Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Protohistorya ve Önasya Arkeolojsi 1993 yılından itibaren eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Prohistorya ve Önasya Arjkeolojisi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ’dan başlayarak Kalkolitik Çağ, Tunç Çağları ve Demir Çağları olmak üzere Anadolu tüm Önasya’da (Kafkasya, İran, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır) varlık gösteren kültürleri ve uygarlıkları incelemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp "Arkeolog" ünvanını alanlar üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler, bununla birlikte devlete ait veya özel müzelerde, Kültür Bakanlığı'nın ve yerel belediyelerin ilgili birimlerinde arkeolog olarak çalışma imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fakültemizde bağıl değerlendirme uygulanmaktadır. Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ara sınavların tümü yarı yılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarı yılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarı yılın başladığı ilk ay içinde bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine bölümde ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde fakülte yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Bazı öğretim üyeleri sınav başarı notunu hesaplarken diğer bazı ölçütleri de (örneğin, derse devam, seminer sunumu, yazılı ödev, vb.) göz önünde bulundurmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. EŞREF ABAY Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir esref.abay@ege.edu.tr fax. 232 3881102 AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu Ünlüsoy Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir ciler.cilingiroglu.unlusoy@ege.edu.tr tel. 232 3113931 fax. 232 3881102
Bölüm Olanakları
Arkeoloji Bölümünden yılda ortalama 70 öğrenci mezun olmaktadır. Dersler bölümün akademik personeli tarafından verilmektedir. Bölüm öğretim üyelerinin bazıları fakültenin diğer bölümlerinde, üniversitenin diğer bazı fakültelerinde ve ayrıca 9 Eylül Üniversitesinde de derseler vermektedirler. Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkanları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır. Bölümün yürütmüş olduğu kazılar aşağıda belirtilmiştir: Phokaia (Prof. Dr. Ömer Özyiğit), Claros (Prof. Dr. Nuran ŞAHİN), Antandros ( Prof. Dr. Gürcan POLAT), Eski Smyrna (Prof. Dr. Cumhur Tanrıver), Beycesultan (Prof. Dr. Eşref ABAY), Yeşilova ve Yassı Tepe Höyük (Yard. Doç. Dr. Zafer Derin) ve Ekşi Höyük (Yar. Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu).

Program Çıktıları
1Arkeolojinin temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olma.
2Arkeolojinin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulama bilgilerini arazide ve ilgili birimde sınırlı düzeyde kullanabilme.
3Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme.
4Arkeolojik verileri görsel ve sözel çerçevede teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme.
5Arkeolojide edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olma.
6Arkeolojik sorunların çözümünde bireysel çalışma ve bağımsız karar verme yetisine sahip olabilme.
7Arkeolojiyle ilgili çalışma ve projelerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilme.
8Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve survey) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme.
9Arkeolojide edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirip yorum getirebilme ve tarih, coğrafya, ekonomi, antropoloji, mimari vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Arkeoloji bilimi sorunlarını çözmede kullanabilme.
10Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme.
11Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme.
12Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirdiği yörelerde etkinlikler düzenleyip ve uygulayabilme.
13Temel düzeyde İngilizce bilgisi edinerek alanındaki bilimsel çalışmaları izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme.
14Arkeolojik uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme.
15Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
16Arkeolojik verilerin yazılı ve görsel olarak değerlendirildiği depo/laboratuar ortamında disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715001292013 ARKEOLOJİK ÇİZİM KERAMİK Zorunlu 3 0 0 5
2 715001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE INKİLAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 715001052009 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 4
4 0715001232013 MEZOPOTAMYA KÜLTÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 4
5 0715001272013 ÖNASYA ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
6 0715001252013 PREHISTORIK DÖNEMDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU Zorunlu 3 0 0 4
7 715001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
8 715001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715001242013 ARKEOLOJİK ÇİZİM-KÜÇÜK BULUNTULAR Zorunlu 3 0 0 4
2 0715001262013 ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 3
3 715000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
4 715001062010 MÖ IV. VE III.BİNYILLARDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU Zorunlu 3 0 0 4
5 0715001302013 PREHİSTORİK DÖNEMDE BATI ANADOLU Zorunlu 3 0 0 3
6 0715001282013 PREHİSTORİK DÖNEMDE ORTA ANADOLU Zorunlu 3 0 0 4
7 715000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
8 715001102011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 4
9 715001222010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 25 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 715002012009 ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞINDA ANADOLU Zorunlu 3 0 0 6
2 0715002192013 ERKEN TUNÇ ÇAĞINDA ORTA ANADOLU Zorunlu 3 0 0 6
3 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
4 EDEPROSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 10
5 715002052009 SÜMER AKAD SANATI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 13 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 715002022009 ASUR TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
2 715002002009 BABİL ASUR SANATI Zorunlu 3 0 0 6
3 0715002222013 ERKEN TUNÇ ÇAĞINDA BATI ANADOLU Zorunlu 3 0 0 7
4 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
5 EDEPROSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 6
6 10721501T11218 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 15 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715003152013 ANADOLU'DA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
2 10721501T11301 HİTİT TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
3 10721501T11303 M.Ö.II.BİNYILDA SURİYE Zorunlu 3 0 0 6
4 EDEPROSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 6
5 10721501T11307 YAKIN DOĞUDA KENTLEŞME Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 14 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715003302013 ANADOLU'DA MÜHÜR SANATI Zorunlu 3 0 0 5
2 0715003262013 ARKEOLOJİ TARİHİ VE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 5
3 0715003182013 HİTİT SANATI Zorunlu 3 0 0 6
4 0715003282013 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 5
5 EDEPROSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 9
Toplam 14 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10721501T11409 ANADOLU'DA TAPINMA Zorunlu 3 0 0 4
2 0715004212013 ELAM TARİHİ VE SANATI Zorunlu 3 0 0 5
3 0715004232013 FİRİG TARİHİ VE SANATI Zorunlu 3 0 0 5
4 EDEPROSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 6
5 0715004192013 URARTU TARİHİ VE SANATI Zorunlu 3 0 0 5
6 0715004252013 YAKINDOĞU'DA YAZI VE YAZILI KAYNAKLAR Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 15 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715004262013 LİDYA TARİHİ VE SANATI Zorunlu 3 0 0 6
2 0715004242013 MISIR ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
3 0715004302013 MÜZECİLİK Zorunlu 3 0 0 6
4 EDEPROSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 6
5 0715004282013 URARTU KRALLIĞIN'DA SOSYAL VE EKONOMİK YAPI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 12 0 0 30
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
4 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
5 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
9 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
10 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715002212013 ESKİ ÖNASYA MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
2 0715002232013 YAKINDOĞU'DA AKERAMİK NEOLİTİK DÖNEM Seçmeli 3 0 0 5
3 0715002272014 ERKEN TRANSKAFKASYA KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 5
4 715003342016 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
4 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
5 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
6 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
8 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
9 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
10 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
12 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715002242013 ANADOLU MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 2
2 0715002262013 PREHİSTORİK DÖNEMDE SURİYE VE LEVANT Seçmeli 3 0 0 2
3 0715002282013 MÖ 2.VE 1. BİNYILDA TRANSKAFKASYA Seçmeli 3 0 0 2
4 715002322018 YAKINDOĞU'DA KERAMİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715003172013 PREHİSTORİK DÖNEMDE İRAN Seçmeli 3 0 0 3
2 0715003192013 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
3 0715003212013 MÖ 2. BİNYILDA BATI ANADOLU Seçmeli 3 0 0 3
4 715003232016 HELLEN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715003202013 PREHİSTORİK DÖNEMDE KIBRIS Seçmeli 3 0 0 3
2 0715003222013 MEZOPOTAMYA'DA MÜHÜR SANATI Seçmeli 3 0 0 3
3 0715003242013 ARKEOLOJİDE DİJİTAL VERİ İŞLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 0715003322014 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 715003342016 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
6 715003362018 YAKINDOĞU'DA DİNİ MİMARİNİN GELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715004272013 MÖ 2. BİNYILDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU Seçmeli 2 0 0 3
2 0715004292013 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ II Seçmeli 2 0 0 3
3 0715004312013 LİSANS BİTİRME TEZİ I Seçmeli 4 0 0 6
4 0715004332014 MÖ 1. BİNYILDA GÜNEYDOĞU ANADOLU Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715004322013 LİSANS BİTİRME TEZİ II Seçmeli 4 0 0 6
2 0715004342014 GEÇ HİTİT KENT DEVLETLERİ TARİHİ VE SANATI Seçmeli 2 0 0 3
3 10721502T11414 ETNOARKEOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 10721502T11418 YERLEŞİM ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr