Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - Astronomi ve Uzay Bilimleri - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 1962-63 öğretim yılında Matematik Kürsüsü'ne bağlı olarak kurulmuş ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Başlangıçta öğretim üyesi olmadığından dersler Ankara ve İstanbul üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri tarafından okutulmuştur. 1963 yılı başında bölüme ilk öğretim üyesinin atanmasıyla Matematik Bölümü'nden ayrılmış ve bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Aynı yıl içerisinde bölüme dört asistan alınmıştır. Daha sonra yurt dışından gelen öğretim üyeleriyle öğretim elemanları yetiştirilmiş, eğitim ve öğretim programları yanında araştırma olanakları bölümün kendi öğretim elemanlarınca yerine getirilir duruma gelmiştir. 1965 yılında bölüme bağlı olarak E.Ü. Gökbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Gerek öğrencilerin yetiştirilmesi, gerekse bilimsel araştırmalar bu merkezde yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. Bölüm öğretim elemanlarının bu merkezde yaptıkları bilimsel araştırmalar uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Merkez, Avrupa ve Amerika'daki bazı merkezlerle ortak bilimsel araştırmalara yönelmiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında lisans diploması verilir. Mezunlarımız “Astronom” ünvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınav’larından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan, toplam 240 AKTS karşılığı, derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Program Profili
Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri programı; Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki bilgi ve becerilerle donatılmış, temel fizik ve matematik bilgilerini alanında kullanabilen, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden, etik değerleri ve çağdaş bilimsel düşünceyi özümsemiş, hayatın gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş astronomlar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Eğitim programında yer alan dersler Matematik, Fizik ve Astronomi dallarında hemen hemen eşit olarak dağılmıştır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından sonraki ilk dört yarıyılda fizik ve matematiğe dayalı temel bilim derslerini almaktadır. Son dört yarıyılda mesleki dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin ikinci yılından itibaren öğretmenlik için gerekli formasyon derslerine kayıtlanabilecek ve bu dersleri başarıyla tamamlamaları durumunda ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilme hakkına sahip olacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarında akademik kariyer edinebilmekte, bankacılık sektöründe, gerekli şartları sağlayan erkek öğrenciler Hava Kuvvetleri Kontrol İhbar birimlerinde çalışabilmektedir. Eğitimi sırasında öğretmenlik formasyon derslerini başarıyla tamamlayan mezunlar ortaöğretim kurumlarında Astronomi, Matematik ve Fizik öğretmenliği yapabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü-doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.”
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 35100-Bornova, İzmir Fax: (232) 373 14 03 Bölüm web sayfası: http://astronomi.ege.edu.tr, Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Varol KESKİN Tel: (232) 311 17 38 e-posta: varol.keskin@ege.edu.tr, AKTS/DS Kordinatörü: Prof.Dr.Zeynep BOZKURT Tel: (232) 311 22 33 e-posta: zeynep.bozkurt@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü iki Anabilim Dalı'ndan oluşmuştur: Genel Astronomi Anabilim Dalı ve Astrofizik Anabilim Dalı. Ancak eğitim-öğretim programı her iki anabilim dalı için de aynıdır. Bölümümüzde öğretim süresi ilk yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Genel Astronomi Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Astrofizik Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 2 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 9 Öğretim Üyesi ve 1 Uzman bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, Fizik ve Kimya bilgilerini Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki problemlere uyarlayabilme
2Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki temel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3Maddenin mikro özelliklerini irdeleyebilme ve bu özelliklerle astronomik yapılar arasında bağlantı kurabilme
4Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme
5Temel fiziksel olguları gözönünde tutarak atronomiye özgü matematiksel çıkarımlar elde edebilme
6Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme
7Astronomik verinin elde edilmesi için gerekli gözlem araç ve yöntemlerini öğrenerek uygulayabilme
8Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme
9Alanındaki bilgileri takip ederek, bilimsel çalışmaları hazırlama, yazma, sunma ve meslektaşları ile iletişim kurma becerisi
10Orta öğretim de dahil toplumun her katmanına yönelik, astronomi, fen ve teknoloji, matematik, fizik, bilgisayar ve bilişim konularında sahip olduğu birikimini aktarma becerisi
11Bir bütün olarak temel bilim kültürünü edinme ve güncelleme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST101 ASTRONOMİYE GİRİŞ I Zorunlu 2 2 0 5
2 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 FİZ151 FİZİK I Zorunlu 2 2 0 5
4 KİM181 GENERAL CHEMISTRY Zorunlu 2 2 0 6
5 MAT151 MATEMATİK I Zorunlu 3 1 0 5
6 FEN101 SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 3
7 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 ÜYG105 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 7 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST106 ASTRONOMİYE GİRİŞ II Zorunlu 2 4 0 5
2 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 İST152 BASIC STATICTICS Zorunlu 2 2 0 5
4 FEN104 COMPUTER Zorunlu 3 0 0 3
5 FİZ152 FİZİK II Zorunlu 2 2 0 5
6 MAT152 MATEMATİK II Zorunlu 3 1 0 5
7 FEN102 SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 0 0 3
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 9 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST203 IŞIKÖLÇÜMÜNE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 4
2 MAT253 LİNEER CEBİR Zorunlu 2 2 0 5
3 MAT251 MATEMATİK III Zorunlu 3 1 0 5
4 FİZ251 MODERN FİZİK Zorunlu 2 2 0 5
5 AST201 SOLAR SYSTEM Zorunlu 2 2 0 6
6 THU201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
7 FEN.ÜNİV.SEÇ.I ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
Toplam 13 9 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT254 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 2 2 0 5
2 FEN.FAK.SEÇ.I FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
3 AST204 GÖZLEMSEL ASTRONOMİ Zorunlu 2 2 0 4
4 AST202 INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS Zorunlu 2 2 0 6
5 AST206 KÜRESEL ASTRONOMİ Zorunlu 2 2 0 4
6 MAT252 MATEMATİK IV Zorunlu 3 1 0 5
7 FEN.ÜNİV.SEÇ.II ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
Toplam 11 9 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST.ALAN.I ALAN SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 10
2 FEN.FAK.SEÇ.II FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
3 FİZ351 QUANTUM MECHANICS Zorunlu 2 2 0 7
4 FİZ353 TEORİK MEKANİK Zorunlu 2 2 0 5
5 AST301 YILDIZ ATMOSFERLERİ Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 6 6 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST.ALAN.II ALAN SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 10
2 FİZ352 ELECTROMAGNETIC THEORY Zorunlu 2 2 0 6
3 AST306 GÖK MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
4 AST304 INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY Zorunlu 2 2 0 5
5 AST302 STELLAR INTERIONS AND EVOLUTION Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 8 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST.ALAN.III ALAN SEÇMELİ DERSLER III Seçmeli - - - 30
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST.ALAN.IV ALAN SEÇMELİ DERSLER IV Seçmeli - - - 30
Toplam 0 0 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN005 BASKETBOL Seçmeli 2 0 0 3
2 FEN007 FUTBOL Seçmeli 2 0 0 3
3 FEN009 ATLETİZM Seçmeli 2 0 0 3
4 FEN011 YÜZME I Seçmeli 2 0 0 3
5 FEN013 HANDBALL Seçmeli 2 0 0 3
6 FEN035 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 3
7 FEN039 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
8 FEN051 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
9 FEN053 ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
10 FEN055 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
11 FEN057 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 1 0 0 3
12 FEN059 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 3
13 FEN061 GÖRÜNTÜ VE MÜZİK I Seçmeli 1 1 0 3
14 FEN063 MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli 1 1 0 3
15 FEN065 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK I Seçmeli 1 1 0 3
16 FEN067 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 1 0 0 3
17 FEN069 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 1 0 0 3
18 FEN071 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
19 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
20 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİY002 EVRİM Seçmeli 2 0 0 3
2 BİY004 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
3 BİY006 GENETİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 3
4 BKM302 NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
5 FİZ324 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
6 FİZ410 RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
7 FİZ430 SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
8 KİM008 ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
9 MAT002 NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3
10 MAT004 SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 3
11 MAT006 SEMBOLİK MANTIK Seçmeli 3 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN014 TENİS Seçmeli 2 0 0 3
2 FEN016 RİTMİK JİMNASTİK Seçmeli 2 0 0 3
3 FEN018 DANS EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 FEN020 VOLEYBOL Seçmeli 2 0 0 3
5 FEN022 RİTM EĞİTİMİ VE DANS Seçmeli 2 0 0 3
6 FEN024 MASA TENİSİ Seçmeli 2 0 0 3
7 FEN026 HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
8 FEN040 BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 0 0 3
9 FEN042 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
10 FEN044 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
11 FEN046 DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
12 FEN048 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
13 FEN050 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
14 FEN060 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
15 FEN062 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 3
16 FEN064 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
17 FEN066 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
18 FEN068 GÖRÜNTÜ VE MÜZİK II Seçmeli 1 1 0 3
19 FEN070 MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli 1 1 0 3
20 FEN072 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK II Seçmeli 1 1 0 3
21 FEN074 LATEX İLE DÖKÜMAN HAZIRLAMA Seçmeli 1 0 0 3
22 FEN081 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 0 0 0
ALAN SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST303 ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 2 0 5
2 AST305 ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER I Seçmeli 2 2 0 5
3 FİZ355 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 5
4 FİZ357 FİZİKTE MATEMATİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 0 5
5 MAT351 ANALİTİK GEOMETRİ Seçmeli 2 2 0 5
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİY001 MODERN BİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 FİZ001 NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 FİZ317 BİYOFİZİK Seçmeli 3 0 0 3
4 FİZ411 ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
5 KİM001 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 0 0 3
6 KİM007 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli 2 0 0 3
7 KİM009 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
8 MAT003 LOJİK TASARIMI Seçmeli 3 0 0 3
9 MAT005 MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
10 MAT007 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
ALAN SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST308 INSTERSTELLAR MATTER Seçmeli 2 2 0 5
2 AST310 ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLER II Seçmeli 2 2 0 5
3 AST312 ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ II Seçmeli 2 2 0 5
4 AST314 ASTRONOMİ TARİHİ Seçmeli 2 2 0 5
5 AST316 GÖKADAMIZ Seçmeli 2 2 0 5
6 MAT354 DİFERANSİYEL GEOMETRİ Seçmeli 2 2 0 5
ALAN SEÇMELİ DERSLER III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST401 SOLAR PHYSICS Seçmeli 2 2 0 6
2 AST403 ÇİFT YILDIZLAR Seçmeli 2 2 0 6
3 AST405 GÖKADALAR VE KOZMOLOJİ Seçmeli 2 2 0 6
4 AST407 YILDIZ KÜMELERİ VE OYMAKLAR Seçmeli 2 2 0 6
5 AST409 KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ (DİP. ÇAL. I) Seçmeli 0 2 0 6
6 AST411 ASTROBIOLOGY Seçmeli 2 2 0 6
7 AST413 GEZEGENLİ SİSTEMLER Seçmeli 2 2 0 6
8 MAT451 NÜMERİK ANALİZ I Seçmeli 2 2 0 6
9 MAT453 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Seçmeli 2 2 0 6
ALAN SEÇMELİ DERSLER IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST402 VARIABLE STARS Seçmeli 2 2 0 6
2 AST404 EXTRAGALACTIC ASTRONOMY Seçmeli 2 2 0 6
3 AST408 BİTİRME TEZİ (DİP. ÇAL II) Seçmeli 0 2 0 6
4 AST410 ASTROARKEOLOJİ Seçmeli 2 2 0 6
5 AST412 IŞINIM SÜREÇLERİ Seçmeli 2 2 0 6
6 MAT452 NÜMERİK ANALİZ II Seçmeli 2 2 0 6
7 MAT454 UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli 2 2 0 6
8 MAT456 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Seçmeli 2 2 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr