Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Resim - İş Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Resim-İş Eğitimi Lisans Programı 2010 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Resim-İş Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Lisans programının en temel amacı, görsel sanatlar öğretmeni olarak; sanat eğitiminin önemini kavratmak, yeterli sanatsal bilgi ve uygulama becerisinin yanı sıra nitelikli öğretmen özellikleri kazandırmaktır. Bunun yanında nitelikli sanatsal üretim için temel eğitimi vererek, üreten ve üretime katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları ilk öğretim, orta öğretim kurumlarında öğretmen ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca sanatsal ilgi alanlarıyla ilgili özel kurum/kuruluşlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Kampus/Bornova Bölüm Başkanı: Pro.Dr. Merih Tekin Bender, Tel: 0 232 3883788 AKTS Koordinatörü: Doç.Dr. Melek Şahan, Tel: 0 232 3883785
Bölüm Olanakları
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim dalında 2 doçent, 2 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm binasında 4 adet resim, 1 adet heykel, 1 adet grafik, 1 adet özgün baskı ve 1 adet temel tasarım ve perspektif atölyesi, kuramsal dersler için 3 adet derslik bulunmaktadır. Bölüm binası içerisinde sanatsal etkinlikler için bir sergi salonu mevcuttur.

Program Çıktıları
1Meslek yaşamı boyunca tüm eğitim uygulamalarında, Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini temel alabilme
2Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
3Toplumsal ve sanatsal tarihinin öneminin farkında olabilme
4Atatürk İlke ve Devrimlerine içtenlikle bağlı, aydın sanat eğitimcisi bilincine sahip olabilme
5Görsel sanatlar eğitiminin sanat tarihi, estetik, eleştiri ve uygulama alanlarının bütünlüğü ile sağlanabileceğinin bilincine varabilme
6Görsel sanatlar ve eğitimi ile ilgili bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilere sahip olabilme
7Görsel sanatlar alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
8Görsel sanatlar ve eğitimi alanlarında yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip edebilme
9Kazandığı sanatsal görüş ve estetik anlayışı çevresine yansıtabilme
10Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendi alanına ve eğitim sürecine taşıyabilme
11Eğitsel faaliyetlerinin tümünde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olabilme ve bunları kullanabilme
12Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak çağdaş öğretim yöntem, teknik ve materyallerini kullanabilme
13Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanabilme
14İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü kavrayarak yorumlayabilme, kültürlerarası etkileşim sağlayabilme
15Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve sanat etkinlikleri planlayabilme ve uygulayabilme
16Mesleki etik bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HAZ001 HAZIRLIK SINIFI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510001072011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 GK101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
3 GK107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
4 4510001032011 DESEN I Zorunlu 2 2 0 5
5 RÖ103 DESEN I Zorunlu 1 2 0 3
6 4510001132011 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
7 MB106 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
8 MB101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
9 4510001052011 PERSPEKTİF Zorunlu 1 2 0 3
10 4510001012011 TEMEL TASARIM I Zorunlu 4 4 0 8
11 RÖ101 TEMEL TASARIM I Zorunlu 2 4 0 5
12 GK105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 0 5
13 4510001092011 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 3
14 4510001152012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
15 4510001112011 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
16 GK103 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 37 14 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510001062011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 GK102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
3 4510001042011 DESEN II Zorunlu 2 2 0 6
4 RÖ106 DESEN II Zorunlu 1 2 0 3
5 4510001122011 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
6 MB102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
7 MB104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
8 RÖ108 PERSPEKTİF Zorunlu 2 0 0 2
9 4510001002011 SANAT TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
10 RÖ102 SANAT TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
11 4510001022011 TEMEL TASARIM II Zorunlu 4 4 0 9
12 RÖ104 TEMEL TASARIM II Zorunlu 2 4 0 5
13 GK106 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
14 4510001082011 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 3
15 4510001102011 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
16 GK104 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 37 12 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ.ANASANAT1 ANASANAT ATÖLYE 1 Seçmeli - - - 4
2 4510002112011 BATI SANATI TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
3 RÖ207 BATI SANATI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
4 4510002092011 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 3
5 RÖ201 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
6 4510002132011 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
7 MB201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
8 MB206 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
9 SEÇANASANATATÖLYE1 SEÇANASANATATÖLYE1 Seçmeli - - - 10
10 GKSEÇ1 SEÇMELİ 1 (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
11 SEÇ.SANAT1 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 1 Seçmeli - - - 3
12 SEÇMELİDERS SEÇMELİDERS Seçmeli - - - 2
13 AESEÇ1 SEÇMELİ-I (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
14 MBSEÇ1 SEÇMELİ-I (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
15 SEÇSANATATÖLYE1 SEÇSANATATÖLYE1 Seçmeli - - - 7
16 4510002072011 YAZI Zorunlu 1 2 0 2
Toplam 23 10 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ.ANASANAT2 ANASANAT ATÖLYE 2 Seçmeli - - - 4
2 4510002102011 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 3
3 4510002062011 ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 3
4 RÖ208 ÇOCUKTA SANATSAL GELİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
5 MB202 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 RÖ202 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
7 4510002122011 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
8 4510002082011 SANAT FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
9 SEÇANASANATATÖLYE2 SEÇANASANATATÖLYE2 Seçmeli - - - 10
10 SEÇ.SANAT2 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 2 Seçmeli - - - 3
11 GKSEÇ2 SEÇMELİ-II ( GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
12 AESEÇ2 SEÇMELİ-II (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
13 MBSEÇ2 SEÇMELİ-II (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
14 SEÇSANATATÖLYE2 SEÇSANATATÖLYE2 Seçmeli - - - 7
15 MB204 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 20 10 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ.ANASANAT3 ANASANAT ATÖLYE 3 Seçmeli - - - 4
2 4510003072011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 MB304 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
4 RÖ307 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 3
5 4510003132011 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
6 SEÇANASANATATÖLYE3 SEÇANASANATATÖLYE3 Seçmeli - - - 10
7 SEÇ.SANAT3 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 3 Seçmeli - - - 3
8 GKSEÇ3 SEÇMELİ-III ( GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
9 AESEÇ3 SEÇMELİ-III (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
10 MBSEÇ3 SEÇMELİ-III (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
11 SEÇSANATATÖLYE3 SEÇSANATATÖLYE3 Seçmeli - - - 7
12 4510003112011 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
13 MB302 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
14 4510003092011 TÜRK SANATI TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
15 RÖ305 TÜRK SANATI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22 8 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ.ANASANAT4 ANASANAT ATÖLYE 4 Seçmeli - - - 4
2 4510003102011 ÇAĞDAŞ SANAT Zorunlu 3 0 0 3
3 RÖ310 ÇAĞDAŞ SANAT Zorunlu 2 0 0 3
4 MB303 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
5 RÖ308 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 3
6 RÖ306 MÜZE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
7 4510003142011 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 3
8 4510003062011 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 3
9 4510003082011 SANAT ELEŞTİRİSİ Zorunlu 2 0 0 2
10 SEÇANASANATATÖLYE4 SEÇANASANATATÖLYE4 Seçmeli - - - 10
11 SEÇ.SANAT4 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 4 Seçmeli - - - 3
12 AESEÇ4 SEÇMELİ-IV (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
13 MBSEÇ4 SEÇMELİ-IV (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
14 SEÇSANATATÖLYE4 SEÇSANATATÖLYE4 Seçmeli - - - 7
15 MB301 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
16 4510003122011 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 27 8 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ.ANASANAT5 ANASANAT ATÖLYE 5 Seçmeli - - - 4
2 4510004092011 MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 3
3 4510004152011 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 4
4 RÖ401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I Zorunlu 2 6 0 10
5 4510004112011 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 2
6 MB403 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
7 4510004132011 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 3
8 SEÇANASANATATÖLYE5 SEÇANASANATATÖLYE5 Seçmeli - - - 11
9 SEÇ.SANAT5 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 5 Seçmeli - - - 2
10 GKSEÇ4 SEÇMELİ-IV ( GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
11 AESEÇ5 SEÇMELİ-V (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
12 MBSEÇ5 SEÇMELİ-V (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
13 SEÇSANATATÖLYE5 SEÇSANATATÖLYE5 Seçmeli - - - 7
Toplam 18 18 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ.ANASANAT6 ANASANAT ATÖLYE 6 Seçmeli - - - 4
2 MB404 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
3 4510004102011 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 6
4 RÖ402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II Zorunlu 2 6 0 10
5 SEÇANASANATATÖLYE6 SEÇANASANATATÖLYE6 Seçmeli - - - 12
6 SEÇ.SANAT6 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 6 Seçmeli - - - 2
7 AESEÇ6 SEÇMELİ-VI (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
8 MBSEÇ6 SEÇMELİ-VI (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
9 SEÇSANATATÖLYE6 SEÇSANATATÖLYE6 Seçmeli - - - 7
10 4510004082011 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
11 GK202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
12 4510004122011 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 22 0 60
 
ANASANAT ATÖLYE 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ201 ANASANAT ATÖLYE-I RESİM Seçmeli 1 4 0 4
SEÇANASANATATÖLYE1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510002012011 ANASANAT ATÖLYE I RESİM Seçmeli 2 4 0 10
SEÇMELİ 1 (GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ203 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-I ÖZGÜN BASKI Seçmeli 1 2 0 3
2 RÖSEÇ205 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-I HEYKEL Seçmeli 1 2 0 3
3 RÖSEÇ207 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-I GRAFİK TASARIM Seçmeli 1 2 0 3
SEÇMELİDERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510002152011 ETKİLİ İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
2 4510002192013 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ-I (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AERÖ001 YAZI Seçmeli 2 0 0 4
2 AERÖ002 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AERÖ003 SANAT ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 AERÖ004 SANAT ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
5 AERÖ005 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
6 AERÖ006 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-I (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSANATATÖLYE1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510002032011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE I HEYKEL Seçmeli 2 2 0 7
2 4510002052011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE I ÖZGÜN BASKI Seçmeli 2 2 0 7
3 4510002172013 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE I GRAFİK TASARIM Seçmeli 2 2 0 7
ANASANAT ATÖLYE 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ202 ANASANAT ATÖLYE-II RESİM Seçmeli 1 4 0 4
SEÇANASANATATÖLYE2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510002002011 ANASANAT ATÖLYE II RESİM Seçmeli 2 4 0 10
SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ204 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-II ÖZGÜN BASKI Seçmeli 1 2 0 3
2 RÖSEÇ206 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-II HEYKEL Seçmeli 1 2 0 3
3 RÖSEÇ208 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-II GRAFİK TASARIM Seçmeli 1 2 0 3
SEÇMELİ-II ( GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-II (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AERÖ001 YAZI Seçmeli 2 0 0 4
2 AERÖ002 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AERÖ003 SANAT ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 AERÖ004 SANAT ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
5 AERÖ005 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
6 AERÖ006 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-II (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSANATATÖLYE2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510002022011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE II HEYKEL Seçmeli 2 2 0 7
2 4510002042011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE II ÖZGÜN BASKI Seçmeli 2 2 0 7
3 4510002142013 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE II GRAFİK TASARIM Seçmeli 2 2 0 7
ANASANAT ATÖLYE 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ301 ANA SANAT ATÖLYE-III RESİM Seçmeli 1 4 0 4
SEÇANASANATATÖLYE3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510003012011 ANASANAT ATÖLYE III RESİM Seçmeli 2 4 0 10
SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ303 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-III GRAFİK TASARIM Seçmeli 1 2 0 3
2 RÖSEÇ305 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-III HEYKEL Seçmeli 1 2 0 3
3 RÖSEÇ307 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-III ÖZGÜN BASKI Seçmeli 1 2 0 3
SEÇMELİ-III ( GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-III (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AERÖ001 YAZI Seçmeli 2 0 0 4
2 AERÖ002 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AERÖ003 SANAT ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 AERÖ004 SANAT ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
5 AERÖ005 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
6 AERÖ006 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-III (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSANATATÖLYE3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510003032011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE III HEYKEL Seçmeli 2 2 0 7
2 4510003052011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE III ÖZGÜN BASKI Seçmeli 2 2 0 7
3 4510003152013 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE III GRAFİK TASARIM Seçmeli 2 2 0 7
ANASANAT ATÖLYE 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ302 ANA SANAT ATÖLYE-IV RESİM Seçmeli 1 4 0 4
SEÇANASANATATÖLYE4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510003002011 ANASANAT ATÖLYE IV RESİM Seçmeli 2 4 0 10
SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ304 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-IV GRAFİK TASARIM Seçmeli 1 2 0 3
2 RÖSEÇ306 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-IV HEYKEL Seçmeli 1 2 0 3
3 RÖSEÇ308 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-IV ÖZGÜN BASKI Seçmeli 1 2 0 3
SEÇMELİ-IV (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AERÖ001 YAZI Seçmeli 2 0 0 4
2 AERÖ002 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AERÖ003 SANAT ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 AERÖ004 SANAT ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
5 AERÖ005 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
6 AERÖ006 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-IV (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSANATATÖLYE4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510003022011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE IV HEYKEL Seçmeli 2 2 0 7
2 4510003042011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE IV ÖZGÜN BASKI Seçmeli 2 2 0 7
3 4510003162013 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE IV GRAFİK TASARIM Seçmeli 2 2 0 7
ANASANAT ATÖLYE 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ401 ANA SANAT ATÖLYE-V RESİM Seçmeli 1 4 0 4
SEÇANASANATATÖLYE5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510004012011 ANASANAT ATÖLYE V RESİM Seçmeli 4 4 0 11
SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ403 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-V HEYKEL Seçmeli 1 2 0 2
2 RÖSEÇ405 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-V ÖZGÜN BASKI Seçmeli 1 2 0 2
3 RÖSEÇ407 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-V GRAFİK TASARIM Seçmeli 1 2 0 2
SEÇMELİ-IV ( GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-V (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AERÖ001 YAZI Seçmeli 2 0 0 4
2 AERÖ002 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AERÖ003 SANAT ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 AERÖ004 SANAT ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
5 AERÖ005 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
6 AERÖ006 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-V (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSANATATÖLYE5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510004052011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE V HEYKEL Seçmeli 2 2 0 7
2 4510004072011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE V ÖZGÜN BASKI Seçmeli 2 2 0 7
3 4510004142013 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE V GRAFİK TASARIM Seçmeli 2 2 0 7
ANASANAT ATÖLYE 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ402 ANA SANAT ATÖLYE-VI RESİM Seçmeli 1 4 0 4
SEÇANASANATATÖLYE6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510004002011 ANASANAT ATÖLYE VI RESİM Seçmeli 4 4 0 12
SEÇMELİ SANAT ATÖLYE 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 RÖSEÇ404 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-VI HEYKEL Seçmeli 1 2 0 2
2 RÖSEÇ406 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-VI ÖZGÜN BASKI Seçmeli 1 2 0 2
3 RÖSEÇ408 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE-VI GRAFİK TASARIM Seçmeli 1 2 0 2
SEÇMELİ-VI (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AERÖ001 YAZI Seçmeli 2 0 0 4
2 AERÖ002 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AERÖ003 SANAT ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 AERÖ004 SANAT ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
5 AERÖ005 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
6 AERÖ006 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-VI (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSANATATÖLYE6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4510004042011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE VI HEYKEL Seçmeli 2 2 0 7
2 4510004062011 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE VI ÖZGÜN BASKI Seçmeli 2 2 0 7
3 4510004172013 SEÇMELİ SANAT ATÖLYE VI GRAFİK TASARIM Seçmeli 2 2 0 7
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr