Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Tarımsal Yapılar ve Sulama (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nün temelini 20 Mayıs 1958 tarihinde Üniversite Senatosu kararıyla kurulan "Kültürteknik ve Zirai İnşaat Kürsüsü" oluşturmaktadır. Kürsüler dekanlığa bağlı iken; 1750 sayılı Üniversite yasası gereğince Bölüm esasına geçilmiş ve buna göre Kültürteknik ve Zirai İnşaat Kürsüsü, Toprak Kürsüsü ve Bitki Besleme Kürsüsü "Toprak Bölümü" içerisine alınmıştır. 1982 yılında ise "Kültürteknik Bölümü" ayrı bir bölüm olarak kurulmuştur. Bölümün adı, 1991 yılında "Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü" olarak değiştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilen, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, analitik düşünebilen, güncel gelişmeleri ve teknolojiyi takip ederek uygulamaya aktarabilen, etkin iletişim becerisine sahip, mesleki etik değerleri özümsemiş, çevreye ve insana saygılı, kültürel birikimi olan, yaratıcı mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel Sektör,Kamu,vb.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekil ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirilmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmenliğinin 21. maddesi ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 11. maddesinde yer alan şeklinde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40'nın; final sınav puanının %60'ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirlir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İ.Hakkı TÜZEL; AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Erhan AKKUZU, Arş. Gör. Ulaş TUNALI Adres: E.Ü. Ziraat Fakültesi B Blok Kat:2 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tel : +90.232 311 26 37 Mail: sulama@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Hidrolik, Su Kalite Kontrol ve Drenaj Laborotuvarları ve derslikler

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Tarımsal Yapılar ve Sulama problemlerine uygulayabilme.
2Temel tarım ve mühendislik bilgileri ışığında tarımsal sorunları tanımlayabilme ve çözebilme becerisi.
3Bitkisel ve hayvansal üretim sistemlerini tasarlama ve uygulayabilme.
4Sistem tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi aşamalarında kalite parametrelerini ölçebilme, değerlendirebilme ve yönetebilme becerisi.
5Toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak çevreye duyarlı bütüncül ve analitik düşünebilme.
6Problem çözme ve proje hazırlamada analitik düşünme, araştırma, bilgiye ulaşma, çözüm üretebilme.
7Tasarım becerisi ve deneyim kazanma.
8Ulusal ve uluslararası güncel sorunları izleyip değerlendirebilme
9İnisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
10Disiplinler arası çalışma ve takım çalışması yapabilme.
11Modern teknik ve teknolojileri takip edebilme, uygulayabilme.
12Görüşlerini açık bir şekilde sözlü ve yazılı ifade edebilme.
13Etkin iletişim kurabilme becerisi.
14Atatürk ilke ve inkilapları hakkında bilgi sahibi olmak
15Mühendislik çalışmalarınınevrensel ve toplumsal etkilerinin farkında olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BİY101 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
3 FİZ161 FİZİK I Zorunlu 2 0 0 3
4 KİM189 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
5 İSG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
6 MAT161 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
7 ZTS101 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 ZTS102 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
9 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
3 ZFZ201 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 İSG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
5 ZML201 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 MAT164 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
7 ZTR102 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
8 ZTS106 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
9 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
11 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE203 EKONOMİ Zorunlu 2 2 0 4
2 tyfaksdg1 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
3 tyfaksdg2 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2 YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
4 MAT260 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
5 ZTS203 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ Zorunlu 2 2 0 4
6 ZTM201 TARIMSAL MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 0 4
7 TYÜNİSDG1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 2 YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
8 ZTS205 YAPI STATİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 11 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tyfaksdg3 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III ( YIL 2 YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
2 tyfaksdg4 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV ( YIL 2 YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
3 tyfaksdg5 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V ( YIL 2 YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
4 STJ202 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
5 ZTS206 SULAMANIN TEMEL İLKELERİ Zorunlu 2 2 0 4
6 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 4
7 ZTO203 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
8 TYÜNİSDG2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 2 YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 5 4 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tybölsdg1 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 6
2 tyfaksdg6 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI ( YIL 3 YARIYIL 1) Seçmeli - - - 8
3 ZTS303 HİDROLİK Zorunlu 2 2 0 4
4 ZTS305 HİDROLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
5 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
6 ZTS307 SULAMA SUYU KALİTESİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 6 6 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tybölsdg2 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 2
2 ZTS302 DRENAJ VE ARAZİ ISLAHI Zorunlu 2 2 0 4
3 tyfaksdg7 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 7 (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 8
4 ZTS304 MUKAVEMET Zorunlu 2 2 0 4
5 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
6 ZTS306 SU YAPILARI Zorunlu 3 0 0 3
7 ZTS308 YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 13 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS401 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Zorunlu 2 2 0 4
2 ZTS407 BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 4
3 tybölsdg3 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
4 ZTS400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 5
5 ZTS405 DRENAJ SİSTEMLERİNİN TASARIMI Zorunlu 2 2 0 3
6 ZTS409 PROJE ÇALIŞMALARI-I Zorunlu 2 2 0 4
7 ZTS403 TARIMSAL YAPILARIN TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
8 tyünisdg3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 10 12 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tybölsdg4 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 6
2 ZTS400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 5
3 ZTS404 PROJE ÇALIŞMALARI-II Zorunlu 2 2 0 5
4 ZTS406 SU KAYNAKLARINI PLANLAMASI Zorunlu 3 0 0 4
5 ZTS402 SULAMADA ORGANİZASYON VE YÖNETİM Zorunlu 2 0 0 3
6 ZTS416 TOPRAK SU KORUMA YAPILARI Zorunlu 3 0 0 4
7 tyünisdg4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 10 4 0 30
 
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST203 GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZST205 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2 YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZZO202 HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Seçmeli 2 2 0 4
2 ZZO204 GENEL ZOOTEKNİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I ( YIL 2 YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ABK201 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 3 0 0 3
2 CAL201 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
3 KNS201 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
4 KSG201 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
5 MRK201 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
6 YCS201 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III ( YIL 2 YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB202 BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 ZBB204 BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV ( YIL 2 YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB202 TARLA BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTB204 TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V ( YIL 2 YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK201 BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 2 0 4
2 ZBK203 BİTKİ KORUMA İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II ( YIL 2 YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FOT202 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 MDY202 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 3
3 SUN202 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 YNT202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 YZL202 YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS309 KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTS311 SULAMADA PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTS313 ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI ( YIL 3 YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARZ301 ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ATÇ301 ATÇILIK Seçmeli 2 2 0 4
3 BBU301 BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 0 4
4 BGU301 GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
5 BHS301 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
6 BLS301 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
7 BÜD301 BAHÇE ÜRÜNLERİNDE DEPOLAMA VE PAKETLEME Seçmeli 2 2 0 4
8 CBS301 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 0 4
9 CEK301 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
10 CIZ301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 0 4
11 DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 4
12 ENR301 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
13 FIN301 TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 0 4
14 FİD302 FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 0 4
15 FON301 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 0 4
16 GDM301 GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
17 GMY301 GIDA GÜVENLİĞİ VE MİKOTOKSİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
18 HYD301 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
19 HYR301 HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 0 0 4
20 ILM301 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
21 ISY301 TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
22 IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
23 KSO301 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
24 LDR301 TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 0 4
25 MEK301 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
26 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
27 OBY301 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
28 OGD301 ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
29 ORH301 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 0 4
30 OTI301 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
31 PLN301 PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
32 PYZ301 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
33 PZB301 PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
34 SEP301 SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
35 TAS301 TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 4
36 TBD301 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
37 TER301 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 4
38 TGU301 GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
39 THS301 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
40 TPO301 TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
41 YAY301 KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS312 SULAMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNDE MODELLEME Seçmeli 2 0 0 2
2 ZTS314 SULAMA VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 2
3 ZTS319 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMADA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Seçmeli 2 0 0 2
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 7 (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK302 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 AVR302 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
3 BBZ302 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 0 4
4 BDI302 BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
5 BZA302 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
6 CIM302 ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 0 4
7 DEO302 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
8 ELK302 TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 0 4
9 GRS302 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
10 GÜB302 GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
11 HBB302 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
12 HMK302 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
13 HPO302 HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
14 HSS302 HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 0 4
15 HST302 HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
16 IGV302 ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
17 INO302 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
18 KLT302 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
19 KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
20 KÜY302 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
21 MEV302 TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 0 4
22 ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
23 ORT302 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 PET302 PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
25 PLD302 DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
26 PYE302 PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
27 SAN302 GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
28 SYİ301 SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
29 TBS302 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
30 TED302 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
31 THM302 TOHUM BİYOLOJİSİ ÜRETİMİ VE KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 4
32 TIB302 TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
33 TPH302 TARIMDA PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
34 TPZ302 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 0 4
35 TRG302 TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 0 4
36 TSI302 TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 0 4
37 TSM302 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
38 TSP302 TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 0 4
39 TSR302 TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
40 TZA302 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
41 TZY302 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
42 UZM302 ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
43 YTK302 BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS411 SERA YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTS413 YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 ETK401 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 IKY401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 MIT401 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
7 MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
8 YRT401 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS408 TARIMSAL ALTYAPI TASARIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTS410 BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTS412 REKREASYON ALANLARININ SULANMASI Seçmeli 2 0 0 3
4 ZTS414 ENTEGRE HAVZA SU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALG402 ALGORİTMA ve PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 3
2 DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 HLK402 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
6 ILT402 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
7 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
8 MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr