Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı - Ses Eğitimi (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü 1989 – 1990 Akademik yılında ilk kez öğretime başlamış olup Türk sanat müziği ve Türk halk müziği alanlarında ses icracısı (yorumcu) yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı-Ses Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Ses Eğitimi Bölümü"ndeLisans I. sınıftan itibaren temel müzik becerilerinin kazandırılması için öncelikle Türk Müziği Solfej ve Kuramı, Batı Müziği Solfej ve Kuramı, Ses Tekniği ve Çalgı Eğitimi adlı dersler okutulmaktadır. Lisans düzeyinden itibaren de Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği türlerinde Repertuvar, Üslûp Repertuvar, Toplu Uygulama, Türk Halk Müziği Bilgileri, Halk Bilimi, Müzik Tarihi, Tür ve Biçim Bilgisi, Armoni, Piyano dersleri okutulmaktadır. Ses Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının başlıca akademik etkinlikleri arasında, çeşitli süreli yayınlarda ve ulusal / uluslar arası bilimsel toplantılarda yayımlanmış makale ve bildiriler mevcuttur. Ses Eğitimi Bölümü’nde Ege Üniversitesi destekli tamamlanmış üç, devam etmekte olan üç farklı bilimsel araştırma projesi bulunmaktadır. Bu araştırma projeleri "Ege’den Geleneksel Halk Müziği Örnekleri, Kırım Türkleri / Tatarları’nın Tepreş ve derviza Ritüelleri, Erzurum Âşık Müziğinin Araştırılması, Anadolu Tahtacılarında Müzik, Çalgı, Dans, Giyim – Kuşam Geleneği, Ülkemizde Kullanılan Üflemelei Halk Çalgılarının Araştırılması, Tokat Sıraç Türkmenlerinin Cem Ritüellerindeki Müzikleri ve Tokat’a Bağlı İlçelerdeki Uzun" başlıklı bilimsel araştırma projeleridir. Ses Eğitimi Bölümü öğretim elemanları tarafından geleneksel Türk müziği icrası alanında yayımlanmış müzik albümleri bulunmakla birlikte, Bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin hazırladıkları Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Dünya Müziklerinden Örnekler, çok sesli müzik türlerinde solo – koro konserler ve dinletiler ile Türk Sanat Müziği Saz Eserleri, Zeybekler konulu topluluklar etkinliklerini sürdürmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ses Eğitimi Bölümü kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 300 kadar mezun vermiş olup bu mezunların bir bölümü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda müzik öğretmenliği, bir bölümü TRT Türk Müziği Toplulukları ile Devlet Türk Müziği Topluluklarında solist / korist olarak görev yapmaktadır. Mezunların bir kısmı ise ülkemizde Türk müziği eğitimi veren çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında görev almıştır. Ses Eğitimi Bölümü mezunlarının bir kısmı TRT İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği topluluklarında solist, korist olarak görev yapmakta; diğer bir kısmı ise İzmir Devlet Klasik Türk Musikisi ve diğer illerdeki mevcut Devlet korolarında görevini sürdürmektedir. Lisans öğrenimi sonrasında - sırasında öğretmenlik formasyonu eğitimi alan mezunların büyük bir bölümü müzik öğretmenliği görevini sürdürmekte olup ülkemizin çeşitli illerindeki Türk Müziği Konservatuarlarında öğretim elemanı olarak görev yapanlar da mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ses Eğitimi Bölümünde dört yıllık Lisans programı, dönemlik eğitim programları çerçevesinde her dönemde bir vize ve dönem sonlarında bir final sınavı olarak yürütülmektedir. Sınavlar uygulamalı ve kuramsal dersler paralelinde olup uygulamalı dersler için vokal icra, çalgısal icra, vokal - çalgısal icra biçiminde; kuramsal derlerde de alan bilgilerinin değerlendirildiği yazılı - sözlü sınavlar biçiminde gerçekleştirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. F. Reyhan Altınay Bölüm Telefonu: 232 388 10 24 - 250 E-mail: reyhan.altinay@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü: Bölüm Bşk. Yrd. Ufuk Demirbaş ufuk.demirbas@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ses Eğitimi Bölümü lisans programında öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, dört yıllık öğrenimleri sürecinde Ege Üniversitesi ve Türk Musikisi Konservatuarının tüm sosyal, kültürel, sportif etkinliklerine katılabilme tüm fiziki mekânlar ve alanlardan; kütüphane ve dokümantasyon merkezi, bilgisayar laboratuarı, ses kayıt stüdyosundan yararlanabilme ve Üniversitenin Mediko-sosyal birimindeki sağlık hizmetlerinden yararlanabilme olanaklarına sahip olur.

Program Çıktıları
1GelenkselTürkSanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında bilinçlenmeyi, kuramsal bilgi ve performans açısından gerekli deneyimi sağlayabilme
2Müziksel işitme, okuma ve yazma becerileri
3Sesini nitelikli bir biçimde ve estetik değerlerle ilişkili olarak kullanabilme
4Çalgısını nitelikli bir biçimde ve estetik değerlerle ilişkili olarak kullanabilme
5Geleneksel Türk Sanat müziği ve geleneksel Türk halk müziği türlerini kavramsal bakımdan tanımlayabilme, sınıflandırabilme ve çözümleyebilme becerileri
6Müzik üzerine düşünebilme becerisi, müziksel duyarlılık geliştirme
7Hem çalgı hem vokal performansıyla solist ve korist olarak etkinliklere katılabilme ve sahne performansı becerileri
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 SEH101 ÇALGI EĞİTİMİ I Zorunlu 2 2 0 3
3 SEO105 PİYANO I Zorunlu 1 1 0 2
4 THMSEÇMELİ1.YY SEÇMELİ DERS GRUBU 1YY Seçmeli - - - 3
5 SEH105 SES TEKNİĞİ I Zorunlu 1 1 0 2
6 SEO113 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 2 2 0 6
7 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 SEO111 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI I Zorunlu 2 2 0 6
9 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 16 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 SEH102 ÇALGI EĞİTİMİ II Zorunlu 2 2 0 4
3 SEO106 PİYANO II Zorunlu 1 1 0 2
4 THMSEÇMELİ2.YY SEÇMELİ DERS GRUBU 2YY Seçmeli - - - 2
5 SEH106 SES TEKNİĞİ II Zorunlu 1 1 0 2
6 SEO114 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 2 2 0 6
7 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 SEO112 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI II Zorunlu 2 2 0 6
9 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 16 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEH203 ÇALGI EĞİTİMİ III Zorunlu 2 2 0 4
2 SEO207 PİYANO III Zorunlu 1 1 0 2
3 THMSEÇMELİ3.YY SEÇMELİ DERS GRUBU 3YY Seçmeli - - - 2
4 SEH201 SES TEKNİĞİ III Zorunlu 1 1 0 2
5 SEO209 TEMEL MÜZİK SOLJEJ VE KURAMI III Zorunlu 2 2 0 5
6 SEH211 TOPLU UYGULAMA I Zorunlu 1 1 0 3
7 SEO219 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI III Zorunlu 2 2 0 5
8 SEH209 ÜSLUP VE REPERTUVAR I Zorunlu 2 2 0 7
Toplam 11 11 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEH204 ÇALGI EĞİTİMİ IV Zorunlu 2 2 0 4
2 SEO208 PİYANO IV Zorunlu 1 1 0 2
3 THMSEÇMELİ4.YY SEÇMELİ DERS GRUBU 4YY Seçmeli - - - 2
4 SEH202 SES TEKNİĞİ IV Zorunlu 1 1 0 2
5 SEO210 TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI IV Zorunlu 2 2 0 5
6 SEH212 TOPLU UYGULAMA II Zorunlu 1 1 0 3
7 SEO220 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI IV Zorunlu 2 2 0 6
8 SEH210 ÜSLUP VE REPERTUVAR II Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 11 11 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARM301 ARMONİ I Zorunlu 1 1 0 2
2 SEH313 ÇALGI EĞİTİMİ V Zorunlu 1 1 0 6
3 S.E.(a).THM.SEÇ.I S.E.(a) THM SEÇMELİ I Seçmeli - - - 2
4 SEH317 TOPLU UYGULAMA III Zorunlu 1 1 0 3
5 SEO323 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ I Zorunlu 2 0 0 3
6 SEO319 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI V Zorunlu 2 2 0 5
7 SEO321 TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİ VE ANALİZLERİ I Zorunlu 2 0 0 3
8 SEH315 ÜSLUP VE REPERTUVAR III Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 12 8 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARM302 ARMONİ II Zorunlu 1 1 0 2
2 SEH314 ÇALGI EĞİTİMİ VI Zorunlu 1 1 0 5
3 S.E.(a).THM.SEÇ.II S.E.(a) THM SEÇMELİ II Seçmeli - - - 2
4 SEH318 TOPLU UYGULAMA IV Zorunlu 1 1 0 3
5 SEO324 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ II Zorunlu 2 0 0 3
6 SEO320 TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJ VE KURAMI VI Zorunlu 2 2 0 5
7 SEO322 TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİ VE ANALİZLERİ II Zorunlu 2 0 0 3
8 SEH316 ÜSLUP VE REPERTUVAR IV Zorunlu 2 2 0 7
Toplam 12 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEH413 ÇALGI EĞİTİMİ VII Zorunlu 1 1 0 5
2 SEO401 MÜZİK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 S.E.(a).THM.SEÇ.III S.E.(a) THM SEÇMELİ III Seçmeli - - - 2
4 SEH417 TOPLU UYGULAMA V Zorunlu 1 1 0 3
5 SEH423 TÜRK HALK MÜZİĞİ DİKTE VE DEŞİFRE I Zorunlu 2 2 0 5
6 SEO421 TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİ VE ANALİZLERİ III Zorunlu 2 0 0 3
7 SEH415 ÜSLUP VE REPERTUVAR V Zorunlu 3 3 0 10
Toplam 12 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEH414 ÇALGI EĞİTİMİ VIII Zorunlu 1 1 0 5
2 SEO402 MÜZİK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 S.E.(a).THM.SEÇ.IV S.E.(a) THM SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 2
4 SEH418 TOPLU UYGULAMA VI Zorunlu 1 1 0 3
5 SEH432 TÜRK HALK MÜZİĞİ DİKTE VE DEŞİFRE II Zorunlu 2 2 0 5
6 SEO422 TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİ VE ANALİZLERİ IV Zorunlu 2 0 0 3
7 SEH416 ÜSLUP VE REPERTUVAR VI Zorunlu 3 3 0 10
Toplam 12 8 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLG107 BİLGİSAYARA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
2 SEO115 SES EĞİTİMİ I Seçmeli 1 1 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEO116 SES EĞİTİMİ II Seçmeli 1 1 0 2
2 SEO118 TÜRK MÜZİĞİNDE SES SİSTEMLERİ I Seçmeli 1 1 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 3YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEO221 SES EĞİTİMİ III Seçmeli 1 1 0 2
2 SEO223 TÜRK MÜZİĞİNDE SES SİSTEMLERİ II Seçmeli 1 1 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 4YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEO222 SES EĞİTİMİ IV Seçmeli 1 1 0 2
2 SEO224 TÜRK MÜZİĞİNDE SES SİSTEMLERİ III Seçmeli 1 1 0 2
S.E.(a) THM SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEH309 TANBUR I Seçmeli 1 1 0 2
2 SEH311 MAKAM BİLGİSİ I Seçmeli 1 1 0 2
3 SEH319 BAĞLAMA I Seçmeli 1 1 0 2
4 SEH321 YEREL AĞIZLAR I Seçmeli 1 1 0 2
5 SEO303 TASAVVUFİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ I Seçmeli 1 1 0 2
6 SEO303 TASAVVUFİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ I Seçmeli 1 1 0 2
7 SEO305 TASAVVUFİ TÜRK HALK MÜZİĞİ I Seçmeli 1 1 0 2
8 SEO307 SANAT TARİHİ I Seçmeli 1 1 0 2
9 SEO309 TÜRK HALK OYUNLARI I Seçmeli 1 1 0 2
10 SEO311 ÇALGI BİLGİSİ I Seçmeli 1 1 0 2
11 SEO313 SES KAYIT VE SESLENDİRME TEKNİKLERİ I Seçmeli 1 1 0 2
12 SEO315 PİYANO I Seçmeli 1 1 0 2
13 SEO317 SES VE NEFES TEKNİKLERİ I Seçmeli 1 1 0 2
S.E.(a) THM SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEH310 TANBUR II Seçmeli 1 1 0 2
2 SEH312 MAKAM BİLGİSİ II Seçmeli 1 1 0 2
3 SEH320 BAĞLAMA II Seçmeli 1 1 0 2
4 SEH322 YEREL AĞIZLAR II Seçmeli 1 1 0 2
5 SEO304 TASAVVUFİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ II Seçmeli 1 1 0 2
6 SEO304 TASAVVUFİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ II Seçmeli 1 1 0 2
7 SEO306 TASAVVUFİ TÜRK HALK MÜZİĞİ II Seçmeli 1 1 0 2
8 SEO308 SANAT TARİHİ II Seçmeli 1 1 0 2
9 SEO310 TÜRK HALK OYUNLARI II Seçmeli 1 1 0 2
10 SEO312 ÇALGI BİLGİSİ II Seçmeli 1 1 0 2
11 SEO314 SES KAYIT VE SESLENDİRME TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 1 0 2
12 SEO316 PİYANO II Seçmeli 1 1 0 2
13 SEO318 SES VE NEFES TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 1 0 2
S.E.(a) THM SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AT001 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 ISR401 İŞARET DİLİ Seçmeli 1 1 0 2
3 SEH409 TANBUR III Seçmeli 1 1 0 2
4 SEH411 MAKAM BİLGİSİ III Seçmeli 1 1 0 2
5 SEH419 BAĞLAMA III Seçmeli 1 1 0 2
6 SEH421 YEREL AĞIZLAR III Seçmeli 1 1 0 2
7 SEO403 MÜZİK TERMİNOLOJİSİ I Seçmeli 1 1 0 2
8 SEO405 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I Seçmeli 1 1 0 2
9 SEO407 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I Seçmeli 1 1 0 2
10 SEO409 MÜZİK TEKNOLOJİSİ I Seçmeli 1 1 0 2
11 SEO411 OSMANLICA I Seçmeli 1 1 0 2
12 SEO413 OKUL MÜZİĞİ REPERTUARI I Seçmeli 1 1 0 2
13 SEO413 OKUL MÜZİĞİ REPERTUARI I Seçmeli 1 1 0 2
14 SEO415 UYGULAMALI MAKAM ANALİZLERİ I Seçmeli 1 1 0 2
15 SEO417 PİYANO III Seçmeli 1 1 0 2
16 SEO419 SES VE NEFES TEKNİKLERİ III Seçmeli 1 1 0 2
17 TBO403 TÜRK MÜZİĞİ'NDE ÇOK SESLİLİK UYGULAMALARI I Seçmeli 1 1 0 2
18 ÜYG103 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 1 0 2
S.E.(a) THM SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRK402 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 1 1 0 2
2 SEH410 TANBUR IV Seçmeli 1 1 0 2
3 SEH412 MAKAM BİLGİSİ IV Seçmeli 1 1 0 2
4 SEH420 BAĞLAMA IV Seçmeli 1 1 0 2
5 SEH422 YEREL AĞIZLAR IV Seçmeli 1 1 0 2
6 SEO404 MÜZİK TERMİNOLOJİSİ II Seçmeli 1 1 0 2
7 SEO406 DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 1 0 2
8 SEO408 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II Seçmeli 1 1 0 2
9 SEO410 MÜZİK TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 1 1 0 2
10 SEO412 OSMANLICA II Seçmeli 1 1 0 2
11 SEO414 OKUL MÜZİĞİ REPERTUARI II Seçmeli 1 1 0 2
12 SEO414 OKUL MÜZİĞİ REPERTUARI II Seçmeli 1 1 0 2
13 SEO416 UYGULAMALI MAKAM ANALİZLERİ II Seçmeli 1 1 0 2
14 SEO418 PİYANO IV Seçmeli 1 1 0 2
15 SEO420 SES VE NEFES TEKNİKLERİ IV Seçmeli 1 1 0 2
16 TBO404 TÜRK MÜZİĞİ'NDE ÇOK SESLİLİK UYGULAMALARI II Seçmeli 1 1 0 2
17 THU206 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 1 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr