Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ebelik bölümü, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 1998-1999 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. 2015 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitime devam edilmekte olup, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde ilk öğrenci alımı 2016 yılında gerçeklemiştir. Ebelik dalında Avrupa Birliği Ebelik Direktiflerinin (80/154/EEC-80/155/EEC) uygulandığı bölümde aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programı da yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Ebelik alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Lisans programı bağıl değerlendirme sistemi için; programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek 2. Lisans programı mutlak değerlendirme sistemi için; programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde etmek 3. Lisans programında (her yarıyılda 30 AKTS) toplam 240 AKTS kredisini tamamlamayanlara Ebelik alanında lisans diploması verilir
Program Profili
Ebelik bölümü lisans programı; lisans mezunu Ebe yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Programın amacı; ebelik alanındaki gelişmeler doğrultusunda temel bilgi, beceri ve tutuma sahip özgüveni yüksek çağdaş ebeler yetiştirmektir. Ebelik lisans programı temel tıp bilimleri, ebelik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ebeler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve Temel Sağlık Hizmetlerinde, özel sağlık merkezleri ve üniversite hastanelerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans Eğitimini başarı ile tamamlayan ebelik bölümü mezunu öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Ölçme Değerlendirme Kılavuzu dikkate alınarak ‘Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları
Ebelik Bölümünden mezun olabilmek için: • En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapmak, • En az 40 gebe kadına bakım vermek ve izlemini yapmak, • En az 40 doğumun öğrenci tarafından yapılması, • Makat doğuma aktif katılmalıdır. Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır, • Gebelik veya doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadına bakım vermek ve izlemek, • En az 100 lohusayı (doğum sonrası dönemdeki anne) ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemek ve bakımını vermek (muayene dâhil), • Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dâhil olmak üzere yeni doğan bebek gözlemi ve bakımını yapmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ummahan YÜCEL Adres: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi E.Ü. Kampüsü - Bornova/İzmir Tel: (0232) 3882851 Fax: (0232) 3427975 Web:sbf.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm’de 3 Profesör, 4 Doçent, 2 doktor öğretim görevlisi, ve 4 ’ü araştırma görevlisi doktor olmak üzere 12 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüme ait 2 adet beceri laboratuar (1 Temel İlke ve Uygulamalar Beceri Laboratuarı ile Doğum Bilgisi ve Aile Planlaması Danışmanlığı Beceri Laboratuarı) mevcuttur. Uygulama alanı olarak; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim-Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Doğumevleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri ve Yerel yönetimlere ait Sağlık Kuruluşları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Atatürk ilkelerine bağlı, kültürel yönden donanımlı, özgüveni yüksek, küresel ve toplumsal değişimlerin farkında olabilme,
2Toplumun sağlık ve refahı için; sağlık ve ebelik alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda bütüncül yaklaşım ile kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
3Sosyal bir olgu olarak sağlık kavramının bilincinde; kadının, yenidoğanın haklarını koruyarak, aile ve toplumun ebelik ile ilgili hizmet gereksinimlerini belirleme ve gerekli hizmeti sunabilme
4Normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilme
5Ebelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak riskli durumları tanılayabilme, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve uygulayabilme
6Sağlık ekibinin bir üyesi olarak multidisipliner yaklaşımları kullanabilme
7Kişiler arası iletişim ve yönetim becerisi kullanabilme
8Bilimsel araştırma yaparak ve/veya sonuçlarını yorumlayarak ebelik uygulamalarında kullanabilme,
9Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri değerlendirerek kendini geliştirebilme
10Ebelik mesleğinin gelişimini destekleyecek ulusal ve uluslararası boyutta mesleki örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilme
11Bilişim teknolojisine hakim ve innovatif bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektir

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801001132018 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 2801001022016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 2801001052016 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
4 2801001192016 EBELİĞE GİRİŞ VE EBELİK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
5 2801001152016 EMBRİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
6 2801001172016 GENETİK Zorunlu 2 0 0 3
7 2801001112016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 0 0 1
8 2801001072018 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 1 0 1 2
9 2801001092016 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 1 0 2 2
10 2801001232018 TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
11 2801001012016 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
12 2801001212016 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
13 2801001032016 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 26 0 3 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801000942016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 2801001002016 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
3 2801001062016 EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR Zorunlu 4 8 4 12
4 2801001122016 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 3
5 2801001102016 İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 2801001042016 MADDE BAĞIMLILIĞI Zorunlu 1 0 0 1
7 2801001082016 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
8 2801000922016 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 2801000962016 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 8 6 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801002092016 BESLENME Zorunlu 2 0 0 3
2 2801002112019 DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR Zorunlu 2 0 0 3
3 2801002012016 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM Zorunlu 4 8 0 8
4 2801002052016 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
5 2801002032016 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
6 2801002072016 SAĞLIK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 5
7 SDG-EBELİK-3YY SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 3.YY Seçmeli - - - 4
8 2801002132016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 8 0 29
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801002042016 AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
2 2801002012016 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM Zorunlu 4 8 0 12
3 2801002022019 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 5
4 2801002082016 SAĞLIĞIN KORUNMASI VE SAĞLIK POLİTİKALARI Zorunlu 2 0 0 2
5 SDG-EBELİK-4.YY SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 4.YY Seçmeli - - - 4
6 2801002062016 STAJ I Zorunlu 0 0 0 5
7 2801002132016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 13 8 0 32
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801003052016 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
2 2801003072016 BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜ Zorunlu 2 0 0 2
3 2801003012016 DOĞUM VE DOĞUM SONU BAKIM Zorunlu 4 8 0 10
4 2801003092016 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
5 2801003112019 İLKYARDIM Zorunlu 2 0 0 2
6 SDG-EBELİK-5.YY SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 5.YY Seçmeli - - - 4
7 2801003032017 YENİDOĞAN SAĞLIĞI Zorunlu 4 8 0 8
Toplam 16 16 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801003062016 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 2
2 2801003012016 DOĞUM VE DOĞUM SONU BAKIM Zorunlu 4 8 0 10
3 2801003042017 SAĞLIKLI ÇOCUK BAKIMI Zorunlu 2 0 0 2
4 SDG-EBELİK-6.YY SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 6.YY Seçmeli - - - 4
5 2801003082016 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
6 2801003022016 TOPLUM EBELİĞİ Zorunlu 4 8 0 8
Toplam 12 16 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801004052016 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK Zorunlu 2 0 0 2
2 2801004072016 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
3 SDG-EBELİK-7.YY SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 7.YY Seçmeli - - - 4
4 2801004032017 UYGULAMALI ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI (AÇSAP)HİZMETLERİ Zorunlu 3 9 0 11
5 2801004012017 UYGULAMALI DOĞUM BİLGİSİ Zorunlu 3 9 0 11
Toplam 10 18 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801004082016 RUH SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
2 2801004062016 SAĞLIK YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 SDG-EBELİK-8.YY SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 8.YY Seçmeli - - - 4
4 2801004032017 UYGULAMALI ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI (AÇSAP)HİZMETLERİ Zorunlu 3 9 0 11
5 2801004012017 UYGULAMALI DOĞUM BİLGİSİ Zorunlu 3 9 0 11
Toplam 10 18 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 3.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801002152016 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 2
2 2801002172016 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
3 2801002192016 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
4 2801002212016 ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 2
5 2801002232016 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 2
6 2801002252016 EBELİKTE KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 2
7 2801002272016 GÜZEL SANATLAR I (RESİM, MİMARİ,HEYKEL,OYMACILIK) Seçmeli 2 0 0 2
8 2801002292016 BEDEN EĞİTİMİ I ( YÜZME,VOLEYBOL,BASKETBOL,TENİS ) Seçmeli 2 0 0 2
9 2801002312016 MÜZİK I Seçmeli 2 0 0 2
10 2801002332016 HALK DANSLARI I Seçmeli 2 0 0 2
11 2801002352016 FİZİKSEL TANILAMA Seçmeli 2 0 0 2
12 2801002372019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 4.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801002102016 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 2
2 2801002122016 ANTROPOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
3 2801002142016 GÜZEL SANATLAR II (RESİM, MİMARİ,HEYKEL,OYMACILIK) Seçmeli 2 0 0 2
4 2801002162016 BEDEN EĞİTİMİ II ( YÜZME,VOLEYBOL,BASKETBOL,TENİS ) Seçmeli 2 0 0 2
5 2801002182016 MÜZİK II Seçmeli 2 0 0 2
6 2801002202016 HALK DANSLARI II Seçmeli 2 0 0 2
7 2801002242016 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
8 2801002262016 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 2
9 2801002282016 HOBİ KULÜPLERİ (EBRU,TİYATRO YAZARLIĞI,AHŞAP BOYAMA) Seçmeli 2 0 0 2
10 2801002302016 CİNSEL SAĞLIK ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 5.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801003132016 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 2
2 2801003152016 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
3 2801003172016 HALK EĞİTİMİ I Seçmeli 2 0 0 2
4 2801003192016 KÜLTÜRLERARASI EBELİK Seçmeli 2 0 0 2
5 2801003212016 DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KADIN Seçmeli 2 0 0 2
6 2801003232016 AİLE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
7 2801003252016 YENİDOĞANDA TAMAMLAYICI UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 2
8 2801003272018 EBELİK VE SANAT Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 6.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801003102016 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 2
2 2801003122016 GEBELİKTE TAMAMLAYICI UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 2
3 2801003142016 DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 2
4 2801003162016 AİLE DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
5 2801003182016 HALK EĞİTİMİ II Seçmeli 2 0 0 2
6 2801003202016 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
7 2801003222016 SAĞLIKTA İNOVASYON Seçmeli 2 0 0 2
8 2801003242016 MİTOLOJİ VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 2
9 2801003262016 BÜYÜME VE GELİŞME Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801004092016 DOĞUM YÖNTEMLERİ VE POZİSYONLARI Seçmeli 2 0 0 2
2 2801004112016 DOĞUMA HAZIRLIK YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 2801004132018 BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARIN KONTROLÜ VE EBELİK HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 2
4 2801004152016 EMZİRME DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
5 2801004172016 ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Seçmeli 2 0 0 2
6 2801004192016 MAKALE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 2
7 2801004212016 EBELİK ARAŞTIRMALARI I Seçmeli 2 0 0 2
8 2801004232016 ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİ Seçmeli 2 0 0 2
9 2801004252016 EĞİTİMDE MATERYAL GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 2
10 2801004272018 MESLEKİ ÖRGÜTLENME Seçmeli 0 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU EBELİK 8.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2801004102016 AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 2
2 2801004122016 RAHİM İÇİ ARAÇ (RİA) UYGULAMA BECERİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 2801004142016 EĞİTİM BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
4 2801004162016 ACİL OBSTETRİK BAKIM Seçmeli 2 0 0 3
5 2801004182016 MESLEKİ KİMLİK Seçmeli 2 0 0 2
6 2801004202016 EBELİK ARAŞTIRMALARI II Seçmeli 2 0 0 2
7 2801004222016 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
8 2801004242018 BAĞIŞIKLAMA Seçmeli 2 0 0 2
9 2801004262018 AFETLERDE ÜREME SAĞLIĞI Seçmeli 0 0 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr