Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - Astronomi ve Uzay Bilimleri - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 1962-63 öğretim yılında Matematik Kürsüsü'ne bağlı olarak kurulmuş ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Başlangıçta öğretim üyesi olmadığından dersler Ankara ve İstanbul üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri tarafından okutulmuştur. 1963 yılı başında bölüme ilk öğretim üyesinin atanmasıyla Matematik Bölümü'nden ayrılmış ve bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Aynı yıl içerisinde bölüme dört asistan alınmıştır. Daha sonra yurt dışından gelen öğretim üyeleriyle öğretim elemanları yetiştirilmiş, eğitim ve öğretim programları yanında araştırma olanakları bölümün kendi öğretim elemanlarınca yerine getirilir duruma gelmiştir. 1965 yılında bölüme bağlı olarak E.Ü. Gökbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Gerek öğrencilerin yetiştirilmesi, gerekse bilimsel araştırmalar bu merkezde yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. Bölüm öğretim elemanlarının bu merkezde yaptıkları bilimsel araştırmalar uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Merkez, Avrupa ve Amerika'daki bazı merkezlerle ortak bilimsel araştırmalara yönelmiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında lisans diploması verilir. Mezunlarımız “Astronom” ünvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınav’larından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan, toplam 240 AKTS karşılığı, derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Program Profili
Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri programı; Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki bilgi ve becerilerle donatılmış, temel fizik ve matematik bilgilerini alanında kullanabilen, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden, etik değerleri ve çağdaş bilimsel düşünceyi özümsemiş, hayatın gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş astronomlar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Eğitim programında yer alan dersler Matematik, Fizik ve Astronomi dallarında hemen hemen eşit olarak dağılmıştır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından sonraki ilk dört yarıyılda fizik ve matematiğe dayalı temel bilim derslerini almaktadır. Son dört yarıyılda mesleki dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin ikinci yılından itibaren öğretmenlik için gerekli formasyon derslerine kayıtlanabilecek ve bu dersleri başarıyla tamamlamaları durumunda ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilme hakkına sahip olacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarında akademik kariyer edinebilmekte, bankacılık sektöründe, gerekli şartları sağlayan erkek öğrenciler Hava Kuvvetleri Kontrol İhbar birimlerinde çalışabilmektedir. Eğitimi sırasında öğretmenlik formasyon derslerini başarıyla tamamlayan mezunlar ortaöğretim kurumlarında Astronomi, Matematik ve Fizik öğretmenliği yapabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü-doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.”
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 35100-Bornova, İzmir Fax: (232) 373 14 03 Bölüm web sayfası: http://astronomi.ege.edu.tr, Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Varol KESKİN Tel: (232) 311 17 38 e-posta: varol.keskin@ege.edu.tr, AKTS/DS Kordinatörü: Prof.Dr.Zeynep BOZKURT Tel: (232) 311 22 33 e-posta: zeynep.bozkurt@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü iki Anabilim Dalı'ndan oluşmuştur: Genel Astronomi Anabilim Dalı ve Astrofizik Anabilim Dalı. Ancak eğitim-öğretim programı her iki anabilim dalı için de aynıdır. Bölümümüzde öğretim süresi ilk yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Genel Astronomi Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Astrofizik Anabilim Dalı’nda 6 Profesör, 2 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 9 Öğretim Üyesi ve 1 Uzman bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, Fizik ve Kimya bilgilerini Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki problemlere uyarlayabilme
2Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki temel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3Maddenin mikro özelliklerini irdeleyebilme ve bu özelliklerle astronomik yapılar arasında bağlantı kurabilme
4Temel fiziksel etkileşimlerle ışınım süreçleri arasında bağlantı kurarak kaydedilen fotonlardan kaynağın özelliklerine ve evrimine ilişkin bilgi türetebilme
5Temel fiziksel olguları gözönünde tutarak atronomiye özgü matematiksel çıkarımlar elde edebilme
6Bir bütün olarak evrenin ve içerdiği cisimlerin yapısı, oluşumu ve evrimini bilimsel yöntemlerle çok yönlü değerlendirebilme
7Astronomik verinin elde edilmesi için gerekli gözlem araç ve yöntemlerini öğrenerek uygulayabilme
8Verinin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ile ilgili süreçleri kavrayıp uygulayabilme
9Alanındaki bilgileri takip ederek, bilimsel çalışmaları hazırlama, yazma, sunma ve meslektaşları ile iletişim kurma becerisi
10Orta öğretim de dahil toplumun her katmanına yönelik, astronomi, fen ve teknoloji, matematik, fizik, bilgisayar ve bilişim konularında sahip olduğu birikimini aktarma becerisi
11Bir bütün olarak temel bilim kültürünü edinme ve güncelleme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 401001171997 ASTRONOMİYE GİRİŞ-I Zorunlu 2 2 0 6
2 401001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 401001052006 FİZİK-I Zorunlu 2 2 0 5
4 401001152006 MATEMATİK-I Zorunlu 2 2 0 5
5 401005042009 PRATİK ASTRONOMİ Zorunlu 2 0 4 8
6 401001212006 SCIENTIFIC ENGLISH-I Zorunlu 2 0 0 2
7 401001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 6 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 401001202016 ASTRONOMİYE GİRİŞ-II Zorunlu 2 4 0 7
2 401000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 401001972010 COMPUTER Zorunlu 3 0 0 5
4 401001102006 FİZİK-II Zorunlu 2 2 0 5
5 401001182006 MATEMATIK-II Zorunlu 2 2 0 5
6 401001242006 SCIENTIFIC ENGLISH-II Zorunlu 2 0 0 2
7 401000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 401005122011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 401002122006 İLERİ MATEMATİK-I Zorunlu 3 1 0 6
2 401006172006 LİNEER CEBİR Zorunlu 2 2 0 6
3 401002882001 MODERN FİZİK Zorunlu 2 2 0 6
4 10420101E11619 SOLAR SYSTEM Zorunlu 2 2 0 6
5 401006152006 YÖRÜNGE GEOMETRİSİ Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 11 9 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 401002172006 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 2 2 0 6
2 401006162009 FİZİKSEL ÖLÇÜMLERİNİN YANILGISI Zorunlu 2 0 2 5
3 10420101E11620 INTRODUCTION TO ASTROPHYSICS Zorunlu 2 2 0 5
4 401006142009 IŞIKÖLÇÜME GİRİŞ Zorunlu 2 0 2 6
5 401002162006 İLERİ MATEMATİK-II Zorunlu 3 1 0 6
6 401006182011 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 13 5 4 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420101E11383 COSMIC ELECTRODYNAMICS I Zorunlu 2 2 0 5
2 401003732006 GÖK MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
3 10420101E11381 QUANTUM MECHANICS I Zorunlu 2 2 0 5
4 ASTRONOMİ-05 SEÇMELİ I Seçmeli - - - 10
5 401003332000 YILDIZ ATMOSFERLERİ Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 8 8 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 401003232012 INTRODUCTION TO SPECTROSCOPY Zorunlu 2 2 0 5
2 10420101E11372 QUANTUM MECHANICS II Zorunlu 2 2 0 5
3 ASTRONOMİ-06 SEÇMELİ II Seçmeli - - - 10
4 401003222012 STELLAR INTERIORS AND EVOLUTION Zorunlu 2 2 0 5
5 401003242006 TEORIK MEKANİK Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 8 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 401004152006 ÇİFT YILDIZLAR Zorunlu 2 2 0 5
2 10420101E11449 NON-OPTICAL ASTRONOMY Zorunlu 2 2 0 5
3 10420101E11451 PHYSICS OF THE SUN Zorunlu 2 2 0 5
4 ASTRONOMİ-07 SEÇMELİ III Seçmeli - - - 15
Toplam 6 6 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 401004202001 GALAKSİLER VE KOZMOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
2 ASTRONOMİ-08 SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 20
3 10420101E11448 VARIABLE STARS Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 4 4 0 30
 
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420102T11385 DİFERANSİYEL GEOMETRİ Seçmeli 2 2 0 5
2 10420102T11389 ASTRONOMİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
3 401003772006 ASTRONOMİDE MATEMATİK YÖNTEMLER Seçmeli 2 2 0 5
4 401003792010 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 5
5 401003872012 OBSERVATIONAL TOOLS AND METHODS IN ASTRONOMY I Seçmeli 2 2 0 5
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420102E11374 INTERSTELLAR MATTER Seçmeli 2 2 0 5
2 10420102E11376 COSMIC ELECTRODYNAMICS II Seçmeli 2 2 0 5
3 401003172006 KÜRESEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 2 0 5
4 401006222012 OBSERVATIONAL TOOLS AND METHODS IN ASTRONOMY II Seçmeli 2 2 0 5
SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420102T11453 NÜKLEER FİZİK I Seçmeli 2 2 0 5
2 401004132001 ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ-I Seçmeli 2 2 0 5
3 401004182012 YILDIZ KÜMELERİ VE OYMAKLAR Seçmeli 2 2 0 5
4 401004242006 ÖZEL YILDIZLAR Seçmeli 2 2 0 5
5 401004472006 KAYNAK TARAMA TEKN.(DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli 0 2 0 5
6 401004552012 NUMERICAL ANALYSIS I Seçmeli 2 2 0 5
7 401004572012 GEZEGENLİ SİSTEMLER Seçmeli 2 2 0 5
8 401004592012 ASTROBIOLOGY Seçmeli 2 2 0 5
SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420102T11450 NÜKLEER FİZİK II Seçmeli 2 2 0 5
2 10420102T11452 NUMERİK ANALİZ II Seçmeli 2 2 0 5
3 10420102T11454 UYGULAMALI MATEMATİK Seçmeli 2 2 0 5
4 401004212001 ASTRONOMİDE VERİ ANALİZİ-II Seçmeli 2 2 0 5
5 401004222001 YILDIZ AKTİVİTESİ Seçmeli 2 2 0 5
6 401004442006 BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli 0 2 0 5
7 401004562012 EXTRAGALACTIC ASTRONOMY Seçmeli 2 2 0 5
8 401004582012 ASTROARKEOLOJİ Seçmeli 2 2 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr