Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - Matematik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bölümümüz, Fen Fakültesi bünyesinde bağımsız bir bölüm olarak 1961 yılında kuruldu. Matematik Bölümünde "Teorik Matematik", "Uygulamalı Matematik" ve "Bilgisayar Bilimleri" olmak üzere üç opsiyonla eğitim sürdürülmektedir. "Cebir ve Sayılar Teorisi", "Geometri" , "Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi", "Topoloji", "Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik", "Uygulamalı Matematik" ve "Bilgisayar Bilimleri" olmak üzere toplam yedi Anabilim Dalı mevcuttur.
Kazanılan Derece
Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere "Matematik Lisans Diploması" verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınav sonucuna göre bölümüme kayıt yaptırmaya hak kazanmış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Matematik Bölüm Eğitim-Öğretim Programında yer alan "Bilgisayar" dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı uygulanmaktadır. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans: Eğitim-Öğretim Programda mevcut olan toplam 240 AKTS ders kredisini tamamlamak. Yüksek Lisans: Bölümün lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (54 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir. Doktora: Bölümün lisans-üstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere doktora diploması verilir.
Program Profili
Bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç eğitim süresi dört yıldır. İngilizce yeterliği olmayan öğrenciler yabancı diller bölümünde bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimine katılmak zorundadırlar. Bölüm derslerinin bir kısmı İngilizcedir. Bölümümüzün eğitim programı günümüz matematiğindeki gelişmeleri takip edebilecek çağdaş matematikçiler yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir. Öğrencileri ilk dört dönem ortak temel dersleri aldıktan sonra, gerekli ortalamayı elde edenler beşinci dönem başında "Teorik Matematik", "Uygulamalı Matematik" ve "Bilgisayar Bilimleri" opsiyonlarından birini seçerler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımızdan Formasyon Eğitimini tamamlayanlar, KPSS ‘den gereken puanı almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Matematik Öğretmeni olarak atanabilirler veya veya özel okullarda çalışabilirler. Özel sektörde çeşitli alanlarda iş imkanı bulabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora ve birleştirilmiş doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
"Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi" ne göre belirlenir ve her dönem başında öğrencilere ilan edilir.
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin mezun olabilmesi için en az 72 AKTS'si İngilizce derslerden olmak üzere toplam 240 AKTS tamamlamaları gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Bayram ŞAHİN
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde, 13 Profesör, 12 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi Doktor, 3 Araştırma Görevlisi, 666 örgünde ve 648 ikinci öğretimde öğrenci mevcuttur.

Program Çıktıları
1Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
2Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
3Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
4Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
5Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
6Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
7Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
8Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
9Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
10Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
11Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
12Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
13Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
14Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
15Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
16

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT101 ANALİTİK GEOMETRİ I Zorunlu 3 1 0 4
2 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 FİZ157 FİZİK Zorunlu 2 1 0 4
4 MAT103 MATEMATİĞİN TEMELLERİ Zorunlu 3 1 0 4
5 MAT105 MATEMATİK I Zorunlu 3 1 0 5
6 FEN101 SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 3
7 MAT107 SOYUT MATEMATİK I Zorunlu 3 1 0 4
8 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜYG101 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 21 5 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT102 ANALYTIC GEOMETRY II Zorunlu 3 1 0 8
2 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 FEN106 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
4 MAT104 MATHEMATICS II Zorunlu 3 1 0 8
5 FEN102 SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 0 0 3
6 MAT106 SOYUT MATEMATİK II Zorunlu 3 1 0 4
7 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT201 ANALYSIS I Zorunlu 3 1 0 9
2 MAT203 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ I Zorunlu 3 0 1 4
3 MAT205 GENEL TOPOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 1 0 4
4 İST251 INTRODUCTION TO STATISTICS Zorunlu 2 1 0 9
5 MAT207 LİNEER CEBİR I Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 14 4 1 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT202 ANALİZ II Zorunlu 3 1 0 4
2 MAT204 COMPUTER SCIENCES II Zorunlu 3 0 1 7
3 MAT206 INTRODUCTION TO DIFFERANTIAL EQUATIONS Zorunlu 2 1 0 7
4 İST252 INTRODUCTION TO PROBABILITY Zorunlu 2 1 0 7
5 MAT208 LİNEER CEBİR II Zorunlu 3 1 0 4
6 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 14 4 1 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405033092012 DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 2 1 0 5
2 405033092012 DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 2 1 0 5
3 MAT2303 DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 2 1 0 4
4 405033011997 DİFERANSİYEL GEOMETRİ Zorunlu 2 1 0 5
5 405033011997 DİFERANSİYEL GEOMETRİ Zorunlu 2 1 0 5
6 MAT2301 DİFERANSİYEL GEOMETRİ Zorunlu 2 1 0 3
7 405033021997 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ Zorunlu 3 1 0 5
8 405033021997 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ Zorunlu 3 1 0 5
9 MAT2307 KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ Zorunlu 2 1 0 3
10 MAT.UYGU.MESL.I MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 12
11 10420531E11359 NUMERICAL ANALYSIS I Zorunlu 3 1 0 5
12 10420531E11359 NUMERICAL ANALYSIS I Zorunlu 3 1 0 5
13 MAT2305 NUMERICAL ANALYSIS I Zorunlu 2 1 0 5
14 PFGRUP-05 PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-05 Seçmeli - - - 6
15 MAT.UYG.05 SEÇMELİ I Seçmeli - - - 10
16 MAT.UYG.05 SEÇMELİ I Seçmeli - - - 10
17 FEN.ÜNİV.SEÇ.I ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
Toplam 28 12 0 96
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405033522002 FONKSİYONEL ANALİZE GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 5
2 405033522002 FONKSİYONEL ANALİZE GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 5
3 MAT2302 FONKSİYONEL ANALİZE GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 3
4 405033061997 KISMİ TÜREVLİ DİFE. DENKLEMLER Zorunlu 3 1 0 5
5 405033682012 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 1 0 5
6 MAT2304 KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 2 1 0 3
7 MAT2306 KONVEKSITY VE Rn DE OPTİMİZASYON Zorunlu 2 1 0 4
8 405033602004 KONVEKSİTY VE R DE OPTİMİZASYON Zorunlu 3 1 0 4
9 405033602004 KONVEKSİTY VE R DE OPTİMİZASYON Zorunlu 3 1 0 5
10 MAT.UYGU.MESL.II MESLEKİ SEÇMELERİ DERSLER II Seçmeli - - - 10
11 10420531E11370 NUMERICAL ANALYSIS II Zorunlu 3 1 0 5
12 10420531E11370 NUMERICAL ANALYSIS II Zorunlu 3 1 0 5
13 MAT2308 NUMERICAL ANALYSIS II Zorunlu 2 1 0 7
14 PFGRUP-06 PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-06 Seçmeli - - - 6
15 MAT.UYG.06 SEÇMELİ II Seçmeli - - - 10
16 MAT.UYG.06 SEÇMELİ II Seçmeli - - - 10
17 FEN.ÜNİV.SEÇ.II ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
Toplam 30 12 0 95
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT2403 DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE MATEMATİKSEL MODELLEMESİ Zorunlu 2 1 0 5
2 FEN.FAK.SEÇ.I FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
3 405034112006 FARK DENKLEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
4 405034112006 FARK DENKLEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
5 MAT2401 FARK DENKLEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
6 MAT.UYGU.MESL.III MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER III Seçmeli - - - 12
7 405034432006 OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 1 4
8 405034432006 OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 1 4
9 MAT2405 OPTİMİZASYON UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 4
10 405034122000 ÖZEL FONKSİYONLAR Zorunlu 2 0 0 6
11 405034122000 ÖZEL FONKSİYONLAR Zorunlu 2 0 0 6
12 MAT2407 ÖZEL FONKSİYONLAR Zorunlu 2 0 0 2
13 PFGRUP-07 PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-07 Seçmeli - - - 7
14 405034372006 REKÜRSİF FONKSİYONLAR Zorunlu 2 1 0 6
15 405034372006 REKÜRSİF FONKSİYONLAR Zorunlu 2 1 0 6
16 MAT.UYG.07 SEÇMELİ I Seçmeli - - - 6
17 MAT.UYG.07 SEÇMELİ I Seçmeli - - - 6
Toplam 26 9 2 93
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420531E11442 DIFFERANTIAL EQUATIONS AND MATHEMATICAL MODELLING Zorunlu 3 1 0 8
2 10420531E11442 DIFFERANTIAL EQUATIONS AND MATHEMATICAL MODELLING Zorunlu 3 1 0 8
3 FEN.FAK.SEÇ.II FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
4 MAT.UYGU.MESL.IV MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER IV Seçmeli - - - 12
5 PFGRUP-08 PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-08 Seçmeli - - - 7
6 MAT2402 REKÜRSİF FONKSİYONLAR Zorunlu 2 1 0 4
7 MAT.UYG.08 SEÇMELİ II Seçmeli - - - 6
8 MAT.UYG.08 SEÇMELİ II Seçmeli - - - 6
9 405034081994 SONLU ELEMANLAR Zorunlu 3 1 0 8
10 405034081994 SONLU ELEMANLAR Zorunlu 3 1 0 8
11 MAT2404 SONLU ELEMANLAR Zorunlu 2 1 0 4
12 405034192006 UYGULAMALI MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 8
13 405034192006 UYGULAMALI MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 8
14 MAT2406 UYGULAMALI MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 8
15 FEN.ÜNİV.SEÇ.III ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER III Seçmeli - - - 3
Toplam 26 7 0 101
 
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT2309 KONTROL TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
2 MAT2311 ANAHTAR TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
3 MAT2313 UYGULAMALI BİLİMLERDE FUZZY LOJİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-05
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 408003012010 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
2 408003032010 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
3 408003052010 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420502E11357 ANALYTICAL DESIGN Seçmeli 3 0 0 5
2 405033512003 İŞLETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
3 405033532006 KONTROL TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
4 405033552010 SEMBOLİK HESAPLAMA Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420502E11357 ANALYTICAL DESIGN Seçmeli 3 0 0 5
2 405033512003 İŞLETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
3 405033532006 KONTROL TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
4 405033552010 SEMBOLİK HESAPLAMA Seçmeli 3 0 0 5
5 405034412013 INTRODUCTION TO STATISTICS Seçmeli 3 0 0 5
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN005 BASKETBOL Seçmeli 2 0 0 3
2 FEN007 FUTBOL Seçmeli 2 0 0 3
3 FEN009 ATLETİZM Seçmeli 2 0 0 3
4 FEN011 YÜZME I Seçmeli 2 0 0 3
5 FEN021 TAKI SANATI VE FARKLI MATERYALLERLE ÜRETİMİ I Seçmeli 3 0 0 3
6 FEN035 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 3
7 FEN051 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 FEN053 ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
9 FEN055 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
10 FEN057 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 1 0 0 3
11 FEN059 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 3
12 FEN067 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 1 0 0 3
13 FEN081 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 0 0 0
14 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
15 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELERİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT1320 SIRALI YAPILAR VE KAFESLER Seçmeli 3 0 0 5
2 MAT1322 STAJ Seçmeli 0 0 0 5
3 MAT2310 DISCRETE OPTİMİZSAYON Seçmeli 3 0 0 5
4 MAT2312 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 5
5 MAT2314 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-06
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 408003022010 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 2
2 408003042010 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 0 0 0 2
3 408003062010 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405033162012 GEOMETRICAL DESIGN Seçmeli 3 0 0 5
2 405033182006 ÖLÇÜM TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
3 405033642010 GEOMETRİK GRAFİK TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
4 MAT1322 STAJ Seçmeli 0 0 0 5
5 MAT2310 DISCRETE OPTİMİZSAYON Seçmeli 3 0 0 5
6 MAT2312 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405033162012 GEOMETRICAL DESIGN Seçmeli 3 0 0 5
2 405033182006 ÖLÇÜM TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
3 405033642010 GEOMETRİK GRAFİK TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
4 405034402013 COMBINATORICS ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
5 MAT1322 STAJ Seçmeli 0 0 0 5
6 MAT2310 DISCRETE OPTİMİZSAYON Seçmeli 3 0 0 5
7 MAT2312 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN014 TENİS Seçmeli 2 0 0 3
2 FEN016 RİTMİK JİMNASTİK Seçmeli 2 0 0 3
3 FEN018 DANS EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 FEN034 TAKI SANATI VE FARKLI MATERYALLERLE ÜRETİMİ II Seçmeli 3 0 0 3
5 FEN060 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
6 FEN062 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 3
7 FEN064 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 FEN066 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
9 FEN074 LATEX İLE DÖKÜMAN HAZIRLAMA Seçmeli 1 0 0 3
10 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 0
11 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST003 TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 FİZ328 BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 0 0 3
3 FİZ411 ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
4 İST001 İSTATİSTİKSEL GRAFİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT2409 İNTEGRAL DENKLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
2 MAT2411 MATLAB İLE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
3 MAT2413 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
4 MAT2415 ÖLÇÜM TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
5 MAT2417 KAYNAK TARAMA TEKN. (DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli 0 3 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-07
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 408004012010 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Seçmeli 2 2 0 3
2 408004032010 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 2 0 4
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405034262006 İNTEGRAL DENKLEMLER Seçmeli 2 0 0 6
2 405034332006 OYUN TEORİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 405034362006 BİLİMSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 405034412006 KAYNAK TARAMA TEKN.(DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli 0 2 0 3
SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405034262006 İNTEGRAL DENKLEMLER Seçmeli 2 0 0 3
2 405034332006 OYUN TEORİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 405034362006 BİLİMSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 405034412006 KAYNAK TARAMA TEKN.(DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli 0 2 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST002 MODERN ASTROFİZİK Seçmeli 2 0 0 3
2 İST002 EKONOMETRİ Seçmeli 2 0 1 3
3 İST004 TOPLAM KALİTE KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT2408 FİNANSAL MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 6
2 MAT2410 CHEYSHEV POLİNOMLARI Seçmeli 3 0 0 3
3 MAT2412 DİFERANSİYEL DENKLEMLER MAT. MOD. II Seçmeli 3 0 0 6
4 MAT2414 BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI II) Seçmeli 0 3 0 6
5 MAT3410 TAMSAYILI PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-08
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 408004022010 REHBERLİK Seçmeli 2 0 0 2
2 408004042010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 2 6 0 5
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405034292006 FİNANSAL MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
2 405034322006 CHEBYSHEV POLİNOMLARI Seçmeli 2 0 0 3
3 405034382006 TAMSAYILI PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 405034402006 BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli 0 2 0 3
SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 405034292006 FİNANSAL MATEMATİK Seçmeli 2 0 0 3
2 405034322006 CHEBYSHEV POLİNOMLARI Seçmeli 2 0 0 3
3 405034382006 TAMSAYILI PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 405034402006 BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli 0 2 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN020 VOLEYBOL Seçmeli 2 0 0 3
2 FEN022 RİTM EĞİTİMİ VE DANS Seçmeli 2 0 0 3
3 FEN024 MASA TENİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 FEN026 HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
5 FEN042 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
6 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
7 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr