Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İletişim Fakültesi - Radyo - Televizyon ve Sinema - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Radyo- Televizyon ve Sinema Bölümü 1992 yılından bu yana lisans programına öğrenci kabul etmektedir. Program ile uluslararası standartlara uygun, nitelikli üretim yapacak bilgi ve donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi ve medya sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Radyo- Televizyon ve Sinema Bölümü lisans programı dört yıllık bir eğitim süresine sahiptir. Program kapsamında teorik ve uygulamaya yönelik çalışmalarla öğrencilerin hem kuramsal altyapısı oluşturulmakta hem de yaratıcı ve uygulanabilir projeleri üretebilecek donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Radyo- Televizyon ve Sinema alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Radyo- Televizyon ve Sinema Bölümü lisans programı; medya sektörünün her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişim uzmanları yetiştirmektedir. Program kapsamında, kuramsal bilgilerin –kitle iletişim kuramları, kitle iletişim sistemleri, uluslararası iletişim, medya ve toplum, işletme, siyasal iletişim, hukuk vb.- yanı sıra medya alanında özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin planlanması, hazırlanması, film üretim sürecinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi –film yapımı, senaryo yazarlığı, dijital fotoğrafçılık, video ve film teknikleri vb.- gibi mesleğe hazırlayan bilgilerin verildiği ders ve uygulamalar yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans programı öğrencileri, iletişim alanında gerekli olan tüm teknik ve kuramsal bilgiler, film üretim süreçlerinde kullanılabilecek temel bilgiler, uygulamaya dönük çalışmalar ile donatılarak medya sektörüne hazırlanacaktır. Bu anlamda ihtiyaç duyulan çok yönlü, yetişmiş, etkili ve bilgili Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunları olarak sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek çeşitli pozisyonlarda görev alabilecek duruma gelebileceklerdir. Bu doğrultuda program mezunları gerek KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarında kendi alanlarında açılan pozisyonlara, gerekse medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. İlknur GÜRSES KÖSE (Program Başkanı) ilknur.gurses@ege.edu.tr 0.232. 311 3989 Dr. Öğr. Üyesi Aslı FAVARO (Koordinatör Yardımcısı) asli.favaro@ege.edu.tr 0.232. 311 18 61 Araş. Gör. Ceyda CURA (Koordinatör Yardımcısı) ceyda.cura@ege.edu.tr 0.232. 311 3989 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR
Bölüm Olanakları
RTS Bölümü’nde 8 tam zamanlı profesör, 6 doçent, 4 yardımcı doçent, 6 asistan ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde 1 dijital kurgu ünitesi, 2 Televizyon Stüdyosu, 1 seslendirme ünitesi, 1 radyo stüdyosu 1 fotoğraf laboratuarı ve çekim stüdyosu bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak.
2Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek.
3Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
4Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak
5Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak.
6Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak.
7Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak.
8Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak.
9Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
10Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek
11Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak.
12Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak.
13İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak.
14Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
15Düşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak.
16Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HAZ001 HAZIRLIK SINIFI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801001022006 ATATÜRK İLK.VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 801001022019 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 801001472009 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 1 4 0 3
4 801001032019 DÜNYA SİNEMA TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
5 801001092019 DÜŞÜNCE TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
6 801001412009 EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
7 801001612010 FOREIGN LANGUAGE-I Zorunlu 4 0 0 4
8 801001612019 FOREIGN LANGUAGE-I Zorunlu 4 0 0 4
9 801001112019 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 0 2
10 801001052019 İLETİŞİM BİLİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR Zorunlu 3 0 0 3
11 801001452010 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
12 İLE-RTS-TEO-1YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 1.YY Seçmeli - - - 4
13 İLE-RTS-UYG-1YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 1.YY Seçmeli - - - 4
14 801001432009 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
15 İLERTSDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 8
16 801001492009 SİNEMA TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 3
17 801001072019 SİNEMA-TELEVİZYONA GİRİŞ Zorunlu 0 3 0 3
18 801001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
19 801001012019 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 43 10 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 801000942019 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 801001062019 DİJİTAL PLATFORMLAR VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI Zorunlu 3 0 0 3
4 801001042019 FİLM KURAMLARI VE KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 3
5 801001682010 FOREIGN LANGUAGE-II Zorunlu 4 0 0 4
6 801001682019 FOREIGN LANGUAGE-II Zorunlu 4 0 0 4
7 İLE-RTS-TEO-2-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 2.YY Seçmeli - - - 4
8 İLE-RTS-UYG-2-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 2.YY Seçmeli - - - 4
9 801001762017 KLASİK ANLATI SİNEMASI VE HOLLYWOOD STAR SİSTEMİ Zorunlu 2 0 0 2
10 İLERTSDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 8
11 801001522009 SİNEMA TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 3
12 801001702012 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
13 801001542009 TELEVİZYONDA YAPIM VE UYGULAMALARA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
14 801001722012 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 0 0 3
15 801001082019 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 0 0 2
16 801001102019 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 0 3 0 3
17 801000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
18 801000922019 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
19 801001122019 TÜRK SİNEMA TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
20 801001442011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 0 1 0 1
Toplam 45 7 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801002552010 FİLM YAPIM TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 10
2 İLE-RTS-TEO-3-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 3.YY Seçmeli - - - 4
3 İLE-RTS-UYG-3-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 3.YY Seçmeli - - - 4
4 801002032019 KISA FİLM YAPIMI Zorunlu 0 3 0 5
5 801002472010 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 5
6 801002072019 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
7 İLERTSDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 8
8 801002052019 SENARYO YAZARLIĞI Zorunlu 0 3 0 4
9 801002092019 SOSYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
10 801002012019 TELEVİZYONDA YAPIM YÖNETİM Zorunlu 0 3 0 5
11 801002512010 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
12 801002812017 VİDEO KURGU TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 21 12 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801002042019 DİJİTAL KURGU TEKNİKLERİ Zorunlu 0 3 0 5
2 801002022019 FOTOĞRAF TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
3 İLE-RTS-TEO-4-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 4.YY Seçmeli - - - 4
4 İLE-RTS-UYG-4-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 4.YY Seçmeli - - - 4
5 801002082019 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Zorunlu 0 2 0 3
6 801002502010 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 7
7 801002102019 PSİKOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
8 İLERTSDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 8
9 801002522010 SENARYO YAZARLIĞI Zorunlu 3 0 0 7
10 801002562010 SOSYOLOJİ KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
11 0801002682013 VİDEO FİLM YAPIMI Zorunlu 3 0 0 4
12 801002062019 YENİ MEDYA Zorunlu 0 3 0 5
Toplam 23 11 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801003032019 AYDINLATMA TEKNİKLERİ Zorunlu 0 3 0 5
2 ÜNİ-RTS-SEÇ-1 İLE RTS ÜNİVERSİTE SEÇMELİ HAVUZU-1 Seçmeli - - - 4
3 İLE-RTS-TEO-5-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 5.YY Seçmeli - - - 4
4 801003272003 RADYODA PROGRAM YAPIMI Zorunlu 3 0 0 6
5 801003012019 RADYODA PROGRAM YAPIMI Zorunlu 0 3 0 5
6 İLERTSDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 8
7 801003772016 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 7
8 801003092019 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
9 10820108T11357 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
10 801003052019 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
11 801003072019 TEMEL GRAFİK TASARIM Zorunlu 3 0 0 5
12 801003792016 TV'DE PROGRAM TÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 22 6 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801003082019 3D MODELLEME VE ANİMASYON Zorunlu 0 3 0 5
2 0801003662013 ALTERNATİF MEDYA VE HAK HABERCİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 7
3 801003622012 GRAFİK Zorunlu 3 0 0 7
4 ÜNİ-RTS-SEÇ-2 İLE RTS ÜNİVERSİTE SEÇMELİ HAVUZU-2 Seçmeli - - - 4
5 10820101T11344 İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
6 801003062019 İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
7 801003022019 İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
8 İLE-RTS-TEO-6-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 6.YY Seçmeli - - - 4
9 801003042019 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 0 3 0 5
10 İLERTSDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 8
11 10820108T11357 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
12 801003052019 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 23 6 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801004012019 BELGESEL FİLM YAPIMI Zorunlu 0 3 0 5
2 801004492012 BELGESEL FİLM YAPIMI Zorunlu 3 0 0 8
3 801004072019 BİTİRME TEZİ TEORİ Zorunlu 3 0 0 5
4 801004032019 FİLM ELEŞTİRİSİ Zorunlu 3 0 0 4
5 801004092019 GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ VE ESTETİK Zorunlu 0 3 0 4
6 0801004692015 İLETİŞİM ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
7 İLE-RTS-TEO-7-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 7.YY Seçmeli - - - 4
8 İLE-RTS-UYG-7-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 7.YY Seçmeli - - - 4
9 801004052019 RADYO-TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu 0 2 0 4
10 İLERTSDERS7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 Seçmeli - - - 8
11 801004812017 TV PROGRAMCILIĞI Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 21 11 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801004062019 BİTİRME TEZİ UYGULAMA Zorunlu 0 3 0 5
2 801004682017 GÖSTERGEBİLİM Zorunlu 3 0 0 8
3 İLE-RTS-TEO-8-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 8.YY Seçmeli - - - 4
4 İLE-RTS-UYG-8-YY İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 8.YY Seçmeli - - - 4
5 801004042019 MEDYA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
6 801004622016 MEDYA VE İZLEYİCİ ARAŞTIRMALARI Zorunlu 3 0 0 8
7 801004022019 RADYO-TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 5
8 İLERTSDERS8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 Seçmeli - - - 8
9 801004082019 TOPLUMSAL CİNSİYET VE GÖRSEL KÜLTÜR Zorunlu 3 0 0 4
10 801004102019 TÜRKİYE'NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI Zorunlu 3 0 0 4
11 801004722017 TV PROGRAMCILIĞI UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 27 6 0 60
 
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 1.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801001132019 MÜZİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
2 801001152019 MODA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
3 801001172019 MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
4 801001192019 SİNEMADA TÜRLER Seçmeli 3 0 0 4
5 801001212019 ROCK MÜZİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 1.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801001232019 TEMEL KONUŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 0 3 0 4
2 801001252019 WEB TASARIMI Seçmeli 0 3 0 4
3 801001272019 VİDEO KLİP ÜRETİMİ Seçmeli 0 3 0 4
4 801001292019 BİLGİSAYARA GİRİŞ Seçmeli 0 3 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801001652013 ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
2 0801001672013 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 3 0 0 4
3 801001512009 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 801001532009 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
5 801001552009 MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
6 801001632012 SİNEMA TELEVİZYONA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
7 801001712017 TELEVİZYON HABER YÖNETİMİNDE TEMEL İLETİŞİM BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 2.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801001142019 AUTEUR SİNEMASI Seçmeli 3 0 0 4
2 801001162019 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 801001182019 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
4 801001202019 KLASİK ANLATI SİNEMASI VE HOLLYWOOD STAR SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 2.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801001222019 ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI Seçmeli 0 3 0 4
2 801001242019 SPİKERLİK VE SUNUCULUK EĞİTİMİ Seçmeli 0 3 0 4
3 801001262019 FİLM VE DİZİDE SESLİ BETİMLEME Seçmeli 0 3 0 4
4 801001282019 KARAKTER MAKYAJI Seçmeli 0 3 0 4
5 801001302019 SÖZLÜ ANLATIM VE SORU TEKNİKLERİ Seçmeli 0 3 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801001742013 ETKİLEŞİMLİ MEDYA Seçmeli 3 0 0 4
2 801001562009 VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 801001582010 SPİKERLİK VE SUNUCULUK TEKNİK EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 801001622009 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
5 801001662009 -FİLM VE TELEVİZYON İÇİN AYDINLATMA VE SESLENDİRME TEKNOLOJİLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 801001782017 AUTEUR SİNEMASI Seçmeli 3 0 0 4
7 801001802017 TELEVİZYON HABER MUHABİRLİĞİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
8 801001802018 SİNEMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 3.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801002112019 SANAT AKIMLARI VE SİNEMA Seçmeli 3 0 0 4
2 801002132019 MİTOLOJİ VE GÖRSEL SANATLAR Seçmeli 3 0 0 4
3 801002152019 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 3 0 0 4
4 801002172019 TÜKETİM KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 4
5 801002192019 SİNEMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 801002872019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 3.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801002212019 BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 0 3 0 4
2 801002232019 SES VE EFEKT UYGULAMALARI Seçmeli 0 3 0 4
3 801002252019 TELEVİZYON VE SİNEMA OYUNCULUĞU Seçmeli 0 3 0 4
4 801002272019 RADYO REKLAMCILIĞI VE YAPIMI Seçmeli 0 3 0 4
5 801002292019 FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARI Seçmeli 0 3 0 4
6 801002312019 FİLM MÜZİĞİ ÜRETİMİ Seçmeli 0 3 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801002652013 GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ I Seçmeli 3 0 0 4
2 0801002692013 RADYODA ANONS VE SÖYLEŞİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 0801002712013 KARANLIK ODA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0801002732015 SANAT AKIMLARI VE SİNEMA Seçmeli 3 0 0 4
5 801002572010 TÜRK SİNEMASI Seçmeli 3 0 0 4
6 801002592010 STÜDYO FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 801002632010 RADYO TELEVİZYON SİNEMADA SES MÜZİK VE EFEKT UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
8 801002772016 BİLGİSAYARDA GÖRSEL UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 4
9 801002792017 TÜKETİM KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 4
10 801002832017 BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
11 801002852017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 7
12 801002872019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 4.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801002122019 SEMİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
2 801002142019 TRANSMEDYA ANLATILARI Seçmeli 3 0 0 4
3 801002162019 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 0 0 4
4 801002182019 DRAMATURJİ Seçmeli 0 3 0 4
5 801002202019 KİTLE İLETİŞİ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 4.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801002222019 TELEVİZYONDA PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 0 3 0 4
2 801002242019 FİLM YAPIMI UYGULAMALARI Seçmeli 0 3 0 4
3 801002262019 STÜDYO FOTOGRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 0 3 0 4
4 801002282019 SENARYO YAZARLIĞI UYGULAMALARI Seçmeli 0 3 0 4
5 801002322019 BAĞIMSIZ SİNEMA VE PRODÜKSİYON Seçmeli 0 3 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801002662013 GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ II Seçmeli 3 0 0 4
2 0801002702013 DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 4
3 0801002722015 TOPLUMSAL CİNSİYET VE İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
4 801002582010 FİLM YAPIMI UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
5 801002602010 OYUNCU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
6 801002622012 FİLM KURAMLARI VE KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 4
7 801002642012 KİTLE İLETİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
İLE RTS ÜNİVERSİTE SEÇMELİ HAVUZU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10721402T11311 MISIR ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
2 4111001072013 GÜZEL SANATLAR Seçmeli 1 2 0 4
3 4505003152002 AİLE İÇİ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
4 702002572015 ÇİN TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 4
5 OGD301 ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
6 THO103 TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK) Seçmeli 2 2 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 5.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801003112019 MEDYA VE İZLEYİCİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 4
2 801003132019 MESLEKİ YABANCI DİL III Seçmeli 3 0 0 4
3 801003152019 MODERNİTE,POSTMODERNİTE VE SİNEMA Seçmeli 3 0 0 4
4 801003172019 FOTOĞRAF ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 801003192019 MEDYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801003712013 MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 10820102T11351 SENARYO YAZARLIĞI UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
3 10820102T11353 FOTOĞRAF ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 10820102T11355 FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
5 801003332003 SİNEMADA TÜRLER Seçmeli 3 0 0 4
6 801003592012 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 4
7 801003812016 MODERNİTE, POSTMODERNİTE VE SİNEMA Seçmeli 3 0 0 4
8 801003832017 SİNEMADA PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
İLE RTS ÜNİVERSİTE SEÇMELİ HAVUZU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505003282007 YARATICI DRAMA Seçmeli 3 0 0 4
2 702002442010 İZMİR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
3 703003182014 AVRUPA BİRLİGİ Seçmeli 2 0 0 4
4 703003402017 AKADEMİK YAZIM Seçmeli 2 0 0 4
5 712004582015 TARİHİ ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ Seçmeli 2 0 0 4
6 714004282018 SERAMİK SANATINDA ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 4
7 HBB302 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
8 ZBB414 MEVSİMLİK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 6.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801003102019 MODA VE KOLEKSİYONU TASARIM VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 801003122019 POLİTİK İLETİŞİM VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 4
3 801003142019 SİNEMADA PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
4 801003162019 MESLEKİ YABANCI DİL IV Seçmeli 3 0 0 4
5 801003182019 SANATTA UTOPYAN VE DİSTOPYAN ANLATILAR Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801003642013 SİNEMADA FELSEFE Seçmeli 3 0 0 4
2 0801003682013 3D MODELLEME VE ANİMASYON Seçmeli 3 0 0 4
3 10820102T11350 FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 10820102T11352 ULUSLARARASI İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
5 10820102T11354 RADYOCULUK VE RADYO PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
6 10820102T11356 FOTOĞRAFÇILIKTA ALAN UYGULAMALARI VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 10820102T11358 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
8 801003362003 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
9 801003602012 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801004112019 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 4
2 801004132019 SPOR VE SİNEMA Seçmeli 3 0 0 4
3 801004152019 MESLEKİ YABANCI DİL V Seçmeli 3 0 0 4
4 801004172019 SİNEMA VE MODA ETKİLEŞİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 801004192019 MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801004212019 BELGESEL FOTOGRAF Seçmeli 0 3 0 4
2 801004232019 BİLGİSAYARDA GÖRSEL UYGULAMALAR Seçmeli 0 3 0 4
3 801004252019 GRAFİK MİZAH Seçmeli 0 3 0 4
4 801004272019 REKLAM FOTOGRAFÇILIĞI Seçmeli 0 3 0 4
5 801004292019 AKADEMİK VE PROFESYONEL SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 0 3 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801004672013 GÖRSEL TASARIM Seçmeli 3 0 0 4
2 0801004732015 MİTOLOJİ VE GÖRSEL SANATLAR Seçmeli 3 0 0 4
3 801004282004 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 4
4 801004452012 MESLEKİ İNGİLİZCE III Seçmeli 3 0 0 4
5 801004612012 FİLM ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 801004632012 RD-TV HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 801004772016 POLİTİK İLETİŞİM VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 4
8 801004792017 YENİ MEDYA Seçmeli 3 0 0 4
9 801004832017 SİNEMA ESTETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (TEORİK) 8.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801004122019 SANAT YÖNETMENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 801004142019 MESLEKİ YABANCI DİL VI Seçmeli 3 0 0 4
3 801004162019 SİNEMADA FELSEFE Seçmeli 3 0 0 4
4 801004182019 FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 801004202019 TELEVİZYON BELGESELLERİ Seçmeli 3 0 0 4
İLETİŞİM RTS SEÇMELİ DERS GRUBU (UYG) 8.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801002182019 DRAMATURJİ Seçmeli 0 3 0 4
2 801004222019 STOP -MOTION ATÖLYESİ Seçmeli 0 3 0 4
3 801004242019 YENİ MEDYA VE RADYO YAYINCILIĞI Seçmeli 0 3 0 4
4 801004262019 ÇZİGİ FİLM TASARIMI Seçmeli 0 3 0 4
5 801004282019 VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 0 3 0 4
6 801004302019 İKİ BOYUTLU GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 0 3 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801004602013 POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 3 0 0 4
2 801004422012 MESLEKİ İNGİLİZCE IV Seçmeli 3 0 0 4
3 801004522012 HABER VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 801004562012 TV BELGESELLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 801004642016 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 801004662017 SANAT YÖNETMENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 801004702017 DRAMATURJİ Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr