Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Fakültemizin ilk açılan bölümlerinden biri olup, 1955 yılında BAĞ-BAHÇE BÖLÜMÜ adı ile kurulmuştur. Bölüm kurulduğu zaman Horticulture ve Viticulture, Sebze Yetiştirme ve Islahı ve Bahçe Mimarisi olmak üzere üç kürsü bulunmakta idi. 1958 yılında bölümün adı BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE ISLAHI olarak değiştirilmiştir. Bahçe Mimarisi Kürsüsü 1979 yılında bölümden ayrılarak Peyzaj Mimarlığı ve Süs Bitkileri adı altında ayrı bir bölüm haline gelmiştir. 1981 yılında Yükseköğretim Kanunu ile Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü ile Sebze Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü birleştirilerek BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ve BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI şekline dönüşmüştür. Bahçe Bitkileri Bölümü şu anda 1 anabilim Dalı (Bahçe Bitkileri) ve 6 bilim dalı (Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağ Yetiştirme ve Islahı, Hasat Sonu Fizyoloji, Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği)’nda 13 Profesör, 5 Doçent ve 3 Yardımcı Doçentten oluşan 21 kişilik öğretim üyesi ve 11 kişilik öğretim üye yardımcıları ile eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Bahçe Bitkileri Bölümü kurulduğu yıldan itibaren öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 1959 yılında vermiştir. Halen 3. ve 4. sınıflarda toplam 35 öğrenci mevcuttur. 1999 Yılından bu yana Bahçe Bitkileri Bölümü Bitkisel Üretim Programındaki öğrencilere eğitim vermektedir. Bu programda bölümümüz tarafından da değişik dersler verilmektedir. Bölümümüz, kurulduğu yıldan itibaren doktora ve uzmanlık çalışmaları yaptırmaya başlamıştır. 1981 yılına kadar mezun olanlar Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanı alırken, bu yıldan itibaren eğitimin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi ile Ziraat Mühendisi ünvanı almaya başlamışlardır. 1999 Yılından bu yana Bahçe Bitkileri Bölümü Bitkisel üretim Programındaki öğrencilere eğitim vermektedir. Bu programda bölümümüz tarafından da değişik dersler verilmektedir. 1981 yılından itibaren yüksek lisans çalışmaları başlamıştır. Şu anda 21 yüksek lisans, 42 doktora olmak üzere toplam 71 lisansüstü öğrenci ders ve tez aşamasında olmak üzere eğitim görmektedir. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında 34 adet özel konularla ilgili lisansüstü ders verilmektedir. 1983yılına kadar doktora çalışmaları Dekanlığa bağlı olarak yapılmış ve 37 civarında doktora tamamlanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü kurulduğundan beri Lisansüstü çalışmaları bu enstitüye bağlı olarak sürdürülmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bahçe Bitkileri Bölümü 4 yıllık bir program çerçevesinde; örtü altı ve açıkta yetiştiricilik, ıslah, hasat sonrası konularında ziraat mühendisi yetiştirmektedir. Programın ilk iki yılı, tarım biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise ağırlıklı olarak bahçecilik ile ilgili konulara ayrılmış bulunmaktadır. Program kapsamında teorik ile arazi ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Ancak bunların haricinde, dönemlerde birkaç seçmeli ders, öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin vermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Ziraat Mühendisi ünvanını almış mezunlar, gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda devlet memuru olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK m.ercan.ozzambak@ege.edu.tr Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 35100 Bornova/İZMİR Tel ve Faks: 0 (232) 388 18 65 Tel: 0(232) 311 26 21 E-Mail: bahce@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
1. Çiçek serası; Süs bitkileri çalışmaları bir plastik sera ve iki yüksek plastik tünelde Gerbera, Lilium, Gül, Limonyum, Karanfil türleriyle çalışılmaktadır. 2. Sebze serası (3 Adet); Sebzelerin topraksız veya organik olarak üretiminin yapıldığı seralar. 3. Adaptasyon serası; Saksılarda tuzluluk denemelerinin ve invitro koşullarda üretilen bitkilerin adaptasyonlarının yapıldığı sera. 4. Sağlıklı fidan üretimi serası 5. Sebze eğitim serası Laboratuarlar: 1. Hazırlık ve Ektraksiyon Laboratuarları; ürünlerin kimyasal analiz aşamasına hazırlamak için yapılan, temizleme, ayırma, vs. işlemlerin, ekstraksiyonun, yaş yakmanın, fırında kurutmanın ve fiziksel analizlerin yapıldığı, 2. Ekofizyoloji Laboratuarları; spektrofotometrik analizlerin, yaprak alanı indeks ve fotosentez ölçümlerinin yapıldığı, 3. Fizyoloji Laboratuarları; ürünlerin kimyasal analizlerin yapıldığı, 4. Meyve Laboratuarları; bitki materyalinin köklendirildiği, çimlenme ve üretim materyalinin hazırlandığı, 5. Tohum Laboratuarları; bahçe bitkilerinin tohumlarının kimyasal veya fiziksel olarak kalite analizlerinin yapıldığı, 6. Doku Kültürü Laboratuarları; meyve, sebze ve çiçek materyallerinin meristem kültürü yolu ile üretildiği, 7. Mantar Laboratuarları; mantar üretimi için gerekli misellerin üretildiği ve mantar konusunda analizlerin yapıldığı, 8. Mikroskopi Laboratuarları; çeşitli histolojik analizlerin yapıldığı ve 9. Biyoteknoloji Laboratuarları; bahçe bitkileri ürünlerinin genetik yapısı ve sorunlarının araştırıldığı laboratuarlar bölümde bulunmaktadır. Üretim Alanları: 1. Seralar: Bölümümüze ait sebze (2 adet PE sera ve 1 adet yüksek plastik tünel), süs bitkileri (1 adet PE sera 2 adet yüksek plastik tünel) ve 3 adet meyve fidanı yetiştirme serası ve 2 adet sebze alıştırma serası bulunmakta üretim tüm yıl devam etmektedir. Sebze seralarının 1 tanesinde “Organik Tarım” diğer ikisinde “Topraksız Tarım” tekniğiyle bu güne kadar domates, hıyar, biber, fasulye, salata-marul ve yaprakları yenen değişik sebzeler yetiştirilmiştir. Süs bitkileri seramızda ise Topraksız Tarım ve Klasik Tarım teknikleri kullanılarak kesme çiçek (gerbera, gül, karanfil, krizantem, şebboy, lilium, lisiantus, limonyum, glayöl, solidago ve nergis) ve doğal çiçek soğanları (Adıyaman lalesi, ağlayan gelin, kardelen, göl soğanı, misk zambağı) yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2. Açıkta Sebze Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait işletme alanında her türlü sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. 3. Meyve Yetiştiriciliği: Bölümümüze ait işletme alanında elma, armut, ayva, şeftali , erik, kiraz, vişne, badem, kayısı, incir, ceviz, muşmula, Trabzon hurması, turunçgil, zeytin ve bağ türleri gibi meyve ile bu türlere ait çeşitler yer almaktadır.

Program Çıktıları
1Tarım problemlerini temel tarım, matematik ve fen bilgileri ışığında irdeleyebilme becerisi.
2Bahçe bitkileri türlerinde farklı tarım sistemlerini planlayabilme ve uygulayabilme becerisi.
3Piyasa taleplerine uygun ıslah programlarını oluşturabilme ve gerçekleştirebilme.
4Bahçe bitkilerinde her türlü damızlık materyalin çoğaltılabilmesi
5Modern teknolojileri üretime aktarabilme becerisi.
6Bahçe bitkileri ürünlerinin üretim, muhafaza ve değerlendirilmesinde kalite bilincine sahip olma (Farklı kalite parametrelerini ölçebilme, değerlendirebilme ve yönetebilme becerisi).
7Bahçe bitkileri alanında yer alan tüm bitkisel materyalin korunması, geleceğe aktarımını sağlayabilme ve çevreye duyarlı analitik düşünme.
8Tarımsal problemlerin çözümünde araştırma, analitik düşünme, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi (Proje, ödev, tez, seminer, staj).
9Tarımsal problemlerin farkında, onları izleyebilme, bu konularla ilgili görüşlerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilme (Türk dili,sosyal içerikli ders).
10Takım çalışması yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
3 BİY101 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
4 FİZ161 FİZİK I Zorunlu 2 0 0 3
5 KİM189 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
6 MAT161 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
7 ZBB101 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 ZZO101 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
9 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 BKM180 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 3
3 ZGN102 GENETİK Zorunlu 2 0 0 3
4 ZTS104 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 ZEK201 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 ZTR102 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
7 bbtemühsdg TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU (YIL 1/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
10 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZFZ201 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
2 ZBK201 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 4
3 bbfaksdg1 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
4 bbfaksdg2 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL I) Seçmeli - - - 4
5 bbfaksdg3 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
6 ZBB203 GENETİK KAYNAKLAR VE ISLAHA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
7 İSG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
8 ZTO203 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
9 bbünisdg1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 9 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 bbfaksdg4 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
2 bbfaksdg5 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
3 ZZO202 HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
4 İSG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
5 ZBB208 MESLEKİ UYGULAMALAR Zorunlu 0 2 0 4
6 STJ202 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
7 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 2
8 bbünisdg2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 4 4 0 26
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB311 BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
2 ZBB309 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN HASAT SONU FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
3 bbfaksdg6 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
4 ZBB301 GENEL BAĞCILIK Zorunlu 2 2 0 5
5 ZBB303 GENEL SERACILIK Zorunlu 2 0 0 3
6 ZBB307 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
7 ZBB305 MANTAR YETİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
8 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 12 6 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 bbbölsdg1 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 5
2 ZBB322 DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
3 bbfaksdg7 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
4 ZBB306 GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 2 2 0 4
5 ZBB310 SERADA SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
6 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
7 ZBB324 SÜS BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 8 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB407 BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI Zorunlu 2 2 0 4
2 bbbölsdg2 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
3 ZBB400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 4
4 bbfaksdg8 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VIII (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
5 ZBB401 ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
6 ZBB403 KÜLTÜR SEBZELERİ I Zorunlu 2 2 0 4
7 ZBB405 SUBTROPİK İKLİM MEYVE TÜRLERİ Zorunlu 2 2 0 4
8 bbünisdg3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU III Seçmeli - - - 3
Toplam 8 10 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 bbbölsdg3 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
2 ZBB400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 5
3 ZBB402 ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
4 ZBB404 KÜLTÜR SEBZELERİ II Zorunlu 2 2 0 4
5 ZBB406 ÖZEL BAĞCILIK Zorunlu 2 2 0 5
6 ZBB408 SEBZE TOHUMCULUĞU Zorunlu 2 2 0 5
7 bbünisdg4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - 3
Toplam 8 10 0 30
 
TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU (YIL 1/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM102 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTS102 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE203 EKONOMİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTE205 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL I)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM201 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTM205 TARIM MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB202 TARLA BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTB204 TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CAL201 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
2 KNS201 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 KSG201 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
4 MRK201 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 SYİ301 SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 3
6 YCS201 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST203 GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZST205 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS201 TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTS208 KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FOT202 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 MDY202 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 3
3 SUN202 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 YNT202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 YZL202 YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARZ301 ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 BBU301 BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 0 4
3 BLS301 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
4 CBS301 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 0 4
5 CEK301 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
6 CIZ301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 0 4
7 DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 4
8 ENR301 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
9 FIN301 TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 0 4
10 FON301 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 0 4
11 GDM301 GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
12 HYD301 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
13 HYR301 HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 0 0 4
14 ILM301 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
15 ISY301 TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
16 IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
17 KSO301 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
18 LDR301 TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 0 4
19 MEK301 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
20 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
21 OLT301 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
22 ORH301 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 0 4
23 OTI301 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
24 PYZ301 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
25 PZB301 PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
26 SYİ301 SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
27 TAS301 TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 4
28 TBD301 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
29 TER301 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 4
30 TGU301 GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
31 THS301 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
32 TPO301 TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
33 YAY301 KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 0 4
34 YRS301 YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB312 BAHÇE BİTKİLERİNDE ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Seçmeli 2 2 0 5
2 ZBB314 TOHUM BİLİMİ Seçmeli 2 2 0 5
3 ZBB316 BAHÇE BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 2 0 5
4 ZBB318 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 2 0 5
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK302 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 AVR302 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
3 BBZ302 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 0 4
4 BZA302 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
5 CIM302 ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 0 4
6 DEO302 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
7 ELK302 TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 0 4
8 GRS302 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
9 GÜB302 GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
10 HMK302 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
11 HPO302 HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
12 HSS302 HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 0 4
13 HST302 HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
14 IGV302 ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
15 INO302 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
16 KLT302 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
17 KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
18 MEV302 TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 0 4
19 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
20 ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
21 PET302 PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
22 PLD302 DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
23 PYE302 PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
24 PYS302 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli 3 0 0 4
25 SAN302 GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
26 TBS302 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
27 TED302 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
28 TFZ302 TOPRAK FİZİĞİ İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
29 TIB302 TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
30 TRG302 TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 0 4
31 TSI302 TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 0 4
32 TSM302 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
33 TSP302 TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 0 4
34 TSR302 TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
35 TZA302 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
36 TZY302 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB409 MEYVE-SEBZE KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VIII (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BGU301 GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
2 OGD301 ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
3 SEP301 SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
4 ZTE415 İŞLETME YÖNETİMİ VE ÜRÜN PAZARLAMA Seçmeli 2 2 0 4
5 ZTO330 BAHÇE BİTKİLERİ BESİN MADDESİ NOKSANLIKLARI VE GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 ETK401 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 IKY401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 MIT401 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
7 MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
8 YRT401 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB412 FİDE VE FİDAN ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
2 ZBB414 MEVSİMLİK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
3 ZBB416 MEYVE-SEBZE ÇEŞİT BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
2 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 HLK402 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
5 ILT402 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
6 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr