Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı - Türk Halk Oyunları (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü geleneksel oyunları bilimsel yöntem ve tekniklerle öğreterek, gelecek kuşaklara aktarımını sağlayacak yetkin eğitimciler sanatçılar ve akademisyenler yetiştirmek amacı ile 1989-1990 öğretim yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Türk Halk Oyunları alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Türk Halk Oyunları Bölümünde Türk geleneksel müziklerini ve oyunlarını öğretmenin, en iyi şekilde sergilemenin yanında, geleneksel müzik öğelerini de içeren bilgileri çağdaş müzik bilimi kuralları içinde öğreterek, müzik ve dans eğitimini gerçekleştirmek ve bu eğitimin doğrultusunda dansçı, araştırmacı ve eğitimci kimliğe sahip kişileri yetiştirmek hedef olarak seçilmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Müzik öğretmeni olarak atanmaktadır. Milli Eğitime bağlı okullarda usta öğretici statüsünde halk oyunları öğretmenliği yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı "nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservarı Türk Halk Oyunları Bölümü Bornova /İzmir 374 75 09 - 388 70 38
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 7 Öğretim üyesi ve 9 öğretim görevlisi 2araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzün öğretim ve sahne çalışmalarının temelini oluşturan, etnoğrafik alan araştırmaları ve halk oyunları derleme çalışmaları sonucu elden edilen belgelerden oluşturulan bölüm arşiviinden eğitim ve uygulamaya destek olarak yararlanılmaktadır. Ayrıca, okulumuz kütüphanesi ve hocaların özel kütüphanelerinden alanla ilgili basılı kaynak ve süreli yayınlardan da yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Evrensel müzik, dans ve giyim-kuşam bilgilerini Türk Halk Oyunları çalışmalarına uygulayabilme.
2Türk Halk Oyunlarıyla ilgili kavramları tanımlayabilme, sınıflandırabilme ve çözümleyebilme becerisi.
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir geleneksel performansı tasarlayabilme ve uygulayabilme.
4Sahne sanatları çalışmalarının toplumsal yaşamda sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik katkılarını değerlendirebilme.
5Geleneksel verileri (bilgileri) derleme ve analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
6Geleneksel dans çalışmaları için gerekli çağdaş teknikleri ve teknolojik araçları kullanabilme.
7Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
8Bağımsız davranabilme, kişisel dans yetilerini kullanma yaratıcılık becerisi.
9Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, geleneksel konulardaki değişimleri ve bilim- teknoloji hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
10Bireysel dans becerisi ve bağımsız karar verme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü, yazılı ve sanatsal uygulamalarla açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
11Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12Ulusal ve uluslar arası geleneksel dans sanatları çalışmalarını takip edebilme.
13Geleneksel Dansın sanatsal niteliği konusunda bilinç sahibi olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 THO105 BALE I Zorunlu 1 3 0 2
3 BLG103 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
4 THO111 KİNESİYOLOJİK ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 1
5 THO109 MÜZİKSEL OKUMA VE ALGILAMA I Zorunlu 2 2 0 5
6 PİY101 PİYANO I Zorunlu 1 1 0 1
7 THO107 RİTM BİLGİSİ I Zorunlu 1 1 0 2
8 THO(a).SÇ.Ç.E.I SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ I Seçmeli - - - 2
9 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 THO101 TÜRK HALK OYUNLARI (DENİZLİ) Zorunlu 1 1 0 2
11 THO103 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) Zorunlu 2 2 0 4
12 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 11 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 THO106 BALE II Zorunlu 1 3 0 2
3 THO112 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
4 THO110 MÜZİKSEL OKUMA VE ALGILAMA II Zorunlu 2 2 0 5
5 PİY102 PİYANO II Zorunlu 1 1 0 1
6 THO108 RİTM BİLGİSİ II Zorunlu 1 1 0 2
7 THO(a).SÇ.Ç.E.II SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ II Seçmeli - - - 2
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 THO102 TÜRK HALK OYUNLARI (AFYON) Zorunlu 1 1 0 3
10 THO104 TÜRK HALK OYUNLARI (KAŞIK) Zorunlu 2 2 0 4
11 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
12 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 11 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO219 ANT. BİLGİSİ VE CİMNASTİK I Zorunlu 1 1 0 1
2 THO205 BALE III Zorunlu 1 1 0 1
3 THO217 HAREKET NOTASYONU I Zorunlu 1 1 0 3
4 THO209 MÜZİKSEL OKUMA VE ALGILAMA III Zorunlu 2 2 0 2
5 PİY201 PİYANO III Zorunlu 1 1 0 1
6 THO207 RİTM BİLGİSİ III Zorunlu 1 1 0 4
7 THO(a).SÇ.Ç.E.III SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ III Seçmeli - - - 2
8 THO211 TM SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 2 2 0 4
9 THO203 TÜRK HALK OYUNLARI (KIVRAK ZEYBEK) Zorunlu 2 2 0 4
10 THO201 TÜRK HALK OYUNLARI (MUĞLA) Zorunlu 1 1 0 3
11 THO215 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI I Zorunlu 2 2 0 3
12 THO213 TÜRK HALK OYUNLARI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 15 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO220 ANT. BİLGİSİ VE CİMNASTİK II Zorunlu 1 1 0 1
2 THO206 BALE IV Zorunlu 1 1 0 1
3 THO218 HAREKET NOTASYONU II Zorunlu 1 1 0 3
4 THO210 MÜZİKSEL OKUMA VE ALGILAMA IV Zorunlu 2 2 0 2
5 PİY202 PİYANO IV Zorunlu 1 1 0 1
6 THO208 RİTM BİLGİSİ IV Zorunlu 1 1 0 4
7 THO(a).SÇ.Ç.E.IV SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ IV Seçmeli - - - 2
8 THO212 TM SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 2 2 0 4
9 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
10 THO204 TÜRK HALK OYUNLARI (BAR) Zorunlu 2 2 0 4
11 THO202 TÜRK HALK OYUNLARI (TOKAT) Zorunlu 1 1 0 3
12 THO216 TÜRK HALK OYUNLARI SAHNELEME ÇALIŞMALARI II Zorunlu 2 2 0 2
13 THO214 TÜRK HALK OYUNLARI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 15 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO321 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 2
2 THO305 DANSÇILAR İÇİN OYUNCULUK I Zorunlu 1 1 0 3
3 THO309 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM I Zorunlu 1 1 0 2
4 THO315 HALK BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
5 THO317 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME I Zorunlu 1 1 0 3
6 THO313 PRODÜKSİYON I Zorunlu 2 2 0 3
7 THO307 RİTM BİLGİSİ V Zorunlu 1 1 0 3
8 THO(a).SÇ.Ç.E.V SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ V Seçmeli - - - 2
9 THO(a).SEÇ.5.YY THO(a) SEÇMELİ 5.YY Seçmeli - - - 2
10 THO311 TM SOLFEJ VE KURAMI III Zorunlu 1 1 0 2
11 THO303 TÜRK HALK OYUNLARI (AZERİ) Zorunlu 2 2 0 3
12 THO301 TÜRK HALK OYUNLARI (HORON) Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 16 14 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO316 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
2 THO306 DANSÇILAR İÇİN OYUNCULUK II Zorunlu 1 1 0 2
3 THO310 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM II Zorunlu 1 1 0 2
4 THO322 HALK BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 2
5 THO318 HAREKET NOTASYONU VE SAHNELEME II Zorunlu 1 1 0 3
6 THO314 PRODÜKSİYON II Zorunlu 2 2 0 3
7 THO308 RİTM BİLGİSİ VI Zorunlu 1 1 0 3
8 THO(a).SÇ.Ç.E.VI SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ VI Seçmeli - - - 2
9 THO324 TH OYUNLARINDA TÜR VE TAVIR I Zorunlu 1 1 0 2
10 THO(a).SEÇ.6.YY THO(a) SEÇMELİ 6.YY Seçmeli - - - 2
11 THO312 TM SOLFEJ VE KURAMI IV Zorunlu 1 1 0 2
12 THO304 TÜRK HALK OYUNLARI (ARTVİN) Zorunlu 1 1 0 2
13 THO302 TÜRK HALK OYUNLARI (KAFKAS) Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 17 13 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO405 DANSTA ÇALIŞMA ALANLARI Zorunlu 2 0 0 2
2 THO409 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM III Zorunlu 1 1 0 3
3 THO413 PRODÜKSİYON III Zorunlu 2 2 0 3
4 THO407 RİTM BİLGİSİ VII Zorunlu 1 1 0 4
5 THO(a).SÇ.Ç.E.VII SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ VII Seçmeli - - - 2
6 THO415 THO MÜZİĞİ REPERTUARI I Zorunlu 1 1 0 2
7 THO(a).SEÇ.I THO(a) SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
8 THO(a).SEÇ.III THO(a) SEÇMELİ III Seçmeli - - - 2
9 THO(a).SEÇ.V THO(a) SEÇMELİ V Seçmeli - - - 2
10 THO411 TM SOLFEJ VE KURAMI V Zorunlu 1 1 0 2
11 THO401 TÜRK HALK OYUNLARI (KARŞILAMA-HORA) Zorunlu 2 2 0 4
12 THO403 TÜRK HALK OYUNLARI (ÜSKÜP) Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 15 13 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO410 GELENEKSEL GİYİM KUŞAM IV Zorunlu 1 1 0 3
2 THO414 PRODÜKSİYON IV Zorunlu 2 2 0 3
3 THO408 RİTM BİLGİSİ VIII Zorunlu 1 1 0 4
4 THO(a).SÇ.Ç.E.VIII SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ VIII Seçmeli - - - 2
5 THO406 THO ALAN ARAŞTIRMASI Zorunlu 2 0 0 2
6 THO416 THO MÜZİĞİ REPERTUARI II Zorunlu 1 1 0 2
7 THO(a).SEÇ.II THO(a) SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
8 THO(a).SEÇ.IV THO(a) SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 2
9 THO(a).SEÇ.VI THO(a) SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 2
10 THO412 TM SOLFEJ VE KURAMI VI Zorunlu 1 1 0 2
11 THO402 TÜRK HALK OYUNLARI (GAZİANTEP) Zorunlu 1 1 0 3
12 THO404 TÜRK HALK OYUNLARI (HALAY) Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 15 13 0 30
 
SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO125 BAĞLAMA Seçmeli 1 1 0 2
2 THO127 KABAK KEMANE Seçmeli 1 1 0 2
3 THO129 KAVAL Seçmeli 1 1 0 2
4 THO131 MEY-ZURNA Seçmeli 1 1 0 2
5 THO133 AKORDEON Seçmeli 1 1 0 2
6 THO135 KLARNET Seçmeli 1 1 0 2
SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO126 BAĞLAMA Seçmeli 1 1 0 2
2 THO128 KABAK KEMANE Seçmeli 1 1 0 2
3 THO130 KAVAL Seçmeli 1 1 0 2
4 THO132 MEY-ZURNA Seçmeli 1 1 0 2
5 THO134 AKORDEON Seçmeli 1 1 0 2
6 THO136 KLARNET Seçmeli 1 1 0 2
SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO225 BAĞLAMA Seçmeli 1 1 0 2
2 THO227 KABAK KEMANE Seçmeli 1 1 0 2
3 THO229 KAVAL Seçmeli 1 1 0 2
4 THO231 MEY-ZURNA Seçmeli 1 1 0 2
5 THO233 AKORDEON Seçmeli 1 1 0 2
6 THO235 KLARNET Seçmeli 1 1 0 2
SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO226 BAĞLAMA Seçmeli 1 1 0 2
2 THO228 KABAK KEMANE Seçmeli 1 1 0 2
3 THO230 KAVAL Seçmeli 1 1 0 2
4 THO232 MEY-ZURNA Seçmeli 1 1 0 2
5 THO234 AKORDEON Seçmeli 1 1 0 2
6 THO236 KLARNET Seçmeli 1 1 0 2
SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO325 BAĞLAMA Seçmeli 1 1 0 2
2 THO327 KABAK KEMANE Seçmeli 1 1 0 2
3 THO329 KAVAL Seçmeli 1 1 0 2
4 THO331 MEY-ZURNA Seçmeli 1 1 0 2
5 THO333 AKORDEON Seçmeli 1 1 0 2
6 THO335 KLARNET Seçmeli 1 1 0 2
THO(a) SEÇMELİ 5.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO337 TEKNİK ARAÇ KULLANIMI I Seçmeli 1 1 0 2
2 THO339 PİYANO V Seçmeli 1 1 0 2
3 THO341 TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVARI I Seçmeli 1 1 0 2
4 THO343 YARDIMCI ÇALGI I Seçmeli 1 1 0 2
5 THO345 MAKYAJ Seçmeli 1 1 0 2
6 THO347 BEDEN DİLİ EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 2
SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO326 BAĞLAMA Seçmeli 1 1 0 2
2 THO328 KABAK KEMANE Seçmeli 1 1 0 2
3 THO330 KAVAL Seçmeli 1 1 0 2
4 THO332 MEY-ZURNA Seçmeli 1 1 0 2
5 THO334 AKORDEON Seçmeli 1 1 0 2
6 THO336 KLARNET Seçmeli 1 1 0 2
THO(a) SEÇMELİ 6.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO338 TEKNİK ARAÇ KULLANIMI II Seçmeli 1 1 0 2
2 THO340 PİYANO VI Seçmeli 1 1 0 2
3 THO342 TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVARI II Seçmeli 1 1 0 2
4 THO344 YARDIMCI ÇALGI II Seçmeli 1 1 0 2
5 THO346 KARAKTER MAKYAJI Seçmeli 1 1 0 2
6 THO348 MODERN DANS Seçmeli 1 1 0 2
SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO425 BAĞLAMA Seçmeli 1 1 0 2
2 THO427 KABAK KEMANE Seçmeli 1 1 0 2
3 THO429 KAVAL Seçmeli 1 1 0 2
4 THO431 MEY-ZURNA Seçmeli 1 1 0 2
5 THO433 AKORDEON Seçmeli 1 1 0 2
6 THO435 KLARNET Seçmeli 1 1 0 2
THO(a) SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO437 SAHNELEME VE PRODÜKSİYON I Seçmeli 1 1 0 2
2 THO439 PİYANO VII Seçmeli 1 1 0 2
3 THO443 YARDIMCI ÇALGI III Seçmeli 1 1 0 2
4 THO445 ZEYBEK Seçmeli 1 1 0 2
5 THO447 THO ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ I Seçmeli 1 1 0 2
THO(a) SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO441 TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVARI III Seçmeli 1 1 0 2
2 THO451 OKUL MÜZİĞİ I Seçmeli 1 1 0 2
3 THO453 SAHNE KOSTÜMÜ I Seçmeli 1 1 0 2
4 THO455 KAŞIK Seçmeli 1 1 0 2
5 THO459 DANS TARİHİ I Seçmeli 1 1 0 2
THO(a) SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ISR401 İŞARET DİLİ Seçmeli 1 1 0 2
2 THO457 DANSLA ANLATIM Seçmeli 1 1 0 2
3 THO461 BİLGİSAYARLI NOTA YAZIMI Seçmeli 1 1 0 2
4 THO463 SANATSAL İLETİŞİM Seçmeli 1 1 0 2
5 THO465 HORA-KARŞILAMA Seçmeli 1 1 0 2
6 THO467 DANS VE SPOR Seçmeli 1 1 0 2
7 THO469 DİKTE Seçmeli 1 1 0 2
SEÇMELİ ÇALGI EĞİTİMİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO426 BAĞLAMA Seçmeli 1 1 0 2
2 THO428 KABAK KEMANE Seçmeli 1 1 0 2
3 THO430 KAVAL Seçmeli 1 1 0 2
4 THO432 MEY-ZURNA Seçmeli 1 1 0 2
5 THO434 AKORDEON Seçmeli 1 1 0 2
6 THO436 KLARNET Seçmeli 1 1 0 2
THO(a) SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO438 SAHNELEME VE PRODÜKSİYON II Seçmeli 1 1 0 2
2 THO440 PİYANO VIII Seçmeli 1 1 0 2
3 THO444 YARDIMCI ÇALGI IV Seçmeli 1 1 0 2
4 THO446 HALAY Seçmeli 1 1 0 2
5 THO448 THO ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 1 0 2
THO(a) SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THO442 TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVARI IV Seçmeli 1 1 0 2
2 THO450 DANS TARİHİ II Seçmeli 1 1 0 2
3 THO452 OKUL MÜZİĞİ II Seçmeli 1 1 0 2
4 THO454 SAHNE KOSTÜMÜ II Seçmeli 1 1 0 2
5 THO456 TEKE Seçmeli 1 1 0 2
THO(a) SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRK402 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 1 1 0 2
2 THO458 SEYİRLİK OYUNLAR Seçmeli 1 1 0 2
3 THO460 KOREOGRAFİ Seçmeli 1 1 0 2
4 THO462 SANAT VE ORGANİZASYON Seçmeli 1 1 0 2
5 THO464 BAR Seçmeli 1 1 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr