Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Psikoloji - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Fakültesi'nin Davranış Bilimleri Bölümü adı altında 1976 yılında kurulmuştur. Bölüm, ilk mezunlarını 1981-1982 akademik yılında vermiştir. Bölümde günümüzde Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümü adıyla lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim verilmektedir. Dört yıl boyunca derslerin %30’unu İngilizce alarak eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Bölüm, Türk Psikologlar Derneği (TPD) Psikoloji Lisans Eğitiminin Akreditasyonu ve Standartları (PLESA) Kurulu’ nun yaptığı değerlendirme sonucunda, yönetmelik standartlarına uyduğu tespit edilerek Temmuz 2019’ a kadar akredite edilmiştir. Böylece Türkiye’ de akredite olan 7 bölümden biri haline gelmiştir. Ayrıca, bölüm, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler alanında akredite olan ilk bölümdür.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Psikoloji alanında Lisans Diploması" derecesini ve "Psikolog" ünvanını alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Dört yıllık lisans programının hedefi, öğrencileri psikolojinin temel alanlarının ve psikolojiyle ilgili disiplinlerin bilimsel bilgisine sahip kişiler olarak yetiştirmektir. Zorunlu derslerin yanında psikoloji ile ilişkili diğer disiplinleri (felsefe, sosyoloji, ekonomi, fizyoloji vs.) de içeren çok sayıda seçimlik dersten oluşan lisans programı, psikolojideki en son gelişmeleri takip edecek ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak yenilenmektedir. Dört yıl boyunca derslerin %30’unu İngilizce olarak almaktadırlar . Dördüncü yılında öğrenciler bir danışman öğretim üyesi ile birlikte çalışarak ilgi duydukları bir konuda lisans tezi yapabilmektedirler
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Psikoloji Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarınnda (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı'nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Dr. Sonia AMADO, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Bornova/İzmir Türkiye 35100 Tel: 90 232 3111336 E-posta: sonia.amado@.ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet KOYUNCU Psikoloji Bölümü Bornova/İzmir Türkiye 35100 Tel: 90 232 3111952 E-posta: mehmet.koyuncu@.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 2 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent, 27 araştırma görevlisi, 1 uzman bulunmaktadır. Bölüm, alanda çalışan 2 uzmanı ders vermek üzere düzenli olarak davet etmektedir. Bazı dönemlerde ise yurtdışından konuk profesörlerle çalışmıştır. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma ve eğitim amacına hizmet eden bir Psikoloji Laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca Bölümün bünyesinde Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi yer almaktadır.

Program Çıktıları
1Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini çok çeşitli hizmet alanlarında uygulayabilme.
2İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi.
3Psikolojik bir olgunun sürecini izleyebilme, çözümleyebilme ve müdahale edebilme.
4Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapabilme.
5Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme.
6Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilme, deney tasarlayabilme ve uygulayabilme.
7Psikolojik araştırma verilerini analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
9Bağımsız davranabilme, sorumluluk alabilme, analitik ve yaratıcı düşünebilme ve gelişime açık olabilme.
10Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme.
11Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel ve teknolojik konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
12Düşünce ve bilgiyi görsel, sözlü ve yazılı olarak açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
13Psikologluk mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
14Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olabilme.
15Sosyal sorumluluk bilinci yüksek, toplumsal ve bireysel sorunlara duyarlı olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 707001372016 BASIC SKILLS IN COMPUTER Zorunlu 3 0 0 5
3 707001132010 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I Zorunlu 3 0 0 6
4 707001332012 İSTATİSTİĞE GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 6
5 707001312010 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY OF HUMAN BEHAVIOUR I Zorunlu 3 0 0 5
6 EDEPSKSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 4
7 707001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 707001272005 BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
3 707001231997 İSTATİSTİĞE GİRİŞ-II Zorunlu 3 0 0 5
4 707001382016 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY OF HUMAN BEHAVIOUR II Zorunlu 3 0 0 4
5 707001302010 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 5
6 EDEPSKSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 3
7 EDEPSKSÇMDERS-3 SEÇMELİ DERS GRUBU-3 Seçmeli - - - 3
8 707001402016 TRANSITION TO UNIVERSITY LIFE Zorunlu 2 0 0 2
9 707000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
2 707002572016 GELİŞİM PSİLKOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 0 5
3 707002131997 KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
4 707002412010 RESEARCH METHODS I Zorunlu 3 0 0 5
5 EDEPSKSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 5
6 707002472012 SOSYAL PSİKOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 5
7 10720701T11246 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
2 707002522012 GELİŞİM PSİLKOLOJİSİ II Zorunlu 3 0 0 5
3 707002191997 KLİNİK GÖZLEM VE GÖRÜŞME Zorunlu 3 0 0 5
4 707002402010 RESEARCH METHODS II Zorunlu 3 0 0 5
5 EDEPSKSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 4
6 EDEPSKSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 4
7 707002502012 SOSYAL PSİKOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 19 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707003592016 BIOLOGICAL PSYCHOLOGY I Zorunlu 3 0 0 6
2 707003572016 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 6
3 707003182007 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
4 707003122000 PSİKOMETRİ-I Zorunlu 3 0 0 5
5 EDEPSKSÇMDERS8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 Seçmeli - - - 8
Toplam 14 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707003602016 BIOLOGICAL PSYCHOLOGY II Zorunlu 3 0 0 5
2 EDEPSKSÇMDERS14 SEÇMELİ DERS GRUBU 14 Seçmeli - - - 4
3 EDEPSKSÇMDERS9 SEÇMELİ DERS GRUBU 9 Seçmeli - - - 15
4 707003232000 YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 12 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707004122001 PSİKOLOJİ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
2 EDEPSKSÇMDERS10 SEÇMELİ DERS GRUBU 10 Seçmeli - - - 5
3 EDEPSKSÇMDERS11 SEÇMELİ DERS GRUBU 11 Seçmeli - - - 15
Toplam 9 0 0 26
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707004202001 PSİKOLOJIDE ETİK İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 6
2 EDEPSKSÇMDERS12 SEÇMELİ DERS GRUBU 12 Seçmeli - - - 6
3 EDEPSKSÇMDERS13 SEÇMELİ DERS GRUBU 13 Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707001142010 SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ-I Seçmeli 3 0 0 4
2 707001152010 FELSEFENİN TEMEL PROB.I Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707001202010 SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ-II Seçmeli 2 0 0 3
2 707001212010 FELSEFENİN TEMEL PROB.II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707001422016 READINGS IN PSYCHOLOGY I Seçmeli 3 0 0 3
2 707001442016 BASIC CONCEPTS IN PSYCHOLOGY I Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
4 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
5 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
9 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
10 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
12 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707002512016 İSTATİSTİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
2 707002532016 KÜLTÜRLERARASI SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
3 707002552016 SPOR PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
4 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
5 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
6 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
8 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
9 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
10 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
12 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707002222010 PSYCHOLOGICAL COUNSELING Seçmeli 3 0 0 4
2 707002382010 READINGS IN PSYCHOLOGY II Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720702T11242 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 4
2 707002292011 DENEYSEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
3 707002542015 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707003612016 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
2 707003632016 SOSYAL PSİKOLOJİDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 4
3 707003652016 YETİŞKİNLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
4 707003672016 EVRİMSEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
5 707003692016 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ I Seçmeli 3 0 0 4
6 707003712016 ÇOCUK SUÇLULUĞU Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 14
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707003662016 COGNITIVE DEVELEOPMENT Seçmeli 3 0 0 4
2 707003682016 READINGS IN PSYCHOLOGY III Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720702T11354 KİŞİLİK KURAMLARINA YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
2 707003262000 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
3 707003292000 TRAFİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
4 707003422006 ADLİ PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
5 707003582012 SOSYAL PSİKOLOJİDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 5
6 707003622016 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ II Seçmeli 3 0 0 5
7 707003642016 PSİKOMETRİ-II Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU 11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU 12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707004422010 ADOLESCENT PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
2 707004562016 HUMAN MEMORY Seçmeli 3 0 0 6
3 707004642016 FUNDEMENTAL TEXTS OF PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU 13
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707004252001 GRUP PSİKOTERAPİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2 707004302002 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
3 707004482015 AFET VE TRAVMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
4 707004502015 ÇOCUK DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
5 707004522015 ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
6 707004542015 GRUP DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
7 707004582016 KİŞİLİK TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 6
8 707004602016 ÇEVRE PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
9 707004622016 LİSANS TEZİ II Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr