Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı - Temel Bilimler (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü, 1983-84 eğitim ve öğretim döneminde eğitim ve öğretimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Temel Bilimler alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bu programda, Geleneksel Türk Sanat ve Türk Halk müzikleri ait unsurlar detaylı bir şekilde öğretilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Temel Bilimler mezunları; TRT radyo ve tevizyonlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, Kültür Bakanlığı Halk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, üniversitelerde okutman, araştırma ve öğretim görevlisi olarak, formasyon belgesi almak koşulu ile özel ve resmi ilköğretim ve liselerde öğretmen olarak, Halk Eğitim Merkezlerinde eğitmen olarak istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü 35100/Bornova/İZMİR Bölüm Başkanı: Prof. Dr. M. Hakan CEVHER (hakan.cevher@ege.edu.tr) AKDS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bahadır TUTU (sbtutu@superonline.com)
Bölüm Olanakları
Bölümümüz 2 profesör, 1 yardımcı doçent, 7 doktor öğretim görevlisi, 16 öğretim Görevlisi, 10 araştırma görevlisi, 8 okutman ve 5 saat ücretli öğretim elemanı ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Tüm öğretim elemanlarının odaları derslik olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca, 4 büyük olmak üzere, 8 çalgı dersliği ile bir piyano dersliği de eğitim ve öğretimimiz için kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 PİY101 PİYANO I Zorunlu 1 1 0 2
3 TBO101 SES EĞİTİMİ I Zorunlu 1 1 0 1
4 T.B(a)TSM.SEÇ.1YY T.B(a)TSM SEÇMELİ 1.YY Seçmeli - - - 1
5 T.B(a)TSM.Ç.EĞİT.I T.B(a)TSM. ÇALGI EĞİTİMİ I Seçmeli - - - 8
6 TBO117 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 2 2 0 5
7 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 TBO115 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 2 2 0 5
9 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 15 7 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 PİY102 PİYANO II Zorunlu 1 1 0 1
3 TBO102 SES EĞİTİMİ II Zorunlu 1 1 0 1
4 T.B(a)TSM.SEÇ.2YY T.B(a)TSM SEÇMELİ 2.YY Seçmeli - - - 1
5 T.B(a)TSM.Ç.EĞİT.II T.B(a)TSM. ÇALGI EĞİTİMİ II Seçmeli - - - 8
6 TBO118 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 2 2 0 4
7 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 TBO116 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 2 2 0 5
9 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 15 7 0 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PİY201 PİYANO III Zorunlu 1 1 0 2
2 TBS225 REPERTUVAR I TSM Zorunlu 1 1 0 5
3 TBO201 SES EĞİTİMİ III Zorunlu 1 1 0 1
4 T.B(a)TSM.Ç.EĞİT.III T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ III Seçmeli - - - 8
5 T.B(a).TSM.SEÇ.I TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -I Seçmeli - - - 2
6 TBO225 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI III Zorunlu 2 2 0 5
7 TBO207 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ I Zorunlu 1 1 0 2
8 TBO223 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI III Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 11 11 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PİY202 PİYANO IV Zorunlu 1 1 0 2
2 TBS226 REPERTUVAR II TSM Zorunlu 1 1 0 5
3 TBO202 SES EĞİTİMİ IV Zorunlu 1 1 0 1
4 T.B(a)TSM.Ç.EĞİT.IV T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ IV Seçmeli - - - 8
5 T.B(a).TSM.SEÇ.II TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -II Seçmeli - - - 2
6 TBO226 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI IV Zorunlu 2 2 0 5
7 TBO208 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ II Zorunlu 1 1 0 2
8 TBO224 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI IV Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 11 11 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARM301 ARMONİ I Zorunlu 1 1 0 2
2 TBO303 ÇALGI BİLGİSİ VE TARİHİ I Zorunlu 1 0 0 1
3 TBS335 MAKAM VE GEÇKİ UYGULAMALARI I Zorunlu 1 1 0 4
4 TBS333 REPERTUVAR III Zorunlu 1 1 0 4
5 T.B(a)TSM.Ç.EĞİT.V T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ V Seçmeli - - - 8
6 T.B(a).TSM.SEÇ.III TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -III Seçmeli - - - 2
7 TBO301 TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ I Zorunlu 1 1 0 2
8 TBS303 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 2 2 0 5
9 TBS309 YARDIMCI REPERTUVAR I Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 11 10 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARM302 ARMONİ II Zorunlu 1 1 0 2
2 TBO304 ÇALGI BİLGİSİ VE TARİHİ II Zorunlu 1 0 0 1
3 TBS336 MAKAM VE GEÇKİ UYGULAMALARI II Zorunlu 1 1 0 4
4 TBS338 REPERTUVAR IV Zorunlu 1 1 0 4
5 T.B(a)TSM.Ç.EĞİT.VI T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ VI Seçmeli - - - 8
6 T.B(a).TSM.SEÇ.IV TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -IV Seçmeli - - - 2
7 TBO302 TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ II Zorunlu 1 1 0 2
8 TBS304 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 2 2 0 5
9 TBS310 YARDIMCI REPERTUVAR II Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 11 10 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBS433 MAKAM VE GEÇKİ UYGULAMALARI III Zorunlu 1 1 0 5
2 TBO405 MÜZİK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 1
3 TBS431 REPERTUVAR V Zorunlu 1 1 0 4
4 T.B(a)TSM.Ç.EĞİT.VII T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ VII Seçmeli - - - 8
5 T.B(a).TSM.SEÇ-V TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -V Seçmeli - - - 2
6 TBO401 TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ III Zorunlu 1 1 0 2
7 TBO403 TÜRK MÜZİĞİ'NDE ÇOK SESLİLİK UYGULAMALARI I Zorunlu 1 1 0 3
8 TBS457 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI III Zorunlu 1 1 0 5
Toplam 10 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBS434 MAKAM VE GEÇKİ UYGULAMALARI IV Zorunlu 1 1 0 5
2 TBO406 MÜZİK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 1
3 TBS432 REPERTUVAR VI Zorunlu 1 1 0 4
4 T.B(a)TSM.Ç.EĞİTVIII T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ VIII Seçmeli - - - 8
5 T.B(a).TSM.SEÇ.VI TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -VI Seçmeli - - - 2
6 TBO402 TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ IV Zorunlu 1 1 0 2
7 TBO404 TÜRK MÜZİĞİ'NDE ÇOK SESLİLİK UYGULAMALARI II Zorunlu 1 1 0 3
8 TBS458 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI IV Zorunlu 1 1 0 5
Toplam 10 8 0 30
 
T.B(a)TSM SEÇMELİ 1.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AT001 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 1
2 TBO109 SES SAĞLIĞI I Seçmeli 1 1 0 1
3 TBO111 BİLGİSAYARDA NOTA YAZIM UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 0 1
4 TBO113 KABARTMA NOTA UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 0 1
5 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 0 0 1
T.B(a)TSM. ÇALGI EĞİTİMİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBO119 RİTİM 1 Seçmeli 2 2 0 8
2 TBS127 UD I Seçmeli 2 2 0 8
3 TBS129 TANBUR I Seçmeli 2 2 0 8
4 TBS131 KEMAN I Seçmeli 2 2 0 8
5 TBS133 KANUN I Seçmeli 2 2 0 8
6 TBS135 NEY I Seçmeli 2 2 0 8
7 TBS137 KEMENÇE I Seçmeli 2 2 0 8
8 TBS139 VİYOLONSEL I Seçmeli 2 2 0 8
9 TBS141 KLARNET I Seçmeli 2 2 0 8
T.B(a)TSM SEÇMELİ 2.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLG107 BİLGİSAYARA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
2 TBO110 SES SAĞLIĞI II Seçmeli 1 1 0 3
3 TBO112 BİLGİSAYARDA NOTA YAZIM UYGULAMALARI II Seçmeli 1 1 0 3
4 TBO114 KABARTMA NOTA UYGULAMALARI II Seçmeli 1 1 0 3
5 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 0 0 3
T.B(a)TSM. ÇALGI EĞİTİMİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBO120 RİTİM II Seçmeli 2 2 0 8
2 TBS128 UD II Seçmeli 2 2 0 8
3 TBS130 TANBUR II Seçmeli 2 2 0 8
4 TBS132 KEMAN II Seçmeli 2 2 0 8
5 TBS134 KANUN II Seçmeli 2 2 0 8
6 TBS136 NEY II Seçmeli 2 2 0 8
7 TBS138 KEMENÇE II Seçmeli 2 2 0 8
8 TBS140 VİYOLONSEL II Seçmeli 2 2 0 8
9 TBS142 KLARNET II Seçmeli 2 2 0 8
T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBO209 RİTİM III Seçmeli 2 2 0 8
2 TBS209 UD III Seçmeli 2 2 0 8
3 TBS211 TANBUR III Seçmeli 2 2 0 8
4 TBS213 KEMAN III Seçmeli 2 2 0 8
5 TBS215 KANUN III Seçmeli 2 2 0 8
6 TBS217 NEY III Seçmeli 2 2 0 8
7 TBS219 KEMENÇE III Seçmeli 2 2 0 8
8 TBS221 VİYOLONSEL III Seçmeli 2 2 0 8
9 TBS223 KLARNET III Seçmeli 2 2 0 8
TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBO211 TÜRK DİN MUSİKİSİ I Seçmeli 1 1 0 2
2 TBO213 TÜRK HALK OYUNLARI I Seçmeli 1 1 0 2
3 TBO215 GÖRÜNTÜ VE MÜZİK I Seçmeli 1 1 0 2
4 TBO217 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 1 1 0 2
5 TBO219 MÜZİK TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO221 DİKSİYON I Seçmeli 1 1 0 2
7 TBS203 MUSİKİ EDEBİYATI I Seçmeli 1 1 0 2
8 TBS227 ODA MÜZİĞİ I Seçmeli 1 1 0 2
9 TBS229 TSM SEÇMELİ REPERTUVAR I Seçmeli 1 1 0 2
T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBO210 RİTİM IV Seçmeli 2 2 0 8
2 TBS210 UD IV Seçmeli 2 2 0 8
3 TBS212 TANBUR IV Seçmeli 2 2 0 8
4 TBS214 KEMAN IV Seçmeli 2 2 0 8
5 TBS216 KANUN IV Seçmeli 2 2 0 8
6 TBS218 NEY IV Seçmeli 2 2 0 8
7 TBS220 KEMENÇE IV Seçmeli 2 2 0 8
8 TBS222 VİYOLONSEL IV Seçmeli 2 2 0 8
9 TBS224 KLARNET IV Seçmeli 2 2 0 8
TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBO212 TÜRK DİN MUSİKİSİ II Seçmeli 1 1 0 2
2 TBO214 TÜRK HALK OYUNLARI II Seçmeli 1 1 0 2
3 TBO216 GÖRÜNTÜ VE MÜZİK II Seçmeli 1 1 0 2
4 TBO218 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 1 1 0 2
5 TBO220 MÜZİK TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO222 DİKSİYON II Seçmeli 1 1 0 2
7 TBS204 MUSİKİ EDEBİYATI II Seçmeli 1 1 0 2
8 TBS228 ODA MÜZİĞİ II Seçmeli 1 1 0 2
9 TBS230 TSM SEÇMELİ REPERTUVAR II Seçmeli 1 1 0 2
T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBS311 TANBUR V Seçmeli 2 2 0 8
2 TBS313 KEMAN V Seçmeli 2 2 0 8
3 TBS315 KANUN V Seçmeli 2 2 0 8
4 TBS317 NEY V Seçmeli 2 2 0 8
5 TBS319 KEMENÇE V Seçmeli 2 2 0 8
6 TBS321 VİYOLONSEL V Seçmeli 2 2 0 8
7 TBS323 KLARNET V Seçmeli 2 2 0 8
8 TBS325 RİTİM V Seçmeli 2 2 0 6
9 TBS327 UD V Seçmeli 2 2 0 8
TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBO305 SEÇMELİ PİYANO I Seçmeli 1 1 0 2
2 TBO307 MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli 1 1 0 2
3 TBO309 PROZODİ I Seçmeli 1 1 0 2
4 TBO311 TÜRK MÜZİĞİNDE NOTA YAZILARI I Seçmeli 1 1 0 2
5 TBO313 MESLEKİ İNGİLİZCE III Seçmeli 1 1 0 2
6 TBS329 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ I Seçmeli 1 1 0 2
7 TBS331 USUL UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 0 2
8 TBS337 ODA MÜZİĞİ III Seçmeli 1 1 0 2
9 TBS339 TSM SEÇMELİ REPERTUVAR III Seçmeli 1 1 0 2
T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBS314 KEMAN VI Seçmeli 2 2 0 8
2 TBS316 KANUN VI Seçmeli 2 2 0 8
3 TBS318 NEY VI Seçmeli 2 2 0 8
4 TBS320 KEMENÇE VI Seçmeli 2 2 0 8
5 TBS322 VİYOLONSEL VI Seçmeli 2 2 0 8
6 TBS324 KLARNET VI Seçmeli 2 2 0 8
7 TBS326 RİTİM VI Seçmeli 2 2 0 8
8 TBS328 UD VI Seçmeli 2 2 0 8
9 TBS330 TANBUR VI Seçmeli 2 2 0 8
TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBO306 SEÇMELİ PİYANO II Seçmeli 1 1 0 2
2 TBO308 MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli 1 1 0 2
3 TBO310 PROZODİ II Seçmeli 1 1 0 2
4 TBO312 TÜRK MÜZİĞİNDE NOTA YAZILARI II Seçmeli 1 1 0 2
5 TBO314 MESLEKİ İNGİLİZCE IV Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO316 İNSAN VE KÜLTÜR Seçmeli 1 1 0 2
7 TBS332 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ II Seçmeli 1 1 0 2
8 TBS334 USUL UYGULAMALARI II Seçmeli 1 1 0 2
9 TBS340 ODA MÜZİĞİ IV Seçmeli 1 1 0 2
10 TBS342 TSM SEÇMELİ REPERTUVAR IV Seçmeli 1 1 0 2
T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBS435 UD VII Seçmeli 1 1 0 8
2 TBS437 TANBUR VII Seçmeli 1 1 0 8
3 TBS439 KEMAN VII Seçmeli 1 1 0 8
4 TBS441 KANUN VII Seçmeli 1 1 0 8
5 TBS443 NEY VII Seçmeli 1 1 0 8
6 TBS445 KEMENÇE VII Seçmeli 1 1 0 8
7 TBS447 VİYOLONSEL VII Seçmeli 1 1 0 8
8 TBS449 KLARNET VII Seçmeli 1 1 0 8
9 TBS451 RİTİM VII Seçmeli 1 1 0 8
TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ISR401 İŞARET DİLİ Seçmeli 1 1 0 2
2 TBO407 OSMANLICA I Seçmeli 1 1 0 2
3 TBO409 KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ I Seçmeli 1 1 0 2
4 TBO411 SEÇMELİ PİYANO III Seçmeli 1 1 0 2
5 TBO413 OKUL MÜZİĞİ REPERTUVARI I Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO417 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK I Seçmeli 1 1 0 2
7 TBO419 HALK BİLİMİ KURAMLARI I Seçmeli 1 1 0 2
8 TBS427 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ III Seçmeli 1 1 0 2
9 TBS429 USUL UYGULAMALARI III Seçmeli 1 1 0 2
10 TBS453 ODA MÜZİĞİ V Seçmeli 1 1 0 2
11 TBS455 TSM SEÇMELİ REPERTUVAR V Seçmeli 1 1 0 2
T.B(a)TSM.ÇALGI EĞİTİMİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBS436 UD VIII Seçmeli 1 1 0 8
2 TBS438 TANBUR VIII Seçmeli 1 1 0 8
3 TBS440 KEMAN VIII Seçmeli 1 1 0 8
4 TBS442 KANUN VIII Seçmeli 1 1 0 8
5 TBS444 NEY VIII Seçmeli 1 1 0 8
6 TBS446 KEMENÇE VIII Seçmeli 1 1 0 8
7 TBS448 VİYOLONSEL VIII Seçmeli 1 1 0 8
8 TBS450 KLARNET VIII Seçmeli 1 1 0 8
9 TBS452 RİTİM VIII Seçmeli 1 1 0 8
TEMEL BİLİMLER (a) .TSM.SEÇMELİ -VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRK402 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 1 1 0 2
2 TBO408 OSMANLICA II Seçmeli 1 1 0 2
3 TBO410 KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 1 0 2
4 TBO412 SEÇMELİ PİYANO IV Seçmeli 1 1 0 2
5 TBO414 OKUL MÜZİĞİ REPERTUVARI II Seçmeli 1 1 0 2
6 TBO418 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK II Seçmeli 1 1 0 2
7 TBO420 HALK BİLİMİ KURAMLARI II Seçmeli 1 1 0 2
8 TBO422 İLKÖĞRETİM ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 2
9 TBS428 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ IV Seçmeli 1 1 0 2
10 TBS430 USUL UYGULAMALARI IV Seçmeli 1 1 0 2
11 TBS454 ODA MÜZİĞİ VI Seçmeli 1 1 0 2
12 TBS456 TSM SEÇMELİ REPERTUVAR VI Seçmeli 1 1 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr