Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı - Çalgı Yapımı (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Çalgı Yapım Bölümü, Konservatuardaki dört bölümden biridir. Bölüm 1989 yılında eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Her yıl 10 öğrencinin kabul edildiği bölümde eğitim süresi 4 yıllık lisans programından oluşmaktadır. bölümümüzde bulunan 50 öğrenci, 10 Öğretim Görevlisi tarafından eğitilmektedir. Çalgı Yapım Bölümünün tarihçesi oldukça yenidir. 1989 Yılında 1 Öğretim Görevlisi ve 5 öğrenci ile eğitime başlayan bölümde gerekli alt yapılar oluşturulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Çalgı Yapımı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümümüzde Geleneksel Türk El Sanatlarının ve Türk Kültürünün bir parçası olan çalgıların bilimsel ortamlarda yapılmasını ve geliştirilmesini hedeflemiş, gelecek nesillere, doğru ilke ve yöntemlerle, gerçek sanat anlayışı içerisinde aktarılmasını amaç edinmiştir. Bölümde Yaylı Çalgılar ve Mızraplı Çalgılar olarak iki Ana sanat Dalı bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
4 yıllık lisans programını bitiren öğrenciler , müzik öğretmeni ,radyo ,opera ve korolarda çalgı yapımcı (luthier) ,akademisyen olarak görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Dersler dönemlik olduğu için her dönem bir ara sınav ve bir final yapılır. Sınav tarihi ve yerleri bölüm tarafından ilan edilir. Mazereti nedeni ile sınava giremeyen öğrencilere fakülte yönetim kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Final sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun ortalamasının %40'ı, final notunun %60'ı olarak bulunur. Değerlendirme yapılabilmesi için final notunun 60 ve üzeride olması gerekir. Ortalama alınarak bulunan notun 60 ve üzerinde olması halinde öğrenci o dersten başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd.Doç.Dr İlhan ERSOY Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Tel: 0232 3881024 -116 0232 3432791
Bölüm Olanakları
Çzim laboratuarı ,10 uygulama atölye dersliği ,, bölüm arşivi ,makina atölyesi , teorik ders sınıfları

Program Çıktıları
1Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular ışığında mesleki birikimlerini artırabilme.
2Ulusal ve uluslar arası çalgı yapımı ve müzik çalışmalarını takip edebilme
3Geleneksel, çağdaş ve evrensel çalgı yapım tekniklerini ve yöntemlerini öğrenip uygulayabilme.
4Çalgı yapım alanında kullanılan araç-gereç ve malzeme hakkında bilgi sahibi olabilme.
5Çalgı yapımıyla ilgili kavramları öğrenebilme.
6Tanımlanmış hedef doğrultusunda bir çalgıyı tasarlayıp, projelendirme ve uygulamasını yapabilme.
7Çalgıların teknik-yapısal sorunlarını tespit edebilme ve bunları giderebilme.
8Çalgı yapım alanına yardımcı olacak gerekli müzik bilgilerini kazanabilme.
9Çalgı yapım birikimlerini geliştirmek amacıyla, birkaç çalgıyı belli düzeyde icra edebilme.
10Çalgıların tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme.
11Çalgı yapımında estetik bilinç kazanabilme.
12Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
13Mesleki alanda bağımsız karar verme yetisine sahip olarak fikirlerini ve sanatsal uygulamalarını açık ve net bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
14Mesleki etik sorumluluğu bilincine sahip olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 ÇYB113 ATÖLYE BİLGİSİ I Zorunlu 4 4 0 8
3 ÇYB107 BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 1 1 0 3
4 BLG103 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 2
5 ÇYB103 ÇALGI EĞİTİMİ I Zorunlu 2 2 0 3
6 ÇYB111 MESLEKİ ALET VE MAKİNE BİLGİSİ Zorunlu 1 1 0 2
7 PİY101 PİYANO I Zorunlu 1 1 0 3
8 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 ÇYB109 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 2 2 0 3
10 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 2
Toplam 22 11 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 ÇYB114 ATÖLYE BİLGİSİ II Zorunlu 4 4 0 8
3 ÇYB108 BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 1 1 0 3
4 ÇYB104 ÇALGI EĞİTİMİ II Zorunlu 2 2 0 4
5 PİY102 PİYANO II Zorunlu 1 1 0 3
6 ÇYB112 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 1 0 2
7 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 ÇYB110 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 2 2 0 4
9 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 2
Toplam 19 11 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB213 AĞAÇ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 0 0 2
2 ÇYB201 ATÖLYE BİLGİSİ III Zorunlu 4 4 0 7
3 ÇYB207 BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI III Zorunlu 1 1 0 2
4 ÇYB203 ÇALGI EĞİTİMİ III Zorunlu 2 2 0 6
5 ÇYB215 MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 3
6 PİY201 PİYANO III Zorunlu 1 1 0 3
7 ÇYB205 TAMAMLAYICI ATÖLYE I Zorunlu 2 2 0 3
8 ÇYB209 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI III Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 14 13 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB202 ATÖLYE BİLGİSİ IV Zorunlu 4 4 0 7
2 ÇYB208 BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI IV Zorunlu 1 1 0 2
3 ÇYB214 ÇALGI BİLGİSİ VE TARİHİ Zorunlu 1 0 0 2
4 ÇYB204 ÇALGI EĞİTİMİ IV Zorunlu 2 2 0 4
5 ÇYB216 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 3
6 ÇYB212 MESLEKİ RESİM Zorunlu 1 1 0 2
7 PİY202 PİYANO IV Zorunlu 1 1 0 3
8 ÇYB206 TAMAMLAYICI ATÖLYE II Zorunlu 2 2 0 3
9 ÇYB210 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ KURAMI IV Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 15 14 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB301 ATÖLYE BİLGİSİ V Zorunlu 4 4 0 9
2 ÇYB303 ÇALGI EĞİTİMİ V Zorunlu 2 2 0 6
3 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.I ÇALGI YAPIM (a)SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
4 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.II ÇALGI YAPIM (a)SEÇMELİ II Seçmeli - - - 3
5 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.III ÇALGI YAPIM (a)SEÇMELİ III Seçmeli - - - 2
6 ÇYB307 ORGANİK KİMYA I Zorunlu 1 1 0 5
7 ÇYB305 TAMAMLAYICI ATÖLYE III Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 13 13 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB302 ATÖLYE BİLGİSİ VI Zorunlu 4 4 0 10
2 ÇYB304 ÇALGI EĞİTİMİ VI Zorunlu 2 2 0 5
3 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.IV ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 2
4 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.V ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ V Seçmeli - - - 3
5 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.VI ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 2
6 ÇYB308 ORGANİK KİMYA II Zorunlu 1 1 0 5
7 ÇYB306 TAMAMLAYICI ATÖLYE IV Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 13 13 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB401 ATÖLYE BİLGİSİ VII Zorunlu 4 4 0 9
2 ÇYB407 CİLA YÖNTEMLERİ VE UYG. Zorunlu 1 1 0 5
3 ÇYB403 ÇALGI EĞİTİMİ VII Zorunlu 2 2 0 6
4 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.IX ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ IX Seçmeli - - - 2
5 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.VII ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 2
6 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.VIII ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 3
7 ÇYB405 TAMAMLAYICI ATÖLYE V Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 13 13 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB402 ATÖLYE BİLGİSİ VIII Zorunlu 4 4 0 10
2 ÇYB408 ÇALGI BİTİRME Zorunlu 1 1 0 4
3 ÇYB404 ÇALGI EĞİTİMİ VIII Zorunlu 2 2 0 6
4 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.X ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ X Seçmeli - - - 2
5 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.XI ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ XI Seçmeli - - - 3
6 Ç.Y.(a)SEÇMELİ.XII ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ XII Seçmeli - - - 2
7 ÇYB406 TAMAMLAYICI ATÖLYE VI Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 13 13 0 30
 
ÇALGI YAPIM (a)SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB309 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I Seçmeli 2 2 0 2
2 ÇYB311 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I Seçmeli 2 2 0 2
ÇALGI YAPIM (a)SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB313 ÇALGI TASARIMI I Seçmeli 2 2 0 3
2 ÇYB315 ÇALGI BAKIM ONARIM I Seçmeli 2 2 0 3
ÇALGI YAPIM (a)SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB317 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ I Seçmeli 1 1 0 2
2 ÇYB319 ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ Seçmeli 1 1 0 2
3 ÇYB321 MİNYATÜR ÇALGI YAPIMI Seçmeli 1 1 0 2
4 ÇYB323 RİTİM UYGULAMA Seçmeli 1 1 0 2
5 ÇYB325 ARŞE YAPIMI Seçmeli 1 1 0 2
6 ÜYG101 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 0 0 2
ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB310 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II Seçmeli 2 2 0 2
2 ÇYB312 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II Seçmeli 2 2 0 2
ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB314 ÇALGI TASARIMI II Seçmeli 2 2 0 3
2 ÇYB316 ÇALGI BAKIM ONARIM II Seçmeli 2 2 0 3
ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB318 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ II Seçmeli 1 1 0 2
2 ÇYB320 ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ Seçmeli 1 1 0 2
3 ÇYB322 MİNYATÜR ÇALGI YAPIMI Seçmeli 1 1 0 2
4 ÇYB324 RİTİM UYGULAMA Seçmeli 1 1 0 2
5 ÇYB326 ARŞE YAPIMI Seçmeli 1 1 0 2
6 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 0 0 2
ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB417 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ III Seçmeli 1 1 0 2
2 ÇYB419 PİYANO Seçmeli 1 1 0 2
3 ÇYB421 SEDEFKÂRLIK VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 2
4 ÇYB423 REPERTUAR Seçmeli 1 1 0 2
5 ÇYB425 RİTİM ÇALGILARI YAPIMI Seçmeli 1 1 0 2
6 ISR401 İŞARET DİLİ Seçmeli 1 1 0 2
ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB409 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI III Seçmeli 2 2 0 2
2 ÇYB411 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI III Seçmeli 2 2 0 2
ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB413 ÇALGI TASARIMI III Seçmeli 2 2 0 3
2 ÇYB415 ÇALGI BAKIM ONARIM III Seçmeli 2 2 0 3
ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB410 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI IV Seçmeli 2 2 0 2
2 ÇYB412 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI IV Seçmeli 2 2 0 2
ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ XI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB414 ÇALGI TASARIMI IV Seçmeli 2 2 0 3
2 ÇYB416 ÇALGI BAKIM ONARIM IV Seçmeli 2 2 0 3
ÇALGI YAPIM (a) SEÇMELİ XII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ÇYB418 YARDIMCI ÇALGI EĞİTİMİ IV Seçmeli 1 1 0 2
2 ÇYB420 PİYANO Seçmeli 1 1 0 2
3 ÇYB422 SEDEFKARLIK VE UYG. TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 2
4 ÇYB424 REPERTUAR Seçmeli 1 1 0 2
5 ÇYB426 RİTİM ÇALGILARI YAPIMI Seçmeli 1 1 0 2
6 GRK402 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 1 1 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr