Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Dişhekimliği Fakültesi - Dişhekimliği Fakültesi - Lisans ve Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1969 yılında, Dekan Prof. Dr. İsmail Ulutaş önderliğinde kuruldu. Temelde 3 bina üzerine kurulu bina, eğitim faaliyetleri, araştırmalar ve değişen diğer ihtiyaçlara karşılık vermek üzere 1995 yılında, şu anki haline getirildi. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Eğitim kalitesi, uzman kadrosu ile 21. yüzyıla taşınmaktadır. Fakülte 300'den fazla eğitimci, klinisyen ve araştırıcı, 200'ü aşkın personeliyle doktoral akademik eğitiminin yanı sıra, 625'ten fazla öğrenciye 5 yıllık tezli yüksek lisans eğitimi vernektedir. Ege Bölgesinin tek Dişhekimliği Fakültesi olan Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ilk mezunlarını 1973 yılında vermiş ve bugüne kadar 3317 Dişhekimi Fakültemizden mezun olmuştur. Her yıl yaklaşık 130 öğrenci kabul eden fakültemizde öğrenim süresi 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfından sonra 5 yıldır. Şu anda öğrenim gören öğrenci sayısı 679 dur. Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti'den oluşan 8 Anabilim Dalımızda 68 Profesör, 17 Doçent ve 132 Araştırma Görevlisi eğitim, sağlık hizmetlerini sürdürmekte ve araştırma yapmaktadır.Sürekli olarak yenilenen gelişmiş cihazlarla donatılmış kliniklerimizde yılda 25 bin civarında hasta tedavi edilmektedir. Üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında öğrencilerin ilk sıralarda tercih ettiği dişhekimliği fakülteleri arasında yer alan fakültemiz özellikle son dönemlerde sahip olduğu teknik donanımı ile eğitim, sağlık ve araştırma konularında büyük aşama kaydetmiştir. Günümüz teknolojisine uygun olarak yenilenen tedavi ünitelerinin (ünit+fotöy) sayısı 213 olup her öğrenciye bir tedavi ünitesi düşmektedir. Alt yapı çalışmaları ile tümüyle yenilenen kliniklerimizde hastalara huzur içinde tedavi görme ortamı yaratılmıştır. Elektron mikroskobuna (SEM) sahip bir araştırma laboratuvarı, Fantom laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Bilgisayar ve Görsel Dökümantasyon Merkezi ve bir kütüphane ile fakültemizde araştırmacılara ve öğrencilere gereksinim duyulan tüm çağdaş eğitim hizmetleri verilebilmektedir. Portekiz, Almanya, Fransa, Amerika, Hollanda’da ki Üniversiteler ve Dişhekimliği Fakülteleri ile kurulan yakın ilişkilerle öğretim elemanlarına araştırma yapma, öğrencilere ise yurtdışında eğitim olanakları sağlanmıştır. Fakültemiz Avrupa Topluluğunun eğitim alanındaki faaliyet programı olan Erasmus Programına ülkemizden katılan ilk dişhekimliği fakültesidir. Bu program çerçevesinde ikili anlaşma imzalandığımız Portekiz Porto Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ile 2002, Hollanda Radboud Üniversitesi 2005, Fransa Strasbourg Üniversitesi ile 2006, Almanya Giessen ile 2010 yılından başlayarak karşılıklı öğrenci değişimi yapılmaktadır. Bu program kapsamında şu ana kadar yurtdışından Fakültemize 10 öğrenci gelmiş ve fakültemizden de 8 öğrenci staj eğitimleri için yurtdışına gitmişlerdir. Avrupa Birliğine aday ülke konumunda olan ülkemiz yükseköğretim ile ilgili olarak A.B. ülkelerindeki gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu amaçla Fakültemiz 2001 yılında A.B. ülkeleri dişhekimliği fakültelerinin eğitim amacı ile kurduğu ADEE’ye ( Association for Dental Education in Europe) ve ayrıca direkt olarak Avrupa Birliğine bağlı DENTED’e üye olmuştur. ADEE ve DENTED’e ülkemizden üye ilk dişhekimliği fakültesi olarak Fakültemiz bu kuruluşların tüm toplantılarına katılmaktadır. Fakültemiz özellikle son yıllarda yoğun bir bilimsel aktivite dönemine girmiştir. Düzenlenen çeşitli organizasyonlarla yurtdışından gelen birçok öğretim üyesinin katıldığı bilimsel etkinliklerin yanı sıra kendi öğretim üye ve yardımcılarının da yurtiçinde ve yurt dışında birçok önemli bilimsel toplantılara katılmaktadır. Öğretim elemanlarının bilimsel etkinliklere yoğun ilgili bilimsel yayın düzeyinde de kendini göstermiş ve 2006 yılı içinde yurtdışındaki saygın bilimsel dergilerde yayınlanan makale sayısında büyük artış olmuştur. Bunun yanı sıra araştırmacıların yurtiçi ve yurtdışı destekli projelerde çalışmalarını sürdürmektedir. Şu anda fakülte olarak sahip olduğumuz geniş olanaklar sayesinde eğitimde ve sağlık hizmetlerinde gelinmiş olan düzey, geleceğe dönük planlarımıza da ışık tutmaktadır.
Kazanılan Derece
Diş Hekimliği programı bütünleşik bir programdır. Eğitim planındaki klinik staj uygulamaları dahil tüm dersleri başarı ile tamamlayan mezunlara Diş Hekimliği alanında yüksek lisans derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans ve Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KUURMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıÇ aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi'nin eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lise mezunu olmak. Merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak. Fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarının olmaması ve heyet raporu ile bunun saptanması.
Program Profili
Diş Hekimliği Fakültesi'nde derslerin büyük bir çoğunluğunu yıllık dersler oluşturmaktadır, bunun yanısıra yarıyıllık olarak verilen dersler de bulunmaktadır. Bu nedenle ders planı yıllık olarak oluşturulmuştur. Diş Hekimliği programı temel tıp eğitiminin yanı sıra ağız ve çevre dokularını ilgilendiren hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Diş Hekimliği eğitiminde etik kurallara uyan, güncel bilimsel gelişmeleri takip eden ve topluma hizmeti görev olarak benimseyen değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi ön planda tutulmuştur. Fakülte'de 200'den fazla eğitimci, klinisyen ve araştırıcı, 200'ü aşkın personel bulunmaktadır. 625'ten fazla öğrenciye 5 yıllık diş hekimliği eğitimi verilen fakültede, sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı olarak doktora eğitimi de verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Akademik kariyer imkanı bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ALES ve ÜDS sınavlarının alınması. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvuru ve daha sonra Fakülte bölümleri tarafından değerlendirilip, sözlü sınava tabii tutulma. DUS sınavının hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yıllık dersler için 2 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme oluyor. Dönemlik dersler için 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme oluyor.
Mezuniyet Koşulları
4'lü not sistemine göre AGNO'su en az 2 olması, onaylı bitirme tezinin teslim edilmesi ve mezuniyet için diğer gerekli belgelerin öğrenci işlerine teslim edilmesi şartı aranır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Nurcan BUDUNELLİ Tel: 0 232 311 28 82 Cep: 0 532 696 25 25 E-mail: nurcan.budunelli@ege.edu.tr ; ERASMUS KOORDİNATÖR YARDIMCISI Doç. Dr. Enver YETKİNER Tel: 0 232 388 03 26 Cep: 0 555 429 74 30 E-mail: e.yetkiner@hotmail.com ; ERASMUS KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Tuğba TÜRK Tel: 0 232 311 46 09 Cep: 0 532 265 07 69 E-mail: tugba.turk@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
İlk mezunlarını 1973 yılında veren Fakültemizden bugüne kadar 3317 Dişhekimi mezun olmuştur. Her yıl 120'nin üzerinde, bunların yaklaşık 6-7 tanesi yabancı uyruklu öğrenci olan fakültemizde öğrenim süresi 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfından sonra 5 yıldır. Şu anda öğrenim gören öğrenci sayısı 625'in üzerindedir. Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti'den oluşan 8 Anabilim Dalımızda 68 Profesör, 17 Doçent ve 132 Araştırma Görevlisi eğitim, sağlık hizmetlerini sürdürmekte ve araştırma yapmaktadır.Sürekli olarak yenilenen gelişmiş cihazlarla donatılmış kliniklerimizde yılda 25 bin civarında hasta tedavi edilmektedir.

Program Çıktıları
1Diş Hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere ait temel bilgileri edinmiş olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek
2Dental problemlerin çözümüne yönelik tanı ve tedavi planlaması ve güvenli, kanıta dayalı (doğruluğu kanıtlanmış) uygulamaları yapabilmek
3Öğrenmiş olduğu temel tıp ve fen bilimleri bilgilerini gerek klinik ve gerekse laboratuar çalışmalarında uygulayabilmek, problem çözme becerisine sahip olmak
4Diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapabilmek, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek gerektiğinde diğer sağlık çalışanlarından yardım almak ve alanında uzman kişilerle işbirliği yapabilmek
5Bireysel çalışma becerisine sahip ve ‘Diş hekimi’ olarak ilgili tanı yöntemlerini kullanarak tedaviye yönelik kararları verebilmek, insiyatif kullanabilmek, mesleki fikirlerini sözlü veya yazılı, açık ve öz ifade edebilmek
6Diş hekimliği mesleği ile ilgili eleştirel düşünme, yaratıcılık becerisine sahip olmak
7Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek kendini sürekli geliştirebilmek, diş hekimliği mesleği ile ilgili güncel bilimsel çalışma ve gelişmeleri izlemek, değerlendirebilmek ve öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek
8Hekim olmanın bilinci ile diş hekimliği tedavileri dışında, kendisi dahil, hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlıklılık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek
9Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurabilmek ve iyi ilişkiler içinde bulunmak, her yaştaki ve kültürdeki hastaya psikolojik olarak uygun davranabilmek
10Etik ve hijyenik kurallara uygun, hasta haklarına saygılı, insani değerleri ön planda tutan klinik ve laboratuvar çalışmaları yapabilmek
11Koruyucu Diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek, bunun yanı sıra yerel veya ulusal düzeyde planlanacak topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak desteklemek, gerektiğinde bu konularda yeterli donanımları edinerek denetlemek veya yönetebilmek
12Özel bakım gerektiren veya sistemik hastalıklı bireylere yönelik diş hekimliği uygulamaları yapabilmek veya gereken durumlarda tam teşkilatlı merkezlere yönlendirebilmek
13Mesleki kural ve kanunları takip edebilmek, profesyonel davranış bilincine sahip olmak, ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslar arası politika ve uygulamaları irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirebilmek
14Diş Hekimliği mesleğinin gerektirdiği ağız-diş sağlığını sağlamaya yönelik her türlü aletleri kullanabilmek ve diş hekimliği kliniklerinde kullanılan malzemeler hakkında yeterli bilgi sahibi olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Yıl
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 200001202016 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 2 3
3 200001042018 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 4 0 0 4
4 200001132002 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
5 200001152001 DİŞ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 16 10
6 200001111996 DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ Zorunlu 1 0 0 2
7 200001162010 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 1 0 0 2
8 200001082018 FİZİK Zorunlu 2 0 0 2
9 200001142016 ORGANİK KİMYA Zorunlu 4 0 0 4
10 200001052001 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Zorunlu 4 2 0 5
11 200001012006 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
12 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
13 200001191996 ANATOMİ Zorunlu 2 2 0 3
14 200000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
15 200001182018 BİYOFİZİK Zorunlu 2 0 0 2
16 200001091996 DEONTOLOJİ(ETİK İLKELER) Zorunlu 1 0 0 2
17 200001422018 KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-I Zorunlu 1 0 0 1
18 scgrpdh001 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 1
19 200000922006 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
20 200001342018 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
21 200001362010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 45 4 18 60
 
2. Yıl
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200002112017 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 4
2 200002212001 ENDODONTİ Zorunlu 2 3 0 5
3 200002372017 ERGONOMİ Zorunlu 1 0 0 1
4 200002032018 FİZYOLOJİ Zorunlu 4 0 0 3
5 200002022018 HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ Zorunlu 3 2 0 4
6 200002392017 MADDELER BİLGİSİ (PROTEZ) Zorunlu 2 0 0 2
7 200002052018 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 4 0 0 4
8 200002082007 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
9 200002232004 PERİODONTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
10 200002142001 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Zorunlu 4 16 0 13
11 200002202016 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Zorunlu 2 14 0 8
12 200002122010 SİSTEMATİK ANATOMİ Zorunlu 2 3 0 5
13 200002222018 TOPOGRAFİK ANATOMİ Zorunlu 3 2 0 3
14 200002382018 KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-II Zorunlu 1 0 0 1
15 200002152017 MADDELER BİLGİSİ (RESTORATİF) Zorunlu 1 0 0 1
16 scgrpdh002 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 1
Toplam 35 40 0 60
 
3. Yıl
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200003032016 AĞIZ DİŞ ÇENE HAST.CERRAHİSİ Zorunlu 4 3 0 5
2 200003152018 AĞIZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
3 200003161998 AĞIZ HİSTOLOJİSİ-EMBRİYOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 2
4 200003142018 AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 2
5 200003062001 DENTAL ANESTEZİ Zorunlu 2 0 0 2
6 200003232016 ENDODONTİ Zorunlu 2 6 0 5
7 200003022007 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
8 200003332017 İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 1 0 0 1
9 200003042001 ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 3
10 200003052016 ORTODONTİ Zorunlu 4 3 0 5
11 200003012018 PATOLOJİ Zorunlu 4 0 0 3
12 200003102016 PEDODONTİ Zorunlu 2 3 0 3
13 200003072004 PERİODONTOLOJİ Zorunlu 4 5 0 7
14 200003122001 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Zorunlu 4 11 0 10
15 200003222018 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Zorunlu 2 5 0 4
16 200003132017 AĞIZ BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 2
17 200003342018 KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-III Zorunlu 1 0 0 1
18 scgrpdh003 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 1
Toplam 42 39 0 60
 
4. Yıl
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200004162007 AĞIZ PATOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
2 200004022017 AĞIZ-DİŞ-ÇENE HAST.CERRAHİSİ Zorunlu 4 10 0 8
3 200004012001 AĞIZ-DİŞ-ÇENE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
4 200004232017 ENDODONTİ Zorunlu 2 10 0 4
5 200004142017 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 1 0 0 1
6 200004152018 KLİNİK FARMAKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 200004072017 ORAL-DİAGNOZ VE RADYOLOJİ Zorunlu 2 8 0 5
8 200004052017 ORTODONTİ Zorunlu 4 8 0 7
9 200004092017 PEDODONTİ Zorunlu 4 10 0 7
10 200004042017 PERİODONTOLOJİ Zorunlu 2 10 0 5
11 200004122017 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ Zorunlu 4 10 0 8
12 200004222017 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Zorunlu 2 10 0 4
13 200004171999 DERMATOLOJİ Zorunlu 1 0 0 2
14 200004242017 DİŞ HEKİMLİĞİNDE SAĞLIK HUKUKU Zorunlu 1 0 0 1
15 200004101999 GENEL PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 34 76 0 60
 
5. Yıl
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200005302000 ADLİ TIP Zorunlu 1 0 0 1
2 200005082001 AĞIZ-DİŞ-ÇENE HASTALIKLARI CER Zorunlu 2 0 0 2
3 200005122016 CERRAHİ KLİNİK EĞİTİMİ Zorunlu 0 10 0 5
4 200005292007 ÇENE HAREKETLERİ VE OKLUZYON(GNATOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
5 200005072001 ÇENE-YÜZ CERRAHİSİ Zorunlu 2 0 0 2
6 200005092001 ÇENE-YÜZ PROTEZİ Zorunlu 2 0 0 2
7 200005272000 DİŞ HEKİMLİĞİ DEONTOLOJİSİ Zorunlu 1 0 0 1
8 200005232016 ENDODONTİ KLİNİK EĞİTİMİ Zorunlu 0 10 0 5
9 200005252017 GENEL ANESTEZİ VE ACİL YARDIM Zorunlu 1 1 0 2
10 200005282007 İMPLANTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 1
11 200005031994 KULAK BURUN BOĞAZ Zorunlu 1 0 0 1
12 200005312018 MULTİDİSİPLİNER KLİNİK EĞİTİMİ Zorunlu 0 10 0 4
13 200005112016 ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ KLİNİK EĞİTİMİ Zorunlu 0 10 0 5
14 200005132016 ORTODONTİ KLİNİK EĞİTİMİ Zorunlu 0 10 0 5
15 200005142016 PEDODONTİ KLİNİK EĞİTİMİ Zorunlu 0 10 0 3
16 200005172009 PERIODONTOLOJİ KLİNİK EĞİTİMİ Zorunlu 0 10 0 5
17 200005152009 PROTEZ KLİNİK EĞİTİMİ Zorunlu 0 10 0 6
18 200005222017 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK EĞİTİMİ Zorunlu 0 10 0 5
19 200005262007 TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 1
20 200005242007 MUAYENEHANE YÖNETİMİ VE ERGONOMİ Zorunlu 1 0 0 1
21 200005051994 NÖROLOJİ-PSİKİYATRİ Zorunlu 1 0 0 1
22 scgrpdh005 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 1
Toplam 17 91 0 60
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr