Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesinin, 1976 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla açılan bugünkü Edebiyat Fakültesinin ilk dört bölümünden biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü merhum Prof. Dr. Selahattin Olcay başkanlığında kuruldu. O gün bölümde Selahattin Olcay’ın yanında Dr. Tunca Kortantamer, Dr. Güler Güven, Dr. Fuat Bozkurt, Ö. Faruk Huyugüzel, Şevket Toker ve Kemal Yüce asistan olarak göreve başladılar. Aynı yıl öğrenci almaya başlayan bölüm çok kısa zamanda kadrolarını oluşturmaya başlamış ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermiştir. Bölümde bugüne kadar çeşitli dönemlerde ve farklı sürelerle, şimdi aramızda olmayan Prof. Dr. Harun Tolasa, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Tunca Kortantamer, Dr. Güler Güven, Dr. Fares Hariri'den başka, Prof. Dr. Fuat Bozkurt, Prof. Dr. Halil Ersoylu, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Prof. Dr. Günay Karaağaç, Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel, Prof. Dr. Riza Filizok, Prof. Dr. Metin Ekici, Prof. Dr. Kamil Veliyev (Azerbaycan), Prof. Dr. Gurbandurdu Geldiyev (Türkmenistan), Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Nezahat Öztekin, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Oya Adalı, Dr. Nazım Muradov, Dr. Mustafa Aksoy, Dr. Ayşen Uslu ve Bayram Orak gibi kişiler çalışmıştır. Halen lisans, yüksek lisans, ve doktora programlarında öğretim yapan 33 yıllık bölümün çıkarmakta olduğu bir de ulusal hakemli dergisi vardır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan "Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
1976'dan beri öğretim yapan Ege Ünivesitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi Anabilim Dallarında eğitim vermektedir. Bölümün amacı; Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, çeşitli incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer vb. yollarla tanıtmaktır. Bölümdeki anabilim dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebi eserler ve kişiler hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler tanıtılmaktadır. Bu bakımdan, Türkiye dışında yaşayan Türk topluluklarının dil ve edebiyat örnekleri de ele alınmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde "Türk Dili Okutmanı", "Araştırma Görevlisi" ve "Türk Dili Uzmanı" olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 35100, Bornova - İZMİR, TEL: +90232 3113909, el-mek: mustafa.oner@ege.edu.tr. AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Hatice Şirin USER, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 35100, Bornova - İZMİR, TEL: +90232 3113091, el-mek: hatice.sirin@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde 11 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Biri 100 kişilik diğeri 50 kişilik olma üzere 2 derslik vardır. Bu dersliklerin ikisinde de bilgisayar ve yansı cihazı vardır; bunun yanı sıra dersliklerimizin birinde etkileşimli (akıllı) tahta mevcuttur. Bölümde bağış kitaplardan oluşan zengin bir arşiv-seminer kitaplığı da bulunmakta, bu kitaplıktan lisans öğrencileriyle birlikte, özellikle lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yararlanabilmektedir. Ayrıca 2007 yılında Azerbaycanlı yazar ve fikir adamı Hüseyinzade Ali Turan’ın arşivi de bölümümüze bağışlanmış ve araştırmacıların ilgisine sunulmuştur.

Program Çıktıları
1Dünya çapında yapılan Türk dili ve edebiyatı araştırmalarının ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını (yazılı, basılı ve sanal ortamlarda) izleyebilme.
2Türk edebiyatı tarihinin çeşitli devirleri ve alanları arasındaki devamlılığı ve bütünlüğü kavrayabilme.
3Türk dili üzerinde şekil bilgisi, ses bilgisi, anlam bilgisi ve söz dizimi gibi dilbilgisel ve dilbilimsel yöntemlerle çalışma yapabilme.
4Farklı alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerine ait metinleri okuma, anlama, çeviriyazı ve Türkiye Türkçesine aktarabilme.
5Türkiye dışındaki Türk boylarının modernleşme sürecindeki (XIX-XXI. yy.) dil ve edebiyatlarının gelişimini ana hatlarıyla kavrayabilme.
6Klasik Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini ve temel kavramlarını kavrayabilme.
7Klasik Türk edebiyatının yazarları, eserleri, mensur ve manzum metinlerini anlayıp çözümleyebilme.
8Türk edebiyatının Tanzimat döneminden günümüze kadarki yazar kadrosu ve edebiyat ürünlerine ulaşabilme ve analiz etme.
9Yeni Türk edebiyatının araştırma yöntemlerini ve teori zeminini anlama ve yeni edebî türleri (roman, tiyatro, fıkra, makale) çözümleyebilme.
10Türk halk biliminin temel ilkelerini öğrenme ve halkbilim kuram ve metotlarını uygulayabilme.
11Türk halk edebiyatı ürünlerini inceleyerek analiz etme.
12Atatürk ilke ve inkılâpları konularını içselleştirmiş, sorumluluk sahibi ve çağdaş bir birey yetiştirme.
13Disiplinlerarası çalışmalara önem ve değer verme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 701001672018 GÜNÜMÜZ TÜRK EDEBİYATI-I Zorunlu 2 0 0 3
3 EDETÜRKSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 15
4 701001692018 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 3
5 701001492010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
6 701001221997 YENİ TÜRK EDB.TEMEL BİLG.-I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 14 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 701001682018 GÜNÜMÜZ TÜRK EDEBİYATI-II Zorunlu 2 0 0 6
3 EDETÜRKSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 15
4 701001502010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
5 701001331997 YENİ TÜRK EDB.TEMEL BİLG.-II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002161997 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
2 701002141997 ESKİ TÜRKÇE-I Zorunlu 2 0 0 3
3 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
4 EDETÜRKSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 13
5 10720101T11252 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
6 701002292004 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA GİRİŞ-I Zorunlu 2 0 0 3
7 701002552018 TÜRK HALK EDEBİYATI(DESTAN-HALK HİKAYESİ)-I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 14 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002251997 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
2 701002231997 ESKİ TÜRKÇE-II Zorunlu 2 0 0 3
3 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
4 EDETÜRKSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 16
5 701002302004 TÜRK DÜNYASI EDEBİYATINA GİRİŞ-II Zorunlu 2 0 0 3
6 701002562018 TÜRK HALK EDEBİYATI(DESTAN-HALK HİKAYESİ)-II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701003162004 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ-I Zorunlu 2 0 0 4
2 10720101T11363 DÜNYADA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI I Zorunlu 2 0 0 2
3 701003432004 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ -V Zorunlu 2 0 0 4
4 701003152000 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-III Zorunlu 2 0 0 4
5 701003142000 ORTA TÜRKÇE-I Zorunlu 2 0 0 4
6 EDETÜRKSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 6
7 EDETÜRKSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 2
8 701003692018 TÜRK HALK EDEBİYATI(MİT-MASAL EFSANE)-III Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 16 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701003312004 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİVELERİ-II Zorunlu 2 0 0 4
2 10720101T11364 DÜNYADA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI II Zorunlu 2 0 0 2
3 701003442004 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ-VI Zorunlu 2 0 0 4
4 701003302000 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-IV Zorunlu 2 0 0 4
5 701003292000 ORTA TÜRKÇE-II Zorunlu 2 0 0 4
6 EDETÜRKSÇMDERS7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 Seçmeli - - - 6
7 EDETÜRKSÇMDERS8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 Seçmeli - - - 2
8 701003702018 TÜRK HALK EDEBİYATI(MİT-MASAL EFSANE)-IV Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 16 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720101T11491 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARİ-I Zorunlu 2 0 0 3
2 701004222001 ESKİ TÜRK EDEB TARİHİ(XVII-XIX.Y.Y)-V Zorunlu 2 0 0 3
3 EDETÜRKSÇMDERS9 SEÇMELİ DERS GRUBU 9 Seçmeli - - - 6
4 EDETÜRKSÇMTEZDERS SEÇMELİ TEZ DERS GRUBU Seçmeli - - - 9
5 701004212001 TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ-I Zorunlu 2 0 0 3
6 701004972018 TÜRK HALK BİLİMİ (FOLKLOR)-I Zorunlu 2 0 0 3
7 701004252001 TÜRK HALK ŞİİRİ-I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701005022011 ÇAGDAŞ TÜRK EDEBİYATLARİ-II Zorunlu 2 0 0 3
2 701004432001 ESKİ TÜRK EDB TAR.(XVII-XIX.YY)VI Zorunlu 2 0 0 3
3 EDETÜRKSÇMDERS10 SEÇMELİ DERS GRUBU 10 Seçmeli - - - 6
4 EDETÜRKSÇMTEZDERS. SEÇMELİ TEZ DERS GRUBU Seçmeli - - - 9
5 701004422001 TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ-II Zorunlu 2 0 0 3
6 701005082018 TÜRK HALK BİLİMİ (FOLKLOR)-II Zorunlu 2 0 0 3
7 701004462001 TÜRK HALK ŞİİRİ-II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720102T11151 OSMANLICA METİNLER-I Seçmeli 3 0 0 6
2 10720102T11153 OSMANLICA GRAMER-I Seçmeli 3 0 0 6
3 10720102T11155 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
4 10720102T11157 TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARAŞTIRMALARI-I Seçmeli 2 0 0 3
5 10720102T11159 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ-I Seçmeli 2 0 0 3
6 10720102T11161 TÜRK HALK BİLİMİNE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 3
7 10720102T11163 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ VE METİN ŞERHİ-I Seçmeli 2 0 0 3
8 10720102T11165 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
9 701001712018 KOMPOZİSYON-I Seçmeli 2 0 0 3
10 701001732018 BİLGİSAYAR Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720102T11152 OSMANLICA METİNLER-II Seçmeli 3 0 0 6
2 10720102T11154 OSMANLICA GRAMER-II Seçmeli 3 0 0 6
3 10720102T11156 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ-II Seçmeli 2 0 0 3
4 10720102T11158 TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARAŞTIRMALARI-II Seçmeli 2 0 0 3
5 10720102T11160 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ-II Seçmeli 2 0 0 3
6 10720102T11162 TÜRK HALK BİLİMİNE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 3
7 10720102T11164 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ VE METİN ŞERHİ-II Seçmeli 2 0 0 3
8 10720102T11166 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLERİ-II Seçmeli 2 0 0 3
9 701001702018 KOMPOZİSYON-II Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
5 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
6 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
10 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
11 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
12 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
13 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
14 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
15 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
16 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
17 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701002552013 TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARAŞTIRMALARI-III Seçmeli 2 0 0 4
2 0701002572013 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ-III Seçmeli 2 0 0 4
3 10720102T11241 OSMANLICA METİNLER-III Seçmeli 2 0 0 3
4 10720102T11243 OSMANLICA GRAMER-III Seçmeli 2 0 0 3
5 10720102T11245 YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 3
6 10720102T11247 TANZİMAT EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 3
7 10720102T11249 EDEBİYAT NAZARİYELERİ I Seçmeli 2 0 0 3
8 10720102T11251 EDEBİYAT BİLGİLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0700001012019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
3 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
6 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
8 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
9 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
10 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
11 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
12 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
13 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
14 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
15 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
16 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
17 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701002562013 TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARAŞTIRMALARI-IV Seçmeli 2 0 0 4
2 0701002582013 TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERİ-IV Seçmeli 2 0 0 4
3 10720102T11238 OSMANLICA METİNLER-IV Seçmeli 2 0 0 4
4 10720102T11240 OSMANLICA GRAMER-IV Seçmeli 2 0 0 4
5 10720102T11242 YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 4
6 10720102T11244 TANZİMAT EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 4
7 10720102T11246 EDEBİYAT NAZARİYELERİ II Seçmeli 2 0 0 4
8 10720102T11248 EDEBİYAT BİLGİLERİ-II Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720102T11345 XX.YY.BAŞLARINDA TÜRK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 3
2 10720102T11347 DİVAN EDEBİYATINDA NAZIM-I Seçmeli 2 0 0 3
3 10720102T11349 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR-I Seçmeli 2 0 0 3
4 10720102T11365 YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-III Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701003672013 İRAN EDEBİYATINDAN SEÇME METİNLER-I Seçmeli 2 0 0 2
2 0701003692013 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-I Seçmeli 2 0 0 2
3 0701003712014 TÜRKÇE SÖZ DİZİMİ İNCELEMELERİ I Seçmeli 2 0 0 2
4 10720102T11351 TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI-I Seçmeli 2 0 0 2
5 10720102T11353 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ-I Seçmeli 2 0 0 2
6 10720102T11355 TİYATRO TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 2
7 10720102T11357 GENEL DİL BİLİMİ METOTLARI-I Seçmeli 2 0 0 2
8 10720102T11359 BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR-I Seçmeli 2 0 0 2
9 10720102T11361 TÜRK DÜNYASINDA EDEBİ İLİŞKİLER-I Seçmeli 2 0 0 2
10 701003222000 FARSÇA-I Seçmeli 3 0 0 2
11 701003252000 TÜRK MİTOLOJİSİ-I Seçmeli 2 0 0 2
12 701003672017 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİZAH-I Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720102T11346 XX.YY.BAŞLARINDA TÜRK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 3
2 10720102T11348 DİVAN EDEBİYATINDA NAZIM-II Seçmeli 2 0 0 3
3 10720102T11350 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR-II Seçmeli 2 0 0 3
4 10720102T11366 YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ-IV Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701003682013 İRAN EDEBİYATINDAN SEÇME METİNLER-II Seçmeli 2 0 0 2
2 0701003702013 HALK BİLİMİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Seçmeli 2 0 0 2
3 0701003722014 TÜRKÇE SÖZ DİZİMİ İNCELEMELERİ II Seçmeli 2 0 0 2
4 10720102T11352 TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI-II Seçmeli 2 0 0 2
5 10720102T11354 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ-II Seçmeli 2 0 0 2
6 10720102T11356 TİYATRO TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 2
7 10720102T11358 GENEL DİL BİLİMİ METOTLARI-II Seçmeli 2 0 0 2
8 10720102T11360 BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR-II Seçmeli 2 0 0 2
9 10720102T11362 TÜRK DÜNYASINDA EDEBİ İLİŞKİLER-II Seçmeli 2 0 0 2
10 701003372000 FARSÇA-II Seçmeli 3 0 0 2
11 701003682017 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MİZAH-II Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720102T11481 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI-I Seçmeli 2 0 0 3
2 10720102T11483 CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİ HAREKETLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
3 10720102T11485 ESKİ TÜRK EDEBİYATI NESİR TARİHİ-I Seçmeli 2 0 0 3
4 10720102T11487 ESKİ TÜRK EDEBİYATI NESİR METİNLERİ-I Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ TEZ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701004972013 MODERN TÜRK EDEBİYATI ELEŞTİRİ METİNLERİ I Seçmeli 4 0 0 9
2 0701004992013 TÜRK EDEBİYATINDA GELENEK VE MODERNİTE-I Seçmeli 4 0 0 9
3 0701005012014 KAZAK TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ I Seçmeli 4 0 0 9
4 10720102T11489 TENKİT TARİHİ-I Seçmeli 4 0 0 9
5 701004352001 TÜRK HALK EDB VE FOKLOR METİNLERİ-I Seçmeli 4 0 0 9
6 701004382001 ÇAGDAŞ TÜRK EDB METİN NEŞİR PROB-I Seçmeli 4 0 0 9
7 701004402001 TURK DUNYASINDA DİL VE YAZI HAREK.-I Seçmeli 4 0 0 9
8 701004412001 YENİ TÜRK EDB.METİNLERİ-III Seçmeli 4 0 0 9
9 701004712004 TÜRKÇENİN TARİHİ METİNLERİ-I Seçmeli 4 0 0 9
10 701004732005 TÜRK DÜNYASINDA MATBUAT-I Seçmeli 4 0 0 9
11 701004752005 TÜRK MİTOLOJİSİNİN KAYNAKLARI-I Seçmeli 4 0 0 9
12 701004772005 ESKİ TÜRK DİLİ METİNLERİ-I Seçmeli 4 0 0 9
13 701004792005 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF-I Seçmeli 4 0 0 9
SEÇMELİ DERS GRUBU 10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720102T11492 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI-II Seçmeli 2 0 0 3
2 10720102T11494 CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİ HAREKETLERİ-II Seçmeli 2 0 0 3
3 10720102T11496 ESKİ TÜRK EDEBİYATI NESİR TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ TEZ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701005082013 MODERN TÜRK EDEBİYATI ELEŞTİRİ METİNLERİ II Seçmeli 4 0 0 9
2 0701005102013 TÜRK EDEBİYATINDA GELENEK VE MODERNİTE-II Seçmeli 4 0 0 9
3 0701005122014 KAZAK TÜRKÇESİ METİN ÖRNEKLERİ II Seçmeli 4 0 0 9
4 10720102T11500 TENKİT TARİHİ-II Seçmeli 4 0 0 9
5 701004562001 TÜRK HALK EDB VE FOKLOR METİNLERİ-II Seçmeli 4 0 0 9
6 701004592001 ÇAGDAŞ TÜRK EDB.METİN NEŞİR PROB-II Seçmeli 4 0 0 9
7 701004612001 TÜRK DÜNYASINDA DİL VE YAZI HAREK-II Seçmeli 4 0 0 9
8 701004622001 YENİ TÜRK EDEBİYATİ METİNLERİ-IV Seçmeli 4 0 0 9
9 701004722004 TÜRKÇENİN TARİHİ METİNLERİ-II Seçmeli 4 0 0 9
10 701004742005 TÜRK DÜNYASINDA MATBUAT -II Seçmeli 4 0 0 9
11 701004762005 TÜRK MİTOLOJİSİNİN KAYNAKLARI-II Seçmeli 4 0 0 9
12 701004782005 ESKİ TÜRK DİLİ METİNLERİ -II Seçmeli 4 0 0 9
13 701004902005 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF -II Seçmeli 4 0 0 9
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr