Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Moda ve Tasarım Yüksekokulu - Moda Tasarımı - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Moda ve Tasarım Yüksekokulu 2011 yılında kurulmuştur. 2018 tarihinde ise yüksekokulumuzda aktif olarak çalışmalara başlanılmıştır. Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan “Moda Tasarımı Bölümü”nde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Dünyada, Moda Tasarımı eğitimi fakülte ya da yüksekokul seviyesinde yaklaşık 180 yıldır ayrı bir eğitim olarak verilmektedir (İngiltere’de London College of Fashion, ABD’de Lim College ve Parsons School of Design, İtalya’da Istituto Marangoni, vb...). Türkiye’de Moda Tasarımı eğitimi ise, Fakülte veya Yüksekokulu kapsamında birbirinden farklı bölümlerden sadece birisi olarak faaliyet göstermektedir. Ege Üniversitesi’nde yurtiçindeki diğer üniversitelerden farklı olarak, Moda Tasarımı eğitiminin ayrı bir Moda ve Tasarım Yüksekokulu kapsamında verilmesi hem üniversitemiz hem de ülkemiz için yenilikçi ve işlevsel bir yaklaşım oluşturmaktadır. Bu nedenle “Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu” diğer fakültelerin içinde yer alan Moda Tasarımı bölümlerine göre gerek eğitim–öğretim programının uygulanabilirliği gerekse mezunların sektörün gereksinimlerine uygun yetiştirilmesi konularında birçok avantaja sahiptir. Moda ve Tasarım Yüksekokulu Türkiye’de herhangi bir fakülte veya yüksekokul içerisinde yer almayan Moda ve Tasarım alanında eğitim veren ilk ve tek lisans programıdır. Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. Yüksekokulumuz üniversite sınavında Eşit Ağırlık puanı ile öğrenci almaktadır. İlk öğrencilerini 2019–2020 Eğitim–Öğretim yılında alarak 1 profesör 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere 3 kurucu öğretim üyesi ve 13/B görevlendirmesi ile 4 öğretim elemanı olmak üzere 30 öğrenci kontenjanı ile eğitim hayatına başlamıştır. Özel sektörün de büyük destek verdiği Moda ve Tasarım Yüksekokulu bünyesinde yer alan atölye ve laboratuvarlarda yer alan makine, yazılım, teçhizat ve donanımın sağlanması için gerekli olan alt yapı İzmir Kalkınma Ajansı tarafından “810.755 TL” bütçe ile desteklenen ve Ege Hazır Giyim Sanayicileri ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin eş finansman olarak yer aldıkları “Genç Moda Tasarımcıları İzmir'i Modanın Başkenti Yapıyor” isimli proje kapsamında tedarik edilmiştir. Yüksekokulumuz Moda Tasarımı Bölümü’nde, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, hedef kitleyi analiz edebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini bilen, moda tasarımını kavramış; dokuma- örme yüzey tasarımı, desen tasarımı, baskı tasarımı, giysi tasarımı, aksesuar tasarımı dallarında, teknik, estetik, bilgi ve becerilere sahip, çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar yaratabilen ve üretebilen moda tasarımcıları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yetiştirilen öğrencilerin moda tasarımı alanındaki yaratıcı çalışmalarını uygulanabilir ticari koleksiyonlara dönüştürebilecek şekilde hazırlamalarının sağlanması da programın temel hedefleri arasındadır. Vizyonumuz, bilim ve sanatın iş birliği çerçevesinde yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla oluşturulmuş eğitim kalitesiyle, moda ve tasarım alanında dünyada lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren kurumlarla eş değer diploma program denkliğine sahip uluslararası düzeyde bir eğitim kurumu olmaktır.
Kazanılan Derece
Moda Tasarım Bölümü eğitimini tamamlayarak mezun olanlar “Moda Tasarımcısı” unvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Moda Tasarımı Bölümü’nde eğitim teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Bölüme, üniversite sınavı ile Eşit Ağırlık Puanı’na göre yerleştirme yapılmaktadır. Bölümün kontenjanı ise 30 kişidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümde örgün öğretimde eğitim vermektedir ve eğitimi eşit ağırlıklıdır. Program öğrencileri orta öğretimde aldıkları bilgileri geliştirir ve ileri düzeyde görürler. Bölümde tasarıma ilgi duyan, tasarım yeteneğine sahip ve tasarım yeteneğini geliştirmek isteyen öğrenciler, bilgi ve yeteneklerini teorik ve uygulamaları olarak üniversite bazında görerek geliştirmektedirler. Bölümde dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalı dersler laboratuvar ve atölye çalışması olarak yapılmaktadır. Teorik olarak verilen mesleki dersler de yine laboratuvar ve atölyelerde uygulamalı olarak öğrencilere anlatılmaktadır. Eğitimlerde amaç, öğrencinin uygulama ile teorik bilgileri karşılaştırmasını sağlamak ve el becerisi ile ekip çalışmalarını güçlendirebilmektir. Sosyal dersler teorik olarak işlenmektedir. Ancak insan ilişkilerine dayanan sosyal dersler hem teorik hem uygulamalı olarak örneklerle verilmektedir. Eğitim süresince öğrencilere mesleki ve toplumsal sosyal projeler verilmektedir. Böylece öğrencilerin sistem kurabilme, kontrol edebilme, ekip çalışması ve iş analizi yapabilme ile sosyal sorumluluk bilinçlerinin artmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümde örgün öğretimde eğitim vermektedir ve eğitimi eşit ağırlıklıdır. Program öğrencileri ortaöğretimde aldıkları bilgileri geliştirir ve ileri düzeyde görürler. Bölümde tasarıma ilgi duyan, tasarım yeteneğine sahip ve tasarım yeteneğini geliştirmek isteyen öğrenciler, bilgi ve yeteneklerini teorik ve uygulamaları olarak üniversite bazında görerek geliştirmektedirler. Bölümde dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalı dersler laboratuvar ve atölye çalışması olarak yapılmaktadır. Teorik olarak verilen mesleki dersler de yine laboratuvar ve atölyelerde uygulamalı olarak öğrencilere anlatılmaktadır. Eğitimlerde amaç, öğrencinin uygulama ile teorik bilgileri karşılaştırmasını sağlamak ve el becerisi ile ekip çalışmalarını güçlendirebilmektir. Sosyal dersler teorik olarak işlenmektedir. Ancak insan ilişkilerine dayanan sosyal dersler hem teorik hem uygulamalı olarak örneklerle verilmektedir. Eğitim süresince öğrencilere mesleki ve toplumsal sosyal projeler verilmektedir. Böylece öğrencilerin sistem kurabilme, kontrol edebilme, ekip çalışması ve iş analizi yapabilme ile sosyal sorumluluk bilinçlerinin artmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Moda Tasarımı Bölümü’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. En az ortaöğretim mezunu olan kişiler üniversite yerleştirme sınavına girerek Eşit Ağırlık puanına göre gerekli olan taban puanı sağladıkları takdirde Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından Moda Tasarım Bölümü’ne yerleştirilirler. Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından bölümümüze okul birincileri için 1 adet kontenjan verilmiştir.
Program Profili
Bölümün öğrenci kontenjanı 30’dur. Bölümdeki öğrenciler herhangi bir lise programından gelen öğrencilerden oluşmaktadır. Bölümde dersler teorik ve uygulamalı olarak Moda ve Tasarım Yüksekokulu’nda verilmektedir. Bölümün derslik, laboratuvar ve atölye olanakları İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Genç Modacılar İzmir’i Modanın Başkenti Yapıyor” isimli proje kapsamında Moda ve Tasarım Yüksekokulu bünyesinde oluşturulmuştur. Bölümde örgün eğitim olarak eğitim verilmektedir. Bölümde ders veren öğretim elemanları bölüm öğretim üyeleri ile üniversitenin diğer birimlerinden gelen öğretim üyeleri ve sektörden gelen uzman kişilerden oluşmaktadır. Bölümde okuyan öğrenciler, programın 6. yarıyılı sonunda yer alan yaz tatili döneminde yirmi (20) iş gününden oluşan stajlarını Yüksekokul tarafından hazırlanacak programa göre yurt içi veya yurt dışında olmak üzere özel sektörde yapacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları özellikle özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Mezunlar özel sektöre “moda tasarımcısı” olarak çalışabilir. Moda tasarımı, moda sektöründeki gelişmeler kadar moda üretim ve yönetim teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya çıkarmış olduğu ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmekte olan bir alandır. Moda ve hazır giyim sektöründe tasarım, uluslararası rekabet alanında en yüksek düzeyde öneme sahiptir. Bu gelişme model tasarımında ve ürünün çeşitli tanıtım ve reklam araçlarıyla sunumunda bilgi ve eleman ihtiyacının artması anlamına gelmektedir. Moda tasarımı eğitimi, bu nedenle kendisine uluslar arası akademik ve sektörel dünyada vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Ülkemizde moda ve hazır giyim sektöründe hedef pazarlara yönelik ürün koleksiyonlarının estetik, teknik ve satın alınabilirlik değerleri yüksek düzeyde tutularak, kâr marjı düşük standart ürünler yerine katma değeri yüksek pahalı moda-marka ürünlerin üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ülkemizde katma değeri yüksek bu ürünleri tasarlayabilecek, üretebilecek ve doğru sunum teknikleriyle sunabilecek çok fazla sayıda moda tasarımcısına ihtiyaç bulunmaktadır. Moda Tasarımı Bölümü mezunlarımız; – Moda evlerinde – Tekstil ve Hazır giyim işletmelerinin tasarım, ürün geliştirme, modelhane, ihracat, pazarlama, marka yönetimi ve müşteri ilişkileri bölümlerinde – Baskı Atölyelerinin tasarım bölümlerinde – İlgili Bakanlıklar nezdinde ürün ve kostüm tasarımı yapılan kurumlarda – Akademisyen olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde – Görsel sunum ve tasarım uzmanı olarak mağazalarda – Moda editörü olarak moda dergilerinde – Moda fotoğraf stüdyolarında – Trend, imaj ve stil danışmanı olarak ilgili sektörlerde – Kostüm ve aksesuar tasarımcısı olarak tiyatro, sinema ve televizyon sektörlerinde ve – Kendi markalarını yaratarak bireysel girişim ile açtıkları işyerlerinde çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölüm mezunları, istedikleri takdirde kendi alanlarında veya alanları ile ilişkili bölümlerde lisans üstü eğitim yapabilirler. Ancak lisansüstü eğitim yapabilmek için diploma notlarının Enstitü tarafından belirlenen notun üstünde olması gerekmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav ve bir final ve bir de bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Teorik derslerin sınavları yazılı yapılırken, uygulama derslerinin sınavları sözlü veya yazılı yapılır. Dönem boyunca uygulama derslerine devam eden öğrenciler, dönem sonunda uygulama derslerinden sözlü sınava alınır. Uygulama sınavından “başarılı” olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavından “başarısız” olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına giremez. Gelecek yıl aynı derse tekrar devam etmek zorunda kalır. Vize notunun başarı notuna katkısı %40’dır. Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır. Uygulamalı derslere katılım zorunluluğu %80, teorik derslere katılım zorunluluğu ise %70’tir. Bir dersten devamsız kalan öğrenci gelecek yıl aynı derse kayıtlanarak devam etmek zorundadır. Bir eğitim yılı sonunda (Güz+Bahar) Ağırlıklı Not Ortalaması 4 üzerinden 1,8’in altında kalan öğrenci gelecek yıl bir üst sınıfında derslerine kayıt yapamaz.
Mezuniyet Koşulları
Bölümden mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam edip, derslerden de "Başarılı" olmak zorundadırlar. Buna ek olarak öğrenciler, eğitimleri için gerekli olan 6. Dönemden sonra yapmaları gereken "20" zorunlu iş günü işletme stajlarını da tamamlamalı ve staj sınavından "başarılı" olmalıdırlar. Sekiz “8” yarıyılın sonunda alması gereken bütün dersleri başarı ile veren ve işletme stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
BÖLÜM BAŞKANI : Prof.Dr. Ziynet ÖNDOĞAN AKTS/DS KOORDİNATÖRÜ : Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Arzu KILIÇ Öğr.Gör.Dr. Özlem KURTOĞLU NECEF İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü 35100 Bornova–İzmir TELEFON NUMARASI : 0.232.342 57 82 FAKS NUMARASI : 0.232.342 57 83 E–POSTA : modatasarim@mail.ege.edu.tr ece.nuket.ondogan@ege.edu.tr arzu.senkilic@ege.edu.tr ozlem.kurtoglu@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Yüksekokulumuz bünyesinde; – Bilgisayar destekli tasarım ve çizim programlarının yer aldığı; Bilgisayar Destekli Tasarım laboratuvarı – Moda tasarım stüdyosu derslerinin yürütüldüğü içinde prova mankenleri bulunan; Drapaj Atölyesi – Giysi üretiminin gerçekleştirildiği; Dikim Atölyesi – Giysi kalıplarının hazırlandığı; Kalıp Hazırlama Atölyesi – Temel sanat eğitimlerinin gerçekleştirildiği; Temel Sanat Atölyesi ile – Geleneksel ve çağdaş el sanatlarının uygulanabileceği; Süsleme Atölyesi – Moda fotoğrafçılığı eğitimlerinin yapılacağı; Fotoğraf Atölyesi – Derslikler yer almaktadır. Atölyelerde her öğrencinin birebir çalışabileceği, bilgisayar, dikiş makinesi, çizim masaları ile alet ve ekipmanları mevcuttur. Yüksekokul laboratuvar ve atölyelerinde öğrencilerin kullanımına sunulan makine, alet ve ekipmanlar; – Bilgisayar (30 adet) – Plotter (1 adet) – Digitizer (1 adet) – Teknik Çizim Masaları (60 adet) – Şövale (30 adet) – Barkovizyon ve barkovizyon perdesi (8 adet) – Düz Dikiş Makinesi (20 adet) – Nakış Makinesi (1 adet) – Overlok Dikiş Makinesi (4 iplik) (1 adet) – Overlok Dikiş Makinesi (3 iplik) (1 adet) – Reçme Dikiş Makinesi (1 adet) – Çift Paskaralı Ütü (1 adet) – Serim ve Kesim Masası (1 adet) – Yuvarlak Bıçak (1 adet) – Prova Mankenleri (30 adet) – Ayarlanabilir Prova Mankenleri (5 adet) – Dolu Takım Arabası (1 adet)’dır.

Program Çıktıları
1Moda tasarımının tarihsel gelişim sürecini yorumlayabilme, moda tasarımı ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2Hazır giyim sektöründe modaya yön verebilecek renk, desen, kumaş, aksesuar uyumunu sahip nitelikli ve özgün nitelikte tasarımlarla ticari koleksiyonları oluşturma
3Ekip oluşturma ve çalıştırmada bilinç ve sorumluluk sahibi olabilme, inisiyatif sahibi, yönetici ve organizasyon özelliklerini kullanabilme becerisi
4Moda sektöründe tasarım için gerekli alet, ekipman ve makineleri tanıma ve kullanabilme, makine ürün özelliklerine göre basit ayarlarını yapabilme becerisi
5Moda sektöründe tasarım için gerekli bilgisayar paket programları öğrenebilme ve kullanabilme becerisi
6Moda ve hazır giyim sektöründe kalite yeterlikleri ve standartları bilme ve uygulayabilme becerisi
7Marka yaratma ve pazarlama ürecini yönetebilme becerisi, hedef kitleyi analiz edebilme, müşteri ilişkilerini yönetebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve kendini ifade edebilme becerisi
8Malzeme ve üretim tekniklerini bilebilme, dokuma–örme yüzey, desen, baskı, giysi ve aksesuar tasarımı dallarında teknik, estetik, bilgi ve becerilere sahip, çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar üretebilme
9Hayat boyu öğrenme prensibi ile alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, iş başvurularında kişisel tanıtım dosyası oluşturma ve sunma, etkinlik düzenleme, araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme becerisi
10Moda tasarımcısının mesleki hakları, sorumlulukları ile ilgili mevzuatı bilme, bağımsız karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı net ifade edebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301001012019 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 3301001072019 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
3 3301001112019 GENEL KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
4 3301001132019 LİF VE KUMAŞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
5 3301001172019 MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU I Zorunlu 2 0 0 3
6 SEÇ.GRUP-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 3
7 3301001152019 TASARIM İLKELERİ Zorunlu 3 1 0 4
8 3301001092019 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I Zorunlu 3 1 0 4
9 3301001032019 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 3301001052019 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301001022019 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 3301001202019 DESEN TASARIMI I Zorunlu 2 0 0 3
3 3301001162019 GİYSİ MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
4 3301001182019 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
5 3301001142019 MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU II Zorunlu 3 1 0 5
6 3301001082019 MODA TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
7 3301001122019 RENK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 2
8 SEÇ.GRUP-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 3
9 3301001102019 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II Zorunlu 3 1 0 4
10 3301001042019 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
11 3301001062019 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301002112019 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 3301002152019 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KUMAŞ VE GİYSİ TASARIMI Zorunlu 3 1 0 4
3 3301002052019 DESEN TASARIMI II Zorunlu 2 0 0 3
4 3301002132019 FİKRİ VE SINAYİ MÜLKİYET HAKLARI Zorunlu 3 1 0 4
5 3301002032019 GİYSİ KALIBI TASARIMI I Zorunlu 3 1 0 5
6 3301002012019 GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ I Zorunlu 2 0 0 2
7 3301002092019 GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ I Zorunlu 3 1 0 4
8 3301002072019 MODA TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 SEÇ.GRUP-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli - - - 3
Toplam 20 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301002162019 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI I Zorunlu 3 1 0 5
2 3301002142019 ERGONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 3301002042019 GİYSİ KALIBI TASARIMI II Zorunlu 3 1 0 4
4 3301002022019 GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ II Zorunlu 2 1 0 3
5 3301002062019 GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ II Zorunlu 3 1 0 5
6 3301002122019 KALİTE KONTROL TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
7 3301002102019 MODA STİLİZASYONU Zorunlu 3 0 0 4
8 3301002082019 PAZARLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2
9 SEÇ.GRUP-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli - - - 2
Toplam 20 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301003092019 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI II Zorunlu 3 1 0 4
2 3301003032019 DRAPAJ I Zorunlu 3 1 0 5
3 3301003012019 GİYSİ KALIBI TASARIMI III Zorunlu 3 1 0 5
4 3301003132019 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 3301003072019 KOLEKSİYON HAZIRLAMA I Zorunlu 3 1 0 5
6 3301003052019 MODA TASARIM STÜDYOSU I Zorunlu 2 2 0 4
7 3301003112019 MODA VE MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
8 SEÇ.GRUP-V SEÇMELİ DERS V Seçmeli - - - 3
Toplam 18 6 0 31
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301003102019 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU GİYSİ TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
2 3301003042019 DRAPAJ II Zorunlu 3 1 0 5
3 3301003022019 GİYSİ SUNUMU VE MODA KOREOGRAFİSİ Zorunlu 2 2 0 4
4 3301003122019 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
5 3301003082019 KOLEKSİYON HAZIRLAMA II Zorunlu 3 1 0 5
6 3301003062019 MODA TASARIM STÜDYOSU II Zorunlu 2 2 0 4
7 SEÇ.GRUP-VI SEÇMELİ DERS VI Seçmeli - - - 3
8 3301003142019 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301004032019 PORTFOLYO HAZIRLIĞI Zorunlu 2 4 0 6
2 3301004092019 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
3 3301004052019 TİCARİ KOLEKSİYON HAZIRLIĞI Zorunlu 4 4 0 8
4 3301004072019 TREND ANALİZİ Zorunlu 2 2 0 4
5 3301004012019 YARATICI DÜŞÜNCE VE PROJE GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 10 12 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301004062019 FİNAL KOLEKSİYONU Zorunlu 5 3 0 9
2 3301004102019 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 1 0 4
3 3301004042019 MODA ENDÜSTRİSİNDE MALİYET ANALİZİ Zorunlu 2 0 0 3
4 3301004082019 MODA PAZARLAMASI Zorunlu 2 0 0 2
5 3301004022019 PORTFOLYO TASARIMI VE SUNUMU Zorunlu 4 2 0 6
6 3301004122019 SAHNE VE DEKOR TASARIMI Zorunlu 2 0 0 3
7 SEÇ.GRUP-VII SEÇMELİ DERS VII Seçmeli - - - 3
Toplam 18 6 0 30
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301001192019 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 0 0 3
2 3301001212019 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
3 3301001232019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
4 3301001252019 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301001222019 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
2 3301001242019 MODA VE İNOVASYON Seçmeli 2 0 0 3
3 3301001262019 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301002172019 SÜSLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 3301002192019 MODA AKSESUAR TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
3 3301002212019 MODA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301002182019 TASARIM AÇISINDAN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
2 3301002202019 KOSTÜM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 3301002222019 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301003152019 PROVA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 3301003172019 AYAKKABI VE ÇANTA TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
3 3301003192019 ÖZEL DİKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301003162019 MODA ENDÜSTRİSİNDE MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 3301003182019 FONKSİYONEL GİYSİ TASARIMI Seçmeli 2 0 0 0
3 3301003202019 KOSTÜM TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3301004142019 MODA FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 2 0 0 3
2 3301004162019 GELENEKSEL EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr