Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Biyomühendislik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Biyomühendislik Bölümü, Türkiye’de ilk kez 2000 yılında, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Orta öğretim lise eğitimini tamamlayan öğrenciler merkezi olarak yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavda başarılı olan ve fakültemizde eğitim görmesi için yeterli puan türünü sağlayan öğrenciler merkezi sistem ile yerleştirilirler.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve 4 haftalık işyeri stajını tamamlayan mezunlar "Biyomühendislik alanında Lisans Diploması"derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Biyomühendislik lisans programının amacı, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında çok iyi temel bilgilere sahip, bilimsel yöntem ve ilkelerdeki evrensel gelişmeleri takip edebilen, araştırıcı, üretici, girişimci, disiplinlerarası iletişimi güçlü, problem çözme yeteneği gelişmiş, etik değerlere sahip biyomühendislerin yetiştirilmesi ve akademisyenlerin bilimsel hayata kazandırılmasıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların işe girme oranı %85 civarındadır. Mezunların bir bölümü yurtiçinde (EÜ-Biyomühendislik; DEÜ-Tıbbi Biyoloji, Biyomedikal; İYTE-Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji; ODTÜ-Biyoteknoloji; İTÜ-Moleküler Biyoloji ve Genetik; Anadolu Üniv.-Biyoteknoloji; Marmara Üniv.-Biyomühendislik; Hacettepe Üniv.-Biyomühendislik; YTÜ-Biyomühendislik; Koç Üniv.-Biyomühendislik; Boğaziçi Üniv.-Biyomedikal Mühendislik vb.) ve yurtdışındaki farklı programlarda lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir. Ayrıca, mezunların bir kısmı EÜ- Biyomühendislik, Yeditepe Üniv.-Genetik ve Biyomühendislik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniv.-Biyomühendislik ve Fırat Üniv.-Biyomühendislik bölümlerinde öğretim üyesi olarak; bir kısmı ise EÜ-Biyomühendislik, Marmara Üniv.-Biyomühendislik, İYTE-Kimya Mühendisliği, Fırat Üniv.-Biyomühendislik, İstanbul Medeniyet Üniv.-Biyomühendislik, Gaziosmanpaşa Üniv.-Biyomühendislik, Adnan Menderes Üniv.-Gıda Mühendisliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniv.-Biyomühendislik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniv.-Biyomühendislik, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü-Biyomühendislik, Arel Üniv.-Biyomedikal Mühendisliği, Ahi Evran Üniv.-Biyomühendislik ve Kırıkkale Üniv.-Biyomühendislik bölümlerinde araştırma görevlisi ya da uzman olarak istihdam edilmişlerdir. Geri kalan mezunlar da gıda (Mauri Maya San. A.Ş., Keskinoğlu A.Ş. vb.), tarım (Algen Biotechnology, Dikili Çiftlik A.Ş vb.), sağlık ve ilaç sektörlerinden (General Electrics Healthcare System – Penta Elektronik Medikal Sistemler, Ar-Es Danışmanlık, Clinical Research Associate, Siena Aşı Enstitüsü, Hipokrat Tıbbi Malzemeler İmalat ve Pazarlama A.Ş, Bilimsel Tıbbi Ürün Pazarlama Tic.Ltd. Şti., Sanovel vb.) çevre sektörüne (Opet Madeni Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş, Çevresel Kimya Biyodizel Üretim Şirketi vb.) kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve TPE (Türk Patent Enstitüsü) gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde ve aşı üretim tesislerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca bazı mezunlar lisans düzeyinde almış oldukları eğitimi takiben girişimcilik yönünde atılımlarda bulunarak, kendi şirketlerini (Pikolab A.Ş. vb.) kurmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yapılan değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955 AKTS/DS Koordinatörü. Prof.Dr. Aynur GÜREL E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955
Bölüm Olanakları
Biyomühendislik Bölümü’nde 32 akademik personel (10 profesör, 5 doçent, 3 yardımcı doçent, 8 doktora sonrası araştırmacı, 2 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi, 1 biyolog-PhD ve 1 sekreter) bulunmaktadır. Biyomühendislik Bölümü, farklı alanları kapsamaktadır: • Biyoproses Mühendisliği: Biyoproses Tasarımı, Biyokataliz, Biyoseparasyon • Genetik Mühendisliği: Hücre ve Doku Kültürü Mühendisliği • Biyomedikal Mühendislik: Biyomedikal Tanı, Biyomedikal Terapi, Biyomekanik, Biyomateryaller • Moleküler Mühendislik: Protein Mühendisliği, Aktif Madde Tasarımı • Biyoteknoloji: Endüstriyel Biyoteknoloji, Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi, Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarları • Bilgisayar Laboratuvarı • Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürü Laboratuvarı • Biyoenerji Laboratuvarı • Biyoproses Laboratuvarı • Doğal Ürün Araştırma Laboratuvarı • Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuvarı • Hayvan Hücre ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı • Kanser Moleküler Biyolojisi Laboratuvarı • Mikroalgal Teknoloji Laboratuvarı • Moleküler Genetik ve Gen Mühendisliği Laboratuvarı • Öncül Akışkan Teknolojileri ve Uygulamaları Laboratuvarı • Mikroalgal Genetik Laboratuvarı

Program Çıktıları
1Biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında temel bilgilere sahip olabilme
2Biyomühendislik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme becerisini geliştirebilme
3Mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
4Yaşam bilimleri ve mühendislik bilgilerini sentezleyerek, etkin kaynak kullanımı ile Biyomühendislik alanına uygulayabilme
5Deney tasarlama ve yapma, verileri değerlendirme, sonuçları yorumlama ve sentez becerisine sahip olabilme
6Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal ve evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
7Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme
8Bilim ve teknoloji alanındaki yeni teknikleri takip edebilme, geliştirebilme ve bağımsız olarak araştırma-geliştirme çalışmaları yürütebilme
9Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme
10Araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
11Çağdaş, yenilikçi, katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme, kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
12Disipliniçi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerde çalışabilme
13Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 509001032002 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 509001062010 CHEMISTRY I Zorunlu 2 2 0 5
4 509001072003 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 3 2 0 6
5 509001042010 MATHEMATICS I Zorunlu 4 1 0 5
6 509001052010 PHYSICS I Zorunlu 3 0 2 4
7 509001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 509001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 3
Toplam 20 5 2 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 509001112010 CHEMISTRY II Zorunlu 2 0 0 4
3 509001092010 MATHEMATICS II Zorunlu 4 1 0 5
4 509001122010 ORGANIC CHEMISTRY Zorunlu 2 1 0 4
5 509001132010 PHYSICAL CHEMISTRY Zorunlu 2 1 0 4
6 509001102010 PHYSICS II Zorunlu 3 2 0 4
7 509001152002 TEMEL LABORATUVAR Zorunlu 1 0 3 4
8 10520901T11118 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
9 509000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 5 3 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509002022016 BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 0 4
2 509002152013 ENGLISH READING AND CONVERSATION Zorunlu 2 0 0 3
3 509002072002 FLUID MECHANICS Zorunlu 2 0 2 4
4 509002032003 HÜCRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 4
5 509002172002 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
6 509002012015 MATHEMATICS III Zorunlu 3 1 0 4
7 509002062010 STOKİOMETRİ Zorunlu 2 2 0 4
8 509002192004 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 17 7 2 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509002132010 BIOMATERIALS Zorunlu 3 0 0 3
2 509002142003 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
3 509002092002 HEAT TRANSFER Zorunlu 2 2 0 4
4 509002082010 MASS TRANSFER Zorunlu 2 2 0 4
5 509002102001 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 4 0 0 5
6 509002112010 MOLECULAR BIOLOGY Zorunlu 2 0 0 3
7 509002122010 MÜH. LABORATUVARI Zorunlu 1 2 0 5
8 509002162013 PROFESSIONAL ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 6 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509003012010 BIOPROCESS ENGINEERING Zorunlu 2 1 0 4
2 509003032002 BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 4
3 509003152010 BİYOMÜH.LAB.I Zorunlu 1 5 0 4
4 509003112016 ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE DİJİTAL HESAPLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
5 509003052002 HAYVAN DOKU KÜLTÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 509003092003 İMMUNOLOJİ Zorunlu 2 1 0 3
7 509003132015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 509003072003 MİKROBİYAL/VİRAL GENETİK Zorunlu 2 0 0 3
9 509003172013 PROFESSIONAL ENGLISH II Zorunlu 2 0 0 2
10 509003212002 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
Toplam 19 7 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509003042010 BIOREACTORS Zorunlu 2 1 0 4
2 509003202010 BIOSENSORS Zorunlu 2 0 0 2
3 509003082010 BIOTRANSPORT PHENOMENA Zorunlu 2 0 0 3
4 509003122003 BİYOKATALİZ Zorunlu 2 0 0 3
5 509003142002 BİYOMÜH.LAB.II Zorunlu 1 0 4 4
6 509003062002 BİYOMÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR UYG. Zorunlu 3 0 0 4
7 509003182013 BUSINESS ENGLISH Zorunlu 2 0 0 2
8 509003022010 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
9 509003102002 GENETİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
10 509003212002 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
Toplam 19 1 4 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509004002012 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 3 0 3
2 509004112003 BİYOMÜHENDİSLİK LAB.III Zorunlu 1 0 3 4
3 509004532012 BİYOMÜHENDİSLİK TASARIMI Zorunlu 1 3 0 5
4 509004132010 ENGINEERING ECONOMICS Zorunlu 2 0 0 2
5 509004072010 INTRODUCTION TO BIOMEDICAL ENGINEERING Zorunlu 2 0 0 3
6 509004092010 SEPARATION AND PURIFICATION PROCESS Zorunlu 2 1 0 4
7 509004052010 SIMULATION AND PROCESS ANALYSIS Zorunlu 2 0 0 3
8 TOSGRP.7.YY TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ 7.YY Seçmeli - - - 3
9 TSCGRP.7YY TEKNİK SEÇMELİ 7.YY Seçmeli - - - 3
Toplam 14 7 3 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509004002012 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 3 0 3
2 509004532012 BİYOMÜHENDİSLİK TASARIMI Zorunlu 1 3 0 5
3 509004082003 BİYOMÜHENDİSLİKTE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
4 509004062010 BİYOPOLİMERLER Zorunlu 2 0 0 3
5 509004542015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
6 509004042010 PROCESS CONTROL Zorunlu 4 0 0 5
7 TOSGRP. TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
8 TSCGRP TEKNİK SEÇMELİ Seçmeli - - - 6
Toplam 15 6 0 30
 
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BIL401 BİLGİSAYAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
2 BIL403 PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 BIL405 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
4 BIL407 SOSYAL BİLİŞ Seçmeli 2 0 0 3
5 BIL409 TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 BIO401 İŞLETMELERDE DAVRANIŞ GELİŞTİRME VE İLETİŞİM ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 GRE401 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
9 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
10 MTY401 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
11 TEK401 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
12 TEK403 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
13 TEK405 PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
14 TEK407 MÜHENDİSLİK VE GENEL AÇIDAN ETİK Seçmeli 2 0 0 3
15 TEK409 ALMANCA I Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10520906T11459 ARCHAEA BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 509004192003 ENDÜSTRİYEL EKOLOJİ VE GERİ KAZANIM Seçmeli 2 0 0 3
3 509004212003 BİTKİLERDE TRANSFORMASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 509004232003 MİKROBİYAL FİZYOLOJİ (MİKROBİYAL METABOL Seçmeli 2 0 0 3
5 509004252003 SOLUNUM,DOLAŞIM,UROGENİTAL SİSTEM FİZYOL Seçmeli 2 0 0 3
6 509004292006 ENZİM KINETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 509004332004 ANAEROBİK BİYOTEKNOLOJİ TEMEL ESASLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
8 509004392005 BİYOTEKNOLOJİK YATIRIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
9 509004412006 BİYOİNFORMATİK Seçmeli 2 0 0 3
10 509004512008 MİKROBİYAL KİNETİK VE MODELLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
11 509004552009 SÜPERKRİTİK AKIŞKAN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
12 509004572011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
13 509004652015 BİYOBENZERLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
14 509004692015 BİYOYAKIT ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
15 509004712015 BİOANALİTİK KİMYA VE BİYOMÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
16 509004792016 MÜHENDİSLİKTE TASARIM VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BIL404 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
2 BIL406 SİYASİ TARİH Seçmeli 2 0 0 3
3 BIL408 SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 BIL410 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 BIL412 EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
6 BIO402 MUM IŞIĞI : ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE BİLİMSEL ŞÜPHECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 BIO404 DEĞİŞİM SÜRECİNDE YÖNETİM VE YÖNETSEL ETİK Seçmeli 2 0 0 3
8 BTF402 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
9 DER402 MÜHENDİSLİK VE GENEL AÇIDAN ETİK Seçmeli 2 0 0 3
10 DER404 TEKNİK İNGİLİZCE-II Seçmeli 2 0 0 3
11 DER406 MAKALE VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
12 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
13 GRE402 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
15 MTY402 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
16 TEK402 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
17 TEK404 STRATEJİK LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 3
18 TEK406 ALMANCA II Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509004102003 TEHLİKELİ ATIK BERTARAFINDA BİYOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 3
2 509004122005 UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
3 509004202003 TIBBİ GENETİK Seçmeli 2 0 0 3
4 509004222003 ÖZEL HÜCRE KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 3
5 509004282003 ENZİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
6 509004402005 İNVİTRO KOŞULLARDA ÜRETİLEN SEKONDER BİTKİ METABOLİTLERİ Seçmeli 2 0 0 3
7 509004422004 UYGULAMALI FİKOLOJİ (ALGOLOJİ) Seçmeli 2 0 0 3
8 509004442007 BİYOLOJİK MOLEKÜLLERİN YAPISI VE REAKTİVİTESİ Seçmeli 2 0 0 3
9 509004462008 ENDÜSTRİYEL ENZİMLER VE AKTİVİTE ÖLÇÜM METODLARI Seçmeli 2 0 0 3
10 509004482008 BİYOMİMETİK VE ENZİM TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
11 509004502009 DENEY TASARIMI VE OPTİMİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
12 509004522016 SENTETİK BİYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
13 509004662015 BİYOMÜHENDİSLİKTE MİKROÇİP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
14 509004682014 BİYOMÜHENDİSLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
15 509004702015 HÜCRE MÜHENDİSLİĞİ VE REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
16 509004722015 BİYOPROSESLERDE KATI KÜLTÜR FERMENTASYONU UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
17 509004742015 BİYOBENZETİM BİLİMİ VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
18 509004782015 MOLEKÜLER DİZAYN, MODELLEME VE İNFORMATİK Seçmeli 2 0 0 3
19 509004802016 ENERJİ, MÜHENDİSLİK, PİYASA VE POLİTİKA İLİŞKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
20 509004822016 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN ANLAMI VE MÜHENDİSLİĞİN ROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
21 509004842016 BİYOTASARIM VE BİYOBENZERLİK Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr