINESS Zorunlu 3 0 0 4
5 1301001272017 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Zorunlu 3 0 0 6
6 1301001312002 İKTİSAT,TOPLUM, UYGARLIK Zorunlu 3 0 0 4
7 1301001051994 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 5
8 1301001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1301000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 1301001382012 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
3 1301001322002 COMPUTER COURSE Zorunlu 3 0 0 3
4 1301001422012 FOREIGN LANGUAGE II Zorunlu 3 0 0 2
5 1301001282017 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Zorunlu 3 0 0 6
6 1301001121994 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 5
7 1301001402012 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
8 1301000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1301002302003 DOĞRUSAL CEBİR Zorunlu 3 0 0 5
2 1301002452012 İKTİSAT TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
3 1301002272003 MICROECONOMIC ANALYSIS Zorunlu 4 0 0 6
4 1301002472012 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
5 1301002021994 STATISTICS-I Zorunlu 3 0 0 5
6 1301002492012 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 19 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1301002282003 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
2 1301002262003 MACROECONOMIC ANALYSIS Zorunlu 4 0 0 6
3 1301002462012 MATHEMATICAL ECONOMICS Zorunlu 3 0 0 5
4 1301002312003 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 4
5 1301002482012 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
6 1301002082003 STATISTICS - II Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 19 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKT.BÖL.SÇ.5 BÖLÜM SEÇMELİ 5.YY(İKTİSAT) Seçmeli - - - 10
2 1301003012017 ECONOMETRICS I Zorunlu 3 0 0 6
3 1301003021994 INTERNATIONAL ECONOMICS I Zorunlu 3 0 0 5
4 1301003952004 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 4
5 SERBEST(İKT)5YY SERBEST SEÇMELİ(İKTİSAT)5 YY Seçmeli - - - 5
Toplam 15 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKT.BÖL.SÇ.6 BÖLÜM SEÇMELİ 6.YY(İKTİSAT) Seçmeli - - - 5
2 1301003062017 ECONOMETRICS II Zorunlu 3 0 0 6
3 1301007742012 ECONOMIC GROWTH Zorunlu 3 0 0 5
4 1301003071994 INTERNATIONAL ECONOMICS II Zorunlu 3 0 0 5
5 1301007722012 PUBLIC FINANCE Zorunlu 3 0 0 4
6 SERBEST(İKT)6YY SERBEST SEÇMELİ(İKTİSAT)6 YY Seçmeli - - - 5
Toplam 18 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1301008052018 DÖNEM PROJESİ-I Zorunlu 0 2 0 5
2 İKT.BÖLÜM.SÇ.7 İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY Seçmeli - - - 15
3 SERBEST(İKT)7YY SERBEST SEÇMELİ(İKTİSAT)7 YY Seçmeli - - - 5
4 1301008632012 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 9 2 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1301008062018 DÖNEM PROJESİ-II Zorunlu 0 2 0 5
2 1301008042005 ECONOMIC DEVELOPMENT Zorunlu 3 0 0 5
3 İKT.BÖLÜM.SÇ.8 İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY Seçmeli - - - 15
4 SERBEST(İKT)8YY SERBEST SEÇMELİ(İKTİSAT)8 YY Seçmeli - - - 5
Toplam 9 2 0 30
 
BÖLÜM SEÇMELİ 5.YY(İKTİSAT)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320103E11739 LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
2 11320103E11741 CORPORATE FINANCE Seçmeli 3 0 0 5
3 11320103E11747 TOURISM ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
4 11320103E11749 ECONOMICS OF EDUCATION AND HEALTH Seçmeli 3 0 0 5
5 11320103E11757 PUBLIC ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
6 11320103E11759 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli 3 0 0 5
7 11320103T11745 KAPİTALİZM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
8 11320103T11751 ENFORMASYON EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
9 1301001362018 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 0 0 5
10 1301003992004 TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
11 1301007322013 ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 3 0 0 5
12 1301007372013 TARIM İKTİSADI Seçmeli 3 0 0 5
13 1301007532019 ÇEVRE İKTİSATI VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
14 1301007712012 RISK MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
15 1301007772012 TEMEL BANKACILIK TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
16 1301007792012 İLERİ MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
17 1301007812012 FİNANSAL MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 5
18 1301007832012 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
19 1301007872014 FİNANS PİYASALARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
20 1301007892016 DEVLET VE EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 5
21 1301007902014 KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
22 1301007932017 INTRODUCTION TO BEHAVIORAL ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
23 1301007952018 ENERJİ EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
24 1301009032019 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 2 0 0 0
SERBEST SEÇMELİ(İKTİSAT)5 YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320103E11739 LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
2 11320103E11741 CORPORATE FINANCE Seçmeli 3 0 0 5
3 11320103E11747 TOURISM ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
4 11320103E11749 ECONOMICS OF EDUCATION AND HEALTH Seçmeli 3 0 0 5
5 11320103E11757 PUBLIC ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
6 11320103E11759 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli 3 0 0 5
7 11320103G11761 ALMANCA Seçmeli 3 0 0 5
8 11320103T11745 KAPİTALİZM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
9 11320103T11751 ENFORMASYON EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
10 11320201E11241 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR Seçmeli 3 0 0 5
11 11320201E11677 FINANCIAL MANAGEMENT I Seçmeli 3 0 0 5
12 11320203E11809 LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
13 11320203E11819 SERVICES MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
14 11320203E11840 CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
15 11320203E11846 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
16 1300007002014 STAJ Seçmeli 0 0 0 5
17 1301001362018 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 0 0 5
18 1301002352003 READING AND WRITING IN FOREIGN LANGUAGE Seçmeli 3 0 0 5
19 1301003992004 TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
20 1301007322013 ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 3 0 0 5
21 1301007372013 TARIM İKTİSADI Seçmeli 3 0 0 5
22 1301007532019 ÇEVRE İKTİSATI VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
23 1301007712012 RISK MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
24 1301007772012 TEMEL BANKACILIK TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
25 1301007792012 İLERİ MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
26 1301007812012 FİNANSAL MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 5
27 1301007832012 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
28 1301007872014 FİNANS PİYASALARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
29 1301007892016 DEVLET VE EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 5
30 1301007902014 KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
31 1301007932017 INTRODUCTION TO BEHAVIORAL ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
32 1301007952018 ENERJİ EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
33 1302002252003 PRINCIPLES OF MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
34 1302007922015 RETAILING II Seçmeli 3 0 0 5
35 1302008472016 RETAILING I Seçmeli 3 0 0 5
36 1303002252003 ANAYASA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
37 1303003021994 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I Seçmeli 3 0 0 5
38 1303003832004 TÜRK SİYASAL YAŞAMI I Seçmeli 3 0 0 5
BÖLÜM SEÇMELİ 6.YY(İKTİSAT)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320103E11722 ECONOMICS OF THE EUROPEAN UNION Seçmeli 3 0 0 5
2 11320103E11724 WATER RESOURCES ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
3 11320103E11726 SPORTS ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
4 11320103E11730 COMPARATIVE ECONOMICS SYSTEMS Seçmeli 3 0 0 5
5 11320103E11736 DERIVATIVE MARKETS AND INSTRUMENTS Seçmeli 3 0 0 5
6 11320103E11743 PORTFOLIO MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
7 11320103E11744 DEMOGRAPHICS AND POPULATION ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
8 11320103T11740 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
9 11320103T11742 OYUN TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
10 1301001442018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
11 1301007022004 BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 0 0 5
12 1301007042004 YENİLİK İKTİSATI Seçmeli 3 0 0 5
13 1301007382019 CİNSİYET VE KALKINMA Seçmeli 3 0 0 5
14 1301007762012 DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
15 1301007782012 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
16 1301007842014 KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
17 1301007862014 NETWORK ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
18 1301007882014 TARIM PİYASALARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
19 1301007912016 EKOLOJİK İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
20 1301007922015 İKTİSAT TARİHİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
21 1301007942015 SOSYAL POLİTİKALAR VE İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
22 1301007962015 BANKACILIK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
23 1301007982018 INTRODUCTION TO INSTITUTIONAL ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
24 1301009022019 GELECEK TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
SERBEST SEÇMELİ(İKTİSAT)6 YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320103E11722 ECONOMICS OF THE EUROPEAN UNION Seçmeli 3 0 0 5
2 11320103E11724 WATER RESOURCES ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
3 11320103E11726 SPORTS ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
4 11320103E11730 COMPARATIVE ECONOMICS SYSTEMS Seçmeli 3 0 0 5
5 11320103E11736 DERIVATIVE MARKETS AND INSTRUMENTS Seçmeli 3 0 0 5
6 11320103E11743 PORTFOLIO MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
7 11320103E11744 DEMOGRAPHICS AND POPULATION ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
8 11320103T11740 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
9 11320103T11742 OYUN TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
10 11320201E11644 SALES MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
11 11320203E11809 LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
12 11320203E11819 SERVICES MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
13 11320203E11840 CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
14 11320203E11846 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
15 1300007002014 STAJ Seçmeli 0 0 0 5
16 1301001442018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
17 1301002342003 VOCATIONAL ENGLISH I Seçmeli 3 0 0 5
18 1301007022004 BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 0 0 5
19 1301007042004 YENİLİK İKTİSATI Seçmeli 3 0 0 5
20 1301007322013 ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 3 0 0 5
21 1301007382019 CİNSİYET VE KALKINMA Seçmeli 3 0 0 5
22 1301007762012 DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
23 1301007782012 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
24 1301007842014 KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
25 1301007862014 NETWORK ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
26 1301007882014 TARIM PİYASALARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
27 1301007912016 EKOLOJİK İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
28 1301007922015 İKTİSAT TARİHİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
29 1301007942015 SOSYAL POLİTİKALAR VE İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
30 1301007962015 BANKACILIK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
31 1301007982018 INTRODUCTION TO INSTITUTIONAL ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
32 1301009022019 GELECEK TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
33 1302001362010 PRINCIPLES OF MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
34 1302002262003 MARKETING MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
35 1302003022004 MALİYET MUHASEBESİ I Seçmeli 3 0 0 5
36 1302007922015 RETAILING II Seçmeli 3 0 0 5
37 1302008472016 RETAILING I Seçmeli 3 0 0 5
38 1303001061999 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
39 1303003071994 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II Seçmeli 3 0 0 5
40 1303003942004 TÜRK SİYASAL YAŞAMI II Seçmeli 3 0 0 5
41 1303006042004 ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
42 1303006162007 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
43 1303007482011 İTALYANCA Seçmeli 3 0 0 5
İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320103E11837 TIME SERIES ANALYSIS I Seçmeli 3 0 0 5
2 11320103E11843 NEW ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
3 11320103E11845 SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT Seçmeli 3 0 0 5
4 11320103E11847 ADVANCED MICROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
5 11320103E11849 APPLICATIONS OF GENERAL ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
6 11320103E11851 APPLIED ECONOMETRICS I Seçmeli 3 0 0 5
7 11320103E11853 WELFARE ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
8 11320103T11833 DENEYSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
9 11320103T11835 PİYASA GÜCÜ VE REGÜLASYON Seçmeli 3 0 0 5
10 11320103T11839 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
11 1301007852012 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
12 1301008172006 POLİTİK İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
13 1301008212006 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
14 1301008232007 DOĞRUDAN DIŞ YATIRIMLAR VE İKTİSADİ KALKINMA Seçmeli 3 0 0 5
15 1301008272009 YARATICI EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 5
16 1301008312010 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
17 1301008342011 COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM MODELS Seçmeli 3 0 0 5
18 1301008592014 THE ROLE OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS IN ECONOMIC DEVELOPMENT Seçmeli 3 0 0 5
19 1301008652014 CULTURES OF CONSUMPTION:GENDER AND NEOLIBERALISM Seçmeli 3 0 0 5
20 1301008672014 FEMINIST ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
21 1301008792012 İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
22 1301008812012 FİNANSAL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
23 1301008832015 BANKA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
24 1301008852015 ECONOMIC COMPLEXITY Seçmeli 3 0 0 5
25 1301008872015 EKONOMİK COĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 5
26 1301008892017 HEALTH ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
27 1301008912017 KENT EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
28 1301008932019 FİNANSAL İSTİKRAR Seçmeli 3 0 0 5
29 1301008952019 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 5
SERBEST SEÇMELİ(İKTİSAT)7 YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320103E11837 TIME SERIES ANALYSIS I Seçmeli 3 0 0 5
2 11320103E11843 NEW ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
3 11320103E11845 SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT Seçmeli 3 0 0 5
4 11320103E11847 ADVANCED MICROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
5 11320103E11849 APPLICATIONS OF GENERAL ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
6 11320103E11851 APPLIED ECONOMETRICS I Seçmeli 3 0 0 5
7 11320103E11853 WELFARE ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
8 11320103T11833 DENEYSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
9 11320103T11835 PİYASA GÜCÜ VE REGÜLASYON Seçmeli 3 0 0 5
10 11320103T11839 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
11 11320201E11563 GLOBAL MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
12 11320203E11809 LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
13 11320203E11813 MARKETING COMMUNICATIONS Seçmeli 3 0 0 5
14 11320203E11823 LEADERSHIP ANALYSIS AND TEAM MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
15 11320203E11837 ENVIRONMENT AND GLOBAL ECONOMY Seçmeli 3 0 0 5
16 11320203E11840 CURRENT ISSUES IN MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
17 11320203E11846 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
18 11320203E11853 E – BUSINESS AND ENTERPRISE RESOURCES PLANNING Seçmeli 3 0 0 5
19 11320203T11839 GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
20 11320203T11841 TOPLAM KALİTE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 5
21 1300007002014 STAJ Seçmeli 0 0 0 5
22 1301003932004 VOCATIONAL ENGLISH II Seçmeli 3 0 0 5
23 1301007652011 RUSÇA I Seçmeli 3 0 0 5
24 1301007852012 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
25 1301008172006 POLİTİK İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
26 1301008212006 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
27 1301008232007 DOĞRUDAN DIŞ YATIRIMLAR VE İKTİSADİ KALKINMA Seçmeli 3 0 0 5
28 1301008272009 YARATICI EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 5
29 1301008312010 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
30 1301008342011 COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM MODELS Seçmeli 3 0 0 5
31 1301008592014 THE ROLE OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS IN ECONOMIC DEVELOPMENT Seçmeli 3 0 0 5
32 1301008652014 CULTURES OF CONSUMPTION:GENDER AND NEOLIBERALISM Seçmeli 3 0 0 5
33 1301008672014 FEMINIST ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
34 1301008792012 İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
35 1301008812012 FİNANSAL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
36 1301008832015 BANKA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
37 1301008852015 ECONOMIC COMPLEXITY Seçmeli 3 0 0 5
38 1301008872015 EKONOMİK COĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 5
39 1301008892017 HEALTH ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
40 1301008912017 KENT EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
41 1301008932019 FİNANSAL İSTİKRAR Seçmeli 3 0 0 5
42 1301008952019 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 5
43 1302004972005 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
44 1302005132005 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
45 1302005612016 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
46 1302007922015 RETAILING II Seçmeli 3 0 0 5
47 1302008472016 RETAILING I Seçmeli 3 0 0 5
48 1303007632011 FRANSIZCA I Seçmeli 3 0 0 5
49 1303008112005 TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 5
50 1303008232006 AVRASYA Seçmeli 3 0 0 5
51 1303008552011 PORTEKİZCE Seçmeli 3 0 0 5
İKTİSAT BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320103E11832 TIME SERIES ANALYSIS II Seçmeli 3 0 0 5
2 11320103E11838 NATURAL RESOURCES ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
3 11320103E11840 INPUT OUTPUT ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
4 11320103E11844 APPLIED ECONOMETRICS II Seçmeli 3 0 0 5
5 11320103E11846 ADVANCED MACROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
6 11320103E11848 TRANSITION ECONOMICS AND TURKEY Seçmeli 3 0 0 5
7 11320103T11850 DAVRANIŞ İKTİSADI Seçmeli 3 0 0 5
8 1301005162004 DIŞ TİCARET POL.SAN.VE GELİŞ. Seçmeli 3 0 0 5
9 1301007042016 YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
10 1301008022005 UYGULAMALI İKTİSADİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
11 1301008082006 İKTİSATÇILAR İÇİN MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
12 1301008122006 GENEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
13 1301008182006 TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
14 1301008202007 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 5
15 1301008282009 ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli 3 0 0 5
16 1301008362016 İKTİSADİ PLANLAMA VE SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
17 1301008412014 OPEN ECONOMY MACROECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
18 1301008522012 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI Seçmeli 3 0 0 5
19 1301008542012 FİNANSAL KRİZ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 5
20 1301008562012 SİGORTA İKTİSADI Seçmeli 3 0 0 5
21 1301008602014 WOMEN IN THE ECONOMY Seçmeli 3 0 0 5
22 1301008802015 POLİTİK İKTİSATTA YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
23 1301008902017 SİYASET EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
24 1301008922017 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK Seçmeli 3 0 0 5
25 1301008942019 KARAR ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 3 0 0 5
SERBEST SEÇMELİ(İKTİSAT)8 YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11320103E11838 NATURAL RESOURCES ECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
2 11320103E11840 INPUT OUTPUT ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
3 11320103E11844 APPLIED ECONOMETRICS II Seçmeli 3 0 0 5
4 11320103E11846 ADVANCED MACROECONOMIC ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
5 11320103T11850 DAVRANIŞ İKTİSADI Seçmeli 3 0 0 5
6 11320203E11804 DEMAND FORECASTING METHODS Seçmeli 3 0 0 5
7 11320203E11809 LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
8 11320203E11810 MARKETING RESEARCH Seçmeli 3 0 0 5
9 11320203E11819 SERVICES MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
10 11320203E11826 E-MARKETING Seçmeli 3 0 0 5
11 11320203E11828 TOTAL QUALITY MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
12 11320203E11838 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
13 11320203E11846 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 5
14 11320203E11848 MARKETING STRATEGY Seçmeli 3 0 0 5
15 1300007002014 STAJ Seçmeli 0 0 0 5
16 1301003942004 ENGLISH FOR BUSINESS LIFE Seçmeli 3 0 0 5
17 1301005162004 DIŞ TİCARET POL.SAN.VE GELİŞ. Seçmeli 3 0 0 5
18 1301007042016 YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
19 1301007642011 FRANSIZCA II Seçmeli 3 0 0 5
20 1301007662011 RUSÇA II Seçmeli 3 0 0 5
21 1301008022005 UYGULAMALI İKTİSADİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
22 1301008082006 İKTİSATÇILAR İÇİN MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
23 1301008122006 GENEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
24 1301008182006 TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
25 1301008202007 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 5
26 1301008282009 ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli 3 0 0 5
27 1301008322011 TIME SERIES ANALYSIS II Seçmeli 3 0 0 5
28 1301008362016 İKTİSADİ PLANLAMA VE SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
29 1301008412014 OPEN ECONOMY MACROECONOMICS Seçmeli 3 0 0 5
30 1301008482011 TRANSITION ECONOMICS AND TURKEY Seçmeli 3 0 0 5
31 1301008522012 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI Seçmeli 3 0 0 5
32 1301008542012 FİNANSAL KRİZ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 5
33 1301008562012 SİGORTA İKTİSADI Seçmeli 3 0 0 5
34 1301008602014 WOMEN IN THE ECONOMY Seçmeli 3 0 0 5
35 1301008802015 POLİTİK İKTİSATTA YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
36 1301008902017 SİYASET EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
37 1301008922017 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK Seçmeli 3 0 0 5
38 1301008942019 KARAR ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 3 0 0 5
39 1302005062005 İŞLETME BÜTÇELERİ Seçmeli 3 0 0 5
40 1302005242006 SİGORTA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
41 1302007922015 RETAILING II Seçmeli 3 0 0 5
42 1302008472016 RETAILING I Seçmeli 3 0 0 5
43 1303008242009 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr