Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu - Turizm Animasyon - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Turizm Animasyonu Bölümü 2006 yılında 4 yıllık Lisans eğitimi vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Turizm Animasyonu bölümünü başarıyla bitiren öğrenci "Animatör" olarak sektörde çalışmaya hazırdır.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Turizm Animasyonu bölümü konaklama hizmeti veren tesislerde veya sahne gösterilerinde görev alabilecek "Animatör"ler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, animatörlük mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Turizm Animasyonu Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla turizm animasyonunu tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Turizm Animasyonu bölümü mezunları çeşitli turistik tesislerde, özel ya da devlet ödenekli tiyatrolarda istihdam edilebilir.Örneğin 5 yıldızlı bir tesiste "Animatör" olarak çalışabilir ya da Devlet Tiyatrolarında sözleşmeli oyuncu olarak görev alabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Turizm Animasyonu bölümünün ders programı uygulamalı ve teorik derslerden oluşur. Bu noktadan hareketle sınavlar ilgili dersin niteliğine göre uygulamalı ya da yazılı olarak yapılır (Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.)
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Esin ÖZKAN AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Yonca GÜÇER
Bölüm Olanakları
Turizm Animasyonu bölümünde 1 Profesör ve 4 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Sanatın çeşitli alanları hakkında temel bilgi sahibi olma.
2Sanatın çeşitli alanları ve çeşitli kültürlerin sanatsal faaliyetleri hakkında bilgili, bilinçli, işlenmiş, tutarlı görüş sahibi olma.
3Estetik ve ahlaki duyarlılıklar edinme.
4Dans, oyunculuk, müzik, dekor-kostüm realizesi, spor, yabancı dil gibi konuları animasyon problemlerine uygulayabilme.
5Herhangi bir sahne gösterisini ya da aktiviteyi başarıyla yürütüp sonlandırabilme.
6Animasyon uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanabilme
7Animasyon uygulamaları için en az iki yabancı dili yeterince kullanabilme.
8Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
10Ulusal ve Uluslar arası sorunları takip edebilme.
11Animatörlük mesleğinin gerektirdiği tüm donanımlara sahip olabilme.
12Konukların kültürel psikolojileri hakkında bilgi sahibi olma.
13Konukların yaş gruplarına göre psikolojileri ve sosyal durumlarını muhakeme edebilme yeteneği kazanma.
14Sahne şovları ya da günlük aktivitelerde kullanılacak olan malzemelerin imali ya da tedarik süreci konusunda yeterli bilgiye sahip olma.
15 Yabancı misafirlerimize kendimizi doğru tanıtabilmek için Atatürk ün ilke ve inkılapları hakkında bilgi sahibi olma.
16Hukukun kendilerine tanıdığı haklar konusunda bilgi sahibi olma
17Spor alanında yeterli donanıma sahip olma
18Yerel kültürümüzü başka kültürlere ve gelecek nesillere doğru olarak aktarma
19Türk dilini doğru kullanabilmek ve aktarabilmek
20Gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek, internet ve bilgisayar kullanarak çözümler üretmek ve gündem takip etmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2104001052013 ALMANCA I Zorunlu 2 0 0 4
2 2104001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 2104001232013 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 4
4 2104001352016 MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 2 4 0 9
5 2104001272013 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
6 2104001012006 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
7 2104001312013 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 16 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2104001062013 ALMANCA II Zorunlu 2 0 0 4
2 2104000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 2104001382016 MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 2 8 0 12
4 2104001282013 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 2104000922006 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
6 2104001262011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
7 2104001322013 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 16 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2104002032013 ALMANCA III Zorunlu 2 0 0 4
2 2104002552013 ANADOLU TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
3 2104002532013 GENEL TURİZM Zorunlu 2 0 0 4
4 2104002412013 İNGİLİZCE I Zorunlu 4 0 0 5
5 2104002592016 MESLEKİ UYGULAMA III Zorunlu 3 8 0 11
6 12120401T11245 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2104002042013 ALMANCA IV Zorunlu 2 0 0 4
2 2104002342013 İNGİLİZCE II Zorunlu 4 0 0 5
3 2104002502013 KONAKLAMA İŞLETMELERİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
4 2104002482013 KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 5
5 2104002522016 MESLEKİ UYGULAMA IV Zorunlu 3 8 0 12
Toplam 14 8 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2104003032013 ALMANCA V Zorunlu 2 0 0 4
2 2104003352013 İNGİLİZCE III Zorunlu 4 0 0 5
3 2104003452016 MESLEKİ UYGULAMA V Zorunlu 2 8 0 10
4 2104003392013 REKREASYON VE ANİMASYON Zorunlu 2 0 0 4
5 2104003412013 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
6 2104003432013 TURİZM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 8 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2104003042013 ALMANCA VI Zorunlu 2 0 0 4
2 2104003502013 HALK BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 4
3 2104003362013 İNGİLİZCE IV Zorunlu 4 0 0 5
4 2104003542016 MESLEKİ UYGULAMA VI Zorunlu 2 16 0 14
5 2104003522013 MİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 16 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2104004032013 ALMANCA VII Zorunlu 2 0 0 4
2 2104004552013 ALTERNATİF TURİZM HAREKETLERİ Zorunlu 2 0 0 4
3 2104004532013 DİNLER TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
4 2104004432013 İNGİLİZCE V Zorunlu 4 0 0 5
5 2104004612016 MESLEKİ UYGULAMA VII Zorunlu 2 12 0 13
Toplam 12 12 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2104004042013 ALMANCA VIII Zorunlu 2 0 0 4
2 2104004222013 İNGİLİZCE VI Zorunlu 4 0 0 5
3 2104004382016 MESLEKİ UYGULAMA VIII Zorunlu 3 12 0 13
4 2104004322013 TOPLANTI VE KONGRE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
5 2104004282013 ULUSLAR ARASI TURİZM İLİŞKİLERİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 13 12 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr