Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kurumsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olmak.
2Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip olmak.
3Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olma.
4Çocuk gelişimi alanında fiziksel, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlayabilme.
5Çocuk gelişimi alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm geliştirme becerilerine sahip olma
6Çocuk gelişimi alanında tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerisine sahip olma
7Çocuk gelişimi alanı ile uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alma becerisine sahip olmak
8Çocuk gelişimi alanında edindiği bilgileri kullanarak bilimsel verileri yorumlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olma
9Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyip öğrenmesini yönlendirme becerisine sahip olma
10Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma
11Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirip, genelleyerek ve öğrendiğini sergileme becerisine sahip olmak
12Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlayıp süreci değerlendirme becerisine sahip olma
13Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaşabilme
14Sosyal, kültürel özellikler, evrensel, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranabilme
15Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502001092016 ANATOMİ Zorunlu 3 0 0 3
2 7502001022016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 7502001152016 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 2 4
4 7502001052016 ÇOCUK GELİŞİMİ I Zorunlu 3 0 0 3
5 SÇMDERS-I ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 5
6 7502001072016 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
7 7502001112016 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 7502001012016 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 7502001132016 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
10 7502001032016 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 20 0 2 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502001062016 AİLE YAŞAMI VE AİLE İÇİ İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 3
2 7502001102016 ANTROPOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
3 7502000942016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 7502001042016 ÇOCUK GELİŞİMİ II Zorunlu 3 0 0 3
5 SÇMDERS-II ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 6
6 7502001122016 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
7 7502001082016 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
8 7502000922016 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 7502000962016 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 20 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SÇMDERS-III ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU III Seçmeli - - - 9
2 7502002092016 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 3
3 7502002032016 ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME Zorunlu 3 0 0 4
4 7502002112016 ÇOCUKLARDA GELİŞİMSEL YAKLAŞIM VE OYUN Zorunlu 2 0 0 3
5 7502002052016 ÇOCUKLARDA NÖROLOJİK GELİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
6 7502002072016 ÇOCUKLARDA SOSYAL GELİŞİM Zorunlu 3 0 0 4
7 7502002012016 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 16 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SÇMDERS-IV ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - 10
2 7502002122016 ÇOCUK GELİŞİMİNDE ALAN ÇALIŞMASI I Zorunlu 2 6 0 6
3 7502002062016 ÇOCUK GELİŞİMİNDE KURAMLAR Zorunlu 2 0 0 2
4 7502002022016 ÇOCUKLARDA GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
5 7502002042016 ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI BESLENME Zorunlu 3 0 0 3
6 7502002082016 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM Zorunlu 2 0 0 2
7 7502002102016 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Zorunlu 2 0 0 2
8 7502002142016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 6 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502003132016 BEBEKLİK DÖNEMİ UYGULAMALARI Zorunlu 0 3 0 3
2 7502003112016 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
3 SÇMDERS-V ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU V Seçmeli - - - 7
4 7502003072016 ÇOCUK GELİŞİMİNDE ALAN ÇALIŞMASI II Zorunlu 2 6 0 6
5 7502003032016 ÇOCUKLARDA EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 1 0 0 2
6 7502003092016 ERGENLİK PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 7502003012016 GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
8 7502003052016 ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 9 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502003022016 AİLE DANIŞMANLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
2 7502003102016 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 7502003042016 BEBEKLİK DÖNEMİNDE DESTEK PROGRAMLARI GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 2
4 7502003062016 ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
5 SÇMDERS-VI ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU VI Seçmeli - - - 9
6 7502003082016 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
7 7502003122016 OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ UYGULAMALARI Zorunlu 0 4 0 6
Toplam 10 8 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SÇMDERS-VII ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU VII Seçmeli - - - 6
2 7502004012016 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI I Zorunlu 3 0 0 4
3 7502004032016 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DESTEK PRAGRAMLARI GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 3
4 7502004072016 MEZUNİYET TEZİ I Zorunlu 2 0 0 3
5 7502004052016 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI UYGULAMASI Zorunlu 0 14 0 14
Toplam 7 14 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SÇMDERS-VIII ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU VIII Seçmeli - - - 8
2 7502004022016 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI II Zorunlu 3 0 0 4
3 7502004042016 HASTALIK VE HASTA ÇOCUĞA YAKLAŞIM Zorunlu 2 0 0 3
4 7502004062016 MESLEKİ MEVZUAT VE YÖNETİM Zorunlu 1 0 0 3
5 7502004122016 MEZUNİYET TEZİ II Zorunlu 2 0 0 3
6 7502004102016 SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMALARI Zorunlu 0 6 0 6
7 7502004082016 SEMİNER Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 10 6 0 30
 
ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502001172016 ÇOCUKLA İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 7502001192016 ELEŞTİREL DÜŞÜNME, YARATICILIK VE GİRİŞKENLİK Seçmeli 2 0 0 2
3 7502001232019 AKADEMİK TÜRKÇE(Yab.Uyruklu Öğr.için) Seçmeli 2 0 0 0
ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502001142016 TEMEL İLK YARDIM Seçmeli 2 2 0 4
2 7502001162016 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 7502001182016 ERKEN OKUR-YAZARLIK Seçmeli 2 0 0 2
ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502002132016 ÇOCUK VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
2 7502002152016 ÇOCUKLARDA YARATICI DRAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 7502002172016 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
4 7502002192016 FARKLI KÜLTÜRLERDE ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 3
ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502002162016 İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARA YAKLAŞIM Seçmeli 2 0 0 4
2 7502002182016 GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARA YAKLAŞIM Seçmeli 2 0 0 4
3 7502002202016 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARA YAKLAŞIM Seçmeli 2 0 0 2
4 7502002222016 ÇOCUKLARDA SANAT VE YARATICILOIK Seçmeli 2 0 0 2
ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502003152016 ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR KULLANIMI Seçmeli 1 2 0 4
2 7502003172016 ÇOCUK KİTAPLARI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
3 7502003192016 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 4
ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502003142016 OTİZMLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Seçmeli 2 0 0 1
2 7502003162016 ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAM GELİŞTİRME VE UYGULAMA Seçmeli 3 3 0 4
3 7502003182016 FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAM GELİŞTİRME VE UYGULAMA Seçmeli 3 3 0 4
4 7502003202016 AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 1
ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502004092016 ÇOCUK VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 3
2 7502004112016 ÇOCUK VE MÜZİK Seçmeli 1 3 0 3
3 7502004132016 ÇOCUK VE SPOR Seçmeli 1 3 0 3
ÇOCUK GELİŞİMİ SEÇMELİ DERS GRUBU VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7502004142016 ÇOCUĞU TANIMADA TEST DIŞI TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 2
2 7502004162016 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
3 7502004182016 ÇOCUK GELİŞİMİ KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
4 7502004202016 ANİ YAŞAM OLAYLARI VE ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr