Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, 1998 yılında kurulan Eğitim Fakültesi’nin en yeni bölümlerinden biridir ve 2010-2011 yılında eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci almıştır.
Kazanılan Derece
Eğitim programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler Türkçe Öğretmenliği alanında lisans diploması alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Türkçe Eğitimi programının amacı; Türkçe öğretmenliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, sadece Türkçe ve Türk Edebiyatı ile ilgili kural ve bilgileri aktaran değil, Türkçe ve genel olarak dil üzerine düşünebilen ve düşündürebilen, dilin kültürel ve ulusal yönlerinin yanında aynı zamanda bir bilim olduğunun bilincine varmış, sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilen, Türkçeyi kurallara uygun biçimde kullanabilen, ilköğretimin ikinci kademesinde görev alacak donanımlı ve çağdaş Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türkçe Eğitimi Bölümü mezunları “Türkçe Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullar ve özel eğitim kurumlarına Türkçe Öğretmeni olarak atanmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı: Prof. Dr. Şevket TOKER (Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 35040 Bornova/İZMİR) (Tel: 0232 373 35 75) (E-posta: sevket.toker@ege.edu.tr) AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Hülya YILMAZ (Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 35040 Bornova/İZMİR) (Tel: 0232 373 35 75) (E-posta: hulya.yilmaz@ege.edu.tr)
Bölüm Olanakları
Bölümde 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 6 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Türkçeyi doğru, güzel ve etkili biçimde kullanabilme.
2Türkçe’nin yapısı ve işleyişi hakkında sahip olunan bilgilerden hareketle fikir üretebilme.
3Anadili öğretiminin mantığını kavrayabilme.
4Duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilme.
5Etkili iletişim kurabilme becerisi.
6Anlama, sınıflandırma, ilişki kurma, sorgulama, tahmin etme, analiz-sentez yapma, eleştirme ve yaratıcı düşünebilme becerisi.
7Okuma, dinleme, konuşma ve yazma öğrenme alanlarında etkinlik üretebilme becerisi.
8Zengin bir kelime dağarcığına sahip olabilme.
9Türk ve dünya kültür ve sanatına ait temel eserleri tanıyabilme.
10Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını uygulayabilme.
11Türkçe öğretiminde bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilme.
12Edebiyat, kültür ve sanat alanında estetik bir zevke sahip olabilme.
13Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
14Disiplinler arası çalışma yapabilme.
15Ana dili eğitimi alanındaki bilimsel gelişmeleri izlemek için bir yabancı dili kullanabilme.
16Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
17Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme.
18Milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olabilme.
19Atatürk ilke ve devrimlerini koruma bilincine sahip olabilme ve bunu davranış olarak gösterebilme.
20Doğaya karşı saygılı ve duyarlı olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4512001132010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 4512001052010 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I Zorunlu 2 0 0 3
3 4512001172010 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
4 4512001112010 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 2 0 0 3
5 4512001092010 SÖZLÜ ANLATIM I Zorunlu 2 0 0 3
6 4512001032010 TÜRK DİL BİLGİSİ I: SES BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
7 4512001192012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
8 4512001152010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
9 4512001012010 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 3
10 4512001072010 YAZILI ANLATIM I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4512001122010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 4512001042010 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II Zorunlu 2 0 0 4
3 4512001162010 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 4512001102010 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 2 0 0 4
5 4512001082010 SÖZLÜ ANLATIM II Zorunlu 2 0 0 4
6 4512001022010 TÜRK DİL BİLGİSİ II: ŞEKİL BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
7 4512001142010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
8 4512001062010 YAZILI ANLATIM II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 19 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11211 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 3
2 4512002092012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
3 14521201T11205 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 4
4 14521201T11213 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
5 SEÇTÜRKÇEEĞT1 SEÇTÜRKÇEEĞT1 Seçmeli - - - 4
6 14521201T11201 TÜRK DİL BİLGİSİ III : SÖZCÜK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
7 14521201T11203 TÜRK HALK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 4
8 14521201T11207 YENİ TÜRK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 18 2 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11210 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 3
2 14521201T11204 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 4
3 14521201T11212 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 3
4 14521201T11208 GENEL DİLBİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
5 14521201T11214 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
6 14521201T11200 TÜRK DİL BİLGİSİ IV : CÜMLE BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
7 14521201T11202 TÜRK HALK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 4
8 14521201T11206 YENİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 19 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11301 ANLAMA TEKNİKLERİ I : OKUMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
2 14521201T11303 ANLAMA TEKNİKLERİ II : DİNLEME EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
3 14521201T11305 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 5
4 14521201T11307 DÜNYA EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
5 14521201T11311 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
6 14521201T11313 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
7 14521201T11309 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 4
Toplam 14 8 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11300 ANLATMA TEKNİKLERİ I : KONUŞMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
2 14521201T11302 ANLATMA TEKNİKLERİ I : YAZMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
3 14521201T11312 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
4 14521201T11306 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
5 14521201T11308 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
6 14521201T11310 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
7 14521201T11304 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 15 6 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11405 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 6
2 14521201T11409 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 5
3 14521201T11407 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 6
4 SEÇTÜRKÇEEĞT2 SEÇTÜRKÇEEĞT2 Seçmeli - - - 5
5 14521201T11401 TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 4
6 14521201T11403 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 6 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11400 DİL VE KÜLTÜR Zorunlu 2 0 0 6
2 14521201T11404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 6
3 SEÇTÜRKÇEEĞT3 SEÇTÜRKÇEEĞT3 Seçmeli - - - 3
4 SEÇTÜRKÇEEĞT4 SEÇTÜRKÇEEĞT4 Seçmeli - - - 6
5 SEÇTÜRKÇEEĞT5 SEÇTÜRKÇEEĞT5 Seçmeli - - - 3
6 14521201T11402 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 13 6 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr