Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık (Almanca) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2009-2010 akademik yılında kurulmuş olan Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı aynı sene öğrenci alarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Dört yıllık lisans programı sonunda öğrenciler bölümden Mütercim-Tercüman mesleki unvanıyla mezun olurlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Dört yıllık Almanca- Mütercim Tercümanlık lisans programında çeviribilim araştırma ve uygulama alanlarının disiplinlerarası yapısı nedeniyle farklı disiplinlerle etkileşim baz alınmıştır. Öğrencileri ilk iki yıl yazılı ve sözlü çeviri alanlarında uzmanlaşmaya yönlendirmek amacıyla her iki alanın dersleri tüm öğrenciler için zorunlu olarak verilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin mezuniyet sonrası karşılaşacakları mesleki zorluklara hazırlanması için bölüm ve sektör bağlantısının kurulması amacıyla staj programı tasarlanmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca sözlü çeviri alanında eğitimlerini tamamlayan mezunların tıp, otomotiv, hukuk çevirisi gibi alanlarda uzmanlaşmaları durumunda sektörde konferans çevirmeni olarak çalışabilirler. Pedagoji sertifikası alanlar öğretmenlik yapabilirler. Mütercimler özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme için her dönemlik ders için bir vize (%40), bir final (%60) yapılmaktadır. Bunun yanında sınıf içi çalışmalar, sunumlar, ödevler ve projeler de temel değerlendirme araçlarını oluşturmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Faruk YÜCEL telefon: +90 (232) 311 5087, Fax: +90 232 3881102, E-Mail: faruk.yucel@ege.edu.tr AKTS/ DS Koordinatörü: Doç.Dr. Mehmet Tahir Öncü telefon: +90 (232) 311 2994, Fax: +90 232 3881102, E-Mail: mtoncu@yahoo.com
Bölüm Olanakları
Bölümde iki doçent, bir yardımcı doçemt, iki öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm bünyesindeki çeviri laboratuarı ile sözlü çeviri dersleri verebilmektedir.

Program Çıktıları
1Düzgün telaffuz, diksiyonuna hâkim aynı zamanda üstün iletişim becerisine sahip olma.
2Sektörün değişen beklenti ve koşullarına kolay uyum sağlayabilme.
3Sektörce aranan ve talep edilen çevirmenler olabilme ve bu talepleri yönlendirebilme.
4İlgili alanların kelime haznelerine her iki dilde sahip olabilme.
5Çeşitli alanların (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri vb) terminolojisine hakim olma ve bunun dışında Almanca ve İngilizce’yi hem kaynak hem erek dil olarak kullanabilme.
6Çeviri sürecinde karşılaşılabilecek sorunları tespit etme ve bu sorunların üstesinden gelebilme aşamasında uygun stratejiler geliştirme.
7Disiplinlerarası çalışmalar yapabilme.
8Eğitimi verilen kültürlerin dil ve tarihlerine dair temel ve uzmanlık bilgisine sahip olabilme.
9Dilsel ve kültürel farklılıkların getirdiği özel koşulları farkedebilme ve karşılaşılan sorunları çözebilme.
10Analitik düşünebilme.
11Etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermeme.
12İlgili sektörlerle işbirliği yapabilme.
13Sözlü ve ya yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşma.
14Çevirinin ve çeviribilimin günümüzde taşıdığı önem ve güncel sorunları konusunda farkındalık taşıma.
15Çeviri teknolojisi konusunda teknik ve deneyim bilgisine sahip olma.
16En az iki dilde çeviri yapma ve üçüncü bir dilde temel metinleri okuyabilme, anlayabilme, çözümleyebilme ve çeviri yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 716001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 0721001232012 DEUTSCHE GRAMMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
3 0721001332015 KONVERSATION I Zorunlu 2 0 0 5
4 716001092009 SCHREIBFERTIGKEIT I Zorunlu 2 0 0 3
5 716001352015 TEXTANALYSE Zorunlu 2 0 0 6
6 721001372016 TRANSLATORISCHE BASISKOMPETENZ (D-T) I Zorunlu 2 0 0 4
7 716001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 EDEMÜTALMSÇMDERS7 WAHLFREIE VORLESUNG VII Seçmeli - - - 5
Toplam 17 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 716000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 0721001202012 DEUTSCHE GRAMMATİK II Zorunlu 2 0 0 4
3 0721001302015 KONVERSATION II Zorunlu 2 0 0 6
4 716001062009 SCHREIBFERTIGKEIT II Zorunlu 2 0 0 4
5 721001342016 TRANSLATORISCHE BASISKOMPETENZ (D-T) II Zorunlu 2 0 0 2
6 716000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
7 0721001322015 UBERSETZUNGSORIENTIERTE TEXTANALYSE Zorunlu 2 0 0 6
8 716001162011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
9 EDEMÜTALMSÇMDERS8 WAHLFREIE VORLESUNG VIII Seçmeli - - - 2
Toplam 19 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
2 721002492016 FREMDSPRACHE III Zorunlu 3 0 0 2
3 721002472016 LANDESKUNDE I Zorunlu 2 0 0 4
4 0721002392014 SPRACHWISSENSCHAFT I Zorunlu 2 0 0 3
5 10721601T11218 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
6 721002432016 TRANSLATORISCHE BASISKOMPETENZ (T-D) I Zorunlu 2 0 0 4
7 0721002332012 TURKISCH FUR UBERSETZER Zorunlu 2 0 0 4
8 0721002352012 VERGLEICHENDE LITERATUR Zorunlu 2 0 0 5
9 EDEMÜTALMSÇMDERS1 WAHLFREIE VORLESUNG I Seçmeli - - - 2
Toplam 19 0 0 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
2 721002462016 FREMDSPRACHE IV Zorunlu 3 0 0 2
3 721002442016 LANDESKUNDE II Zorunlu 2 0 0 2
4 0721002302012 MUNDLICHES UBERSETZEN VON SCHRIFTLICHEN TEXTEN Zorunlu 2 0 0 5
5 0721002362014 SPRACHWISSENSCHAFT II Zorunlu 3 0 0 3
6 721002402016 TRANSLATORISCHE BASISKOMPETENZ (T-D) II Zorunlu 2 0 0 3
7 0721002322012 UBERSETZEN IN MASSENMEDIEN Zorunlu 2 0 0 5
8 0721002202012 UBERSETZEN UND KULTUR Zorunlu 2 0 0 4
9 EDEMÜTALMSÇMDERS2 WAHLFREIE VORLESUNG II Seçmeli - - - 2
Toplam 20 0 0 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 721003652016 FREMDSPRACHE V Zorunlu 3 0 0 5
2 721003632016 LITERARISCHES ÜBERSETZEN I Zorunlu 3 0 0 5
3 0721003412013 ÜBERSETZEN IN SCHRIFTLICHEN MEDIEN Zorunlu 3 0 0 5
4 EDEMÜTALMSÇMDERS3 WAHLFREIE VORLESUNG III Seçmeli - - - 5
Toplam 11 0 0 20
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 721003622016 FREMDSPRACHE VI Zorunlu 3 0 0 5
2 721003602016 LITERARISCHES ÜBERSETZEN II Zorunlu 3 0 0 5
3 0721003382013 TERMINOLOGISCHES WISSEN Zorunlu 3 0 0 5
4 EDEMÜTALMSÇMDERS4 WAHLFREIE VORLESUNG IV Seçmeli - - - 5
Toplam 11 0 0 20
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0721004452013 FACHLICHES ÜBERSETZEN I Zorunlu 3 0 0 5
2 0721004412013 FORSCHUNGSTECHNIKEN Zorunlu 3 0 0 5
3 0721004432013 FREMDSPRACHE VII (ENGLISCH) Zorunlu 3 0 0 2
4 0721004372019 UBERSETUNGSPRAKTIKUM Zorunlu 2 0 0 3
5 0721004612019 ÜBERSETZUNGSPROJEKT I Zorunlu 2 0 0 5
6 EDEMÜTALMSÇMDERS5 WAHLFREIE VORLESUNG V Seçmeli - - - 5
Toplam 15 0 0 25
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0721004522013 FACHLICHES ÜBERSETZEN II Zorunlu 3 0 0 5
2 0721004382013 FREMDSPRACHE VIII (ENGLISCH) Zorunlu 3 0 0 5
3 0721004542019 ÜBERSETZUNGSPROJEKT II Zorunlu 2 0 0 5
4 EDEMÜTALMSÇMDERS6 WAHLFREIE VORLESUNG VI Seçmeli - - - 5
Toplam 10 0 0 20
 
WAHLFREIE VORLESUNG VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0721001352018 COMPUTER Seçmeli 3 0 0 5
2 0721001372018 ENGLISCH FUR ANFANGER-I Seçmeli 3 0 0 5
WAHLFREIE VORLESUNG VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0721001342018 ENGLISCH FUR ANFANGER-II Seçmeli 3 0 0 2
2 0721001362018 COMPUTER FUR FORTGESCHRITTENE Seçmeli 3 0 0 2
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
5 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
6 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
11 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
12 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
13 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
14 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
15 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
16 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
17 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
18 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
WAHLFREIE VORLESUNG I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0721002252012 UBERSETZUNG VON WIRTSCHAFTSTEXTEN I Seçmeli 2 0 0 2
2 0721002272012 ITALIENISCH I Seçmeli 2 0 0 2
3 0721002292012 FRANZOSISCH I Seçmeli 2 0 0 2
4 0721002412014 GRIECHISCH I Seçmeli 2 0 0 2
5 10721602G11217 WIRTSCHAFTSTEXTE I Seçmeli 2 0 0 2
6 721002432019 WORTSCHATZARBETT Seçmeli 2 0 0 2
7 721002452019 UBERSETZUNGSPRAXIS I Seçmeli 2 0 0 2
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715002522019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 2 0 0 2
2 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
3 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
6 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
8 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
9 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
11 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
12 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
13 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
14 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
15 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
16 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
17 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
WAHLFREIE VORLESUNG II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0721002242012 UBERSETZUNG VON WIRTSCHAFTSTEXTEN II Seçmeli 2 0 0 2
2 0721002262012 ITALIENISCH II Seçmeli 2 0 0 2
3 0721002282012 FRANZOSISCH II Seçmeli 2 0 0 2
4 0721002382014 GRIECHISCH II Seçmeli 2 0 0 2
5 10721602G11216 WIRTSCHAFTSTEXTE II Seçmeli 2 0 0 2
6 721002502019 UBERSETZUNGSPRAXIS II Seçmeli 2 0 0 2
7 721002542019 ERUFSBEZOGENE SPRACHPRAXIS Seçmeli 2 0 0 2
WAHLFREIE VORLESUNG III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0721003472013 GRUNDFERTIGKEITEN IM DOLMETSCHE Seçmeli 3 0 0 5
2 0721003492013 VOM BLATT ÜBERSETZEN Seçmeli 3 0 0 5
3 0721003512013 ITALIENISCH III Seçmeli 3 0 0 5
4 0721003532013 FRANZÖSISCH III Seçmeli 3 0 0 5
5 0721003572013 THEATER UND ÜBERSETZEN I Seçmeli 3 0 0 5
6 0721003612015 GRIECHISCH III Seçmeli 3 0 0 5
7 0721003672019 EINFUHRUNG IN DIE ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT Seçmeli 3 0 0 5
8 0721003692019 TECHNISCHES ÜBERSETZEN Seçmeli 3 0 0 5
9 0721003712019 ANASATZE IN DER ÜBERSETZUNGSGESCHICHTE Seçmeli 3 0 0 5
10 0721003732019 MULTIMEDIALES ÜBERSETZEN I Seçmeli 3 0 0 5
WAHLFREIE VORLESUNG IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0721003442013 NOTATIONSTECHNIKEN Seçmeli 3 0 0 5
2 0721003462013 ITALIENISCH IV Seçmeli 3 0 0 5
3 0721003482013 FRANZÖSISCH IV Seçmeli 3 0 0 5
4 0721003522013 KONSEKUTIVES DOLMETSCHEN Seçmeli 3 0 0 5
5 0721003542013 THEATER UND ÜBERSETZEN II Seçmeli 3 0 0 5
6 0721003582015 GRIECHISCH IV Seçmeli 3 0 0 5
7 0721003782019 EUROPAISCHE UNIOUN UND INTERNATIONALES INSTITUTIONSWISSEN Seçmeli 3 0 0 5
8 0721003802019 RECHTSÜBERSETZUNG Seçmeli 3 0 0 5
9 0721003822019 ÜBERSETZUNGSTHEORIEN Seçmeli 3 0 0 5
10 0721003842019 MULTIMEDIALES ÜBERSETZEN II Seçmeli 3 0 0 5
WAHLFREIE VORLESUNG V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0721004492013 SIMULTANDOLMETSCHEN I Seçmeli 3 0 0 5
2 0721004512013 PROGRAMMGESTEUERTE ÜBERSETZUNG I Seçmeli 3 0 0 5
3 0721004532013 ITALIENISCH V Seçmeli 3 0 0 5
4 0721004552013 FRANZÖSISCH V Seçmeli 3 0 0 5
5 0721004572013 ÜBERSETZUNGSKRITIK I Seçmeli 3 0 0 5
6 0721004592013 RHETORIK I Seçmeli 3 0 0 5
7 0721004652015 GRIECHISCH V Seçmeli 3 0 0 5
8 721004692019 ÜBERSETZEN VON EU DOKUMENTEN Seçmeli 3 0 0 5
9 721004712019 SEMINAR I Seçmeli 3 0 0 5
WAHLFREIE VORLESUNG VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0721004402013 SIMULTANDOLMETSCHEN II Seçmeli 3 0 0 5
2 0721004422013 PROGRAMMGESTEUERTE ÜBERSETZUNG II Seçmeli 3 0 0 5
3 0721004442013 ITALIENISCH VI Seçmeli 3 0 0 5
4 0721004462013 FRANZÖSISCH VI Seçmeli 3 0 0 5
5 0721004482013 ÜBERSETZUNGSKRITIK II Seçmeli 3 0 0 5
6 0721004502013 RHETORIK II Seçmeli 3 0 0 5
7 0721004582015 GRIECHISCH VI Seçmeli 3 0 0 5
8 721004742019 ÜBERSETZEN VON EU DOKUMENTEN Seçmeli 3 0 0 5
9 721004762019 SEMINAR II Seçmeli 3 0 0 5
10 721004782019 AKTUELLE THEMEN Seçmeli 3 0 0 5
11 721004792019 ÜBERSETZUNGSGESCHICHTE Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr