Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1975 yılında kurulan ve 1978 yılında Gıda Fakültesine dönüştürülen kurum, 1982 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesine alınarak, Gıda Mühendisliği Bölümü olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve 4 haftalık işyeri stajını yapan öğrenciler "Gıda Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölüm'de Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi olmak üzere iki Anabilim Dalı vardır. Eğitim programı; çağdaş gıda mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Birinci yıl dersleri; farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler; Diferansiyel Denklemler, Fiziksel Kimya, Reaksiyon Kinetiği, Kütle ve Enerji Denklikleri, Ekonomi, Enstrümantal Gıda Analizleri, Gıda Kimyası I, İstatistik, Termodinamik, Genel Mikrobiyoloji, Akışkanlar Mekaniği, Gıda Kimyası II, Gıda Biyokimyası, Topluma Hizmet Uygulamaları, GM Temel İşlemler I, Isı ve Kütle Transferi, Beslenme, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kalite Sağlama, Nümerik Analiz, GM Temel İşlemler II, Hububat teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Meyve ve Sebze Teknolojisi, Temel İşlemler Laboratuarı, Et Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Biyoteknoloji, Proses Kontrol, Gıda Mühendisliği Dizaynı ve Ekonomisi, Gıda Maddelerinin Ambalajlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Bitirme Tezidir. Eğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında gıda mühendisliği derslerine geniş bir spektrum katan tematik gruplar halinde verilen seçmeli dersler sunulur. Öğrencilerin endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşımını geliştirmek için teknik olmayan seçmeli dersler de zenginleştirilmiştir. Öğrenciler altıncı dönemin sonunda endüstride 4 haftalık bir staj yapmakla yükümlüdürler. Dördüncü yılda alınan Bitirme Tezi, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özellikle son yıllarda Gıda Mühendisliğinin gösterdiği büyük atılımla günümüzde pek çok işletmede ve devlet sektöründe mezunlarımız rahatlıkla iş bulabilmekte ve yükselebilmektedir. 2000’den fazla mezunumuz Gıda Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Figen Ertekin Tel :+90 232 311 3001 E-mail: figen.ertekin@ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU Tel :+90 232 311 1314 E-mail: meltem.serdaroglu@ege.edu.tr AKTS Yardımcı Koordinatörleri: Yrd. Doç. Dr. . Özlem ESMER, Doç. Dr. Seher KUMCUOĞLU Tel :+90 232 311 3020, +90 232 311 3023 E-mail: ozlem.kizilirmak@ege.edu.tr; seher.kumcuoglu@ege.edu.tr Adres: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova Izmir 35100 Bornova, Izmir, TÜRKİYE Tel : +90 232 311 3001 Fax : +90 232 311 4831 E-Mail: gidasek@gmail.com
Bölüm Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri (Beslenme, Gıda Kalite Kontrol, Gıda Kimyası ve Gıda Mikrobiyolojisi Bilim Dalları) ve Gıda Teknolojisi (Biyoteknoloji, Et Teknolojisi, Gıdaların Ambalajlanması, Gıda Ekonomisi ve Endüstri İşletmeciliği, Hububat İşleme ve Mühendisliği, Meyve Sebze İşleme ve Mühendisliği, Süt İşleme ve Mühendisliği, Temel İşlemler, Yağ İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalları) Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bu iki Anabilim Dalında toplam 15 Profesör, 7 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Gıda Mühendisliği bölümü bünyesinde araştırma ve uygulamaya yönelik toplam 3 adet pilot tesis, 19 adet araştırma ve 10 adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde 74 adet internet erişimli bilgisayarın bulunduğu 2 bilgisayar laboratuvarı öğrencilere dersleri ve araştırmaları kapsamında hizmet vermektedir. Bölümümüzde Gıda Sanayi ile işbirliğiyle öğrencilere yönelik çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca her yıl öğrencilerimize meslek yaşantılarının ilk adımı olarak Kariyer Günleri ve mezunları bir araya getiren mezunlar günü organize edilmektedir.

Program Çıktıları
1Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi
2Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi gıda mühendislerinin yetiştirilmesi
3Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerisinin kazanılması
4Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisinin kazanılması
5Bir sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisinin kazanılması
6Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisinin kazanılması.
7Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerinin kazanılması
8Disiplin içi takımlarda ve çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisinin kazanılması.
9Bireysel çalışma becerisinin kazanılması
10Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi becerisinin kazanılması
11Yaşam boyu öğrenmenin öneminin anlaşılması ve farkındalığın artması
12Mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışının kazanılması
13Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi, araştırma yeteneği yüksek, yönetim becerilerine sahip ve girişimcilik becerileri yüksek gıda mühendislerinin yetiştirilmesi
14Gıda mühendisliği uygulamalarında seçenekli, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünce ile güvenli gıda üretimimin sağlanması ve kalite bilincinin sürdürülebilirliğinin kazanılması
15Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığın artması

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 504001172017 COMPUTER Zorunlu 2 2 0 3
3 504001062007 FİZİK-I Zorunlu 3 2 0 6
4 504001072017 GENEL KİMYA Zorunlu 3 2 0 4
5 504001052010 MATHEMATICS-I Zorunlu 3 2 0 6
6 504001222006 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
7 504001042007 TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 2 0 0 3
8 504001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 504001252011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 20 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504001152017 ANALYTICAL CHEMISTRY Zorunlu 2 2 0 3
2 504000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 504001202015 BIOLOGY Zorunlu 2 0 0 2
4 504001182016 COMPUTER PROGRAMMING Zorunlu 2 2 0 4
5 504001112007 FİZİK-II Zorunlu 3 2 0 5
6 504001192010 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 1 0 0 2
7 504001102010 MATHEMATICS-II Zorunlu 3 2 0 5
8 504001042007 TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 2 0 0 3
9 504001082010 TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 0 2 0 2
10 504000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 10 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504002012010 DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 3 0 0 6
2 504002162003 ECONOMICS Zorunlu 2 0 0 2
3 504002332007 ENSTRUMENTAL GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 0 4
4 504002042003 FİZİKSEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
5 504002212017 GIDA KİMYASI I Zorunlu 2 2 0 4
6 504002062007 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
7 504002312009 REACTION KINETICS Zorunlu 2 0 0 4
8 SEÇMELİ-I SEÇMELİ-I Seçmeli - - - 3
Toplam 16 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504002101994 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 0 7
2 504002132017 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
3 504002272007 GIDA BIYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 4
4 504002222017 GIDA KİMYASI II Zorunlu 2 2 0 4
5 504002072010 STATISTICS Zorunlu 2 0 0 4
6 504002092016 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 2 0 6
7 10520401T11235 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 13 8 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504003412007 BESLENME Zorunlu 2 0 0 3
2 504003012008 FOOD ENGINEERING UNIT OPERATIONS-I Zorunlu 2 0 0 4
3 504003212017 GIDA KALİTE SAĞLAMA Zorunlu 3 2 0 6
4 504003392007 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 2 0 4
5 504003032007 ISI VE KÜTLE TRANSFERİ Zorunlu 3 3 0 7
6 504003432010 NUMERICAL ANALYSIS Zorunlu 2 2 0 4
7 504003151994 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
Toplam 15 9 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504003072012 GIDA MÜHENDİSLİĞİTEMEL İŞLEMLER -II Zorunlu 2 2 0 5
2 504003122017 HUBUBAT TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
3 504003662015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 504003222017 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
5 SEÇMELİ.II SEÇMELİ.II Seçmeli - - - 6
6 504003151994 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
7 TOSGRP-I TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ -I Seçmeli - - - 2
8 504003132017 YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 12 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504004142005 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 0 4 0 4
2 504004112005 BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
3 504004372008 ET TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
4 504004482010 PROCESS CONTROL Zorunlu 2 0 0 3
5 SEÇMELİ-III SEÇMELİ-III Seçmeli - - - 6
6 504004052005 SÜT TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
7 504004011994 UNIT OPERATIONS LABORATORY Zorunlu 0 0 3 6
Toplam 10 10 3 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504004142005 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 0 4 0 4
2 504004091994 FOOD ENGINEERING DESIGN AND ECONOMY Zorunlu 3 2 0 11
3 504004442008 GIDA MADDELERİNİN AMBALAJLANMASI Zorunlu 2 0 0 4
4 504004502015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 3
5 SEÇMELİ-IV SEÇMELİ-IV Seçmeli - - - 6
6 TOSGRP-II TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-II Seçmeli - - - 2
Toplam 11 6 0 30
 
SEÇMELİ-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504002362010 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 504002372010 MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 504002392010 MUKAVEMET Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ.II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504003182004 FOOD TOXICOLOGY-INHERENT TOXICANTS,CONTAMINANTS AND FOOD ADDITIVES Seçmeli 2 0 0 3
2 504003422008 ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
3 504003502007 MİKROBİYAL KALİTE KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
4 504003562007 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR-I Seçmeli 2 0 0 3
5 504003582010 TIBBİ VE FONKSİYONEL GIDALAR KİMYASI Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ -I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AKT402 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 BTF402 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
3 GID304 TEMEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
4 GID306 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 2
5 GID308 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
6 GID310 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2
7 GID312 İTALYANCA Seçmeli 2 0 0 2
8 GID314 MARKETING Seçmeli 2 0 0 2
9 GID316 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 2 0 0 2
10 GID318 READING AND WRITING SKILLS Seçmeli 2 0 0 2
11 GRE402 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 2
12 MTY402 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504004152005 ÖZEL MEYVE SEBZE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 504004172005 HUBUBAT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 504004272006 YAĞ RAFİNASYONUNDA YENİ TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 3
4 504004292007 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR-II Seçmeli 2 0 0 3
5 504004352007 GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
6 504004392010 GIDA MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 504004262005 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 504004282005 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 504004302005 GIDA KONTROLÜNDE TEMEL KALİTE İNDİSLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 504004312010 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
5 504004402007 PLANT ORGANIZATION MANAGEMENT Seçmeli 2 0 0 3
6 504004422007 ÜRÜN GELİŞTİRMEDE OPTİMUM BESLENME YAKLAŞIMI Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BTF402 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
2 GID404 TEMEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
3 GID406 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 2
4 GID408 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
5 GID410 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2
6 GID412 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 2
7 GID414 MARKETING Seçmeli 2 0 0 2
8 GID416 READING AND WRITING SKILLS Seçmeli 2 0 0 2
9 GRE402 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 2
10 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
11 MTY402 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr