Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Görsel İletişim Tasarımı - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
11 Nisan 2012 tarihinde kurulan Fakülte, 8 Nisan 2016 tarihli karar ile "Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mi¬marlık Fakültesi" adını almıştır. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ise 31/05/2018 tarihli Yükseköğretim Kurul toplantısında alınan karar ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 60 + 2 öğrenci kontenjan ile Merkezi Yerleştirme Sınavı Sözel puan türünde alım yaparak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin ilk öğrencileri olan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün temel hedefi, kuramsal bilgiyi pratik uygulamalarla harmanlayacak, yeni nesil iletişim araçlarıyla geleceğin tasarımcılarını yetiştirmektir. Bölümde açılan derslerin içeriği bilim, sanat ve teknoloji temelinde oluşturulmuştur. Program kapsamında oluşturulan zengin ders içeriğinde görsel iletişim tasarımı alanındaki yenilikler, alanın öncü sanatçıları ve tasarımcıları takip edilerek, seminerler ve atölyeler aracılığıyla öğrencilere ulaştırılmaktadır. Sanat ve tasarımın farklı yönlerini öğrenmek ve bu öğretileri dijital ortamlarda gerçekleştirmek isteyen geleceğin tasarımcı adayları ülkemizin en güçlü ve köklü üniversitesinde bu eğitim fırsatını elde etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Görsel İletişim Tasarımı alanında Lisans Diploması" derecesi almaktadır.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Bilgi Paketi’nin “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/kabul-sartlari.htm
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kurallar, Ege Bilgi Paketi’nin “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmıştır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Görsel İletişim Tasarımı görme ve algılama yetisini iletişime çok amaçlı katan bölümdür. Kitle iletişimi ve görsel iletişimin gereksinimi olan teknolojiyi estetikle birleştiren uygulamalarla bütünleşiktir. Geleneksel ve yeni medyanın tüm alanlarından, yazılı basından, dergi, gazete, afiş ve reklamdan, kurumsal kimlik uygulamalarına dek görsel iletişim kuram teknik ve uygulamalarını yaratıcı düşünceyle kullanılır hale getirmektir. Görsel iletişim tasarımında hedef kitleye bir mesajı iletmek, yaratıcı bir fikri görselleştirme yeteneği ve yaratıcılığına dayanmaktadır. Görsel tasarımcı yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses gibi iletişim araçlarını yeni medya, televizyon, bilgisayar, akıllı iletişim araçları ve mekanlar, arayüz/etkileşim tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecraları üzerinde kullanır. Bu programın eğitiminde öğrenciler; tasarım prensiplerine odaklı yaratıcı problem çözme, görsel düşünme, güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanma, içerik geliştirme/kavramsal düşünme, kurum kimlik tasarımı oluşturma, marka yaratım sürecinde reklam mecralarının tasarımı seçimi ve kullanımı üzerine odaklanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz “Görsel Tasarımcı” unvanı almaktadır. Mezunlarımız, “hareketli grafik tasarımı”, “mobil uygulama”, “arayüz tasarımı”, “etkileşim tasarımı”, “oyun tasarımı”, “masaüstü yayıncılık”, “multimedya tasarımı” gibi alanlarda farklı sektörlerde ilgili birimlerde üretim yapabilecektir. Bu kariyerlere alternatif medyanın yaratıcı alanlarında kendilerine yeni iş sahaları oluşturabilirler. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri eğitim fakültesinden pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik sertifikasına da sahip olabilirler. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunları koşulları sağladıkları takdirde Görsel İletişim Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema ve benzeri sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirmede, Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi esas alınmaktadır. https://oidb.ege.edu.tr/tr-6683/olcme_ve_degerlendirme_esaslari_yonergesi_.html
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Alev F. Parsa (Program Başkanı), alev.parsa@ege.edu.tr, Tel: 0-232-311 25 00. İletişim Adresi: Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, 35040, Bornova, İzmir.
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün sunduğu her türlü kulüp faaliyetleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm başlığı altında yer almaktadır. Öğrencilerin aktif bir biçimde sanatsal ve kültürel faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak tanıyan “Sanat ve Tasarım Topluluğu” bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Görsel İletişim Tasarımı alanında başarılı isimlerin öğrencilerle buluşmalarına fırsat tanıyan pek çok konferans, söyleşi, atölye çalışmaları düzenlenmektedir.

Program Çıktıları
1Görsel iletişim tasarımı araçlarını etkili şekilde kullanabilme.
2İki ve üç boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilme.
3Görsel iletişim tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı edinme ve bilgiyi farklı tasarım sorunlarının çözümlerinde kullanabilme.
4Görsel iletişim tasarımına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgiler hakkında donanım sahibi olma.
5Yaratıcı bir fikri estetik bilgi, beceri ve algıyı geliştirerek; hedef kitleye etkili bir görsel mesaj iletebilme.
6Tasarım alanına ilişkin hukuksal ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olma.
7Görsel İletişim Tasarımcısı olarak yer alınan projelerde bireysel ve takım çalışması disiplinine sahip olma.
8Profesyonel yaşamın gereklerine uygun olarak, iş planı ve ona uygun bir çalışma takvimi planlayabilme ve uygulayabilme.
9Fotoğraf ve video alanında çekim, görüntü işleme, kurgu gibi bütün üretim süreçleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve uygulayabilme.
10Tasarımlarını etkili bir şekilde sunmak için gerekli uygulama ve iletişim becerileri kazanma.
11Sosyal sorumluluk projeleri için yaratıcı çözüm önerileri geliştirebilme.
12Uluslararası düzeyde tasarım işleri üretebilecek bilgi ve donanıma sahip olma.
13Görsel iletişim tasarımı alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilme ve yorumlayabilme.
14Dijital teknolojileri geleneksel tasarım araçlarıyla bir arada kullanabilme.
15Tasarım uygulama sürecinde karşılaşılan zorlukları entelektüel birikimle aşabilme.
16Görsel iletişim tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri takip ederek yorumlayabilme ve değerlendirebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HAZ001 HAZIRLIK SINIFI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201001192018 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 3201001072018 DESEN I Zorunlu 2 2 0 4
3 3201001032018 GRAFİK TASARIM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
4 3201001092018 SANAT TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
5 3201001112018 TEMEL TASARIM STÜDYOSU I Zorunlu 2 4 0 8
6 3201001152018 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
7 3201001132018 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ Zorunlu 1 0 0 1
8 3201001172018 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
9 3201001052018 YENİ MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201001182018 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 3201001082018 DESEN II Zorunlu 2 2 0 4
3 3201001042018 GRAFİK TASARIM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
4 3201001102018 SANAT TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
5 3201001062018 TASARIM KURAM VE ARAŞTIRMALARI Zorunlu 2 0 0 4
6 3201001122018 TEMEL TASARIM STÜDYOSU II Zorunlu 2 4 0 8
7 3201001142018 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 3201001162018 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 18 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201002052018 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM Zorunlu 2 2 0 6
2 3201002072018 FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 5
3 3201002012018 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU I Zorunlu 2 4 0 8
4 3201002092018 SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 2 0 0 5
5 3201002032018 TİPOGRAFİ I Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 10 10 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201002022018 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU II Zorunlu 2 4 0 8
2 3201002082018 İLERİ FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 5
3 3201002062018 MULTİMEDYA UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
4 3201002102018 TASARIMDA GÖSTERGEBİLİM Zorunlu 3 0 0 5
5 3201002042018 TİPOGRAFİ II Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 11 10 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201003012018 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU III Zorunlu 2 4 0 8
2 SECMELİ0001 SEÇMELİ I Seçmeli - - - 4
3 SECMELİ0002 SEÇMELİ II Seçmeli - - - 4
4 SECMELİ0003 SEÇMELİ III Seçmeli - - - 4
5 SECMELİ0004 SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 4
6 3201003032018 YENİ MEDYA UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 12 14 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201003022018 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI STÜDYOSU IV Zorunlu 2 4 0 8
2 3201003042018 MEDYA VE TOPLUM Zorunlu 2 0 0 6
3 SECMELİ0005 SEÇMELİ V Seçmeli - - - 4
4 SECMELİ0006 SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 4
5 SECMELİ0007 SEÇMELİ VII Seçmeli - - - 4
6 SECMELİ0008 SEÇMELİ VIII Seçmeli - - - 4
Toplam 12 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201004012018 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİTİRME PROJESİ I Zorunlu 4 4 0 12
2 3201004032018 PORTFOLYO VE SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 6
3 SECMELİ0011 SECMELİ XI Seçmeli - - - 4
4 SECMELİ0009 SEÇMELİ IX Seçmeli - - - 4
5 SECMELİ0010 SEÇMELİ X Seçmeli - - - 4
Toplam 10 10 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201004022018 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİTİRME PROJESİ II Zorunlu 4 4 0 12
2 3201004042018 PORTFOLYO TASARIMI Zorunlu 2 2 0 6
3 SECMELİ0012 SEÇMELİ XII Seçmeli - - - 4
4 SECMELİ0013 SEÇMELİ XIII Seçmeli - - - 4
5 SECMELİ0014 SEÇMELİ XIV Seçmeli - - - 4
Toplam 12 10 0 30
 
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201003052018 WEB TASARIM I Seçmeli 2 2 0 4
2 3201003072018 VİDEO YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201003092018 İLERİ TİPOGRAFİ Seçmeli 2 2 0 4
2 3201003112018 3 BOYUTLU TASARIM I Seçmeli 2 2 0 4
3 3201003132018 MULTİMEDYA TASARIMI VE ANİMASYON I Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201003152018 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 2 2 0 4
2 3201003172018 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 2 0 4
3 3201003192018 İLLÜSTRASYON Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201003212018 OYUN TASARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 3201003232018 ARAYÜZ TASARIMI Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201003062018 WEB TASARIMI II Seçmeli 2 2 0 4
2 3201003082018 KURGU TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201003102018 MEDYA ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
2 3201003122018 3 BOYUTLU TASARIM II Seçmeli 2 2 0 4
3 3201003142018 MULTİMEDYA TASARIMI VE ANİMASYON II Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201003162018 POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 4
2 3201003182018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
3 3201003202018 DİJİTAL İLLÜSTRASYON Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201003222018 OYUN TASARIMI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
2 3201003242018 AMBALAJ TASARIMI Seçmeli 2 2 0 4
3 3201003262018 RENK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 4
SECMELİ XI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201004132018 PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE REKLAMCILIK Seçmeli 2 0 0 4
2 3201004152018 SES TASARIMI Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201004052018 DENEYSEL TASARIM STÜDYOSU I Seçmeli 2 2 0 4
2 3201004072018 BÜYÜK VERİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201004092018 BİLGİLENDİRME TASARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 3201004112018 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ XII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201004062018 DENEYSEL TASARIM STÜDYOSU II Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ XIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201004082018 MEDYA VE ETİK Seçmeli 2 0 0 4
2 3201004102018 TİPOGRAFİK ANİMASYON Seçmeli 2 2 0 4
SEÇMELİ XIV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3201004122018 DİSİPLİNLERARASI SANAT Seçmeli 2 0 0 4
2 3201004142018 GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr