Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu - Turizm Rehberliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1987 tarihinde kurulan 2 yıllık Çeşme Meslek Yüksekokulu, 2004 yılında Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'na dönüştürülmüştür. 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde eğitim verilmekte olup 2015-2016 yılından itibaren Rekreasyon ve Turizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında Lisansüstü eğitim verilmeye başlanacaktır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Turizm Rehberliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca, İtalyanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Türkiye çapında yabancı dil eğitimi almış ve Ösym tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmuş öğrenciler puanlarına göre bölümümüzü tercih etmektedirler. Türkiye çapındadaki Turizm Rehberliği bölümleri arasında en yüksek puanla öğrenci alan bölüm Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü'dür. Bölümümüzün öğretim dili Türkçe olmakla beraber İngilizce ve İtalyanca dilleri eğitimi de verilmektedir. Derslerin neredeyse tamamı Sosyal Bilimler ağırlıklıdır. Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Sosyal Psikoloji, Mitoloji, Coğrafya gibi dersler bunlardan bazılarıdır. Programımızı tercih eden öğrencilerimizin TC Turizm ve Kültür Bakanlığı ve TUREB (Turist Rehberleri Birliği) ortaklığında yapılan Anadolu turuna katılmaları Profesyonel Turist Rehberi olabilmeleri için zorunludur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunlarımız ağırlıklı olarak Türkiye çapındaki seyahat acentalarında Turizm Rehberi olarak istihdam edilmektedirler. Mezun olduktan sonra istihdam edilememe gibi bir durumla karşılaşılmayan ender bölümlerden biridir. Ayrıca öğrencilerimiz formasyonları gereği turizm sektörünün tüm alanlarında hizmet verebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca bölümümüzde açılmış olan Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Rekreasyon ve Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile Yükseköğrenim'e devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde DDS(Doğrudan Değerlendirme Sistemi) kullanılmakta olup her ders için bir arasınav bir de final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40'ı ile final sınavının %60'ı en az 60 olan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Öğrenci işleri tarafından ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavları yapılmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği esas alınarak yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Bölüm programında mevcut olan en az 240 AKTS kredisini 4.00 üzerinden 2.00 ortalama ile tamamlamış olan öğrencilerimiz mezun olmaya hak kazanmaktadırlar. Bölümümüzde zorunlu staj gibi uygulamalar bulunmamaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. İsmail GEZGİN, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Dalyanköy, Çeşme, İzmir Tel: 232 7249520-138, Faks: 232 7249529 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Serap Özdöl Kutlu, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Dalyanköy, Çeşme, İzmir Tel: 2327249522-140, Faks: 2327249529
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde verilen İngilizce ve İtalyanca gibi alternatif yabancı diller öğrencilere, Yükseköğretim Kurumu(YÖK) tarafından yapılan YDS(Yabancı Dil Sınavı) ya da eşdeğerliliği yine bu kurum tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan almak şartıyla, bu dillerde rehberlik yapma imkanı sunmaktadır. Ayrıca Arkeoloji, Mitoloji, Dinler Tarihi, Psikoloji, Sanat Tarihi gibi pek çok farklı alanda verilen eğitimle öğrencilerimiz yalnızca sektöre donanımlı bir şekilde adım atmakla kalmayıp bir vizyon da kazanmaktadırlar. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerimiz Erasmus Programı ve farklı programlar kapsamında yurtdışında eğitim alabilmekte ya da kendi imkanları ile farklı ülkelerde çalışabilmektedirler. Her yıl düzenli olarak yapılan eğitim turlarımız kapsamında uygulamalı bir şekilde Turizm Rehberliği mesleğinin tanımı ve kapsamı anlatılmakta öğrencilerimizin deneyim kazanmaları sağlanmakta böylece de sektöre donanımlı bir şekilde adım atmaları sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Turizm Rehberliği mesleğinin içeriğini ve kapsamını anlayabilme
2Turizm mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılayabilme ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirebilme
3Sanat eserlerlerini, kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak analitik bir biçimde düşünebilme
4Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilme
5Yabancı bir dilde kendini ifade edebilme ve öğrenilen bilgileri bu dilde aktarma becerisi kazanabilme
6Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel prensiplerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanabilme
7Dünyadaki turizm gelişmelerini takip ederek yeniliklerden haberdar olabilme ve turizm terminolojisine hakim olabilme
8Turizmin uluslararası işleyişi ve alternatif turizm türlerine vakıf olarak sektördeki sorunları kavrayabilme ve çözüm üretebilme
9Anadolu coğrafyasının fauna ve florası hakkında bilgi edinebilme ve bu konulardaki duyarlılığı artırarak farkındalık kazandırabilme
10Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincini oluşturabilme ve müzecilik konusundaki olumlu ve olumsuz örnekleri farkedebilme.
11Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilme.
12Bilişsel teknolojiler hakkında bilgi edinebilme ve bu bilgileri amacına uygun olarak kullanabilme
13Eğitim dili olan Türkçe’de kendini doğru ifade edebilme ve bilgilerini aktarabilme
14Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyarak bir tez çalışması yapabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1232324252627282930313233
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103001152013 ARKEOLOJİYE GİRİŞ-I Zorunlu 3 0 0 5
2 2103001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 2103001232009 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 4
4 2103001052005 GENEL TURİZM Zorunlu 2 0 0 3
5 2101001312013 İTALYANCA-I Zorunlu 2 0 0 2
6 2103001132010 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 5
7 2103001252009 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 2103001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 2103001312010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103001242009 ANADOLU TARİHİ VE SANATI I (PALEOLİTİK VE NEOLİTİK) Zorunlu 3 0 0 4
2 2103001122013 ARKEOLOJİYE GİRİŞ-II Zorunlu 3 0 0 3
3 2103000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 2101001302013 İTALYANCA-II Zorunlu 2 0 0 2
5 2103001102010 MESLEKİ İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 3
6 2103001222009 SANAT TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
7 2103001062005 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 3
8 2103000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 2103001262011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
10 2103001322010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 26 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103002052005 ALTERNATİF TURİZM HAREKETLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 2103002272009 ANADOLU TARİHİ VE SANATI II (KALKOLİTİK VE TUNÇ) Zorunlu 2 0 0 5
3 2103002012005 DİNLER TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 4
4 2103002152005 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Zorunlu 2 0 0 3
5 12120301T11225 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
6 2103002032005 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
7 2103002232009 TÜRK TARİHİ VE SANATI I Zorunlu 2 0 0 4
8 2103002092010 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 18 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103002242010 ANADOLU DEMİR ÇAĞI KRALLIKLARI Zorunlu 3 0 0 6
2 2103002262009 ANADOLU TARİHİ VE SANATI III (YUNAN VE ROMA) Zorunlu 3 0 0 6
3 2103002022005 DİNLER TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 4
4 2103002062010 MESLEKİ İNGİLİZCE-III Zorunlu 4 0 0 6
5 2103002042005 MİTOLOJİ-I (ESKİ ANADOLU MİTOLOJİSİ) Zorunlu 2 0 0 4
6 2103002202009 TÜRK TARİHİ VE SANATI II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 16 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103003212009 ANADOLU EL SANATLARI I Zorunlu 3 0 0 5
2 2103003232009 DOĞU ROMA TARİHİ VE SANATI Zorunlu 3 0 0 6
3 2103003052005 ESKİ YERLEŞİM YERLERİ-I Zorunlu 3 0 0 6
4 2103003092010 MESLEKİ İNGİLİZCE-IV Zorunlu 4 0 0 5
5 2103003032005 MİTOLOJİ-II(YUNAN ROMA MİTOLOJİSİ) Zorunlu 3 0 0 5
6 2103003252009 ULUSLARARASI TURİZM İLİŞKİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103003242010 ANADOLU EL SANATLARI II Zorunlu 3 0 0 6
2 2103003262009 ANADOLU FLORASI Zorunlu 2 0 0 3
3 2103003062013 ESKI YERLESIM YERLERI II Zorunlu 4 0 0 8
4 2103003102010 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL Zorunlu 4 0 0 7
5 2103003042005 MİTOLOJİ-III (TÜRK MİTOLOJİSİ) Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 16 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103004212009 ANADOLU FAUNASI Zorunlu 2 0 0 4
2 2103004032010 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM I Zorunlu 3 0 0 6
3 2103004092010 MESLEKİ İNGİLİZCE V Zorunlu 4 0 0 6
4 SEÇMELİREHBERLİK1 SEÇMELİREHBERLİK1 Seçmeli - - - 8
5 2103004072009 UYGULAMALI REHBERLİK I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 14 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2103004042010 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM II Zorunlu 3 0 0 6
2 2103004082010 MESLEKİ İNGİLİZCE VI Zorunlu 4 0 0 8
3 SEÇMELİREHBERLİK2 SEÇMELİREHBERLİK2 Seçmeli - - - 8
4 2103004062010 UYGULAMALI REHBERLİK II (İNGİLİZCE) Zorunlu 4 0 0 8
Toplam 13 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr