Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, 1998 yılında kurulan Eğitim Fakültesi’nin en yeni bölümlerinden biridir ve 2010-2011 yılında eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci almıştır.
Kazanılan Derece
Eğitim programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler Türkçe Öğretmenliği alanında lisans diploması alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Türkçe Eğitimi programının amacı; Türkçe öğretmenliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, sadece Türkçe ve Türk Edebiyatı ile ilgili kural ve bilgileri aktaran değil, Türkçe ve genel olarak dil üzerine düşünebilen ve düşündürebilen, dilin kültürel ve ulusal yönlerinin yanında aynı zamanda bir bilim olduğunun bilincine varmış, sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilen, Türkçeyi kurallara uygun biçimde kullanabilen, ilköğretimin ikinci kademesinde görev alacak donanımlı ve çağdaş Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türkçe Eğitimi Bölümü mezunları “Türkçe Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullar ve özel eğitim kurumlarına Türkçe Öğretmeni olarak atanmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı: Prof. Dr. Şevket TOKER (Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 35040 Bornova/İZMİR) (Tel: 0232 373 35 75) (E-posta: sevket.toker@ege.edu.tr) AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Hülya YILMAZ (Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 35040 Bornova/İZMİR) (Tel: 0232 373 35 75) (E-posta: hulya.yilmaz@ege.edu.tr)
Bölüm Olanakları
Bölümde 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 6 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Türkçeyi doğru, güzel ve etkili biçimde kullanabilme.
2Türkçe’nin yapısı ve işleyişi hakkında sahip olunan bilgilerden hareketle fikir üretebilme.
3Anadili öğretiminin mantığını kavrayabilme.
4Duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade edebilme.
5Etkili iletişim kurabilme becerisi.
6Anlama, sınıflandırma, ilişki kurma, sorgulama, tahmin etme, analiz-sentez yapma, eleştirme ve yaratıcı düşünebilme becerisi.
7Okuma, dinleme, konuşma ve yazma öğrenme alanlarında etkinlik üretebilme becerisi.
8Zengin bir kelime dağarcığına sahip olabilme.
9Türk ve dünya kültür ve sanatına ait temel eserleri tanıyabilme.
10Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını uygulayabilme.
11Türkçe öğretiminde bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilme.
12Edebiyat, kültür ve sanat alanında estetik bir zevke sahip olabilme.
13Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
14Disiplinler arası çalışma yapabilme.
15Ana dili eğitimi alanındaki bilimsel gelişmeleri izlemek için bir yabancı dili kullanabilme.
16Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
17Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme.
18Milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olabilme.
19Atatürk ilke ve devrimlerini koruma bilincine sahip olabilme ve bunu davranış olarak gösterebilme.
20Doğaya karşı saygılı ve duyarlı olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HAZ001 HAZIRLIK SINIFI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TÖ103 OSMANLI TÜRKÇESİ 1 Zorunlu 2 0 0 3
2 TÖ105 TÜRK DİL BİLGİSİ 1 Zorunlu 2 0 0 2
3 4512001132010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 GK101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
5 GK107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
6 TÖ101 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI 1 Zorunlu 2 0 0 3
7 4512001052010 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I Zorunlu 2 0 0 3
8 4512001172010 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
9 MB106 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
10 MB101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
11 4512001112010 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 2 0 0 3
12 4512001092010 SÖZLÜ ANLATIM I Zorunlu 2 0 0 3
13 4512001032010 TÜRK DİL BİLGİSİ I: SES BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
14 GK105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 0 5
15 4512001192012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
16 4512001152010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
17 GK103 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 3
18 4512001012010 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 3
19 4512001072010 YAZILI ANLATIM I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 42 2 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TÖ108 DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 4
2 TÖ102 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI 2 Zorunlu 2 0 0 3
3 TÖ104 OSMANLI TÜRKÇESİ 2 Zorunlu 2 0 0 3
4 TÖ106 TÜRK DİL BİLGİSİ 2 Zorunlu 2 0 0 3
5 4512001122010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
6 GK102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
7 4512001042010 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II Zorunlu 2 0 0 4
8 4512001162010 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
9 MB102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
10 MB104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
11 4512001102010 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 2 0 0 4
12 4512001082010 SÖZLÜ ANLATIM II Zorunlu 2 0 0 4
13 4512001022010 TÜRK DİL BİLGİSİ II: ŞEKİL BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
14 GK106 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
15 4512001142010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
16 GK104 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
17 4512001062010 YAZILI ANLATIM II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 38 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11211 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 3
2 4512002092012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
3 TÖ201 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 2
4 14521201T11205 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 4
5 TÖ211 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I Zorunlu 2 0 0 3
6 14521201T11213 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
7 MB201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
8 MB206 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
9 GKSEÇ1 SEÇMELİ 1 (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
10 MBSEÇ1 SEÇMELİ-I (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
11 SEÇTÜRKÇEEĞT1 SEÇTÜRKÇEEĞT1 Seçmeli - - - 4
12 14521201T11201 TÜRK DİL BİLGİSİ III : SÖZCÜK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
13 TÖ209 TÜRK DİL BİLGİSİ-III Zorunlu 2 0 0 3
14 14521201T11203 TÜRK HALK EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 4
15 TÖ205 TÜRK HALK EDEBİYATI-I Zorunlu 2 0 0 3
16 TÖ203 TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
17 14521201T11207 YENİ TÜRK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 4
18 TÖ207 YENİ TÜRK EDEBİYATI-I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 34 2 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11210 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 3
2 MB202 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 14521201T11204 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 4
4 TÖ210 ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II Zorunlu 2 0 0 2
5 14521201T11212 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 3
6 14521201T11208 GENEL DİLBİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
7 14521201T11214 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
8 AESEÇ1 SEÇMELİ-I (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
9 GKSEÇ2 SEÇMELİ-II ( GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
10 MBSEÇ2 SEÇMELİ-II (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
11 14521201T11200 TÜRK DİL BİLGİSİ IV : CÜMLE BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 4
12 TÖ208 TÜRK DİL BİLGİSİ-IV Zorunlu 2 0 0 3
13 MB204 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
14 14521201T11202 TÜRK HALK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 4
15 TÖ204 TÜRK HALK EDEBİYATI-II Zorunlu 2 0 0 2
16 TÖ202 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
17 14521201T11206 YENİ TÜRK EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 4
18 TÖ206 YENİ TÜRK EDEBİYATI-II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 33 4 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11301 ANLAMA TEKNİKLERİ I : OKUMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
2 14521201T11303 ANLAMA TEKNİKLERİ II : DİNLEME EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
3 14521201T11305 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 5
4 TÖ305 DİL BİLİM Zorunlu 2 0 0 2
5 TÖ301 DİNLEME EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 14521201T11307 DÜNYA EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
7 MB304 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
8 TÖ303 OKUMA EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 4
9 14521201T11311 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
10 AESEÇ2 SEÇMELİ-II (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
11 GKSEÇ3 SEÇMELİ-III ( GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
12 MBSEÇ3 SEÇMELİ-III (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
13 14521201T11313 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
14 MB302 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
15 14521201T11309 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 4
16 GK202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 27 10 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11300 ANLATMA TEKNİKLERİ I : KONUŞMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
2 14521201T11302 ANLATMA TEKNİKLERİ I : YAZMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
3 MB303 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
4 TÖ304 KONUŞMA EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 5
5 TÖ306 METİNDİLBİLİM Zorunlu 2 0 0 3
6 14521201T11312 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
7 14521201T11306 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
8 AESEÇ3 SEÇMELİ-III (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
9 GKSEÇ4 SEÇMELİ-IV ( GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
10 MBSEÇ4 SEÇMELİ-IV (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
11 MB301 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
12 14521201T11308 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
13 14521201T11310 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
14 14521201T11304 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 5
15 TÖ302 YAZMA EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 27 6 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TÖ403 DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 14521201T11405 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 6
3 TÖ401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I Zorunlu 2 6 0 10
4 14521201T11409 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 5
5 MB403 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
6 14521201T11407 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 6
7 AESEÇ4 SEÇMELİ-IV (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
8 AESEÇ5 SEÇMELİ-V (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
9 MBSEÇ5 SEÇMELİ-V (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
10 SEÇTÜRKÇEEĞT2 SEÇTÜRKÇEEĞT2 Seçmeli - - - 5
11 14521201T11401 TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 4
12 TÖ405 TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
13 14521201T11403 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 20 12 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11400 DİL VE KÜLTÜR Zorunlu 2 0 0 6
2 TÖ406 DÜNYA EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 4
3 MB404 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
4 14521201T11404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 6
5 TÖ402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II Zorunlu 2 6 0 10
6 AESEÇ6 SEÇMELİ-VI (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
7 MBSEÇ6 SEÇMELİ-VI (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
8 SEÇTÜRKÇEEĞT3 SEÇTÜRKÇEEĞT3 Seçmeli - - - 3
9 SEÇTÜRKÇEEĞT4 SEÇTÜRKÇEEĞT4 Seçmeli - - - 6
10 SEÇTÜRKÇEEĞT5 SEÇTÜRKÇEEĞT5 Seçmeli - - - 3
11 14521201T11402 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 6
12 TÖ404 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 22 12 0 60
 
SEÇMELİ 1 (GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-I (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇTÜRKÇEEĞT1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11215 BEDEN DİLİ VE DİKSİYON Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ-I (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AETÖ001 ANLAMBİLİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AETÖ002 DİL EDİNİMİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AETÖ003 ELEŞTİREL OKUMA Seçmeli 2 0 0 4
4 AETÖ004 İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
5 AETÖ005 İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AETÖ006 KELİME ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AETÖ007 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
8 AETÖ008 SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 4
9 AETÖ009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
10 AETÖ010 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
11 AETÖ011 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AETÖ012 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
13 AETÖ013 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
14 AETÖ014 YARATICI YAZMA Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-II ( GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-II (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-II (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AETÖ001 ANLAMBİLİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AETÖ002 DİL EDİNİMİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AETÖ003 ELEŞTİREL OKUMA Seçmeli 2 0 0 4
4 AETÖ004 İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
5 AETÖ005 İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AETÖ006 KELİME ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AETÖ007 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
8 AETÖ008 SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 4
9 AETÖ009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
10 AETÖ010 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
11 AETÖ011 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AETÖ012 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
13 AETÖ013 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
14 AETÖ014 YARATICI YAZMA Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-III ( GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-III (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-III (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AETÖ001 ANLAMBİLİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AETÖ002 DİL EDİNİMİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AETÖ003 ELEŞTİREL OKUMA Seçmeli 2 0 0 4
4 AETÖ004 İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
5 AETÖ005 İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AETÖ006 KELİME ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AETÖ007 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
8 AETÖ008 SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 4
9 AETÖ009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
10 AETÖ010 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
11 AETÖ011 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AETÖ012 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
13 AETÖ013 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
14 AETÖ014 YARATICI YAZMA Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-IV ( GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-IV (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-IV (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AETÖ001 ANLAMBİLİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AETÖ002 DİL EDİNİMİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AETÖ003 ELEŞTİREL OKUMA Seçmeli 2 0 0 4
4 AETÖ004 İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
5 AETÖ005 İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AETÖ006 KELİME ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AETÖ007 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
8 AETÖ008 SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 4
9 AETÖ009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
10 AETÖ010 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
11 AETÖ011 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AETÖ012 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
13 AETÖ013 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
14 AETÖ014 YARATICI YAZMA Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-V (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AETÖ001 ANLAMBİLİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AETÖ002 DİL EDİNİMİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AETÖ003 ELEŞTİREL OKUMA Seçmeli 2 0 0 4
4 AETÖ004 İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
5 AETÖ005 İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AETÖ006 KELİME ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AETÖ007 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
8 AETÖ008 SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 4
9 AETÖ009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
10 AETÖ010 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
11 AETÖ011 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AETÖ012 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
13 AETÖ013 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
14 AETÖ014 YARATICI YAZMA Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-V (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇTÜRKÇEEĞT2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11411 ANLATIBİLİM Seçmeli 2 0 0 5
SEÇMELİ-VI (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AETÖ001 ANLAMBİLİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AETÖ002 DİL EDİNİMİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AETÖ003 ELEŞTİREL OKUMA Seçmeli 2 0 0 4
4 AETÖ004 İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
5 AETÖ005 İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AETÖ006 KELİME ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AETÖ007 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
8 AETÖ008 SES EĞİTİMİ VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 4
9 AETÖ009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
10 AETÖ010 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
11 AETÖ011 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AETÖ012 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
13 AETÖ013 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SINAV HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
14 AETÖ014 YARATICI YAZMA Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-VI (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇTÜRKÇEEĞT3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11406 ANLAMBİLİM Seçmeli 3 0 0 3
2 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION Seçmeli 3 0 0 3
SEÇTÜRKÇEEĞT4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11408 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 6
2 14521201T11410 BİLİMSEL VE YAZINSAL ÇEVİRİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 6
SEÇTÜRKÇEEĞT5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521201T11414 YARATICI YAZARLIK Seçmeli 2 0 0 3
2 4512004162013 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÖYKÜ Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr