Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1992-1993 yılında eğitim ve öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ilk ve orta öğretimdeki okullara " Beden Eğitimi Öğretmeni" yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 25.01.2016 tarihinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu "Spor Bilimleri Fakültesine " dönüştürülmüştür. Spor Bilimleri Fakültesinde 3 bölüm 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Fakültemizde 4 yıl süreli lisans eğitimi verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Program Yök tarafından belirlenmektedir. 4 sene ve 8 yarıyıldan oluşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vize ve final sınavları yapılmaktadır. Derslerde pratik veya teorik sınavlar uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr .Ayşe Meliha Canpolat Tel: 02323425714-15 Fax:0232 339 90 00 e-mail: monursal@yahoo.com
Bölüm Olanakları
Mevcut öğretim elemanlarının yeterliliklerinin yüksek olması ve Ege Üniversitesinde bulunan spor tesisleri

Program Çıktıları
1Temel ve uygulamalı bilimler ile sosyal bilimlerin temel kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2Olay ve olgu karşısında durumu felsefi, tarihsel, sosyolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlayabilme ve açıklayabilme
3Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
4Bir bilgiye ait kavramsal çerçevenin öğrencinin öğrenmesini nasıl etkilediğini anlayabilme
5Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
6Alana ait bilgilerin karmaşık, sürekli ve değişen bir yapıda olduğunu kavrayabilme
7Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
8Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
9Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetlere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
10Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel, sosyo-ekonomik, zihinsel, duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
11Bireysel farklılıkların, içsel ve dışsal motivasyonun, çalışma ve öğrenme alışkanlıklarının, kalıcı ve anlamlı öğrenmede önemli olduğunu kavrayabilme
12Öğreteceği alanın temel kavramlarını, araştırma ve inceleme araçlarını ve yapılarını anlayarak alanın bu özelliklerini öğrenciye anlamlı gelecek biçimde öğrenme deneyimlerini yaratabilme
13Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
14Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmek için gerekli olan birey ve grup yönetimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
15Fiziksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanabilme
16Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
17Öğrencilerin temel okuma, yazma, matematik, iletişim ve diğer yaşamsal becerilerini geliştirmelerine yardım ederek öğrencilerin mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimini destekleyecek öğrenme fırsatları yaratabilme
18Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
19Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
20Öğrencilerin öğrenmesini ve bireysel gelişimlerini desteklemek için öğrenci velileri ve okuldaki meslektaşları ile ilişkiler kurabilme
21Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
22Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
23Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
24Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HAZ001 HAZIRLIK SINIFI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
2 BES117 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 2
3 GK107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
4 MB104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 MB101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
6 BES121 HAREKET EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 3
7 BES119 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
8 GK105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 0 5
9 GK103 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 21 2 0 31
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
2 BES122 ATLETİZM Zorunlu 1 2 0 4
3 BES120 CİMNASTİK Zorunlu 1 2 0 4
4 MB106 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
5 MB102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 BES118 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
7 TKS.I TAKIM SPORLARI I Seçmeli - - - 3
8 GK106 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
9 GK104 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 15 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES203 BEDEN EĞİTİMİ-SPOR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
2 BES205 MOTOR GELİŞİM Zorunlu 3 0 0 3
3 MB201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
4 MB206 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 AE.SEÇ.I SEÇMELİ I (ALAN EĞİTİMİ ) Seçmeli - - - 4
6 GK.SEÇ.I SEÇMELİ I (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
7 MB.SEÇ.I SEÇMELİ I (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
8 TKS.II TAKIM SPORLARI II Seçmeli - - - 4
9 GK202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 10 2 0 31
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES202 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
2 BES204 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 MB202 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 BES206 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Zorunlu 1 2 0 5
5 AE.SEÇ.II SEÇMELİ II (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
6 GK.SEÇ.II SEÇMELİ II (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
7 MB.SEÇ.II SEÇMELİ II (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
8 MB204 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 10 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES301 ANTRENMAN BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
2 BES303 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
3 MB304 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
4 AE.SEÇ.III SEÇMELİ III (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
5 GK.SEÇ.III SEÇMELİ III (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
6 MB.SEÇ.III SEÇMELİ III (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
7 MB302 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
8 TKS.III TAKIM SPORLARI III Seçmeli - - - 3
9 BES305 YÜZME Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 9 4 0 27
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES302 BECERİ ÖĞRENİMİ Zorunlu 3 0 0 3
2 BES306 DOĞA SPORLARI Zorunlu 1 2 0 3
3 MB303 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
4 BES304 FİZİKSEL UYGUNLUK Zorunlu 3 0 0 3
5 BES308 RAKET SPORU Zorunlu 1 2 0 4
6 AE.SEÇ.IV SEÇMELİ IV (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
7 GK.SEÇ.IV SEÇMELİ IV (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
8 MB.SEÇ.IV SEÇMELİ IV (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
9 MB301 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 4 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES403 EGZERSİZ VE BESLENME Zorunlu 2 0 0 3
2 BES405 EĞİTSEL OYUNLAR Zorunlu 1 2 0 3
3 BES401 HALK OYUNLARI Zorunlu 1 2 0 3
4 MB401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I Zorunlu 2 6 0 10
5 MB403 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
6 AE.SEÇ.V SEÇMELİ V (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
7 MB.SEÇ.V SEÇMELİ V (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
Toplam 8 10 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES402 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM Zorunlu 2 0 0 3
2 MB404 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
3 MB402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II Zorunlu 2 6 0 10
4 BES404 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZ PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 0 3
5 AE.SEÇ.VI SEÇMELİ VI (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 3
6 MB.SEÇ.VI SEÇMELİ VI (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
7 BES406 UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 1 2 0 4
Toplam 9 8 0 30
 
TAKIM SPORLARI I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TKS104 VOLEYBOL Seçmeli 1 2 0 3
2 TKS106 BASKETBOL Seçmeli 1 2 0 3
3 TKS108 FUTBOL Seçmeli 1 2 0 3
4 TKS110 HENTBOL Seçmeli 1 2 0 4
SEÇMELİ I (ALAN EĞİTİMİ )
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AE201 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AE203 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ I (GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AT201 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ I (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TAKIM SPORLARI II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TKS201 VOLEYBOL Seçmeli 1 2 0 4
2 TKS203 BASKETBOL Seçmeli 1 2 0 3
3 TKS205 FUTBOL Seçmeli 1 2 0 4
4 TKS207 HENTBOL Seçmeli 1 2 0 4
SEÇMELİ II (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AE202 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AE204 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ II (GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
2 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ II (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ III (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AE301 SAVUNMA SPORLARI Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ III (GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ III (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
TAKIM SPORLARI III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TKS301 VOLEYBOL Seçmeli 1 2 0 3
2 TKS303 BASKETBOL Seçmeli 1 2 0 3
3 TKS305 FUTBOL Seçmeli 1 2 0 3
4 TKS307 HENTBOL Seçmeli 1 2 0 3
SEÇMELİ IV (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AE302 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ IV (GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ IV (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ V (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AE401 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
2 AE403 BİYOMEKANİK Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ V (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ VI (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AE402 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 0 3
2 AE404 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ VI (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr