Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Felsefe - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1978 yılında kurulan Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, felsefenin tüm temel disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdüren ve bünyesinde farklı felsefi yaklaşımlara yer açmış olan çok yönlü bir bölümdür.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Felsefe alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Felsefe Bölümü'nün 4 yıllık lisans programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, lisans programından önce isteğe bağlı olarak bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarınnda (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istaihdam sağlanmaktadır. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her derse ilişkin değerlendirme sistemi, ilgili dersin planında sunulmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Taylan ALTUĞ AKTS Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Mehmet Cem KAMÖZÜT
Bölüm Olanakları
Bölümümüz lisans öğrencileri Erasmus programı çerçevesinde eğitimlerinin bir bölümünü başka bir Avrupa ülkesinde; Farabi programıyla Türkiye'deki diğer üniversitelerde gerçekleştirebilmektedirler.

Program Çıktıları
1Felsefenin temel problemleri hakkında bilgi ve bilinç sahibi olma.
2Kültürün çeşitli alanları hakkında temel bir bilgi ve farkındalık sahibi olma; insan faaliyetinin farklı alanlarını felsefi olarak ele alma ve ifade etme yeteneğini geliştirme.
3Felsefe alanında edindiği bilgileri güncel sorunlara uygulayabilme.
4Estetik, politik ve ahlaki duyarlılıklar edinme.
5Bir anlatıdaki mantıksal çıkarımları soyutlayabilme, eleştirebilme, tutarsızlıkları belirleyebilme
6Karmaşık bir konunun ele alındığı bir sözlü sunuşu ya da bir metni ayrıntılı biçimde inceleyebilme.
7Bağımsız çalışabilme.
8Öncelikleri belirleyip, zamanının doğru kullanmayı öğrenme.
9Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 10720601T11147 BİLİM KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
3 706001121997 FELSEFEYE GİRİŞ-I Zorunlu 3 0 0 4
4 706001292000 GENEL PSİKOLOJİ-I Zorunlu 3 0 0 4
5 706001131997 İLKÇAĞ FELSEFE TAR.I Zorunlu 3 0 0 4
6 0706001562019 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
7 706001141997 TEMEL MANTIK-I Zorunlu 2 0 0 2
8 706001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 706001452010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 25 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 706001542015 BİLGİ KURAMI Zorunlu 2 0 0 4
3 706001422004 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
4 706001522011 FELSEFEYE GİRİŞ-II Zorunlu 2 0 0 3
5 706001302000 GENEL PSİKOLOJİ-II Zorunlu 2 0 0 3
6 706001201997 İLKÇAĞ FELSEFE TAR.II Zorunlu 3 0 0 3
7 706001211997 TEMEL MANTIK-II Zorunlu 2 0 0 2
8 706000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 706001462011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 4
10 706001482010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 24 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706006012015 BİLİM FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 6
2 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
3 706002372002 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I Zorunlu 3 0 0 3
4 706002332003 ORTAÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
5 706002151997 SEMBOLİK MANTIK-I Zorunlu 2 0 0 4
6 10720601T11274 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
7 706002992015 VARLIK FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 18 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706006002015 AHLAK FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 6
2 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
3 706002382002 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 3
4 706002982015 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
5 706002342002 RÖNESANS DÜŞÜNCESİ Zorunlu 3 0 0 6
6 706006022015 SANAT FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 6
7 706002231997 SEMBOLİK MANTIK-II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 18 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706003092000 17 VE 18 YY.FELSEFE TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 6
2 706003102000 İSLAM FELSEFE TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 5
3 EDEFELSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 12
4 706003162000 SOSYAL PSİKOLOJİNİN TEMELLERİ-I Zorunlu 3 0 0 4
5 0706003772019 SOSYOLOJİ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 13 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706003172000 17.VE 18.YY.FELSEFE TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 6
2 706003182000 İSLAM FELSEFE TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 5
3 EDEFELSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 12
4 706003242000 SOSYAL PSİKOLOJİNİN TEMEL.II Zorunlu 3 0 0 4
5 0706003792019 SOSYOLOJİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 13 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706004132001 19.YÜZYIL FELSEFE TARİHİ I Zorunlu 3 0 0 6
2 EDEFELSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 18
3 0706004932019 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI I Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706004222001 19.YÜZYIL FELSEFE TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 6
2 EDEFELSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 18
3 0706005002019 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI II Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0700001012019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
3 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
7 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
8 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
10 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
11 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
12 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
13 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
14 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
15 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
16 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
17 INV402 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
5 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
6 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
7 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
9 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
11 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
12 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
13 710002622014 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 2
14 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
15 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
16 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
17 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
18 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
19 INT404 INOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706003612014 DİL FELSEFESİ I Seçmeli 3 0 0 6
2 706003672014 DESCARTES SEMİNERLERİ Seçmeli 3 0 0 6
3 706003692014 POLİTİK LİBERALİZM Seçmeli 3 0 0 6
4 706003712014 YURTTAŞLIK KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
5 706003732014 ÜTOPYALAR VE KARŞI ÜTOPYALAR Seçmeli 3 0 0 6
6 706003752015 YUNANCA Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706003642014 DİL FELSEFESİ II Seçmeli 3 0 0 6
2 706003662014 FELSEFE METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
3 706003682014 MODERN POLİTİKA FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
4 706003702014 BİYOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
5 706003722014 PRAGMATİZM Seçmeli 3 0 0 6
6 706003742014 İNSAN HAKLARI KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
7 706003762014 ORYANTALİZM VE ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706004692014 BİTİRME TEZİ SEMİNERİ I Seçmeli 3 0 0 6
2 706004712014 SANAT FELSEFESİ I Seçmeli 3 0 0 6
3 706004732014 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
4 706004792014 MODERN FELSEFEDE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 6
5 706004852014 İSLAM SİYASET FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
6 706004912015 BUGÜNÜN DÜNYASINDA FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 706004822014 BİTİRME TEZİ SEMİNERİ II Seçmeli 3 0 0 6
2 706004842014 SANAT FELSEFESİ II Seçmeli 3 0 0 6
3 706004862014 İBNİ HALDUN SEMİNERİ Seçmeli 3 0 0 6
4 706004882014 HUKUK FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
5 706004902014 SPİNOZA SEMİNERİ Seçmeli 3 0 0 6
6 706004942014 MODERN TÜRKİYEDE DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
7 706006042016 KITA AVRUPASI FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr