Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Fakülte, İşletme Bölümü, İktisat Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Uluslararası İlişkiler alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-kurum.htm) bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Ege Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler programının temel amacı; sosyal bilimlerin ve uluslararası ilişkiler disiplinin çizdiği çerçeve içinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar ve Devletler Hukuku olmak üzere dört Anabilim dalına sahip Bölümümüzün lisans programı bu amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasi Tarih, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi vb. gibi temel derslerle öğrencilerimize uluslararası ilişkiler alanında sağlam bir altyapı sağlanmaktadır. Temel derslerin yanı sıra, gerek uluslararası ilişkiler gerekse sosyal bilimlerin diğer alanlarında geniş bir yelpazede yer alan seçimlik dersler öğrencilerimizin mesleki yaşamlarına yönelik tercihler yapabilmesine imkan sağlamakta ve kendi tercihlerine uygun bir donanım kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bu programın amacı, öğrencileri kamuda ve özel sektörde iş hayatına uzman, yönetici veya araştırmacı olarak hazırlamanın ötesinde, eleştirel ve analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirerek yaşamın her alanında başarılı olmalarına, sorumlu ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Bu programın mezunlarımızı, kendi uzmanlık alanlarında yeterli, içinde bulunduğumuz çağın gereklerini kavramış ve zorluklarının üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve özgüvenle donattığına inanıyoruz.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda tezli lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Tezsiz lisansüstü programlara kabul koşulları ise başvurulan üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları tezsiz lisansüstü programlarına kabul için ALES ve yabancı dil bilgisi koşulu aranmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yon/olcmedegerlendirme.pdf
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Siret HÜRSOY (Bölüm Başkanı) AKTS / DS Koordinatörü: AKTS / DS Koordinatör Yardımcısı: İletişim Adresi: E.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı E.Ü. Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde uluslararası ilişkilere yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Uluslararası İlişkiler alanında ve temel alt-dallarında (Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku) güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kavramsal, kuramsal ve gereken alanlarda uygulamalı bilgilere sahip olmak,
2Uluslararası İlişkiler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
3Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram, olgu, sorunları ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve eleştirel perspektifle değerlendirebilmek,
4Kuramsal çözümlemede ve uygulamada karşılaşılan çeşitli karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek,
5Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek,
6Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ya da gerektiğinde kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini ve önerilerini onlarla hem yazılı hem de sözlü olarak paylaşabilmek,
7Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek,
8Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
9Sosyal hakların önemine ve evrenselliğine inanan, sosyal adalet bilincine sahip, çevreyi ve kaynakları korumayı hedefleyen bir bilince sahip olmak,
10Uluslararası İlişkiler alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip ve analiz edebilmek ve toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, inisiyatif kullanabilen, aydın, güvenilir ve yaratıcı bireyler olarak yetişmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303001392019 ACADEMIC ENGLISH I Zorunlu 3 0 0 4
2 1303001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 1303001292019 INTRODUCTION TO IR Zorunlu 3 0 0 6
4 1303001272018 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Zorunlu 3 0 0 5
5 1303001051994 SİYASAL TARİH I Zorunlu 3 0 0 6
6 1303001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
7 ULUS.İLİŞ.SEÇMELİ.1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ I Seçmeli - - - 5
Toplam 16 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303001402019 ACADEMIC ENGLISH II Zorunlu 3 0 0 4
2 1303000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 1303001342002 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
4 1303001062018 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE Zorunlu 3 0 0 5
5 1303001322019 MAJOR THEORIES OF IR Zorunlu 3 0 0 6
6 1303001111994 SİYASAL TARİH II Zorunlu 3 0 0 6
7 1303000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303002532018 CURRENT DEBATES IN IR THEORY Zorunlu 3 0 0 6
2 1303002472012 DEVLETLER GENEL HUKUKU I Zorunlu 3 0 0 6
3 1303002552018 EUROPEAN INTEGRATION AND THE EU Zorunlu 3 0 0 6
4 1303002492012 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Zorunlu 3 0 0 6
5 1303002512018 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303002142012 COMPARATIVE POLITICS Zorunlu 3 0 0 6
2 1303002422012 DEVLETLER GENEL HUKUKU II Zorunlu 3 0 0 6
3 1303002442012 FOREIGN POLICY ANALYSIS Zorunlu 3 0 0 6
4 1303002042018 RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES Zorunlu 3 0 0 6
5 1303002151996 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303007812012 INTERNATIONAL POLITICS Zorunlu 3 0 0 6
2 1303003022018 TURKISH FOREIGN POLICY I Zorunlu 3 0 0 6
3 1303003832004 TÜRK SİYASAL YAŞAMI I Zorunlu 3 0 0 6
4 ULUS.BÖLÜMSEÇ5 ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 5.YY Seçmeli - - - 12
Toplam 12 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303007842012 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY Zorunlu 3 0 0 6
2 1303007832018 TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS Zorunlu 3 0 0 6
3 1303003072018 TURKISH FOREIGN POLICY II Zorunlu 3 0 0 6
4 1303003942004 TÜRK SİYASAL YAŞAMI II Zorunlu 3 0 0 6
5 ULUS.BÖLÜMSEÇ6 ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 6.YY Seçmeli - - - 6
Toplam 15 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ULUS.BÖLÜMSEÇ7 ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY Seçmeli - - - 30
Toplam 3 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ULUS.BÖLÜMSEÇ8 ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY Seçmeli - - - 30
Toplam 3 0 0 30
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303001172018 SOCIOLOGY Seçmeli 3 0 0 5
2 1303001412018 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES Seçmeli 3 0 0 3
3 1303001432018 TRANSITION INTO UNIVERSITY LIFE Seçmeli 0 2 0 2
4 1303009332019 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 2 0 0 0
ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 5.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303007732018 AMERICAN FOREIGN POLICY (1776-1945) Seçmeli 3 0 0 6
2 1303007762018 GLOBALIZATION AND THE WORLD SYSTEM Seçmeli 3 0 0 6
3 1303007892018 PEACE STUDIES Seçmeli 3 0 0 6
4 1303007912018 FOREIGN AND SECURITY POLICIES OF THE EU Seçmeli 3 0 0 6
5 1303008042018 CURRENT PROBLEMS IN WORLD POLITICS Seçmeli 3 0 0 9
6 1303009212018 GLOBAL ENVIROMENTAL ISSUES AND POLITICS Seçmeli 3 0 0 6
7 1303009372019 AFRICAN POLITICS Seçmeli 3 0 0 0
ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 6.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1303007712018 COLD WAR'S POLITICAL HISTORY Seçmeli 3 0 0 6
2 1303007882019 DEVELOPING COUNTRIES IN WORLD POLITICS Seçmeli 3 0 0 5
3 1303009202018 POLITICAL SOCIOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
4 1303009222018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 0 2 0 2
5 1303009382019 PUBLIC DIPLOMACY Seçmeli 3 0 0 0
6 1303009422019 BRITISH COLONIALISM IN AFRICA Seçmeli 3 0 0 0
ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1301007532018 ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY Seçmeli 3 0 0 7
2 1301008622014 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 3 0 0 0
3 1302002252018 PRINCIPLES OF MARKETING Seçmeli 3 0 0 7
4 1302005632018 GLOBAL MARKETING Seçmeli 3 0 0 7
5 1302008092018 LOGISTICS MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 7
6 1303007822018 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 7
7 1303008112018 TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 7
8 1303008232018 AVRASYA Seçmeli 3 0 0 7
9 1303008372018 LİSANS TEZİ I Seçmeli 0 2 0 14
10 1303008452018 OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 7
11 1303008592018 KÜRESEL AKTÖR OLARAK AB Seçmeli 3 0 0 7
12 1303008612018 KİMLİK POLİTİKALARI VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 7
13 1303008632019 INTERNATIONAL ENERGY POLITICS Seçmeli 3 0 0 9
14 1303008672019 BALKANLAR'DA SİYASET Seçmeli 3 0 0 5
15 1303008732019 CRITICAL THEORIES OF IR Seçmeli 3 0 0 5
16 1303008812018 GLOBAL GOVERNANCE Seçmeli 3 0 0 9
17 1303008862018 POLİTİKA VE SİNEMA Seçmeli 3 0 0 7
18 1303008872018 ÇATIŞMA VE UYGARLIK Seçmeli 3 0 0 7
19 1303008912018 İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli 3 0 0 7
20 1303008972018 HALKLA İLİŞKİLER PROJELERİ Seçmeli 3 0 0 7
21 1303008992018 İSTATİSTİK I Seçmeli 3 0 0 7
22 1303009012018 MUHASEBE I Seçmeli 3 0 0 7
23 1303009032018 MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 7
24 1303009092018 SOCIAL STATISTICS Seçmeli 3 0 0 9
25 1303009112019 GLOBAL INTERNATIONAL SOCIETY Seçmeli 3 0 0 9
26 1303009132018 20.YY'DA RUSYA'NIN TARİHSEL GELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 7
27 1303009152018 İDARE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 7
28 1303009172018 READING AND WRITING IN FOREIGN LANGUAGE Seçmeli 3 0 0 7
29 1303009192018 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I Seçmeli 3 0 0 7
30 1303009252018 ANAYASA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 7
31 1303009272018 ORTADOĞU'DA SİYASET Seçmeli 3 0 0 7
32 1303009292018 ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli 3 0 0 7
33 1303009312018 UN AND INTERNATIONAL ORDER Seçmeli 3 0 0 9
34 1303009352019 II.DÜNYA SAVAŞI'NDA AVRUPA Seçmeli 3 0 0 0
35 1303009392019 RISING POWERS IN WORLD POLITICS Seçmeli 3 0 0 9
36 1303009412019 JAPONYA'NIN SİYASİ VE KÜLTÜREL HAYATI Seçmeli 3 0 0 0
ULUSLARARASI BÖLÜM SEÇMELİ 8.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1301007222018 ECONOMICS OF THE EUROPEAN UNION Seçmeli 3 0 0 8
2 1301008202018 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR Seçmeli 3 0 0 7
3 1301008922017 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK Seçmeli 3 0 0 0
4 1301008942019 KARAR ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 3 0 0 0
5 1302001362018 PRINCIPLES OF MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 7
6 1302002262018 MARKETING MANAGEMENT Seçmeli 3 0 0 7
7 1303003892018 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II Seçmeli 3 0 0 7
8 1303004162018 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 7
9 1303006022018 ENGLISH FOR BUSINESS LIFE Seçmeli 3 0 0 7
10 1303007702018 İDARİ YARGI Seçmeli 3 0 0 7
11 1303007792018 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 7
12 1303007802018 STATE, SOCIETY AND CHANGE IN THE MIDDLE EAST Seçmeli 3 0 0 8
13 1303008142018 MERKEZİ VE DOĞU AVRUPA ÜLKE ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 7
14 1303008172018 ULUSLARARASI TOPLUMDA KADIN Seçmeli 3 0 0 7
15 1303008242018 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 7
16 1303008282018 LİSANS TEZİ II Seçmeli 0 2 0 14
17 1303008402018 CONTEMPORARY LATIN AMERICA Seçmeli 3 0 0 8
18 1303008442018 HISTORY, POLITICS AND SOCIETIES OF THE CAUCASUS Seçmeli 3 0 0 8
19 1303008482018 İNSANİ MÜDAHALE Seçmeli 3 0 0 7
20 1303008522018 PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCES Seçmeli 3 0 0 8
21 1303008542018 COSMOPOLITANISM AND GLOBAL JUSTICE Seçmeli 3 0 0 8
22 1303008602018 INTERNATIONAL COMMUNICATION Seçmeli 3 0 0 8
23 1303008712018 COMPARATIVE POLITICAL ECONOMY Seçmeli 3 0 0 8
24 1303008772019 TRANSATLANTİK İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
25 1303008882018 TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA POLİTİK BİYOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 7
26 1303008922018 DENİZ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 7
27 1303008982018 İSTATİSTİK II Seçmeli 3 0 0 7
28 1303009022018 MUHASEBE II Seçmeli 3 0 0 7
29 1303009042018 MATEMATİK II Seçmeli 3 0 0 7
30 1303009102018 20.YY'DA ÇATIŞMA VE DEVLET Seçmeli 3 0 0 7
31 1303009122019 NON-STATE DIMENSION OF IR Seçmeli 3 0 0 8
32 1303009142018 ÇAĞDAŞ RUSYA Seçmeli 3 0 0 7
33 1303009162019 TURKEY AND ITS NEIGHBOURS Seçmeli 3 0 0 8
34 1303009242018 DIPLOMATIC CORRESPONDENCE TECHNIQUES Seçmeli 3 0 0 8
35 1303009262018 INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD HISTORY Seçmeli 3 0 0 8
36 1303009282018 INTERNATIONAL SECURITY Seçmeli 3 0 0 8
37 1303009302018 EU INSTITUTIONS AND POLICIES Seçmeli 3 0 0 8
38 1303009322018 ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 7
39 1303009342018 OSMANLI PALEOGRAFYASINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 7
40 1303009362018 TÜRKİYE'DE ANAYASAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 7
41 1303009402019 LEADERS IN WORLD HISTORY Seçmeli 3 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr