Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İletişim Fakültesi - Radyo - Televizyon ve Sinema - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Radyo- Televizyon ve Sinema Bölümü 1992 yılından bu yana lisans programına öğrenci kabul etmektedir. Program ile uluslararası standartlara uygun, nitelikli üretim yapacak bilgi ve donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi ve medya sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Radyo- Televizyon ve Sinema Bölümü lisans programı dört yıllık bir eğitim süresine sahiptir. Program kapsamında teorik ve uygulamaya yönelik çalışmalarla öğrencilerin hem kuramsal altyapısı oluşturulmakta hem de yaratıcı ve uygulanabilir projeleri üretebilecek donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Radyo- Televizyon ve Sinema alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Radyo- Televizyon ve Sinema Bölümü lisans programı; medya sektörünün her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişim uzmanları yetiştirmektedir. Program kapsamında, kuramsal bilgilerin –kitle iletişim kuramları, kitle iletişim sistemleri, uluslararası iletişim, medya ve toplum, işletme, siyasal iletişim, hukuk vb.- yanı sıra medya alanında özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin planlanması, hazırlanması, film üretim sürecinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi –film yapımı, senaryo yazarlığı, dijital fotoğrafçılık, video ve film teknikleri vb.- gibi mesleğe hazırlayan bilgilerin verildiği ders ve uygulamalar yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans programı öğrencileri, iletişim alanında gerekli olan tüm teknik ve kuramsal bilgiler, film üretim süreçlerinde kullanılabilecek temel bilgiler, uygulamaya dönük çalışmalar ile donatılarak medya sektörüne hazırlanacaktır. Bu anlamda ihtiyaç duyulan çok yönlü, yetişmiş, etkili ve bilgili Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunları olarak sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek çeşitli pozisyonlarda görev alabilecek duruma gelebileceklerdir. Bu doğrultuda program mezunları gerek KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarında kendi alanlarında açılan pozisyonlara, gerekse medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR (Program Başkanı) zuhal.ozel@ege.edu.tr 0.232. 311 37 22 Yrd. Doç. Dr. Aslı FAVARO (Koordinatör Yardımcısı) asli.favaro@ege.edu.tr 0.232. 311 18 61 Araş. Gör. Mehmet Fatih YELMEN (Koordinatör Yardımcısı) mehmet.fatih.yelmen@ege.edu.tr 0.232. 311 37 21 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR
Bölüm Olanakları
RTS Bölümü’nde 8 tam zamanlı profesör, 4 doçent, 9 yardımcı doçent, 17 asistan ve 1 uzman bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde 1 dijital kurgu ünitesi, 1 fotoğraf laboratuarı ve çekim stüdyosu bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak.
2Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek.
3Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
4Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak
5Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak.
6Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak.
7Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak.
8Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak.
9Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
10Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek
11Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak.
12Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak.
13İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak.
14Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
15Düşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak.
16Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801001022006 ATATÜRK İLK.VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 801001472009 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 1 4 0 3
3 801001412009 EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
4 801001612010 FOREIGN LANGUAGE-I Zorunlu 4 0 0 4
5 801001452010 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
6 801001432009 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
7 İLERTSDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 8
8 801001492009 SİNEMA TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 3
9 801001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 801001682010 FOREIGN LANGUAGE-II Zorunlu 4 0 0 4
3 801001762017 KLASİK ANLATI SİNEMASI VE HOLLYWOOD STAR SİSTEMİ Zorunlu 2 0 0 2
4 İLERTSDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 8
5 801001522009 SİNEMA TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 3
6 801001702012 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
7 801001542009 TELEVİZYONDA YAPIM VE UYGULAMALARA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
8 801001722012 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 0 0 3
9 801000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 801001442011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 0 1 0 1
Toplam 23 1 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801002552010 FİLM YAPIM TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 10
2 801002472010 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 5
3 İLERTSDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 8
4 801002512010 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
5 801002812017 VİDEO KURGU TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 13 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801002502010 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 2 0 0 7
2 İLERTSDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 8
3 801002522010 SENARYO YAZARLIĞI Zorunlu 3 0 0 7
4 801002562010 SOSYOLOJİ KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
5 0801002682013 VİDEO FİLM YAPIMI Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 14 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801003272003 RADYODA PROGRAM YAPIMI Zorunlu 3 0 0 6
2 İLERTSDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 8
3 801003772016 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 7
4 10820108T11357 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
5 801003792016 TV'DE PROGRAM TÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 11 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801003662013 ALTERNATİF MEDYA VE HAK HABERCİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 7
2 801003622012 GRAFİK Zorunlu 3 0 0 7
3 10820101T11344 İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
4 İLERTSDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 8
5 10820108T11357 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801004492012 BELGESEL FİLM YAPIMI Zorunlu 3 0 0 8
2 0801004692015 İLETİŞİM ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
3 İLERTSDERS7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 Seçmeli - - - 8
4 801004812017 TV PROGRAMCILIĞI Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 12 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 801004682017 GÖSTERGEBİLİM Zorunlu 3 0 0 8
2 801004622016 MEDYA VE İZLEYİCİ ARAŞTIRMALARI Zorunlu 3 0 0 8
3 İLERTSDERS8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 Seçmeli - - - 8
4 801004722017 TV PROGRAMCILIĞI UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 12 0 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801001652013 ETKİLEŞİMLİ MEDYA TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
2 0801001672013 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 3 0 0 4
3 801001512009 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 801001532009 ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
5 801001552009 MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
6 801001632012 SİNEMA TELEVİZYONA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
7 801001712017 TELEVİZYON HABER YÖNETİMİNDE TEMEL İLETİŞİM BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801001742013 ETKİLEŞİMLİ MEDYA Seçmeli 3 0 0 4
2 801001562009 VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 801001582010 SPİKERLİK VE SUNUCULUK TEKNİK EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 801001622009 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
5 801001662009 -FİLM VE TELEVİZYON İÇİN AYDINLATMA VE SESLENDİRME TEKNOLOJİLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 801001782017 AUTEUR SİNEMASI Seçmeli 3 0 0 4
7 801001802017 TELEVİZYON HABER MUHABİRLİĞİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
8 801001802018 SİNEMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801002652013 GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ I Seçmeli 3 0 0 4
2 0801002692013 RADYODA ANONS VE SÖYLEŞİ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 0801002712013 KARANLIK ODA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0801002732015 SANAT AKIMLARI VE SİNEMA Seçmeli 3 0 0 4
5 801002572010 TÜRK SİNEMASI Seçmeli 3 0 0 4
6 801002592010 STÜDYO FOTOĞRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 801002632010 RADYO TELEVİZYON SİNEMADA SES MÜZİK VE EFEKT UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
8 801002772016 BİLGİSAYARDA GÖRSEL UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 4
9 801002792017 TÜKETİM KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 4
10 801002832017 BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
11 801002852017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801002662013 GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ II Seçmeli 3 0 0 4
2 0801002702013 DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 4
3 0801002722015 TOPLUMSAL CİNSİYET VE İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
4 801002582010 FİLM YAPIMI UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
5 801002602010 OYUNCU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
6 801002622012 FİLM KURAMLARI VE KAVRAMLARI Seçmeli 3 0 0 4
7 801002642012 KİTLE İLETİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801003712013 MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 10820102T11351 SENARYO YAZARLIĞI UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
3 10820102T11353 FOTOĞRAF ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 10820102T11355 FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
5 801003332003 SİNEMADA TÜRLER Seçmeli 3 0 0 4
6 801003592012 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 4
7 801003812016 MODERNİTE, POSTMODERNİTE VE SİNEMA Seçmeli 3 0 0 4
8 801003832017 SİNEMADA PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801003642013 SİNEMADA FELSEFE Seçmeli 3 0 0 4
2 0801003682013 3D MODELLEME VE ANİMASYON Seçmeli 3 0 0 4
3 10820102T11350 FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 10820102T11352 ULUSLARARASI İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
5 10820102T11354 RADYOCULUK VE RADYO PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
6 10820102T11356 FOTOĞRAFÇILIKTA ALAN UYGULAMALARI VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 10820102T11358 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
8 801003362003 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
9 801003602012 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801004672013 GÖRSEL TASARIM Seçmeli 3 0 0 4
2 0801004732015 MİTOLOJİ VE GÖRSEL SANATLAR Seçmeli 3 0 0 4
3 801004282004 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 4
4 801004452012 MESLEKİ İNGİLİZCE III Seçmeli 3 0 0 4
5 801004612012 FİLM ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 801004632012 RD-TV HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 801004772016 POLİTİK İLETİŞİM VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 4
8 801004792017 YENİ MEDYA Seçmeli 3 0 0 4
9 801004832017 SİNEMA ESTETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0801004602013 POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 3 0 0 4
2 801004422012 MESLEKİ İNGİLİZCE IV Seçmeli 3 0 0 4
3 801004522012 HABER VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 801004562012 TV BELGESELLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 801004642016 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 801004662017 SANAT YÖNETMENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 801004702017 DRAMATURJİ Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr