Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Spor Bilimleri Fakültesi - Spor Yöneticiliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Spor Yöneticiliği Bölümü 1994 yılında kurulmuş; 1999 yılında eğitim öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen ve derslere ilk defa kayıtlanan öğrenciler, yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve fitness merkezleri ile sportif hizmet ve ürün üreten tüm işletmelerde çalışabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve fitness merkezleri ile sportif hizmet ve ürün üreten tüm işletmelerde çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı-Doç. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000. AKTS koordinatörü-Doç. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı-Doç. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000. AKTS koordinatörü-Doç. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000.
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile Spor Bilimleri Fakültesinin tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Yönetim ve organizasyonun unsurlarını açıklayabilmek ve yönetim fonksiyonlarını spor organizasyonlarına uygulayabilmek
2Spor yönetimi alanının disiplinlerarası (interdisipliner) yapısını anlayabilmek
3Spor endüstrisinin yanı sıra genel işletme alanlarının da yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavramak
4Gerek ülkemizde gerekse Dünya’da sporu şekillendiren ve etkileyen iç ve dış faktörleri belirleyebilmek ve açıklayabilmek.
5Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavramak ve yorumlayabilmek.
6Proje ve program planları oluşturma, uygulama ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek
7Spor organizasyonları için finansal stratejiler geliştirmek, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirmek.
8Etik davranışın spor organizasyonunun finansal, pazarlama ve yönetsel karar alma sürecini nasıl etkilediğini kavramak
9Sorunların çözümü sürecinde bağımsız çalışabilmek, inisiyatif kullanmak, yaratıcılık becerilerini geliştirmek ve takım çalışması yapabilmek
10Nitel ve nicel analizleri anlamak ve etkin olarak kullanabilmek
11Yazılı metinleri, sözel mesajları ve multi-medya sunumlarını, etkili bir şekilde üretmek, yorumlamak ve analiz etmek, fikirleri etkili ve yaratıcı bir şekilde iletmek
12Sosyal, kültürel ve entelektüel gelişim sağlamak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 SYB109 ATLETİZM Zorunlu 2 1 0 2
3 SYB107 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 1 0 4
4 SYB105 GENEL CİMNASTİK Zorunlu 2 1 0 2
5 SYB111 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
6 SYB101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
7 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 ÜYG105 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 4
9 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 3
10 SYB103 YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 24 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 SYB106 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 1 0 3
3 SYB114 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
4 SYB112 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
5 SYB110 SES VE DİKSİYON EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
6 SYB104 SPOR YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 0 4
7 SYB116 TENİS Zorunlu 2 1 0 3
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 3
10 SYB108 YÜZME Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 24 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SYB209 BASKETBOL Zorunlu 2 1 0 3
2 SYB203 GENEL İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
3 SYB207 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
4 SYB205 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 4
5 SBF.S.Y.SÇ.UYG-I S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI I Seçmeli - - - 6
6 BEÖ309 SPOR PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
7 SYB201 SPOR YÖNETİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
8 THU201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 1 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SYB212 FUTBOL Zorunlu 2 1 0 3
2 SYB208 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 3 0 0 4
3 BEÖ217 İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 SYB204 İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
5 SBF.S.Y.SÇ.UYG-II S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI II Seçmeli - - - 6
6 SYB210 SPOR HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
7 SYB202 SPOR ORGANIZASYONLARI Zorunlu 2 0 0 3
8 SYB206 SPOR PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 17 1 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SYB303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
2 SYB301 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 3
3 SYB317 İSTATİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
4 SYB305 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
5 SBF.S.Y.SEÇ.KUR-I S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL I Seçmeli - - - 6
6 SBF.S.Y.SÇ.UYG-III S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI III Seçmeli - - - 6
7 SYB307 SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI VE İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
8 SYB309 VOLEYBOL Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 15 2 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SYB310 HENTBOL Zorunlu 2 1 0 3
2 SBF.S.Y.SEÇ.KUR-II S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL II Seçmeli - - - 6
3 SBF.S.Y.SÇ.UYG-IV S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI IV Seçmeli - - - 6
4 SYB308 SPOR FİNANSMANI Zorunlu 3 0 0 4
5 SYB304 SPOR MEDYASI VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
6 SYB306 SPOR ORGANİZASYONLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
7 BEÖ311 SPOR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 SYB302 SPOR YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 14 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SYB405 ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu 3 1 0 8
2 SYB403 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
3 SBF.S.Y.SEÇ.KUR-III S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL III Seçmeli - - - 6
4 SBF.S.Y.SÇ.UYG-V S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI V Seçmeli - - - 6
5 SYB401 SERBEST ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
6 SYB407 SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 12 1 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SYB405 ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu 3 1 0 8
2 SBF.S.Y.SEÇ.KUR-IV S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL IV Seçmeli - - - 6
3 SBF.S.Y.SÇ.UYG-VI S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI VI Seçmeli - - - 6
4 SYB406 SPOR FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 3
5 SYB402 SPORDA SPONSORLUK Zorunlu 3 0 0 3
6 SYB404 STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 12 1 0 30
 
S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AT201 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 2 0 0 0
2 SBF201 KIŞ SPORLARI Seçmeli 2 1 0 6
3 SYB253 KIŞ DOĞA SPORLARI Seçmeli 2 1 0 6
S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBF202 YAZ SPORLARI Seçmeli 2 1 0 6
2 SYB254 YAZ DOĞA SPORLARI Seçmeli 2 1 0 6
S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT103 İNSAN ANATOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
2 SYB355 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3 0 0 6
3 SYB357 İTALYANCA Seçmeli 3 0 0 6
4 SYB359 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 6
S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SYB351 HALK OYUNLARI Seçmeli 2 1 0 6
2 SYB353 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Seçmeli 2 1 0 6
S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT106 SPOR FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
2 BEÖ101 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
3 SYB356 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 0 0 6
4 SYB360 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 3 0 0 6
S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SYB354 MASA TENİSİ Seçmeli 2 1 0 6
2 SYB362 BADMİNTON Seçmeli 2 1 0 6
S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT202 ANTRENMAN BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
2 ANT205 SPORDA BESLENME Seçmeli 2 0 0 6
3 BEÖ102 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
4 SYB451 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 6
S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT309 FITNESS UYGULAMALARI I Seçmeli 2 1 0 6
2 ANT469 GENEL MASAJ Seçmeli 2 1 0 6
3 ANT471 SPORDA SAĞLIĞIN TEMELLERİ Seçmeli 2 1 0 6
4 SYB453 ALAN UYGULAMASI I Seçmeli 2 2 0 6
S.YÖN.SEÇMELİ KURAMSAL IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT474 YETENEK SEÇİMİ Seçmeli 3 0 0 6
2 BEÖ205 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
3 BEÖ306 SINIF YÖNETİMİ(ÖFD) Seçmeli 2 0 0 6
S.YÖN.SEÇMELİ UYGULAMALI VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT308 FITNESS UYGULAMALARI II Seçmeli 2 1 0 6
2 ANT470 CAN KURTARMA VE İLK YARDIM Seçmeli 2 1 0 6
3 ANT472 SPOR MASAJI Seçmeli 2 1 0 6
4 SYB452 ALAN UYGULAMASI II Seçmeli 2 2 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr