Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İletişim Fakültesi - Gazetecilik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Temel kavram olarak “haber vermek” çevresinde gelişen eğitim anlayışı ve yapılanması ile Gazetecilik Bölümü; olayların ayrıntılarını, neden-sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları rahatlıkla algılayabilen ve manipüle etmeden yansıtan; teknik beceri ve bilgisi yüksek elemanlar yetiştirerek basın sektörünün içinde bulunduğu nitelikli eleman sorununa da olabildiğince çözüm bulmayı hedeflemektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Gazeticilik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Gazetecilik lisans programının amacı; basın sektörüne yetişmiş eleman kazandırmaktır. Bölüm dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak düzenlenmiştir. Gazetecilik mesleğinde entelektüel bir arka plana ihtiyaç vardır ve bu bağlamda sosyoloji, siyaset ve felsefe gibi yakın disiplinlerden yararlanılmaktadır. Kitle iletişim kuramları, gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri ve etik değerler temel dersler olarak yer almaktadır. Kuramsal derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik haber yazım, sayfa düzeni, araştırmacı gazetecilik gibi dersler de bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Gazetecilik Bölümü'nden lisans diplomasıyla mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal basında, haber ajanslarında gazeteci olarak görev yapmakta, çalıştıkları yayın organlarında kısa sürede üst yönetim kadrolarına yükselebilmektedirler. Bölümden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının basın birimlerinde de görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr.Selda AKÇALI Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +0.232.311 3703 e- posta: selda.akcali@ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.Ayşe ÇATALCALI Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: . 0.232.311 3702. Dahili : 3702 Mail: ayse.catalcali@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Gazetecilik Bölümünde 4 profesör, 1 doçent, 9 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi, 2 uzman ve diğer üniversitelerden 35. madde ile görevlendirilmiş 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm kapsamında Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Bilgisayar Teknolojisi ve İletişim(Bilişim) Anabilim Dallarında eğitim vermektedir. Ege Ajans Uygulama Merkezi gazetecilik bölümü öğrencilerinin kuramsal olarak öğrendikleri bilgileri, pratikte uygulamalarına olanak tanımaktadır.

Program Çıktıları
1Gazetecilikle İlgili Meslek Pratiklerini Edinebilme.
2Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olabilme.
3Disiplin İçi ve Disiplinlerarası Temel Kuramsal Bilgilere Sahip Olabilme.
4Basın İşletmelerinin Yapısı, Özellikleri ve Fonksiyonlarını Kavrayabilme.
5Ulusal Ve Uluslararası Güncel Gelişmeleri Takip Edebilme.
6Bilişim Teknolojilerini Basın Sektöründe Kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 803001452010 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 1 4 0 3
3 803001672010 FOREIGN LANGUAGE-I Zorunlu 4 0 0 4
4 803001832016 İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
5 İLEGAZSEÇDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 8
6 803001692012 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
7 803001532009 TEMEL GAZETECİLİK Zorunlu 3 0 0 3
8 803001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 803001712012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 22 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 803001502009 BASIN TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
3 803001682010 FOREIGN LANGUAGE-II Zorunlu 4 0 0 4
4 İLEGAZSEÇDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 8
5 803001482009 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
6 803001442009 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu 2 0 0 3
7 803001702012 TEMEL HUKUK Zorunlu 3 0 0 3
8 803000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 0 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803002912016 HABER İSTİHBARATI VE RAPORLAMA Zorunlu 3 0 0 6
2 803002072017 HABER TOPLAMA VE YAZMA Zorunlu 3 0 0 6
3 803002832012 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 6
4 İLEGAZSEÇDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 8
5 803002612010 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 803002552011 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 0 1 0 1
Toplam 13 1 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803002962016 ALAN MUHABİRLİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
2 803002922015 HABER KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
3 803002982016 HABER SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 803002722016 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
5 İLEGAZSEÇDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 8
6 803002862014 YAZI TÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 18 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803003892012 BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu 2 0 0 4
2 803003912012 DERGİCİLİK Zorunlu 2 0 0 4
3 803003032017 GAZETEDE SAYFA TASARIMI Zorunlu 2 0 0 4
4 803003752012 KAMUOYU VE ARAŞTIRMALARI Zorunlu 3 0 0 5
5 İLEGAZSEÇDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 10
6 10820308T11371 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803003982016 BASIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
2 803003742012 BASINDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 5
3 803003902016 HABER ATÖLYESİ Zorunlu 3 0 0 4
4 803003702012 İLETİŞİM ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
5 İLEGAZSEÇDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 10
6 10820308T11371 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 15 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803004852016 ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 3
2 803004832015 İNTERNET GAZETECİLİĞİ I Zorunlu 3 0 0 6
3 803004532012 MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 3 0 0 5
4 803004892017 MEDYADA ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
5 İLEGAZSEÇDERS7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 Seçmeli - - - 10
Toplam 15 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803004482012 HABER VE SÖYLEM Zorunlu 3 0 0 6
2 803004602012 HAK HABERCİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
3 803004802016 İNTERNET GAZETECİLİĞİ II Zorunlu 3 0 0 3
4 İLEGAZSEÇDERS8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 Seçmeli - - - 10
5 803004662012 ULUSLARARASI İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 15 0 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803001552009 İLETİŞİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
2 803001592009 YEREL POLİTİKA VE YEREL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
3 803001732012 OKUMA BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 803001752012 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 3 0 0 4
5 803001772012 GAZETECİLİĞE HAZIRLIK Seçmeli 3 0 0 4
6 803001832017 SPİKERLİK VE SUNUCULUK TEKNİK EĞİTİMİ I Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803001582009 VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 803001722012 20.Y.Y. SİYASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
3 803001742012 POLİTİK KÜLTÜR VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 4
4 803001782015 TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 4
5 803001822017 SPİKERLİK VE SUNUCULUK TEKNİK EĞİTİMİ II Seçmeli 3 0 0 4
6 803001842017 MEDYADA GÜNCEL GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 4
7 803001862018 HAYVAN HAKLARI VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 4
8 803001882018 EĞİTİMDE İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803002032017 KURGU TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 803002052017 ÇAĞDAŞ FİLM ÜRETİM SÜRECİ Seçmeli 3 0 0 4
3 803002212019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 3 0 0 4
4 803002632010 MEDYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
5 803002712010 MEDYA VE TOPLUMSAL HAFIZA Seçmeli 3 0 0 4
6 803002752012 MODERN SİYASİ İDEOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 4
7 803002792012 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
8 803002892014 YAZI ATÖLYESİ Seçmeli 3 0 0 4
9 803002932016 GÖRSEL KÜLTÜR ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 4
10 803002952016 FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
11 803002972016 BİLGİSAYARDA GÖRSEL UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803002042017 GÖRSEL KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
2 803002062017 ALTERNATİF MEDYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
3 803002542010 GÜNCEL EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR Seçmeli 3 0 0 4
4 803002562010 DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 4
5 803002782012 SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
6 803002842012 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
7 803002902015 VERİ GAZETECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
8 803002962018 DİJİTAL OKUR YAZARLIK Seçmeli 3 0 0 4
9 803002982018 SÖYLEŞİ VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803003052017 YENİ MEDYADA ETİK Seçmeli 3 0 0 5
2 803003372003 FOTOĞRAF ÇÖZÜMLEME Seçmeli 3 0 0 5
3 803003732012 GÜNDELİK HAYATIN DÖNÜŞÜMÜ VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 5
4 803003792012 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 5
5 803003812012 GRAFİK TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
6 803003832012 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 5
7 803003952015 AYRIMCILIK VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 5
8 803003972016 RADYODA PROGRAM YAPIMI Seçmeli 3 0 0 5
9 803003992016 TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Seçmeli 5 0 0 5
10 803003992018 DİJİTAL ÇAĞDA GAZETECİLİĞE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0803003882013 3D MODELLEME VE ANİMASYON Seçmeli 3 0 0 5
2 10820302T11366 EKONOMİ MUHABİRLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
3 803003042017 DERGİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
4 803003062017 DERGİ HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
5 803003082017 NEOLİBERALİZM VE MEDYA POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
6 803003102017 MEDYA VE SİVİL TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
7 803003122017 SİNEMADA PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
8 803003722012 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
9 803003762012 MİTOLOJİ VE MEDYA METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 5
10 803003822012 SPOR MEDYASI Seçmeli 3 0 0 5
11 803003842012 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 5
12 803003882016 WEB TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
13 803003922015 GAZETECİLİKTE ALAN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
14 803003982018 ELEKTRONİK DERGİCİLİK Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803004592012 ÇEVRE MUHABİRLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
2 803004652012 SOSYAL MEDYA Seçmeli 3 0 0 5
3 803004692012 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 3 0 0 5
4 803004712012 MESLEKİ İNGİLİZCE III Seçmeli 3 0 0 5
5 803004792014 GÖZETİM TOPLUMU VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 5
6 803004872016 TÜRKİYE'DE SİYASAL HAYAT VE KURUMLAR Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 803004502012 MEDYA VE MİZAH Seçmeli 3 0 0 5
2 803004522012 BASINDA DAĞITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME TEKN Seçmeli 3 0 0 5
3 803004542012 MAGAZİN HABERCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
4 803004582012 İLETİŞİM HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
5 803004622012 MESLEKİ İNGİLİZCE IV Seçmeli 3 0 0 5
6 803004702012 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SİNEMA Seçmeli 3 0 0 5
7 803004762015 TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE MEDYA Seçmeli 3 0 0 5
8 803004822016 AKADEMİK ÇALIŞMALARA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
9 803004842016 MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr