Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Deri Mühendisliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Deri Mühendisliği Bölümü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.02.1999 tarihli kararıyla 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılından itibaren E.Ü. Mühendislik Fakültesinde eğitim ve öğretime başlamış genç ve dinamik bir bölümdür.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Deri Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümün başlıca amacı; Türk Deri Endüstrisinin gereksinim duyduğu günümüz modern teknolojisini kullanabilecek ve AR-GE çalışmaları yapabilecek, sektörün sorunlarını bilimsel, teknik ve teknolojik anlamda çözebilecek, modaya uygun yeni ürünler geliştirebilecek nitelikte Deri Mühendislerini yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Deri Mühendisliğinden mezun olan öğrenciler; - Deri fabrikalarında, -Kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda, -Deri konfeksiyon işletmelerinde, -Deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşlarında, -Ayakkabı tasarımı ve üretimi yapan firmalarda, -Suni deri fabrikalarında, -Mağaza zincirleri ve markaların satın departmanlarında, -AR-GE kuruluşları ve Laboratuvarlarda, -Kamu kurum ve kuruluşlarında, -Sektörel danışmanlık firmalarında çalışma olanaklarına sahiptir. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkanları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli Koordinatör: Doç.Dr. Selime ÇOLAK Adres: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir, Türkiye
Bölüm Olanakları
Bölüm 1240 m2 kapalı alana sahip endüstriyel bazda deneme, araştırma, uygulama ve üretim yapılan, ayrıca Ar-Ge çalışmalarının da yapıldığı deneme laboratuvarının yer aldığı “Araştırma ve Uygulama İşletmesi” adı altında bir pilot tesise sahiptir. Uygulama ve pilot işletmelerde yapılan çalışmalardan açığa çıkan atık suları arıtmak üzere bir de arıtma tesisi mevcuttur. Ayrıca bölümde Uygulama Laboratuvarı, Ayakkabı, saraciye ve Konfeksiyon Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Fiziksel Test Laboratuvarı, Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Enstrümental Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve deri mühendisliği ile ilgili temel mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olabilme; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2Deri Mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme becerisi
3Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi
4Deri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanabilme becerisi; Deri Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi
5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlayabilme becerisi
6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma becerisi
7Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma
8Etkin rapor yazabilme ve raporları anlayabilme, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat alma ve verme becerisi
9Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli yenileyebilme becerisi
10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranabilme.
11Deri mühendisliği alanında kullanılan standartlar hakkında temel ve güncel bilgi sahibi olabilme
12Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi ve farkındalığa sahip olabilme
13Deri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkileri, deri mühendisliği alanına yansıyan güncel sorunlar hakkında bilgi ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 508001052015 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
3 508001062012 DERİ HİSTOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
4 508001042012 FİZİK I Zorunlu 3 0 2 4
5 508001072012 KİMYA I Zorunlu 3 0 2 5
6 508001032012 MATEMATIK I Zorunlu 3 0 2 5
7 508001192015 TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 1 2 0 2
8 508001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 508001162012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
10 508001172010 YABANCI DİL -I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 4 6 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508001222015 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
2 508000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 508001242015 DERİ KİMYASI Zorunlu 2 0 0 4
4 508001102012 FİZİK II Zorunlu 3 0 2 4
5 508001122000 HAM DERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 508001132012 KİMYA II Zorunlu 3 0 2 4
7 508001092012 MATEMATIK II Zorunlu 3 0 2 5
8 508001202015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
9 508000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 508001182010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 24 0 6 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508002032015 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 1 2 0 8
2 508002192015 DERİ MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
3 508002052015 DERİCİLİKTE TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 2 2 0 3
4 508002022000 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK Zorunlu 2 0 0 3
5 508002212015 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 2
6 508002272019 MAMUL DERİ TİPLERİ Zorunlu 1 0 0 2
7 508002012000 MATEMATİK-III Zorunlu 3 0 0 7
8 508002252015 TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508002202015 DERİ BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
2 508002262015 DERİ BOYALARI VE BOYAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 508002242015 DERİ MAKİNALARI Zorunlu 2 0 0 4
4 508002182012 DERİ YARDIMCI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 508002302019 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 7
6 508002222015 POLİMER KİMYASI Zorunlu 2 0 0 7
7 508002162015 TABAKLAMA MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 14 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508003372015 AYAKKABI TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
2 508003192012 GİYSİLİK DERİLER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 4 0 6
3 508003392015 SENTETİK MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 3
4 508003142001 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
5 508003352015 TABAKLAMA TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 4 0 6
6 TEK.OLM.SEÇ.I TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-I GRUBU Seçmeli - - - 3
7 TEO.TEK.SEÇ.I TEORİK TEKNİK SEÇMELİ-I GRUBU Seçmeli - - - 3
8 TEO.TEK.SEÇ.II TEORİK TEKNİK SEÇMELİ-II GRUBU Seçmeli - - - 3
Toplam 8 8 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508003072003 DERİ BİTİM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
2 508003322015 DERİ KONFEKSİYONU Zorunlu 2 0 0 3
3 508003132012 KÜRK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 4 0 5
4 508003342015 MUKAVEMET Zorunlu 2 0 0 3
5 508003362015 SARACİYE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 508003142001 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
7 TEO.TEK.SEÇ.III TEORİK TEKNİK SEÇMELİ-III GRUBU Seçmeli - - - 3
8 UYG.TEK.SEÇ.I UYGULAMALI TEKNİK SEÇMELİ-I GRUBU Seçmeli - - - 5
Toplam 10 6 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508004312015 DERİ FİZİKSEL TESTLERİ Zorunlu 1 0 2 2
2 508004332015 DERİ KİMYASAL ANALİZLERİ Zorunlu 1 0 2 2
3 508004002018 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 6
4 508008472018 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 12
5 508004612018 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 0 3
6 508004592015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
7 508004352018 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 0 1 0 3
8 TEO.TEK.SEÇ.IV TEORİK TEKNİK SEÇMELİ-IV GRUBU Seçmeli - - - 3
9 UYG.TEK.SEÇ.II UYGULAMALI TEKNİK SEÇMELİ-II GRUBU Seçmeli - - - 5
10 508004172012 YÜZLÜK DERİLER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 4 0 4
Toplam 8 9 4 42
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508004322015 DERİ SANAYİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 508004002018 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 6
3 508008002018 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 12
4 508004302015 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 0 0 3
5 508004622018 İŞ ETİĞİ VE HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
6 508004582015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
7 508004342015 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
8 508004362015 PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 3
9 TEK.OLM.SEÇ.II TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-II GRUBU Seçmeli - - - 3
10 UYG.TEK.SEÇ.III UYGULAMALI TEKNİK SEÇMELİ-III GRUBU Seçmeli - - - 5
Toplam 12 4 0 42
 
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-I GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508003272015 TEKNİK İNGİLİZCE-I Seçmeli 2 0 0 3
2 508003312012 GENEL EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 508003472016 DERİ EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
4 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
5 GRE401 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
TEORİK TEKNİK SEÇMELİ-I GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508003232012 KOLLOİD KİMYASI Seçmeli 2 0 0 3
2 508003412015 KÜRK MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 508003432015 DERİ SANAYİNDE KİMYASAL UYUM VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 508003452015 MODA TASARIMINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
5 508003492018 DERİ SANAYİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEORİK TEKNİK SEÇMELİ-II GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508003222012 AYAKKABI MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 508003252012 LABORATUAR TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 508004242012 EMÜLSİYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 508004292013 DERİ ÜRETİMİNDE FUNGAL ZARARLILAR Seçmeli 2 0 0 3
TEORİK TEKNİK SEÇMELİ-III GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508003302013 ÜRETİM REÇETESİ HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 508003522015 DERİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 508003542015 YENİLİKÇİ VE ÇEVRE DOSTU YAŞ İŞLEMLER Seçmeli 2 0 0 3
4 508003562015 DÖŞEMELİK DERİLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
5 508003602015 DERİ KUSUR VE HATALARI Seçmeli 2 0 0 3
6 508003622015 HAYVANSAL LİFLER Seçmeli 2 0 0 3
7 508004232012 KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
UYGULAMALI TEKNİK SEÇMELİ-I GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508003382015 DERİ ÜRETİMİ TASARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 0 5
2 508003402015 DERİ ÜRETİM HATALARINDA MİKROORGANİZMALAR Seçmeli 2 4 0 5
3 508003422015 DERİ KONFEKSİYONUNDA ÜRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 0 5
4 508003442015 ÖZEL GİYSİLİK DERİ ÜRETİM TASARIMI Seçmeli 2 4 0 5
5 508003462015 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli 2 4 0 5
6 508003482015 AYAKKABI ÜRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 0 5
7 508003502015 MODA TASARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 0 5
TEORİK TEKNİK SEÇMELİ-IV GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508004212012 EGZOTİK DERİLER Seçmeli 2 0 0 3
2 508004222012 AYAKKABIDA KALİTE KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
3 508004372015 DERİ SANAYİNDE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 508004392015 DERİ KONFEKSİYONUNDA KALİTE KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
5 508004412015 TABAKLAMA VE SONRASI PROSESLERDE YENİLİKÇİ VE ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 508004432015 DERİ ÜRETİMİNDE ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
UYGULAMALI TEKNİK SEÇMELİ-II GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508004452015 BİTKİSEL SEPİLENMİŞ DERİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 4 0 5
2 508004472015 DERİ YÜZEY TASARIMI Seçmeli 2 4 0 5
3 508004492015 KÜRK BOYAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 4 0 5
4 508004512015 DERİ KONFEKSİYONUNDA GİYSİ KALIBI HAZIRLAMA Seçmeli 2 4 0 5
5 508004532015 TEMİZ ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 4 0 5
6 508004552015 DERİ MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 0 5
7 508004572015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ AYAKKABI TASARIMI Seçmeli 2 4 0 5
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-II GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AKT402 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 BIL404 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
3 BIL406 SİYASİ TARİH Seçmeli 2 0 0 3
4 BIL408 SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
5 BIL410 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
6 BIL412 EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
7 BIO402 MUM IŞIĞI : ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE BİLİMSEL ŞÜPHECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
8 BIO404 DEĞİŞİM SÜRECİNDE YÖNETİM VE YÖNETSEL ETİK Seçmeli 2 0 0 3
9 BTF402 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
10 DER404 TEKNİK İNGİLİZCE-II Seçmeli 2 0 0 3
11 DER406 MAKALE VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
12 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
13 GRE402 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
15 MTY402 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
16 TEK408 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
17 TEK410 STRATEJİK LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 2
18 TEK412 ALMANCA II Seçmeli 2 0 0 2
UYGULAMALI TEKNİK SEÇMELİ-III GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 508004422015 DERİ ÜRETİMİNDE PROBLEM ÇÖZME UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 0 5
2 508004442015 TABAKLAMA VE YAŞ BİTİM İŞLEMLERİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 0 5
3 508004462015 DERİ KONFEKSİYONUNDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA VE ÜRETİM Seçmeli 2 4 0 5
4 508004482015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE VERİ TABANI YÖNETİMİ Seçmeli 2 4 0 5
5 508004502015 DERİ SANAYİNDE ENSTRÜMENTAL ANALİZ UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 0 5
6 508004602016 SARACİYE ÜRÜNLERİ ÜRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 4 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr