Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği (b) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Okulöncesi Öğretmenliği programı 1998 yılında kurulan Eğitim Fakültesi'nin açılan ilk programlarından biridir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Okulöncesi Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Okulöncesi Öğretmenliği programı, okulöncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Okulöncesi Öğretmenliği Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Okulöncesi Öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı özel okullarda sorumlu müdürlük ve öğretmenliğin yanı sıra, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik özel eğitim kurumlarında da öğretmen olarak görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şakire Ocak Karabay Tel :+90 232 311 54 70 E-mail : sakire.ocak@ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Prof. Dr. Hülya Yılmaz Tel :+90 232 3112228 E-mail : hulya.yilmaz@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Okulöncesi Öğretmenliği programında 3 doçent, 2 yardımcı doçent ve doktora tez döneminde olan 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Okulöncesi öğretim yöntem ve tekniklerini eğitim ortamlarında uygulayabilme
2Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme
3Okulöncesi eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısını bilme
4Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
5Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
6Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi
7Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme
8Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
9Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
10En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
11Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
12Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
13Okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
14Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme
15Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme
16Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme
17Okulöncesi eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma
18Okulöncesi eğitimi alanında çıkan bilimsel yayınları okumaktan zevk alma
19Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
20Formel ve enformel eğitimi, eğitimin sosyal işlevlerini, sosyal yapı, kültür, sosyal sınıf, ekonomi, politika ile ilişkilerini, eğitimin sosyal gelişme ve değişme yönündeki rolünü açıklayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508001112006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 4508001072006 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 2 0 4
3 4508001132006 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
4 4508001032006 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 4508001012006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
6 4508001052006 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
7 4508001092006 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 3
8 4508001172011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
9 4508001152010 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 2
Toplam 23 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508001022006 ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM Zorunlu 3 0 0 6
2 4508001102006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 4508001042006 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 2 2 0 5
4 4508001062006 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 6
5 4508001122006 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
6 4508001082006 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 3
7 4508001142010 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 2
Toplam 18 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508002012006 ANNE ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 0 0 3
2 4508002072006 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 3
3 4508002132006 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 4508002032006 ERKEN ÇOCUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I Zorunlu 3 0 0 5
5 4508002152006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
6 SEÇMELİOKULÖNCESİÖĞR SEÇMELİOKULÖNCESİÖĞR Seçmeli - - - 5
7 4508002052006 YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 16 2 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508002042006 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 3
2 4508002082006 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 4
3 4508002102006 DRAMA Zorunlu 2 2 0 5
4 4508002022006 ERKEN ÇOCUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Zorunlu 3 0 0 5
5 4508002062006 MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 4508002142006 ÖĞRETİM TEKN.VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 6
7 4508002122006 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 17 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508003012006 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
2 4508003052006 FEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
3 4508003072006 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
4 4508003092006 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
5 4508003032006 MÜZİK EĞİTİMİ-I Zorunlu 1 2 0 3
6 4508003152006 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
7 4508003132006 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 2 2 0 4
8 4508003112006 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 14 14 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508003102006 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 4508003082006 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 4
3 4508003182007 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL Zorunlu 3 0 0 3
4 4508003062006 MATERYAL GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 5
5 4508003042006 MÜZİK EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 2 0 3
6 4508003162006 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 3
7 4508003142006 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
8 4508003022006 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Zorunlu 2 2 0 4
9 4508003122006 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 2
Toplam 20 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508004012006 ANNE BABA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 5
2 4508004032006 ARAŞTIRMA PROJESİ-I Zorunlu 1 2 0 5
3 4508004232006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I Zorunlu 2 6 0 7
4 4508004212006 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 5
5 SEÇOKLÖNGENELKÜLTÜR SEÇOKLÖNGENELKÜLTÜR Seçmeli - - - 4
6 SEÇOKÖNALANEĞİTİMİ SEÇOKÖNALANEĞİTİMİ Seçmeli - - - 4
Toplam 11 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508004042006 ARAŞTIRMA PROJESİ-II Zorunlu 1 2 0 5
2 4508004022006 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 5
3 4508004202006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II Zorunlu 2 6 0 7
4 SEÇOKÖNALANEĞİT2 SEÇOKÖNALANEĞİT2 Seçmeli - - - 5
5 SEÇOKÖNALANEĞİTİMİ3 SEÇOKÖNALANEĞİTİMİ3 Seçmeli - - - 4
6 4508004182006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 8 0 30
 
SEÇMELİOKULÖNCESİÖĞR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508002092006 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE BİLG.(SEÇMELİ Seçmeli 3 0 0 5
2 4508002192010 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE RESİM EĞİTİMİ (A) (SEÇMELİ I) Seçmeli 3 0 0 5
3 4508002212014 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE HİKAYE ANLATIM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
4 4508002232016 SİNEMADA ÇOCUK Seçmeli 3 0 0 5
5 4508002252018 OKUL ÖNCESİNDE ÖGRT.DAV.BEDEN DİLİ VE DİK. Seçmeli 3 0 0 5
SEÇOKLÖNGENELKÜLTÜR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508004052006 CİNSEL SAĞLIK BİLGİLERİ EĞİTİMİ (G K) Seçmeli 3 0 0 4
2 4508004312015 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 3 0 0 4
3 4508004332015 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
4 4508004372018 ÇOCUK.SALDIRGAN DAVR.VE DAV.YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 4508004392018 TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇOKÖNALANEĞİTİMİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508004172006 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ (SEÇ-II) (A) Seçmeli 2 0 0 4
2 4508004352016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 4
3 4508004412018 EKOLOJİK OKURYAZARLIK VE ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
4 4508004432018 ERKEN ÇOCUKLUKTA EV MERKEZLİ UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 4
SEÇOKÖNALANEĞİT2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508004102006 OKUL ÖNCESİ MÜZE EĞİTİMİ(SEÇ-III)(A) Seçmeli 3 0 0 5
2 4508004262012 ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
3 4508004362016 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SAĞLIKLI YAŞAM BECERİLERİ VE SINIF DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 3 0 0 5
4 4508004442018 OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDE SOSYAL VE KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
SEÇOKÖNALANEĞİTİMİ3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4508004192006 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROJE ÇALIŞMALARI(SEÇII) (A) Seçmeli 2 0 0 4
2 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHİLDHOOD Seçmeli 2 0 0 4
3 4508004342015 ATTACHMENTAND CHİLD-TEACHER RELATIONSHIPS Seçmeli 2 0 0 4
4 4508004382016 OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI İÇİN GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 4
5 4508004402017 OKUL ÖNCESİ İÇİN BÖCEKBİLİM Seçmeli 2 0 0 4
6 4508004422018 ÇOCUK VE ŞİDDET Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr