Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2009-2010 eğitim-öğretim yılı
Kazanılan Derece
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programda yeniliklere açık, çağdaş sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirilmek istenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız devlete bağlı ya da özel kurumlarda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Çağdaş ölçme değerlendirme yaklaşımları kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç.Dr. Semra Sütgibi semra.sutgibi@ege.edu.tr +90 232 311 41 66 Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kampüs - Bornova / İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Türk Milli Eğitiminin amaçlarını ve Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemiş bireyler olur.
2Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi, siyaset, ekonomi, hukuk, arkeoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, siyaset vb. konularda bilgi sahibi olur.
4Sosyal Bilgiler öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5Türkçe’yi kurallarına uygun ve etkili kullanabilme becerisine sahip olur.
6Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin gerektirdiği öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur.
7Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olur.
9Toplumsal sorunlara duyarlı, gündemi takip eden ve çevre bilinci gelişmiş bireyler olur.
10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip, öz güveni gelişmiş, iletişim becerisi yüksek bireyler olur.
11Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanıyla ilgili bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri takip edebilir.
12Toplumu, sosyal ve kültürel değerleri, normları-kuralları anlayabilmek ve sosyal bilimlerdeki teorileri ve yaklaşımları açıklayabilmek
13İyi yurttaş bireyin özelliklerini, değerlerini, haklarını ve özgürlüklerini, sorumluluklarını ve görevlerini anlayabilmek ve demokrasiyi, sivil, politik ve sosyal hakları kavrayabilmek
14Sosyal bilimlerin felsefi temellerini, bilimi, bilimsel bilgiyi ve bilimsel yöntemi, ontolojiyi, ahlâk-değerler felsefesini, eğitim felsefesini, siyaset felsefesini, sanat felsefesini, din felsefesini anlayabilmek ve farklı yaklaşımları açıklayabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HAZ001 HAZIRLIK SINIFI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509001052009 ARKEOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
2 4509001172009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 GK101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
4 4509001132009 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 2 0 4
5 GK107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
6 4509001152009 EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
7 MB102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
8 MB101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
9 SBÖ103 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 4
10 4509001012009 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 4
11 SBÖ101 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 4
12 4509001032009 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
13 4509001072009 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
14 GK105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 0 5
15 4509001092009 TÜRKÇE-I YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
16 4509001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
17 GK103 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 3
18 4509001112010 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 41 2 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
2 4509001142009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II Zorunlu 2 0 0 2
3 4509001102009 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 2 2 0 5
4 MB106 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
5 MB104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 4509001082009 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
7 4509001042009 ESKİÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
8 4509001062009 FELSEFE Zorunlu 2 0 0 5
9 SBÖ108 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 4
10 4509001022009 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Zorunlu 4 0 0 5
11 SBÖ104 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
12 SBÖ102 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
13 SBÖ106 SOSYAL ANTROPOLOJİ VE MEDENİYET TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
14 GK106 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
15 4509001122009 TÜRKÇE -II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 3
16 GK104 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
17 4509001162010 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 39 2 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509002112009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
2 4509002132009 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
3 SBÖ205 İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ TARİH Zorunlu 2 0 0 3
4 4509002032009 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
5 SBÖ207 ORTAÇAĞ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
6 MB201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
7 4509002092009 SANAT VE ESTETİK Zorunlu 2 0 0 3
8 GKSEÇ1 SEÇMELİ 1 (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
9 AESEÇ1 SEÇMELİ-I (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
10 MBSEÇ1 SEÇMELİ-I (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
11 SEÇSOSBİLALANEĞT SEÇSOSBİLALANEĞT Seçmeli - - - 3
12 SEÇSOSBİLGENELKÜLTÜR SEÇSOSBİLGENELKÜLTÜR Seçmeli - - - 3
13 4509002052009 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
14 SBÖ201 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
15 4509002072009 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
16 MB204 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
17 4509002012009 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
18 SBÖ203 TÜRKİYE'NİN FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 31 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509002042009 ANTROPOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
2 4509002082009 BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL DEĞİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
3 SBÖ204 BİLİM,TEKNOLOJİ VE TOPLUM Zorunlu 2 0 0 2
4 MB202 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 4509002022009 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 4 0 0 5
6 4509002062009 ORTAÇAĞ TARİHİ Zorunlu 4 0 0 5
7 4509002142009 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
8 MB206 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
9 GKSEÇ2 SEÇMELİ-II ( GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
10 AESEÇ2 SEÇMELİ-II (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
11 MBSEÇ2 SEÇMELİ-II (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
12 SEÇSOSBİLALANBİLGİSİ SEÇSOSBİLALANBİLGİSİ Seçmeli - - - 3
13 SEÇSOSBİLMESLEKBİL-1 SEÇSOSBİLMESLEKBİL-1 Seçmeli - - - 3
14 SBÖ202 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
15 GK202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
16 4509002122009 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
17 SBÖ208 TÜRKİYENİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 2
18 4509002102009 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
19 SBÖ206 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 36 2 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MB303 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
2 14520901T11307 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Zorunlu 2 0 0 3
3 SBÖ301 OSMANLI TARİHİ- I Zorunlu 2 0 0 4
4 14520901T11301 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI I Zorunlu 2 0 0 4
5 14520901T11313 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
6 GKSEÇ3 SEÇMELİ-III ( GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
7 AESEÇ3 SEÇMELİ-III (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
8 MBSEÇ3 SEÇMELİ-III (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
9 SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR1 SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR1 Seçmeli - - - 3
10 14520901T11315 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
11 SBÖ305 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ- I Zorunlu 3 0 0 5
12 14520901T11311 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 4
13 MB301 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
14 14520901T11305 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
15 14520901T11309 ÜLKELER COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
16 14520901T11303 YENİ VE YAKIN ÇAĞ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
17 SBÖ303 YENİ VE YAKIN ÇAĞ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 28 4 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520901T11308 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
2 MB304 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
3 14520901T11306 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
4 SBÖ302 OSMANLI TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 4
5 14520901T11302 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI II Zorunlu 2 0 0 4
6 14520901T11312 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
7 4509003142012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
8 GKSEÇ4 SEÇMELİ-IV ( GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 3
9 AESEÇ4 SEÇMELİ-IV (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
10 MBSEÇ4 SEÇMELİ-IV (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
11 SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR2 SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR2 Seçmeli - - - 3
12 MB302 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
13 14520901T11310 SİYASİ COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 3
14 SBÖ306 SİYASİ COĞRAFYA VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
15 SBÖ308 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 5
16 14520901T11304 SOSYAL BİLGİLER SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMESİ Zorunlu 2 0 0 3
17 SBÖ304 SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT Zorunlu 2 0 0 2
18 14520901T11316 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 32 2 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBÖ403 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
2 4509004052012 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Zorunlu 2 0 0 4
3 SBÖ407 MEDYA OKUR YAZARLIĞI VE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
4 4509004132012 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
5 MB404 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
6 SBÖ401 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - I Zorunlu 2 6 0 10
7 4509004112012 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 4
8 4509004072012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
9 4509004092012 PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 4
10 SBÖ405 SANAT VE MÜZE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
11 AESEÇ5 SEÇMELİ-V (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
12 MBSEÇ5 SEÇMELİ-V (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
13 4509004032012 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ Zorunlu 2 2 0 4
14 4509004012012 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 5
15 SBÖ409 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 25 14 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509004042012 DRAMA Zorunlu 2 2 0 5
2 SBÖ406 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
3 SBÖ408 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
4 4509004082012 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 6
5 SBÖ402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI- II Zorunlu 2 6 0 10
6 MB403 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
7 4509004062012 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
8 AESEÇ6 SEÇMELİ-VI (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
9 MBSEÇ6 SEÇMELİ-VI (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 4
10 SEÇSOSBİLMESLEKBİL-2 SEÇSOSBİLMESLEKBİL-2 Seçmeli - - - 5
11 4509004022012 SOSYAL PROJE GELİŞTİRME Zorunlu 1 2 0 5
12 4509004002012 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 5
13 SBÖ404 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22 16 0 60
 
SEÇMELİ 1 (GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-I (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AESBÖ001 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AESBÖ002 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
3 AESBÖ003 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
4 AESBÖ004 KÜRESELLEŞME VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
5 AESBÖ005 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AESBÖ006 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AESBÖ007 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMDE YEREL-ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
8 AESBÖ008 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
9 AESBÖ009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
10 AESBÖ010 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KANIT, YEREL VE SÖZLÜ TARİH Seçmeli 2 0 0 4
11 AESBÖ011 SOSYAL BİLGİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AESBÖ012 TÜRK HUKUK SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 AESBÖ013 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-I (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSOSBİLALANEĞT
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520903T11233 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 14520903T11235 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN COĞRAFİ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 4509002312009 KİŞİLİK KURAMLARI (GK) (SEÇMELİ I) Seçmeli 2 0 0 3
SEÇSOSBİLGENELKÜLTÜR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520903T11239 TÜRKİYE' DE ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 4509002212009 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ (GK) (SEÇMELİ I) Seçmeli 2 0 0 3
3 4509002292009 SANAT VE TOPLUM (GK) (SEÇMELİ I) Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-II ( GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-II (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AESBÖ001 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AESBÖ002 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
3 AESBÖ003 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
4 AESBÖ004 KÜRESELLEŞME VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
5 AESBÖ005 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AESBÖ006 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AESBÖ007 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMDE YEREL-ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
8 AESBÖ008 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
9 AESBÖ009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
10 AESBÖ010 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KANIT, YEREL VE SÖZLÜ TARİH Seçmeli 2 0 0 4
11 AESBÖ011 SOSYAL BİLGİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AESBÖ012 TÜRK HUKUK SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 AESBÖ013 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-II (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSOSBİLALANBİLGİSİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520903T11230 ARAZİ SINIF VE DEGREDASYONU Seçmeli 2 0 0 3
2 14520903T11232 PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Seçmeli 2 0 0 3
3 4509002162009 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ (A) (SEÇMELİ II) Seçmeli 2 0 0 3
4 4509002172009 TURİZM COĞRAFYASI (A) (SEÇMELİ I) Seçmeli 2 0 0 3
SEÇSOSBİLMESLEKBİL-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509002282009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR (MB) (SEÇMELİ I) Seçmeli 2 0 0 3
2 4509002362013 SUNUM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
3 4509002382013 ÖĞRETİMDE ARAYIŞLAR VE YÖNELİMLER Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-III ( GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-III (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AESBÖ001 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AESBÖ002 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
3 AESBÖ003 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
4 AESBÖ004 KÜRESELLEŞME VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
5 AESBÖ005 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AESBÖ006 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AESBÖ007 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMDE YEREL-ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
8 AESBÖ008 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
9 AESBÖ009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
10 AESBÖ010 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KANIT, YEREL VE SÖZLÜ TARİH Seçmeli 2 0 0 4
11 AESBÖ011 SOSYAL BİLGİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AESBÖ012 TÜRK HUKUK SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 AESBÖ013 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-III (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520901T11317 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Seçmeli 2 0 0 3
2 14520901T11319 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
3 14520901T11321 GENEL SAĞLIK VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
4 4509003232014 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-IV ( GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 3
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 3
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-IV (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AESBÖ001 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AESBÖ002 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
3 AESBÖ003 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
4 AESBÖ004 KÜRESELLEŞME VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
5 AESBÖ005 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AESBÖ006 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AESBÖ007 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMDE YEREL-ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
8 AESBÖ008 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
9 AESBÖ009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
10 AESBÖ010 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KANIT, YEREL VE SÖZLÜ TARİH Seçmeli 2 0 0 4
11 AESBÖ011 SOSYAL BİLGİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AESBÖ012 TÜRK HUKUK SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 AESBÖ013 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-IV (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520901T11318 ÇOCUKTA CİNSEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
2 14520901T11320 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 3
3 14520901T11322 ÇEVRE VE OKUL SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
4 4509003242012 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-V (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AESBÖ001 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AESBÖ002 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
3 AESBÖ003 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
4 AESBÖ004 KÜRESELLEŞME VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
5 AESBÖ005 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AESBÖ006 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AESBÖ007 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMDE YEREL-ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
8 AESBÖ008 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
9 AESBÖ009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
10 AESBÖ010 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KANIT, YEREL VE SÖZLÜ TARİH Seçmeli 2 0 0 4
11 AESBÖ011 SOSYAL BİLGİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AESBÖ012 TÜRK HUKUK SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 AESBÖ013 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-V (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-VI (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AESBÖ001 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AESBÖ002 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
3 AESBÖ003 HARİTA BİLGİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
4 AESBÖ004 KÜRESELLEŞME VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
5 AESBÖ005 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
6 AESBÖ006 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
7 AESBÖ007 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMDE YEREL-ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
8 AESBÖ008 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
9 AESBÖ009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
10 AESBÖ010 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KANIT, YEREL VE SÖZLÜ TARİH Seçmeli 2 0 0 4
11 AESBÖ011 SOSYAL BİLGİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AESBÖ012 TÜRK HUKUK SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 AESBÖ013 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-VI (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 4
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
SEÇSOSBİLMESLEKBİL-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509004082014 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
2 4509004122012 MÜZE EĞİTİMİ VE TARİHİ MEKANLAR (M.B) Seçmeli 2 0 0 5
3 4509004142012 COĞRAFYA ÖĞRETİMİ (M.B) Seçmeli 2 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr