Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji - Lisans (Zorunlu Hazırlık)Program Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1976’da Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı Davranış Bilimleri bölümü olarak kuruldu. 1982’de ise Edebiyat Fakültesi ve Sosyoloji Bölümü adıyla yapılandırıldı. Şu anda 4 anabilim dalında 15 öğretim ve araştırma elemanıyla Türkiye’nin en eski ve geniş sosyoloji bölümlerinden birisidir. 1982’den bu yana 3 anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programlarını sürdürmektedir. Sosyoloji Bölümü hedeflenilen araştırma düzeyi için gerekli araştırma ortamını ve kültürünü yaratmak; eğitim ve araştırmada grup oluşturmak için stratejiler geliştirme; bu çerçevede ulusal ve uluslararası işbirliğine gitme ve bunun için gerekli alt yapının talebi, öğrenci kalitesindeki Türkiye çapındaki kalitesizleşmeyi tersine çevirebilmek ve çeşitli düzeylerde kamuoyu ile işbirliği hedeflemektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Sosyoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Sosyoloji Bölümü genel amaçları arasında; Lisans öğrencilerine, sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek Öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek Türkiye’nin özellikle Ege Bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek Lisans öğrencilerine, lisans programının ardından devam edebileceği yüksek lisans doktora gibi programları yürütebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak Yüksek lisans programına devam eden öğrencileri gerek kuramsal gerekse uygulama düzeyinde yetiştirmek, üniversitede öğretim elemanı, özel ve kamu sektörüne ilişkin kurumlarda da araştırıcı ve uzman olarak yetiştirmek bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları KPSS'den gereken puanı almaları durumunda çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarında sosyolog ünvanıyla istihdam edilebilirler. Formasyon eğitimi almaları durumunda ise Felsefe Grubu Öğretmeni olarak devlet ve özel eğitim kuruluşlarında itihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "ders öğretim planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Aylin Nazlı Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 35100 Bornova Izmir, Türkiye
Bölüm Olanakları
E.Ü. Sosyoloji Bölümü, 2 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi ile eğitim vermektedir. Bölümde ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmesine karşın, öğrenciler öğretm üyelerinin araştırma projelerinde yer alarak alanda deneyim kazanma olanağı bulabilmektedirler. Aynı zamanda öğrenciler, isteğe bağlı olarak özel ve kamu kuruluşlarında staj yapabilmektedirler. LLP/Erasmus Değişim Programı ile eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa'da bir üniversite tamamlayabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli bilgisayar ve istatistik bilgi ve becerisine sahip olabilme.
2Sosyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilme.
3Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilme.
4Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilme.
5Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme.
6Sosyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme..
7Felsefe grubu öğretmenliği de yapabilecek düzeyde felsefe-psikoloji-mantık formasyonuna sahip olabilme.
8Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
9Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
10Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
11Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme.
12Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme.
14Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 708001452014 BASIC CONCEPTS IN SOCIOLOGY I Zorunlu 3 0 0 5
3 708001201997 GENEL FELSEFE-I Zorunlu 3 0 0 4
4 708001191998 GENEL MANTIK-I Zorunlu 2 0 0 4
5 708001181997 GENEL PSİKOLOJİ-I Zorunlu 3 0 0 4
6 708001392010 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES I Zorunlu 3 0 0 3
7 0708001432013 SOSYOLOJİYE GİRİŞ-I Zorunlu 2 0 0 6
8 708001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 708001562014 COMPUTER Zorunlu 3 0 0 3
3 708001271997 GENEL FELSEFE-II Zorunlu 3 0 0 4
4 708001261998 GENEL MANTIK-II Zorunlu 2 0 0 4
5 708001251997 GENEL PSİKOLOJİ-II Zorunlu 3 0 0 4
6 708001502010 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES II Zorunlu 3 0 0 3
7 708001382010 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY-II Zorunlu 2 0 0 2
8 0708001542013 KURUMLAR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
9 708000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 10720801T11152 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 24 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708002432005 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 3
2 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
3 0708002652013 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 3
4 708002362000 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
5 EDESOSSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
6 708002191997 SEMBOLİK MANTIK-I Zorunlu 2 0 0 3
7 708002772014 SOCIOLOGY OF FAMILY Zorunlu 2 0 0 3
8 708002171997 SOSYAL PSİKOLOJİ-I Zorunlu 3 0 0 3
9 0708002712013 SOSYOLOJİ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
10 10720801T11261 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
11 0708002692013 TOPLUMSAL DEĞİŞME Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 23 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0708002702013 APPLIED STATISTICS Zorunlu 2 0 0 3
2 708002442005 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 0 0 3
3 708002742014 BASIC CONCEPTS IN SOCIOLOGY II Zorunlu 2 0 0 3
4 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
5 0708002662013 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 3
6 EDESOSSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 3
7 708002281997 SEMBOLİK MANTIK-II Zorunlu 2 0 0 3
8 708002562010 SOCIOLOGY OF LEISURE Zorunlu 2 0 0 4
9 708002261997 SOSYAL PSİKOLOJİ-II Zorunlu 3 0 0 3
10 0708002722013 SOSYOLOJİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 21 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0708003732013 ANALYSIS OF TEXTS IN SOCIOLOGY-I Zorunlu 2 0 0 5
2 708003122000 GENEL FELSEFE TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 4
3 EDESOSSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 6
4 0708003692013 SOCIOLOGY OF MIGRATION Zorunlu 2 0 0 5
5 0708003712013 SOCIOLOGY OF TIME AND SPACE Zorunlu 2 0 0 5
6 0708003672013 SOSYOLOJİDE YÖNTEM-I Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 13 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708003582010 ANALYSIS OF TEXTS IN SOCIOLOGY II Zorunlu 2 0 0 4
2 708003542010 DEMOGRAPHY Zorunlu 2 0 0 4
3 708003192000 GENEL FELSEFE TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 4
4 708003522010 GLOBALIZATION AND TRANSNATIONAL CULTURE Zorunlu 2 0 0 4
5 EDESOSSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 6
6 0708003702013 SOSYOLOJİDE YÖNTEM-II Zorunlu 2 0 0 4
7 708003562010 URBAN SOCIOLOGY Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 15 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708004112001 AHLAK FELSEFESİ-I Zorunlu 2 0 0 4
2 708004552010 ANALYSIS OF TEXTS IN SOCIOLOGY III Zorunlu 2 0 0 3
3 708004122001 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI-I Zorunlu 2 0 0 4
4 708004572010 INTRODUCTION TO ECONOMICS Zorunlu 2 0 0 4
5 EDESOSSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 8
6 708004532010 SOCIOLOGY OF EDUCATION I Zorunlu 2 0 0 3
7 708004162001 TÜRK SOSYOLOGLARI Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0708004642013 AHLAK FELSEFESİ II Zorunlu 2 0 0 3
2 708004582010 ANALYSIS OF TEXTS IN SOCIOLOGY IV Zorunlu 2 0 0 3
3 708004022016 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI-II Zorunlu 2 0 0 5
4 EDESOSSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 8
5 708004522010 SOCIOLOGY OF AGEING Zorunlu 2 0 0 4
6 708004562010 SOCIOLOGY OF EDUCATION II Zorunlu 2 0 0 4
7 708004542010 SOCIOLOGY OF LANGUAGE Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
4 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
5 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
9 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
10 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
12 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0708002732013 ANTROPOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
2 0708002752013 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
4 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
5 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
6 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
7 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
8 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
9 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
10 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 713002242007 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
12 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
13 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720802T11264 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 708002292000 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720802T11357 SİYASET SOSYOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
2 10720802T11359 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
3 10720802T11361 MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
4 10720802T11363 DİN SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
5 10720802T11365 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720802T11360 SİYASET SOSYOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
2 10720802T11362 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
3 10720802T11364 DİNSEL GRUPLAR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 10720802T11366 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
5 708003502010 MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0708004612013 LİSANS TEZİ I Seçmeli 4 0 0 4
2 10720802T11459 HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
3 708004172002 BİLGİ SOSYOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 0 2
4 708004212001 KADIN ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 2
5 708004312005 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0708004242016 STAJ Seçmeli 2 0 0 2
2 0708004662013 LİSANS TEZİ II Seçmeli 4 0 0 4
3 708004322002 BİLGİ SOSYOLOJISI-II Seçmeli 2 0 0 2
4 708004352001 YEREL YÖNETİMLER VE UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 2
5 708004402005 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2 0 0 2
6 708004462010 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
7 708004702015 SEMİNER Seçmeli 2 0 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr