Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Süt Teknolojisi (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
“Süt Teknolojisi Bölümü”, 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi'nin ilk fakültelerinden biri olan Ziraat Fakültesi bünyesinde 1958 yılında kürsü olarak açılmıştır. Ülkemizde süt endüstrisine mühendis yetiştiren iki bölümden birisidir. Süt Teknolojisi Bölümü 1990 yılından bu yana bölüm eğitimi yaparak mezunlarını vermektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde eğitim veren Süt Teknolojisi Bölümü’nün eğitim ve öğretim programı öğrencilere; süt üretiminin artırılması, süt ve ürünlerinin kalitesinin korunması, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik bilgi donanımı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bölüm, süt sanayine ve ilgili yasal kurumlara mühendis düzeyinde teknik elemanlar kazandırmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Süt Teknolojisi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Modern teknolojiyi uygulayan, üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren, süt endüstrisi alanında problemleri analiz ederek bilimsel çözümler getiren, güvenli ve kaliteli süt ürünleri üretimine yönelik bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, atılımcı, yenilikçi ve araştırmacı mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Süt Teknolojisi mezunları aşağıda belirtilen yerlerde çalışabilmektedirler. 1. Süt ve Ürünleri Üreten İşletmeler • Yoğurt, Ayran üretim işletmeleri • Dondurma üretim fabrikaları • Tereyağı-reçel-zeytin (kahvaltı paketi hazırlayan) işletmeler • Peynir işletmeleri (Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, İzmir Tulum Peyniri, Eritme Peyniri…) • Pastörize-UHT içme sütü üreten işletmeler 2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 3. Dış Ticaret Müsteşarlığı - İthalat ve İhracatta İstihdam 4. Ticaret Odaları - Meslek Komiteleri 5. Sanayi Odası - Meslek Komiteleri 6. İhracatçılar Birliği - Meslek Komiteleri 7. Bölgesel Borsalar ve Borsalar Birliği -Laboratuarlarda 8. Hıfzısıhha Enstitüleri – Laboratuarlarda 9. Tarım İl Müdürlükleri 10. Belediyeler 11. Büyük Şehirlerde Kurulan Akredite Olan Özel Laboratuarlar 12. ISO ve HACCP Belgeleri Eğitimi ve Sertifikası Veren Özel Kuruluşlarda 13. Türk Standartları Enstitüsü 14. Milli Prodüktivite Merkezi 15. Ambalaj Üretimi Yapan ve Katkı Maddesi Üreten İşletmeler 16. Süper ve Hipermarketler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesi ile ege Üniversitesi Ziraat fakültesi Eğtim ve Öğretim Yönergesinin 11. maddesinde yer alan şekilde uygulanır. Bir dersin başarı notu , öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40'nın; final sınav puanının %60'ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden , uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarıyıl/yıl içi diğer etkinliklerden aldıkları puanlar değerlendirmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Gülderen OYSUN (Bölüm Başkanı) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir Tel: 0 232 311 27 33 / 311 29 84 gulderen.oysun@ege.edu.tr Oktay YERLİKAYA (AKTS Koordinatörü) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir Tel: 0 232 311 29 03 oktay.yerlikaya@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik araştırmalarının, öğrenci uygulamalarının yürütüldüğü 5 adet laboratuarı bulunmaktadır. Klimalı, barkovizyon olanaklı iki sınıfı ve ayrıca bölümde öğrencilerin süt ve mamulleri üretimini yakından görmelerini ve uygulama yapmalarını sağlayan pilot süt işletmesi faaliyet göstermektedir.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri, ziraat mühendisliği ve süt teknolojisi ile ilgili mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi
2Konusu ile ilgili sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
3Nitelikli araştırma tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisi, bir sistemi, sistem bileşenlerini yada süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4Süt Teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi ve kaynaklarını kullanabilme becerisi
7Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi; sorumluluk alma özgüveni
8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında bilinç; konusu ile ilgili mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
12Atatürk ilke ve inkılâplarına özümseme, ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları takip edebilme
13Süt ve ürünleri üretimi, kalite kontrolü ve ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırılması ve gıda güvenliği alanlarında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 4
3 BİY101 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
4 FİZ161 FİZİK I Zorunlu 2 0 0 3
5 KİM189 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
6 İSG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
7 MAT161 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
8 ZZO101 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
9 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 BKM180 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 4
3 İSG102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
4 MAT164 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 4
5 KİM192 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 4
6 ZST104 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 ZTR102 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
10 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE203 EKONOMİ Zorunlu 2 2 0 4
2 stfaksdg1 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
3 stfaksdg2 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
4 stfaksdg3 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
5 ZGM102 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
6 ZST221 GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
7 ZST207 LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
8 stünisdg1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 8 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM302 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
2 stfaksdg4 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
3 stfaksdg5 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
4 stfaksdg6 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
5 stfaksdg7 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
6 ZML201 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 STJ202 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
8 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 3
9 stünisdg2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 5 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 stbölsdg1 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
2 ZST305 DEPOLAMA VE SOĞUTMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
3 stfaksdg8 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VIII (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
4 ZST307 GIDA KATKI VE YARDIMCI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
6 ZST319 SÜT ENDÜSTRİSİNDE İŞLEM KONTROL UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
7 ZST301 SÜT KİMYASI VE BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 4
8 ZST303 SÜT MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
9 ZST311 TEMEL HESAPLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 13 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST320 BESLENME VE SÜT ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 0 0 2
2 stbölsdg2 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
3 ZST312 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 stfaksdg9 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU-IX (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
5 ZST306 İÇME SÜTÜ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
7 ZST302 SÜT ENDÜSTRİSİNDE İŞLEM MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
8 ZST304 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KALİTE KONTROL I Zorunlu 1 4 0 4
9 ZST310 SÜT ENDÜSTRİSİNDE SAF KÜLTÜR Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 4 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 stbölsdg3 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
2 ZST400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 4
3 ZST407 KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 ZST405 KREMA VE TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 ZST409 SÜT ENDÜSTRİSİNDE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 ZST411 SÜT ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 3
7 ZST403 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KALİTE KONTROL II Zorunlu 1 4 0 4
8 stünisdg3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU-III Seçmeli - - - 3
9 ZST401 YOĞURT VE BENZERİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 12 6 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 stbölsdg4 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
2 ZST400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 3
3 ZST406 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 ZST404 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KALİTE KONTROL III Zorunlu 1 4 0 5
5 ZST410 SÜT ENDÜSTRİSİNDE KURULUŞ VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 0 0 3
6 ZST402 SÜTÇÜLÜK ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 2 0 0 3
7 ZST422 UYGULAMALI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM Zorunlu 2 2 0 6
8 stünisdg4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU-IV Seçmeli - - - 3
Toplam 10 8 0 30
 
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM201 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTM205 TARIM MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK201 BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 2 0 4
2 ZBK203 BİTKİ KORUMA İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS201 TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTS208 KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CAL201 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
2 KNS201 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 KSG201 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
4 MRK201 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 YCS201 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZZO202 HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Seçmeli 2 2 0 4
2 ZZO204 GENEL ZOOTEKNİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB202 TARLA BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTB204 TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB202 BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 ZBB204 BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTO203 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTO205 TOPRAK VE BİTKİ BESLEME ESASLARI Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FOT202 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 MDY202 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 3
3 SUN202 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 YNT202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 YZL202 YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST317 GIDA MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTE327 SÜT ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VIII (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARZ301 ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 BBU301 BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 0 4
3 BGU301 GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
4 BHS301 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
5 BLS301 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
6 CBS301 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 0 4
7 CEK301 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
8 CIZ301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 0 4
9 DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 4
10 ENR301 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
11 FIN301 TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 0 4
12 FİD302 FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 0 4
13 GDM301 GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
14 HYD301 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
15 HYR301 HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 0 0 4
16 ILM301 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
17 ISY301 TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
18 IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
19 KSO301 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
20 LDR301 TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 0 4
21 MEK301 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
22 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
23 OBY301 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 OLT301 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
25 ORH301 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 0 4
26 OTI301 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
27 PLN301 PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
28 PYZ301 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
29 PZB301 PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
30 SEP301 SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
31 TAS301 TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 4
32 TBD301 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
33 TER301 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 4
34 TGU301 GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
35 THS301 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
36 TPO301 TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
37 YAY301 KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 0 4
38 YRS301 YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST314 SÜT İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
2 ZST316 SÜT İŞLETMELERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZST318 ORGANİK SÜT ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU-IX (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK302 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 AVR302 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
3 BBZ302 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 0 4
4 BDI302 BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
5 BZA302 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
6 CIM302 ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 0 4
7 DEO302 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
8 ELK302 TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 0 4
9 GRS302 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
10 GÜB302 GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
11 HBB302 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
12 HMK302 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
13 HPO302 HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
14 HSS302 HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 0 4
15 HST302 HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
16 INO302 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
17 KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
18 MEV302 TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 0 4
19 ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
20 ORT302 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
21 PET302 PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
22 PLD302 DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
23 PYE302 PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
24 PYS302 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli 3 0 0 4
25 SAN302 GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
26 TBS302 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
27 TED302 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
28 TFZ302 TOPRAK FİZİĞİ İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
29 THM302 TOHUM BİYOLOJİSİ ÜRETİMİ VE KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 4
30 TIB302 TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
31 TPZ302 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 0 4
32 TRG302 TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 0 4
33 TSI302 TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 0 4
34 TSM302 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
35 TSP302 TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 0 4
36 TSR302 TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
37 TZA302 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
38 TZY302 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
39 UZM302 ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
40 YTK302 BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST413 SÜT İŞLEME MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 3
2 ZST417 SÜT ÜRÜNLERİNDE AMBALAJ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZST419 SÜT İŞLETMELERİNDE DİZAYN Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 ETK401 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 IKY401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 MIT401 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
7 MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
8 YRT401 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST414 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
2 ZST416 MESLEKİ ALMANCA Seçmeli 2 0 0 3
3 ZST420 İMİTASYON SÜT ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 ZST424 SÜT ENDÜSTRİSİNDE BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
2 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 HLK402 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
5 ILT402 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
6 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr