Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1994 yılında kurulmuştur. Bölüm yaklaşık 200 lisans ve yaklaşık 40 yüksek lisans ve doktora öğrencisine eğitim vermektedir. İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar. Bölümde verilen derslerin çoğunda eğitim dili Türkçe'dir. Bölümde 3 profesör, 2 doçent ve 6 yardımcı doçent olmak üzere toplam 11 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğrretim üyelerinin tümü eğitim ve araştırma çalışmalarına katılmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitim programları öğrencileri hem elektrik-elektronik mühendisliği mesleğine hem de daha sonra yapabilecekleri uygulamalı ve teorik araştırma çalışmalarına hazırlayacak biçimde planlamıştır. İlk altı yarıyıl tüm lisans öğrencileri için ortaktır, yedinci yarıyıl başlangıcında öğrenciler kendilerine uygun uzmanlık alanlarını seçmektedirler. Lisans programında şu uzmanlık alanları seçilebilir: * Elektronik ve Haberleşme Sistemleri * Enerji Sistemleri ve Otomatik Kontrol Lisans üstü programlarında ise, öğrencilere şu uzmanlık alanlarında öğrenim ve araştırma olanakları sunulmaktadır: * Elektronik * Elektrik Makinaları, Otomatik Kontrol ve Güç Elektroniği * Sayısal ve Fiberoptik Haberleşme * Görüntü İşleme * Biyomedikal Sinyal İşleme
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar. Halen birçok mezunumuz Vestel Elektronik, Türk Telekom, Turkcell, Aria, Ericsson Turkey, Philips, Tubitak, TAI, Aselsan, Renault, Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Arasınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması ’ nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Bornova 35100 İzmir Program Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Avgın Tel : 0232 388 60 24 E-mail :ibrahim.avgin@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencilerinin kullanabildiği; Devre Analizi, Elektronik, Dijital Sistemler, Biyomedikal ve Sinyal İşleme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği ve Mikroişlemciler laboratuvarları mevcuttur. Öğrenciler istedikleri takdirde, bölümün sunduğu araştırma imkânlarından da faydalanabilmektedirler. Bu imkânlar Bilgisayar Laboratuvarı, Devre Analizi Laboratuvarı, Optik Labaratuvarı, Manyeto-Elektronik Labaratuvarı, Gömülü Sistemler Labaratuvarı, Mikroişlemciler Laboratuarı, Kablosuz İletişim ve Tasarım Laboratuvarında sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırma
2Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda bilgi kazandırma
3Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularında bilgi birikimi kazandırma
4Mühendislik problemlerini modelleme ve çözebilme becerisi
5Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
7Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi
8Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
9Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
10Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
11Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi kazandırma
12Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi kazandırma
13Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazandırma
14Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
15Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma
16Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi kazandırma
17Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık bilinci kazandırma
18Mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi kazandırma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0012345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 505001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 505001282015 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 2 7
3 505001332010 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
4 505001352015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
5 505001042004 MATEMATİK-I Zorunlu 3 2 0 7
6 505001052010 PHYSICS I Zorunlu 3 0 2 7
7 505001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 505001312011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 18 2 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 505000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 505001342018 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING Zorunlu 3 0 2 5
3 505001322010 LOGIC CIRCUITS Zorunlu 2 0 2 5
4 505001102006 MATEMATİK-II Zorunlu 3 2 0 7
5 505001112010 PHYSICS-II Zorunlu 3 0 2 7
6 505001222015 TEMEL ELEKTRİK VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
7 505000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 2 6 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 505002352017 DEVRE ANALİZİ 1 Zorunlu 3 2 2 6
2 505002122015 DIGITAL SYSTEMS Zorunlu 3 0 2 6
3 505002172008 MODERN PHYSICS Zorunlu 3 0 0 5
4 505002252000 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-I Zorunlu 3 0 0 5
5 505002372016 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING Zorunlu 3 0 2 6
6 505002412019 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
7 505002312007 WRITING IN TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 17 2 6 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 505002402017 DEVRE ANALİZİ 2 Zorunlu 3 2 2 6
2 505002422018 ELECTROMAGNETIC THEORY-1 Zorunlu 3 2 0 5
3 505002092009 ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICE PHYSICS Zorunlu 3 0 0 4
4 505002362015 MICROPROCESSOR BASED SYSTEM DESIGN Zorunlu 3 0 2 6
5 505002262000 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-II Zorunlu 3 0 0 5
6 505002582019 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 3
7 505002342007 WRITING AND PRESENTING IN TECHNICAL ENGLISH Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 16 4 4 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 505003052018 ELECTROMAGNETIC THEORY-2 Zorunlu 3 2 0 5
2 10520501T11332 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ-I Zorunlu 3 0 2 6
3 505003492019 İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 0 0 2
4 505003512015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
5 505003032008 MİKROELEKTRONIK DEVRELER-I Zorunlu 3 0 2 6
6 505003332016 PROBABILTY, STATISTICS AND INFORMATION Zorunlu 2 2 0 4
7 505003262018 SİNYAL VE SİSTEM ANALİZİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 17 6 4 29
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 505003562018 CONTROL SYSTEMS I Zorunlu 3 0 2 7
2 505003502015 INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEMS Zorunlu 3 0 2 6
3 505003122008 MİKROELEKTRONİK DEVRELER-II Zorunlu 3 0 2 7
4 10520501E11348 POWER ELECTRONICS Zorunlu 3 0 2 7
5 505003582019 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 12 0 8 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10520501T11400 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 0 4 6
2 10520501T11847 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 0 4 12
3 505004912019 DİSİPLİNLERARASI TASARIM PROJESİ Zorunlu 0 1 0 4
4 KST.SEÇ.I KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 10
5 SRB.SEÇ.I SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 10
Toplam 0 1 8 42
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10520501T11800 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 0 4 12
2 10520501T11400 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 0 4 6
3 GRE402 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 2
4 505004782015 İŞ ETİĞİ VE HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
5 KST.SEÇ.II KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 10
6 SRB.SEÇ.II SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 10
Toplam 4 0 8 42
 
KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 505004022010 KONTROL SİSTEMLERİ II Seçmeli 2 0 2 5
2 505004052015 COMMUNICATION SYSTEMS-I Seçmeli 2 0 2 5
3 505004112015 MICROWAVE TECHNIQUES Seçmeli 2 2 0 5
4 505004372006 BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK Seçmeli 2 0 2 5
5 505004812015 COMPUTER NETWORKS I Seçmeli 2 0 2 5
6 505004892017 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 0 2 5
SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 505004022010 KONTROL SİSTEMLERİ II Seçmeli 2 0 2 5
2 505004052015 COMMUNICATION SYSTEMS-I Seçmeli 2 0 2 5
3 505004112015 MICROWAVE TECHNIQUES Seçmeli 2 2 0 5
4 505004332015 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 2 0 5
5 505004372006 BİYOMEDİKAL ELEKTRONİK Seçmeli 2 0 2 5
6 505004732012 GÖMÜLÜ SİSTEMLER Seçmeli 2 0 2 5
7 505004752012 MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS Seçmeli 2 2 0 5
8 505004812015 COMPUTER NETWORKS I Seçmeli 2 0 2 5
9 505004852017 MALZEMELERİN ELEKTRONİK, MANYETİK VE OPTİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 2 5
10 505004872017 ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI Seçmeli 2 0 2 5
11 505004892017 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ I Seçmeli 2 0 2 5
12 505024632014 VLSI CIRCUIT DESING Seçmeli 2 2 0 5
KISITLI SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 505004032009 PHOTONICS AND DEVICE APPLICATIONS Seçmeli 2 0 2 5
2 505004062006 COMMUNICATION SYSTEMS-II Seçmeli 2 0 2 5
3 505004072013 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ II Seçmeli 2 0 2 5
4 505004382015 SİNYAL İŞLEME Seçmeli 2 2 0 5
5 505004862013 COMPUTER NETWORK II Seçmeli 2 2 0 5
6 505004902015 ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ Seçmeli 2 0 2 5
SERBEST SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 505004032009 PHOTONICS AND DEVICE APPLICATIONS Seçmeli 2 0 2 5
2 505004062006 COMMUNICATION SYSTEMS-II Seçmeli 2 0 2 5
3 505004072013 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ II Seçmeli 2 0 2 5
4 505004382015 SİNYAL İŞLEME Seçmeli 2 2 0 5
5 505004562008 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 2 5
6 505004602010 MEKATRONİK Seçmeli 2 0 2 5
7 505004862013 COMPUTER NETWORK II Seçmeli 2 2 0 5
8 505004882013 INTRODUCTION TO WIRELESS COMMUNICATIONS Seçmeli 2 2 0 5
9 505004902015 ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ Seçmeli 2 0 2 5
10 505004942015 ANTENNAS AND PROPAGATION Seçmeli 2 2 0 5
11 505004962015 RF ELECTRONICS Seçmeli 2 2 0 5
12 505008022017 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ II Seçmeli 2 0 2 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr