Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1976’da Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı Davranış Bilimleri bölümü olarak kuruldu. 1982’de ise Edebiyat Fakültesi ve Sosyoloji Bölümü adıyla yapılandırıldı. Şu anda 4 anabilim dalında 15 öğretim ve araştırma elemanıyla Türkiye’nin en eski ve geniş sosyoloji bölümlerinden birisidir. 1982’den bu yana 3 anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programlarını sürdürmektedir. Sosyoloji Bölümü hedeflenilen araştırma düzeyi için gerekli araştırma ortamını ve kültürünü yaratmak; eğitim ve araştırmada grup oluşturmak için stratejiler geliştirme; bu çerçevede ulusal ve uluslararası işbirliğine gitme ve bunun için gerekli alt yapının talebi, öğrenci kalitesindeki Türkiye çapındaki kalitesizleşmeyi tersine çevirebilmek ve çeşitli düzeylerde kamuoyu ile işbirliği hedeflemektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Sosyoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Sosyoloji Bölümü genel amaçları arasında; Lisans öğrencilerine, sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek Öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek Türkiye’nin özellikle Ege Bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek Lisans öğrencilerine, lisans programının ardından devam edebileceği yüksek lisans doktora gibi programları yürütebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak Yüksek lisans programına devam eden öğrencileri gerek kuramsal gerekse uygulama düzeyinde yetiştirmek, üniversitede öğretim elemanı, özel ve kamu sektörüne ilişkin kurumlarda da araştırıcı ve uzman olarak yetiştirmek bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları KPSS'den gereken puanı almaları durumunda çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarında sosyolog ünvanıyla istihdam edilebilirler. Formasyon eğitimi almaları durumunda ise Felsefe Grubu Öğretmeni olarak devlet ve özel eğitim kuruluşlarında itihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "ders öğretim planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Aylin Nazlı, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 35100 Bornova Izmir, Türkiye
Bölüm Olanakları
E.Ü. Sosyoloji Bölümü, 2 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi ile eğitim vermektedir. Bölümde ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmesine karşın, öğrenciler öğretm üyelerinin araştırma projelerinde yer alarak alanda deneyim kazanma olanağı bulabilmektedirler. Aynı zamanda öğrenciler, isteğe bağlı olarak özel ve kamu kuruluşlarında staj yapabilmektedirler. LLP/Erasmus Değişim Programı ile eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa'da bir üniversite tamamlayabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Sosyolojik bir araştırma yürütebilmek için gerekli bilgisayar ve istatistik bilgi ve becerisine sahip olabilme.
2Sosyoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilme.
3Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilme.
4Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilme.
5Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
6Felsefe grubu öğretmenliği de yapabilecek düzeyde felsefe-psikoloji-mantık formasyonuna sahip olabilme.
7Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
8Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
9Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
10Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme.
11Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
12Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
13Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708001022016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 708001112016 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 708001092016 GENEL FELSEFE-I Zorunlu 3 0 0 4
4 708001472018 GENEL MANTIK Zorunlu 4 0 0 6
5 708001052016 GENEL PSİKOLOJİ-I Zorunlu 3 0 0 4
6 708001492018 SOSYOLOJİYE GİRİŞ-I Zorunlu 3 0 0 5
7 708001012016 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 708001152016 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 24 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708000942016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 708001102016 GENEL FELSEFE-II Zorunlu 3 0 0 4
3 708001062016 GENEL PSİKOLOJİ-II Zorunlu 3 0 0 4
4 EDESOSSÇMDERS-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
5 708001582018 SEMBOLİK MANTIK Zorunlu 4 0 0 6
6 708001142016 SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
7 708001642018 SOSYOLOJİYE GİRİŞ-II Zorunlu 3 0 0 3
8 708000922016 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 708001122016 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 26 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708002132016 AİLE SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
2 708002092016 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 4
3 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
4 708002052016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 4
5 708002152016 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
6 708002112016 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
7 708002792018 SOSYAL MEDYA Zorunlu 2 0 0 3
8 708002032016 SOSYAL PSİKOLOJİ-I Zorunlu 3 0 0 4
9 708002012016 SOSYOLOJİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 19 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708002142016 ANTROPOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
2 708002102016 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 0 0 4
3 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
4 708002062016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 3
5 708002122016 İSTATİSTİK UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
6 708002162016 KENT SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
7 708002042016 SOSYAL PSİKOLOJİ-II Zorunlu 3 0 0 3
8 708002022016 SOSYOLOJİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 4
9 708002762018 TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708003052016 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
2 708003772019 GENEL FELSEFE TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 4
3 708003072016 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 708003112016 MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 EDESOSSÇMDERS-2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 4
6 708003032016 SOSYOLOJİDE YÖNTEM-I Zorunlu 2 0 0 5
7 708003012016 ZAMAN VE MEKAN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 17 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708003082016 DEMOGRAFİ Zorunlu 2 0 0 4
2 708003102016 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 708003782019 GENEL FELSEFE TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 4
4 708003122016 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
5 EDESOSSÇMDERS-3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 4
6 708003042016 SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
7 708003022016 SOSYOLOJİDE YÖNTEM-II Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 17 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708004652019 AHLAK FELSEFESİ-I Zorunlu 2 0 0 4
2 708004032016 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİK KURAMLARI-I Zorunlu 2 0 0 5
3 EDESOSSÇMDERS-4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 9
4 708004092016 TOPLUMSAL DEĞİŞME Zorunlu 2 0 0 4
5 708004052016 TÜRK SOSYOLOGLARI Zorunlu 2 0 0 4
6 708004072016 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708004682019 AHLAK FELSEFESI-II Zorunlu 2 0 0 5
2 708004022016 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI-II Zorunlu 2 0 0 5
3 708004082016 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 6
4 EDESOSSÇMDERS-5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 9
5 708004042016 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI II Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 10 0 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708001602018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
2 708001622018 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
5 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
6 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
11 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
12 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
13 710002632014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
14 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
15 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
16 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
17 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
18 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
19 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0700001012019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
3 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
6 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
8 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
9 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
10 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
11 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
12 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
13 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
14 710002622014 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 2
15 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
16 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
17 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
18 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
19 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
20 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708003132016 TÜRKİYE'DE SOSYAL PROBLEMLER Seçmeli 2 0 0 4
2 708003152019 KADIN ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 4
3 708003172016 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 708003192016 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708003142016 DİNSEL GRUPLAR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
2 708003162016 SPOR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 708003182016 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 708003202016 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708004112016 HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 708004132016 BİLGİ SOSYOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
3 708004132016 BİLGİ SOSYOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
4 708004152016 LİSANS TEZI I Seçmeli 4 0 0 6
5 708004172016 SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
6 708004612018 STAJ Seçmeli 2 0 0 3
7 708004672019 SEMİNER I Seçmeli 2 0 0 0
8 708004692019 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 708004102016 LİSANS TEZI II Seçmeli 4 0 0 6
2 708004122016 BİLGİ SOSYOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
3 708004162016 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 708004222016 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Seçmeli 2 0 0 3
5 708004702019 SEMİNER II Seçmeli 2 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr