Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Protohistorya ve Önasya Arkeolojsi 1993 yılından itibaren eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Prohistorya ve Önasya Arjkeolojisi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ’dan başlayarak Kalkolitik Çağ, Tunç Çağları ve Demir Çağları olmak üzere Anadolu tüm Önasya’da (Kafkasya, İran, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır) varlık gösteren kültürleri ve uygarlıkları incelemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp "Arkeolog" ünvanını alanlar üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler, bununla birlikte devlete ait veya özel müzelerde, Kültür Bakanlığı'nın ve yerel belediyelerin ilgili birimlerinde arkeolog olarak çalışma imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fakültemizde bağıl değerlendirme uygulanmaktadır. Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ara sınavların tümü yarı yılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarı yılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarı yılın başladığı ilk ay içinde bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine bölümde ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde fakülte yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Bazı öğretim üyeleri sınav başarı notunu hesaplarken diğer bazı ölçütleri de (örneğin, derse devam, seminer sunumu, yazılı ödev, vb.) göz önünde bulundurmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. EŞREF ABAY Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir esref.abay@ege.edu.tr fax. 232 3881102 AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu Ünlüsoy Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir ciler.cilingiroglu.unlusoy@ege.edu.tr tel. 232 3113931 fax. 232 3881102
Bölüm Olanakları
Arkeoloji Bölümünden yılda ortalama 70 öğrenci mezun olmaktadır. Dersler bölümün akademik personeli tarafından verilmektedir. Bölüm öğretim üyelerinin bazıları fakültenin diğer bölümlerinde, üniversitenin diğer bazı fakültelerinde ve ayrıca 9 Eylül Üniversitesinde de derseler vermektedirler. Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkanları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır. Bölümün yürütmüş olduğu kazılar aşağıda belirtilmiştir: Phokaia (Prof. Dr. Ömer Özyiğit), Claros (Prof. Dr. Nuran ŞAHİN), Antandros ( Prof. Dr. Gürcan POLAT), Eski Smyrna (Prof. Dr. Cumhur Tanrıver), Beycesultan (Prof. Dr. Eşref ABAY), Yeşilova ve Yassı Tepe Höyük (Yard. Doç. Dr. Zafer Derin) ve Ekşi Höyük (Yar. Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu).

Program Çıktıları
1Arkeolojinin temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olma.
2Arkeolojinin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulama bilgilerini arazide ve ilgili birimde sınırlı düzeyde kullanabilme.
3Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme.
4Arkeolojik verileri görsel ve sözel çerçevede teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme.
5Arkeolojide edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olma.
6Arkeolojik sorunların çözümünde bireysel çalışma ve bağımsız karar verme yetisine sahip olabilme.
7Arkeolojiyle ilgili çalışma ve projelerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilme.
8Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve survey) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme.
9Arkeolojide edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirip yorum getirebilme ve tarih, coğrafya, ekonomi, antropoloji, mimari vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Arkeoloji bilimi sorunlarını çözmede kullanabilme.
10Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme.
11Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme.
12Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirdiği yörelerde etkinlikler düzenleyip ve uygulayabilme.
13Temel düzeyde İngilizce bilgisi edinerek alanındaki bilimsel çalışmaları izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme.
14Arkeolojik uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme.
15Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
16Arkeolojik verilerin yazılı ve görsel olarak değerlendirildiği depo/laboratuar ortamında disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715001312019 ARKEOLOJİK TERMİNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
2 715001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE INKİLAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 715001052009 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 4
4 0715001332019 ESKİ YAKINDOĞU KRONOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 0715001352019 MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
6 715001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
7 715001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
8 0715001372019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 23 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Zorunlu 3 0 0 4
2 0715001322019 ARKEOLOJİDE KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMASI YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
3 0715001342019 ARKEOLOJİK BULGULARIN SINIFLANDIRILMASI VE TİPOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
4 715000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
5 0715001362019 NEOLİTİKLEŞME KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
6 715000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
7 715001102011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 4
8 715001222010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
2 EDEPROSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 10
3 0715002452019 SÜMER-AKAD ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
4 0715002492019 YAKINDOĞU MİTOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
5 0715002512019 YAKINDOĞU PREHİSTORYASI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 13 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715002302019 ANADOLU METALÜRJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
2 0715002342019 ASUR ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
3 0715002382019 BATI ANADOLU ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
4 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
5 EDEPROSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 6
6 0715002482019 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 0 0 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715003312019 HİTİT ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
2 0715003332019 İRAN PREHİSTORYASI Zorunlu 3 0 0 6
3 EDEPROSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 6
4 0715003392019 SURİYE ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 12 0 0 24
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715003362019 ARKEOLOJİDE KURUMSAL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
2 0715003422019 ESKİ YAKINDOĞU MİMARİSİ Zorunlu 3 0 0 6
3 0715003462019 KIBRIS ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
4 EDEPROSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 9
Toplam 12 0 0 27
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715004432019 ESKİ ANADOLU'DA RİTÜEL VE TOPLUM Zorunlu 3 0 0 6
2 0715004452019 FRİG ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
3 0715004472019 LYDİA ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
4 EDEPROSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 6
Toplam 9 0 0 24
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715004462019 ESKİ MISIR ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
2 0715004482019 KUZEY SURİYE KENT DEVLETLERİ Zorunlu 3 0 0 6
3 EDEPROSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 6
4 0715004522019 URARTU ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 13 0 0 24
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
5 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
6 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
10 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
11 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
12 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
13 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
14 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
15 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715002292019 AKERAMİK NEOLİTİK DÖNEMDE YAKINDOĞU Seçmeli 2 0 0 5
2 0715002312019 ARKEOLOJİDE SERAMİK ÇİZİMİ Seçmeli 2 0 0 5
3 0715002332019 BATI ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 2 0 0 5
4 0715002352019 DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 2 0 0 5
5 0715002392019 KURA-ARAS KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 5
6 0715002412019 ORTA ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 2 0 0 5
7 0715002432019 PALEOCOĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
8 0715002472019 TUNÇ ÇAĞI ÖNCESİNDE SURİYE VE LEVANT Seçmeli 2 0 0 5
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0700001012019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
3 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
6 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
8 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
9 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
10 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
11 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
12 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
13 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
14 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
15 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
16 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
17 INT404 INOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715002322019 ARKEOLOJİDE BULUNTU ÇİZİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 0715002362019 BABİL SANATI Seçmeli 2 0 0 4
3 0715002422019 MÖ 3. BİNYILDA ORTA ANADOLU Seçmeli 2 0 0 4
4 0715002442019 ORTA TUNÇ ÇAĞINDA ORTA ANADOLU Seçmeli 2 0 0 4
5 0715002462019 ÖNASYA'DA ÇANAK ÇÖMLEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6 0715002502019 TUNÇ ÇAĞINDA TRANSKAFKASYA Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715003252019 ARKEOLOJİ VE FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 4
2 0715003272019 ARKEOLOJİ VE GENETİK Seçmeli 2 0 0 4
3 0715003292019 HELLEN TARİHİ VE SANATI Seçmeli 2 0 0 4
4 0715003352019 KLASİK ÇAĞ ÖNCESİ ANADOLU'DA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
5 0715003372019 MÖ 2. BİNYIL BATI ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
6 0715003412019 YAKINDOĞU'DA KENTLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715003342019 ARCHAEOLOGİCAL TERMİNOLOGY AND METHODOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
2 0715003382019 ARKEOLOJİK KAZILARDA DİJİTAL VERİ İŞLEME Seçmeli 2 0 0 4
3 0715003402019 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Seçmeli 2 0 0 4
4 0715003442019 HİTİTLERDE SANAT OLGUSU Seçmeli 2 0 0 4
5 0715003482019 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
6 0715003502019 ROMA TARİHİ VE SANATI Seçmeli 2 0 0 4
7 0715003522019 STAJ Seçmeli 0 2 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715004312019 LİSANS BİTİRME TEZİ I Seçmeli 4 0 0 0
2 0715004372019 ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
3 0715004392019 DEMİR ÇAĞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU Seçmeli 2 0 0 0
4 0715004412019 DEMİR ÇAĞINDA İRAN Seçmeli 2 0 0 0
5 0715004512019 ÖNASYA'DA YAZININ KÖKENİ VE GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 0
6 0715004532019 TUNÇ ÇAĞINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715004322019 LİSANS BİTİRME TEZİ II Seçmeli 4 0 0 0
2 0715004362019 ARKEOLOJİDE BÖLGESEL YERLEŞİM ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 0715004382019 ARKEOLOJİDE ETNOARKEOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 0
4 0715004402019 ARKEOLOJİDE MÜZECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
5 0715004422019 DEMİR ÇAĞINDA DOĞU ANADOLU'NUN SOSYO-EKONOMİK YAPISI Seçmeli 2 0 0 0
6 0715004442019 ESKİ ANADOLU MÜHÜR SANATI Seçmeli 2 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr