Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Spor Bilimleri Fakültesi - Antrenörlük Eğitimi - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2002 yılında kuruluşu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Antrenörlük Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil gibi dersler için her akademik dönem başında derse ilk defa kayıtlanan öğrencilerin katılabileceği muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Program Profili
Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygularken, öğrencilerinin kendi seçtikleri spor branşlarında iyi birer antrenör, uzman ve kondisyoner olarak yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölümün eğitim programı antrenörlük mesleği ve genel kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları amacıyla Spor Kulüplerinin ilgili branşlarında iki yarıyıl içinde Staj eğitimlerini de tamamlamaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar ilgili spor branşlarının federasyonlarında, kulüplerinde, özel ilköğrenim, orta öğrenim ve üniversitelerin bünyesinde antrenör, spor uzmanı ve kondisyoner olarak çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı-Prof. Dr. Bahtiyar ÖZÇALDIRAN Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: bahtiyarozcaldiran@gmail.com Telefon: +902323425714 Fax: +902323396000. AKTS koordinatörü-Doç. Dr. Gülbin Rudarlı NALÇAKAN Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bornova-İzmir/Türkiye 35100 e-mail: gulbinrn@gmail.com Telefon: +902323425714 Fax: +902323396000.
Bölüm Olanakları
Antrenörlük Bölümü öğretim elemanı sayısı toplam 20’dir. Bölümün, eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılan Performans Laboratuvarı, Egzersiz Biyokimyası Laboratuvarı, Kinesiyoloji Laboratuvarı, İklimlendirme Laboratuvuarı, Anatomi ve İlk Yardım Laboratuvarı Uygulamalı Spor Psikolojisi Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve eğitim derslikleri gibi imkanları mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan olimpik kapalı yüzme havuzu ve açık yüzme havuzu, spor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, olimpik atletizm sahası ve kapalı atletizm ve artistik jimnastik salonları okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Antrenörlük mesleğinin saygınlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek, karşılaşabileceği mesleki problemleri çözümleyebilme,
2Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme,
3Sporla ilgili ulusal ve uluslararası federasyonlar ve kurumlarla işbirliği oluşturabilme,
4Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme,
5Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme,
6Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcuların performans düzeylerini belirleyebilmek için geliştirilen alan ve laboratuar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına yansıtabilme,
7Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcu için yıllık ve uzun süreli performans hedefleri belirleyerek, genel ve özel eğitim ilkelerine uygun antrenman planı ve programları oluşturabilme,
8Spor çevreleri ve toplumun tüm kesimleriyle yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme,
9Spor örgütlerini tanıma, her düzeydeki spor organizasyonunda genel ve spor dalına özgü yarışma kuralları konusunda bilgi sahibi olabilme,
10Sporda yüksek teknolojiden yararlanabilme,
11Uygun öğretim yöntemlerini kullanarak, branşlara özgü teknik ve taktik becerileri öğretebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT101 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
2 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 ANT105 BİLGİSAYAR VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI I Zorunlu 2 1 0 3
4 ANT107 GENEL CİMNASTİK Zorunlu 2 1 0 3
5 ANT103 İNSAN ANATOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
6 ABP101 ÖZEL SPOR DALI TEMEL EĞİTİM I (ARTİSTİK BUZ PATENİ ) Zorunlu 3 1 0 5
7 ANT109 TEMEL HAREKET EĞİTİMİ Zorunlu 2 1 0 4
8 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜYG105 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
10 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 24 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 ANT102 BİLGİSAYAR VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI II Zorunlu 2 1 0 3
3 ANT110 EGZERSİZ BİYOKİMYASI I Zorunlu 3 0 0 3
4 ANT108 KİNESİYOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 3
5 ABP102 ÖZEL SPOR DALI TEMEL EĞİTİM II (ARTİSTİK BUZ PATENİ ) Zorunlu 3 1 0 3
6 ANT104 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Zorunlu 2 1 0 2
7 ANT106 SPOR FİZYOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
8 BEÖ112 SPOR PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
9 BEÖ114 SPOR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
10 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
11 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 29 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT209 EGZERSİZ BİYOKİMYASI II Zorunlu 3 0 0 3
2 BEÖ217 İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 0 0 2
3 ANT207 KİNESİYOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 3
4 ABP201 ÖZEL SPOR DALI I (ARTİSTİK BUZ PATENİ) Zorunlu 3 1 0 4
5 BEÖ215 PSİKOMOTOR GELİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
6 SBF.ANT.SÇ.KUR.I SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ KURAMSAL I Seçmeli - - - 8
7 ANT201 SPOR FİZYOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 0 3
8 ANT205 SPORDA BESLENME Zorunlu 2 0 0 2
9 ANT203 YÜZME EĞİTİMİ Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 20 2 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT202 ANTRENMAN BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
2 BEÖ216 MOTOR ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 3
3 ABP202 ÖZEL SPOR DALI II (ARTİSTİK BUZ PATENİ) Zorunlu 3 1 0 4
4 SBF.ANT.SÇ.UYG.I SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ UYGULAMALI I Seçmeli - - - 12
5 ANT206 SPOR BİYOMEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
6 ANT204 SPOR FİZYOLOJİSİ II Zorunlu 3 0 0 3
7 THU204 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 1 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT301 ANTRENMAN BİLİMİ I Zorunlu 3 0 0 3
2 ANT303 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI I Zorunlu 2 2 0 2
3 ANT307 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
4 ANT309 FITNESS UYGULAMALARI I Zorunlu 2 1 0 3
5 ANT305 GENEL ATLETİK EĞİTİM Zorunlu 2 1 0 2
6 ABP301 ÖZEL SPOR DALI III (ARTİSTİK BUZ PATENİ) Zorunlu 3 1 0 4
7 SBF.ANT.SÇ.KUR.II SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ KURAMSAL II Seçmeli - - - 8
8 ANT315 SPORDA ERGOJENİK YARDIM Zorunlu 3 0 0 3
9 ANT311 YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 5 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT302 ANTRENMAN BİLİMİ II Zorunlu 3 0 0 3
2 ANT306 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI II Zorunlu 2 2 0 3
3 ANT304 EGZERSİZ BİLİMLERİNDE VERİ ANALİZİ Zorunlu 2 1 0 3
4 ANT308 FITNESS UYGULAMALARI II Zorunlu 2 1 0 2
5 BEÖ312 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
6 ABP302 ÖZEL SPOR DALI IV (ARTİSTİK BUZ PATENİ) Zorunlu 3 1 0 4
7 SBF.ANT.SÇ.UYG.II SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ UYGULAMALI II Seçmeli - - - 12
Toplam 15 5 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT401 ANTRENMAN BİLİMİ III Zorunlu 3 0 0 3
2 ANT403 BİREYSEL ANTRENÖRLÜK Zorunlu 3 0 0 4
3 ANT409 KİNANTROPOMETRİ Zorunlu 3 0 0 3
4 ABP401 ÖZEL SPOR DALI V (ARTİSTİK BUZ PATENİ) Zorunlu 3 1 0 4
5 SBF.ANT.SÇ.KUR.III SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ KURAMSAL III Seçmeli - - - 8
6 ANT407 SPOR MASAJI Zorunlu 2 0 0 3
7 BEÖ363 SPOR TARİHİ VE OLİMPİZM Zorunlu 2 0 0 2
8 ANT405 SPOR YARALANMALARINDAN KORUNMA VE İLK YARDIM Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 18 2 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT402 ANTRENMAN BİLİMİ IV Zorunlu 3 0 0 5
2 ABP402 ÖZEL SPOR DALI VI (ARTİSTİK BUZ PATENİ) Zorunlu 3 1 0 4
3 SBF.ANT.SÇ.UYG.III SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ UYGULAMALI III Seçmeli - - - 12
4 ANT404 SPORDA MÜSABAKA VE ANTRENMAN ANALİZLERİ Zorunlu 3 1 0 5
5 ANT406 SPORDA PERFORMANS TESTLERİ Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 12 3 0 30
 
SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ KURAMSAL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT251 SPOR FİZYOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
2 AT201 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 2 0 0 0
3 İLT201 SES VE DİKSİYON EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
4 İLT203 FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 İTL201 İTALYANCA Seçmeli 2 0 0 2
6 PSK201 GENEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
7 SBF203 KIŞ SPORLARI I Seçmeli 2 1 0 4
8 SYB255 MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 4
SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ UYGULAMALI I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT252 DOĞA SPORLARI VE KAMPÇILIK Seçmeli 2 1 0 0
2 ANT254 FUTSAL Seçmeli 2 1 0 6
3 ANT256 ATLETİZM Seçmeli 2 1 0 3
4 ANT258 HENTBOL Seçmeli 2 1 0 6
5 ANT260 BASKETBOL Seçmeli 2 1 0 6
6 ANT262 TRAMPOLİN Seçmeli 2 1 0 3
7 ANT264 MASA TENİSİ Seçmeli 2 1 0 3
8 ANT266 KORFBOL Seçmeli 2 1 0 3
9 ANT268 OKÇULUK Seçmeli 2 1 0 3
10 ANT270 SALON DANSLARI Seçmeli 2 1 0 6
SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ KURAMSAL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT351 UYGULAMALI HAREKET ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
2 ANT355 YAŞLILIK VE SPOR Seçmeli 2 0 0 4
3 SBF301 KIŞ SPORLARI II Seçmeli 2 1 0 3
4 SYB210 SPOR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
5 SYB211 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
6 SYB360 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 3 0 0 4
SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ UYGULAMALI II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT354 BADMİNTON Seçmeli 2 1 0 6
2 ANT356 YÜZME Seçmeli 2 1 0 3
3 ANT358 BUZ PATENİ Seçmeli 2 1 0 6
4 ANT360 FUTBOL Seçmeli 2 1 0 6
5 ANT362 ARJANTİN TANGO Seçmeli 2 1 0 6
6 ANT364 HALK OYUNLARI Seçmeli 2 1 0 6
7 ANT366 KUM VOLEYBOLU Seçmeli 2 1 0 6
8 ANT368 ESKRİM Seçmeli 2 1 0 6
9 ANT370 TENİS Seçmeli 2 1 0 6
10 SBF202 YAZ SPORLARI Seçmeli 2 1 0 3
SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ KURAMSAL III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT451 KADIN VE SPOR Seçmeli 2 0 0 4
2 ANT453 ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN BİREYLERDE EGZERSİZ Seçmeli 2 0 0 4
3 BEÖ357 SPOR FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
4 İLT401 SPOR GAZETECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
5 İLT403 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
6 İSP401 İSPANYOLCA Seçmeli 2 0 0 4
7 SYB313 FİTNESS KLUBÜ YÖNETİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
8 SYB315 SPOR VE TURİZM Seçmeli 2 0 0 4
SBF ANTRENÖRLÜK SEÇMELİ UYGULAMALI III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ANT452 TRAMPLEN ATLAMA Seçmeli 2 1 0 6
2 ANT454 RUGBY Seçmeli 2 1 0 6
3 ANT456 SU TOPU Seçmeli 2 1 0 6
4 ANT458 BUZ HOKEYİ Seçmeli 2 1 0 6
5 ANT460 YELKEN Seçmeli 2 1 0 6
6 ANT462 SATRANÇ Seçmeli 2 1 0 6
7 ANT464 ALETLİ DALIŞ Seçmeli 2 1 0 6
8 ANT466 YOGA Seçmeli 2 1 0 6
9 ANT468 VOLEYBOL Seçmeli 2 1 0 6
10 ANT476 MODERN DANS Seçmeli 2 1 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr