Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Bitki Koruma (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
-Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma bölümü 1956 yılında Bitki Patolojisi ismiyle kurulmuş, eğitim 1956-1957 yılında başlamıştır. İlk mezunlarını 1961 yılında vererrek, 1983 yılında Bitki Koruma bölümü olarak yeniden isimlendirilmiştir. Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 ABD'dan oluşmaktadır. - 11 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı doçent,4 Doktor, 4 araştırma görevlisi, 1 Ziraat Yüksek Mühendisi, 2 teknisyen
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bitki Koruma alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bitki Koruma Alanındaki sorunları irdelemek ve güncel çözümler üretmek. Gelişmiş teknolojileri Bitki Koruma alanına uyarlamak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversite, Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlar, Özel Firmalar
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme aşamaları her bir dersi veren öğretim üyesinin belirlediği şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Uygulama kredisi olan derslerde uygulama sınavı yapılmakta olup final sınavına girebilmek için uygulama sınavından başarılı olmak gerekmektedir. Sınavlar dönem içinde bir arasınav birde dönemsonu sınavı olarak yapılmaktadır. Arasınav tarihleri dönem başında bölüm tarafından duyurulmaktadır. Dersi veren öğretim üyesi dönem içinde öğrencinin not ortalamasını etkileyebilecek ev ödevi, proje ve küçük sınavlar gibi ek uygulamalar yapabilmektedir. Öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları Arasınav notunun %40'ı ve final notunun %60'ı olarak değerlendirilmektedir. Bu iki notun toplamı öğrencinin bağıl notu sistemine göre durumunu ortaya koymaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Semih ERKAN (Bölüm Başkanı) : E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 35100 Bornova-İzmir, Tel: +90- 232- 311 24 24 Fax : 0-232-374 48 48 E-Mail : semih.erkan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
-10 cam sera - 4 plastik sera -1 uygulama alanı -1 meyve bahçesi -1 zeytin bahçesi -2 herbaryum -Prof.Dr. Niyazi Lodos Entomoloji Müzesi -14 Laboratuvar (Akaroloji, Bakteriyoloji, Biyolojik savaş, Ekoloji, Fizyoloji, Herboloji, Mikoloji, Nematoloji, Pestisit Toksikolojisi, Tarımsal zooloji, viroloji) -3 öğrenci laboratuvarı -1 soğuk hava deposu -2 toplantı salonu -16 iklim odası -1 kütüphane -3 sınıf

Program Çıktıları
1Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme
2Tarımsal üretim sürecinde teknikler hakkında bilgi sahibi olma, süreçle ilgili temel problemleri tanımlayabilme ve bunların çözümünde çağdaş teknikler ile hesaplama araçlarını kullanabilme,
3Tarımsal alanlarda sıkça görülen hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı otlar ve yararlı organizmaları genel olarak mikroskobik ve makroskobik düzeyde tanıyabilme, yaygınlık durumları ile zarar/yarar düzeylerini saptayabilme,
4Bitki koruma problemlerinin çözümüne yönelik teknik ve bilimsel bilgi ile tanımlanmış mevcut önerileri, sürdürülebilir tarım, çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliğini göz önünde tutarak yürütebilme,
5Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, gerektiğinde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma, fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme,
6Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, tarımda kalite sistemleri ile mesleki etik konusunda bilinç sahibi olabilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
3 BİY101 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
4 FİZ161 FİZİK I Zorunlu 2 0 0 3
5 KİM189 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
6 MAT161 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
7 ZZO101 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
8 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
10 BİY129 ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 BKM180 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 3
3 ZGM102 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
4 ZGN102 GENETİK Zorunlu 2 0 0 3
5 ZTS104 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 bktemühsdg1 TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 1/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
7 bktemühsdg2 TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 1/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
10 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 17 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB202 BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Zorunlu 2 2 0 4
2 bkfaksdg1 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
3 bkfaksdg2 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
4 ZBK207 GENEL ENTOMOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
5 İSG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
6 ZBK205 TAKSONOMİ İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
7 ZTB202 TARLA BİTKİLERİ TARIMI Zorunlu 2 2 0 4
8 ZTO203 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
9 bkünisdg1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 11 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 bkfaksdg3 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
2 bkfaksdg4 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
3 bkfaksdg5 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
4 bkfaksdg6 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
5 ZBK206 GENEL FİTOPATOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
6 İSG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
7 STJ202 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
8 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 2
9 bkünisdg2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 4 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK317 BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
2 ZBK305 BİTKİ VİROLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
3 bkfaksdg7 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
4 ZBK309 HAYVANSAL ZARARLILAR Zorunlu 2 0 0 3
5 ZBK307 MİKOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
6 ZBK303 NEMATOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
7 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
8 ZBK301 UYGULAMALI ENTOMOLOJİ-I Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 12 8 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK302 AKAROLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
2 bkbölsdg1 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU-I (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
3 bkbölsdg2 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU-II (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
4 bkfaksdg8 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU-VIII (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
5 ZBK304 HERBOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
6 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
7 ZBK308 UYGULAMALI ENTOMOLOJİ-II Zorunlu 2 2 0 4
8 ZBK306 ZARARLILARIN EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 8 6 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK405 BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 4
2 ZBK407 BİTKİ ZARARLILARI ENTEGRASYONU-I Zorunlu 2 0 0 3
3 ZBK409 BİYOLOJİK SAVAŞA GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 4
4 bkbölsdg3 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU-III (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
5 ZBK400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 5
6 ZBK401 TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 4
7 bkünisdg3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU-III Seçmeli - - - 3
8 ZBK403 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 10 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK404 BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI Zorunlu 3 2 0 5
2 ZBK408 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 ZBK406 BİTKİ ZARARLILARI ENTEGRASYONU-II Zorunlu 2 0 0 3
4 bkbölsdg4 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU-IV (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
5 ZBK400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 5
6 ZBK411 KLİNİK UYGULAMALARI Zorunlu 0 2 0 3
7 ZBK402 PROKARYOTİK BİTKİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 4
8 bkünisdg4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU-IV Seçmeli - - - 3
Toplam 9 8 0 30
 
TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 1/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTR102 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTS102 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 2 0 4
TEMEL MÜHENDİSLİK SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 1/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM203 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTM302 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE203 EKONOMİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTE205 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZEK201 TARIMSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZFZ201 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CAL201 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
2 KNS201 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 KSG201 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
4 MRK201 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 YCS201 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM201 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTM205 TARIM MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS201 TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTS208 KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZZO202 HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Seçmeli 2 2 0 4
2 ZZO204 GENEL ZOOTEKNİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST203 GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZST205 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FOT202 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 MDY202 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 3
3 SUN202 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 YNT202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 YZL202 YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARZ301 ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 BBU301 BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 0 4
3 BGU301 GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
4 BLS301 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
5 CBS301 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 0 4
6 CEK301 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
7 CIZ301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 0 4
8 DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 4
9 ENR301 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
10 FIN301 TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 0 4
11 FİD302 FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 0 4
12 FON301 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 0 4
13 GDM301 GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
14 HYD301 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
15 HYR301 HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 0 0 4
16 ILM301 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
17 ISY301 TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
18 IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
19 KSO301 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
20 LDR301 TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 0 4
21 MEK301 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
22 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
23 OBY301 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 OGD301 ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
25 OLT301 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
26 ORH301 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 0 4
27 OTI301 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
28 PLN301 PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
29 PYZ301 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
30 SEP301 SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
31 TBD301 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
32 TER301 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 4
33 TGU301 GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
34 TPO301 TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
35 YAY301 KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 0 4
36 YRS301 YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU-I (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK312 ÇEVRE SAĞLIĞI ZARARLILARI VE SAVAŞI Seçmeli 2 0 0 3
2 ZBK314 ZARARLI TANISI Seçmeli 2 0 0 3
3 ZBK316 ARTHROPODA MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU-II (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK318 HASTA BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZBK320 HASTALIK TANISI Seçmeli 2 0 0 3
3 ZBK322 HASTALIK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİNİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU-VIII (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK302 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 AVR302 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
3 BBZ302 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 0 4
4 BDI302 BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
5 CIM302 ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 0 4
6 DEO302 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
7 ELK302 TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 0 4
8 GRS302 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
9 GÜB302 GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
10 HBB302 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
11 HMK302 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
12 HPO302 HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
13 HSS302 HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 0 4
14 HST302 HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
15 IGV302 ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
16 INO302 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
17 KLT302 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
18 KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
19 MEV302 TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 0 4
20 ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
21 ORT302 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
22 PET302 PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
23 PLD302 DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 PYE302 PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
25 PYS302 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli 3 0 0 4
26 SAN302 GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
27 TBS302 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
28 TED302 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
29 TFZ302 TOPRAK FİZİĞİ İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
30 THM302 TOHUM BİYOLOJİSİ ÜRETİMİ VE KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 4
31 TIB302 TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
32 TPZ302 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 0 4
33 TRG302 TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 0 4
34 TSI302 TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 0 4
35 TSM302 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
36 TSP302 TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 0 4
37 TSR302 TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
38 TZY302 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
39 UZM302 ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
40 YTK302 BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU-III (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK413 BİTKİ HEKİMLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
2 ZBK415 BİTKİ KORUMA TARİHİ VE ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 4
3 ZBK417 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 0 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 ETK401 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 IKY401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 MIT401 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
6 MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
7 YRT401 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU-IV (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK410 BİTKİ KORUMADA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
2 ZBK412 ENTEGRE MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 4
3 ZBK414 PESTİSİT KALINTILARI VE DAYANIKLILIK Seçmeli 2 0 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
2 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 HLK402 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
5 ILT402 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
6 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr