Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 1971 yılında kurulmuştur. Bölüm üç daldan oluşmaktadır. Bunlar Tarım Makinaları, Tarımda Enerji ve Tarım Traktörleridir. Bölümde 9 profesör, 4 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi, toplamda 20 akademisyen görev yapmaktadır. Bölüm kuruluşundan itibaren akademik ve eğitim alanlarında istikrarlı bir şekilde gelişmiştir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü özgörevi, bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler gereğince topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Tarım Makinalarının her alanında ulusal ve uluslarası düzeyde etkin roller alabilecek yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış mesleki ve etik sorumluluk sahibi ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bu nedenle Eğitim Planı; çağdaş Tarım Makinaları temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Birinci yıl ; farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, matematik, bilgisayar , temel mühendislik, İngilizce teknik iletişim ve problem çözme derslerini içerir. Öğrenciler ikinci yıldan itibaren meslek dersleri ile tanıştırılmaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler başlıca , Temel Tarım Makinaları Hesaplamaları , Temel İşlemler, Termodinamik, Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Traktörleri, Mekanik Teknoloji, Makina Elemanları, Hayvansal Üretim Makinaları, Torpak İşleme Makinaları gibi çekirdek derslerinden oluşmaktadır. İEğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında programdaki zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersler sunulur. Program, öğrencilerin endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşımını geliştirmek için teknik olmayan seçmeli derslerle de zenginleştirilmiştir. Dördüncü yılda alınan Diploma Projesi, Araştırma ve Geliştirme ye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır. Öğrenciler 6. yarıyılların sonunda 8 hafta yaz stajı yapmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarım, Orman ve köyişleri Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Çevre, Ticaret bakanlığı v.b kamu kuruluşlarında Ziraat Mühendisi olarak, Ziraat ve benzeri bankalarda tarım uzmanı olarak, Tarım Kredi kooperatiflerinde uzman olarak, Tarım makinaları ile ilgili özel sektör kuruluşlarında çeşitli kademelerde istihdam.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme aşamaları her bir dersi veren öğretim üyesinin belirlediği şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Uygulama kredisi olan derslerde uygulama sınavı yapılmakta olup final sınavına girebilmek için uygulama sınavından başarılı olmak gerekmektedir. Sınavlar dönem içinde bir arasınav birde dönemsonu sınavı olarak yapılmaktadır. Arasınav tarihleri dönem başında bölüm tarafından duyurulmaktadır. Dersi veren öğretim üyesi dönem içinde öğrencinin not ortalamasını etkileyebilecek ev ödevi, proje ve küçük sınavlar gibi ek uygulamalar yapabilmektedir. Öğrencilerin dönem sonu not ortalamaları Arasınav notunun %40'ı ve final notunun %60'ı olarak değerlendirilmektedir. Bu iki notun toplamı öğrencinin bağıl notu sistemine göre durumunu ortaya koymaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Erdem AYKAS (Bölüm Başkanı); E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova-İzmir; Tel: +90.232. 311 1503 veya +90.232. 311 2656; Tel ve fax: +90.232.342 76 42; e-mail: erdem.aykas@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Amfi ve Derslikler, Bilgisayar Odası, Bitki Koruma Laboratuvarı, Deneme ve Test Alanları, Elektrik ve Elektronik Laboratuvarı, Karma Yem Hazırlama Makinaları Test ve Araştırma Laboratuvarı, Kurutma Laboratuvarı, Kütüphane, Malzeme Test Laboratuvarı, Mekanik Atölye, Proje Odası, Su Pompaları ve Sulama Boruları Deneme Laboratuvarı, Süt Sağma Makinaları Test Laboratuvarı, Süt Soğutma Tankları Test Laboratuvarı, Tarım Alet ve Makinaları Müzesi, Tarım Arabası Deneme Pisti, Tarım Makinaları Test ve Araştırma Laboratuvarı, Toplantı Salonu (Projeksiyon ve bilgisayar destekli seminer ve toplantılara uygun), Toprak Kanalları, Toprak Mekaniği – Biyolojik Malzeme ve Ekim Tekniği Laboratuvarı, Traktör Laboratuvarı, Yüksek Lisans Odası

Program Çıktıları
1Tarım, matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanarak Tarım Makinaları alanındaki problemleri çözme becerisi
2Deney tasarımlarını yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3Tarım Makinaları alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
5Modern mühendislik araç ve tekniklerini kullanma yeteneği
6Meslekte profesyonellik ve etik sorumluluk bilinci
7Etkin iletişim kurma becerisi
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
9Bir sistemi, sistem bileşenlerini veya süreci analiz etme ve yorumlama becerisi
10Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilme ve veri tabanlarıyla diğer kaynakları kullanabilme becerisi
11Güncel mesleki sorunlar ve olayları bilme, saptama ve yorumlama becerisi
12Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak
13Ziraat Fakültesi öğrenimine esas oluşturacak Temel Bilimler (Fizik-Kimya-Botanik -Zooloji) alanında bilgi sahibi olmak
14Türk Dili ni kurallarına uygun şekilde sözlü ve yazılı kullanım becerisini kazanmak
15Atatürk İlke ve İnkılapları hakkında bilgi sahibi olmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 4
3 ZTM111 BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
4 ZTM109 BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 FİZ161 FİZİK I Zorunlu 2 0 0 3
6 KİM189 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
7 İSG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
8 MAT161 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
9 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 tmfaksdg1 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 1/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 2
3 tmfaksdg2 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 1/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
4 FİZ164 FİZİK II Zorunlu 2 0 0 4
5 İSG102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
6 MAT164 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 4
7 ZTR102 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
10 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK201 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 4
2 tmfaksdg3 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
3 ZML201 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
4 MAT256 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
5 ZTE205 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 2 0 4
6 ZTM209 TARIM MAKİNALARINA GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 4
7 ZTM203 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 0 0 2
8 ZTO203 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
9 tmünisdg1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 19 12 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB202 BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Zorunlu 2 2 0 4
2 ZTM208 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 2 0 3
3 tmfaksdg4 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
4 ZZO202 HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
5 STJ202 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
6 ZTM206 STATİK ve MUKAVEMET Zorunlu 2 2 0 3
7 ZTB202 TARLA BİTKİLERİ TARIMI Zorunlu 2 2 0 4
8 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 2
9 tmünisdg2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 16 12 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM302 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
2 tmbölsdg1 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
3 tmbölsdg2 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
4 ZTM329 DİNAMİK Zorunlu 2 2 0 3
5 tmfaksdg5 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
6 ZTM307 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER Zorunlu 2 0 0 3
7 ZTM305 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 0 0 3
8 ZTM325 SERA MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 2
9 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
10 ZTM323 TARIMSAL ELEKTİRK-ELEKTRONİK Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 4 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM308 BİTKİ KORUMA MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 4
2 tmbölsdg3 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
3 tmbölsdg4 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
4 tmfaksdg6 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 6 (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
5 ZTM334 MAKİNE İMALAT TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 ZTM332 ÖLÇME KONTROL VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
7 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
8 ZTM310 SULAMA MEKANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 2
9 ZTM336 TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI MÜHENDİSLİK ESASLARI Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 10 3 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tmbölsdg5 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
2 tmbölsdg6 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 6 (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
3 ZTM400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 2
4 ZTM441 DİPLOMA TEZİ I Zorunlu 0 4 0 6
5 ZTM435 EKİM BAKIM GÜBRELEME MAKİNALARI MÜHENDİSLİK ESASLARI Zorunlu 2 1 0 4
6 ZTM423 HASAT SONRASI TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
7 ZTM421 SİSTEM ANALİZİ VE OPTİMİZASYON Zorunlu 2 0 0 4
8 ZTM405 TARIM TRAKTÖRLERİ Zorunlu 2 2 0 4
9 ZTM427 TAŞIMA VE İLETİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
10 tmünisdg3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 10 11 0 36
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tmbölsdg7 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 7 (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
2 tmbölsdg8 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 8 (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
3 ZTM400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 4
4 ZTM428 HASAT MAKİNALARI MÜHENDİSLİK ESASLARI Zorunlu 2 2 0 4
5 ZTM402 HAYVANSAL ÜRETİM MEKANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 3
6 ZTM408 PROJE Zorunlu 2 0 0 3
7 ZTM424 TARIM MAKİNALARINDA DENEME BAKIM VE FABRİKA UYGULAMALARI Zorunlu 0 4 0 4
8 ZTM422 TARIM MAKİNALARINDA İŞLETME VE PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 3
9 tmünisdg4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 8 8 0 30
 
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 1/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZEK201 TARIMSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
2 ZTO120 JEOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 1/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS102 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTS104 METEOROLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS201 TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTS208 KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATM211 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 3 0 0 3
2 CAL201 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
3 KNS201 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
4 KSG201 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
5 MRK201 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
6 YCS201 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST203 GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZST205 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FOT202 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 ISR202 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 3
3 MDY202 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 3
4 SUN202 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 YNT202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
6 YZL202 YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM313 TERMİK MOTORLAR Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTM315 TOPRAK MEKANİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM317 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTM327 MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARZ301 ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ATÇ301 ATÇILIK Seçmeli 2 2 0 4
3 BBU301 BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 0 4
4 BGU301 GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
5 BHS301 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
6 BÜD301 BAHÇE ÜRÜNLERİNDE DEPOLAMA VE PAKETLEME Seçmeli 2 2 0 4
7 CBS301 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 0 4
8 CEK301 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
9 DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 4
10 ENR301 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
11 FIN301 TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 0 4
12 FİD302 FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 0 4
13 FON301 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 0 4
14 GMY301 GIDA GÜVENLİĞİ VE MİKOTOKSİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
15 HYD301 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
16 HYR301 HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 0 0 4
17 ISY301 TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
18 IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
19 KSO301 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
20 LDR301 TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 0 4
21 MEK301 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
22 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
23 OBY301 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 OGD301 ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
25 OLT301 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
26 ORH301 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 0 4
27 OTI301 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
28 PLN301 PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
29 PYZ301 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
30 PZB301 PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
31 SEP301 SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
32 TAS301 TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 4
33 TBD301 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
34 TGU301 GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
35 THS301 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
36 TPO301 TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
37 YAY301 KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 0 4
38 YRS301 YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM316 MELİORASYON MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTM328 KONSTRÜKSİYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM318 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-ÜÇ BOYUTLU Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTM320 TARIMDA ENERJİ KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 7
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 6 (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK302 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 AVR302 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
3 BBZ302 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 0 4
4 BDI302 BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
5 BZA302 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
6 CIM302 ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 0 4
7 DEO302 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
8 GRS302 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
9 GÜB302 GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
10 HBB302 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
11 HPO302 HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
12 INO302 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
13 KLT302 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
14 KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
15 KÜY302 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
16 MEV302 TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 0 4
17 ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
18 ORT302 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
19 PET302 PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
20 PLD302 DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
21 PYE302 PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
22 PYS302 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli 3 0 0 4
23 SAN302 GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
24 SYİ301 SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
25 TBS302 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
26 TED302 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
27 THM302 TOHUM BİYOLOJİSİ ÜRETİMİ VE KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 4
28 TIB302 TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
29 TPH302 TARIMDA PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
30 TPZ302 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 0 4
31 TRG302 TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 0 4
32 TSI302 TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 0 4
33 TSM302 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
34 TSP302 TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 0 4
35 TSR302 TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
36 TZA302 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
37 TZY302 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
38 UZM302 ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
39 YTK302 BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM429 PROGRAMLAMA DİLLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTM433 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 6 (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM415 ERGONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTM431 HASSAS TARIM Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 ETK401 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 IKY401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 MIT401 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
7 MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
8 YRT401 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 7 (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM412 EKONOMİK VE EKOLOJİK ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTM414 YATIRIM ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 8 (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM416 BİYOLOJİK MALZEME Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTM426 TARIMDA YÖNETİM VE BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALG402 ALGORİTMA ve PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 3
2 DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 HLK402 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
6 ILT402 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
7 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
8 MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr