Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2009-2010 eğitim-öğretim yılı
Kazanılan Derece
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programda yeniliklere açık, çağdaş sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirilmek istenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız devlete bağlı ya da özel kurumlarda sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Çağdaş ölçme değerlendirme yaklaşımları kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç.Dr. Semra Sütgibi semra.sutgibi@ege.edu.tr +90 232 311 41 66 Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kampüs - Bornova / İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Türk Milli Eğitiminin amaçlarını ve Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemiş bireyler olur.
2Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi, siyaset, ekonomi, hukuk, arkeoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, siyaset vb. konularda bilgi sahibi olur.
4Sosyal Bilgiler öğretiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5Türkçe’yi kurallarına uygun ve etkili kullanabilme becerisine sahip olur.
6Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinin gerektirdiği öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olur.
7Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olur.
9Toplumsal sorunlara duyarlı, gündemi takip eden ve çevre bilinci gelişmiş bireyler olur.
10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip, öz güveni gelişmiş, iletişim becerisi yüksek bireyler olur.
11Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanıyla ilgili bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri takip edebilir.
12Toplumu, sosyal ve kültürel değerleri, normları-kuralları anlayabilmek ve sosyal bilimlerdeki teorileri ve yaklaşımları açıklayabilmek
13İyi yurttaş bireyin özelliklerini, değerlerini, haklarını ve özgürlüklerini, sorumluluklarını ve görevlerini anlayabilmek ve demokrasiyi, sivil, politik ve sosyal hakları kavrayabilmek
14Sosyal bilimlerin felsefi temellerini, bilimi, bilimsel bilgiyi ve bilimsel yöntemi, ontolojiyi, ahlâk-değerler felsefesini, eğitim felsefesini, siyaset felsefesini, sanat felsefesini, din felsefesini anlayabilmek ve farklı yaklaşımları açıklayabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509001052009 ARKEOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
2 4509001172009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 4509001132009 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 2 0 4
4 4509001152009 EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
5 4509001012009 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 4
6 4509001032009 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
7 4509001072009 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 4509001092009 TÜRKÇE-I YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
9 4509001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
10 4509001112010 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509001142009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II Zorunlu 2 0 0 2
2 4509001102009 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 2 2 0 5
3 4509001082009 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
4 4509001042009 ESKİÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
5 4509001062009 FELSEFE Zorunlu 2 0 0 5
6 4509001022009 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Zorunlu 4 0 0 5
7 4509001122009 TÜRKÇE -II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 3
8 4509001162010 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509002112009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
2 4509002132009 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
3 4509002032009 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
4 4509002092009 SANAT VE ESTETİK Zorunlu 2 0 0 3
5 SEÇSOSBİLALANEĞT SEÇSOSBİLALANEĞT Seçmeli - - - 3
6 SEÇSOSBİLGENELKÜLTÜR SEÇSOSBİLGENELKÜLTÜR Seçmeli - - - 3
7 4509002052009 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
8 4509002072009 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
9 4509002012009 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 19 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509002042009 ANTROPOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
2 4509002082009 BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL DEĞİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
3 4509002022009 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 4 0 0 5
4 4509002062009 ORTAÇAĞ TARİHİ Zorunlu 4 0 0 5
5 4509002142009 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 SEÇSOSBİLALANBİLGİSİ SEÇSOSBİLALANBİLGİSİ Seçmeli - - - 3
7 SEÇSOSBİLMESLEKBİL-1 SEÇSOSBİLMESLEKBİL-1 Seçmeli - - - 3
8 4509002122009 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
9 4509002102009 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 23 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520901T11307 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Zorunlu 2 0 0 3
2 14520901T11301 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI I Zorunlu 2 0 0 4
3 14520901T11313 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
4 SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR1 SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR1 Seçmeli - - - 3
5 14520901T11315 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
6 14520901T11311 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 4
7 14520901T11305 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
8 14520901T11309 ÜLKELER COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
9 14520901T11303 YENİ VE YAKIN ÇAĞ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 17 4 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520901T11308 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
2 14520901T11306 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
3 14520901T11302 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI II Zorunlu 2 0 0 4
4 14520901T11312 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
5 4509003142012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
6 SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR2 SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR2 Seçmeli - - - 3
7 14520901T11310 SİYASİ COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 3
8 14520901T11304 SOSYAL BİLGİLER SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT İNCELEMESİ Zorunlu 2 0 0 3
9 14520901T11316 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509004052012 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Zorunlu 2 0 0 4
2 4509004132012 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
3 4509004112012 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 4
4 4509004072012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
5 4509004092012 PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 4
6 4509004032012 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ Zorunlu 2 2 0 4
7 4509004012012 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 13 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509004042012 DRAMA Zorunlu 2 2 0 5
2 4509004082012 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 6
3 4509004062012 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
4 SEÇSOSBİLMESLEKBİL-2 SEÇSOSBİLMESLEKBİL-2 Seçmeli - - - 5
5 4509004022012 SOSYAL PROJE GELİŞTİRME Zorunlu 1 2 0 5
6 4509004002012 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 12 10 0 30
 
SEÇSOSBİLALANEĞT
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520903T11233 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 14520903T11235 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN COĞRAFİ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 4509002312009 KİŞİLİK KURAMLARI (GK) (SEÇMELİ I) Seçmeli 2 0 0 3
SEÇSOSBİLGENELKÜLTÜR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520903T11239 TÜRKİYE' DE ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 4509002212009 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ (GK) (SEÇMELİ I) Seçmeli 2 0 0 3
3 4509002292009 SANAT VE TOPLUM (GK) (SEÇMELİ I) Seçmeli 2 0 0 3
SEÇSOSBİLALANBİLGİSİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520903T11230 ARAZİ SINIF VE DEGREDASYONU Seçmeli 2 0 0 3
2 14520903T11232 PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR Seçmeli 2 0 0 3
3 4509002162009 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ (A) (SEÇMELİ II) Seçmeli 2 0 0 3
4 4509002172009 TURİZM COĞRAFYASI (A) (SEÇMELİ I) Seçmeli 2 0 0 3
SEÇSOSBİLMESLEKBİL-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509002282009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR (MB) (SEÇMELİ I) Seçmeli 2 0 0 3
2 4509002362013 SUNUM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
3 4509002382013 ÖĞRETİMDE ARAYIŞLAR VE YÖNELİMLER Seçmeli 2 0 0 3
SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520901T11317 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Seçmeli 2 0 0 3
2 14520901T11319 MEDYA OKUR YAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
3 14520901T11321 GENEL SAĞLIK VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
4 4509003232014 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 3
SEÇSOSBİLGENKÜLTÜR2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14520901T11318 ÇOCUKTA CİNSEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
2 14520901T11320 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 3
3 14520901T11322 ÇEVRE VE OKUL SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
4 4509003242012 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
SEÇSOSBİLMESLEKBİL-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4509004082014 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
2 4509004122012 MÜZE EĞİTİMİ VE TARİHİ MEKANLAR (M.B) Seçmeli 2 0 0 5
3 4509004142012 COĞRAFYA ÖĞRETİMİ (M.B) Seçmeli 2 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr