Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarla Bitkileri - Tarla Bitkileri - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme
2Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi
4Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme
5Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi
6Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
7Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
9Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095412018 Bilimsel Araştırma ve Yayında Etik Zorunlu 3 0 0 6
2 9102095012017 Genel Ürün Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 7
3 TAB2014-SG-YL-G TAB2014-SG-YL-G Seçmeli - - - 23
Toplam 6 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 TAB-SG-YL-B Tarla Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
TAB2014-SG-YL-G
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095032016 Tarla Bitkileri Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 8
2 9102095052017 Araştırma ve Deneme Metodları II Seçmeli 3 0 0 6
3 9102095072015 İleri Bitki Islahı Seçmeli 2 2 0 8
4 9102095092005 Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol Buğdaygilleri Seçmeli 2 2 0 7
5 9102095112002 Lif Üretimi, Fizyolojisi ve Ekspertizi Seçmeli 3 1 0 8
6 9102095131998 Ürün Kalitesi ve Tayini Seçmeli 2 4 0 8
7 9102095171998 İlaç Bitkileri Seçmeli 2 3 0 8
8 9102095191998 Populasyon Genetiği Seçmeli 3 0 0 7
9 9102095231998 Mera-Hayvan İlişkileri Seçmeli 2 1 0 8
10 9102095251998 Uygulamalı Çayır-Mera Ölçme ve İnceleme Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
11 9102095271998 Diğer Familyalardan Yem Bitkileri Seçmeli 3 1 0 7
12 9102095312002 Bitki Hücre Kültürleri Seçmeli 2 2 0 8
13 9102095332005 Bitki Islahında Stabilite Analizleri Seçmeli 2 0 0 7
14 9102095352000 Sürdürülebilir Tarım Seçmeli 2 0 0 8
15 9102095392018 Tarla Bitkilerinin Biyokimyası Seçmeli 2 2 0 8
16 9102095432016 Poliploidi Islahı Seçmeli 2 2 0 8
Tarla Bitkileri Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095022003 Biyolojik Tarım Seçmeli 2 1 0 8
2 9102095042001 Simbiyotik Azot Tesbiti Seçmeli 2 0 0 8
3 9102095062013 Tarla Yem Bitkileri Yetiştirme Tekniği Seçmeli 2 2 0 8
4 9102095082010 Bitki Islahının Genetik İlkeleri Seçmeli 3 0 0 8
5 9102095101998 Boya Bitkileri Seçmeli 2 1 0 8
6 9102095121998 Aromatik Bitkiler Seçmeli 2 3 0 8
7 9102095141998 Tarla Münavebe Sistemleri Seçmeli 2 1 0 8
8 9102095181998 Döllenme Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
9 9102095222016 Yabancı Bitkiler ve Kontrolu Seçmeli 2 2 0 8
10 9102095241998 Çok Yıllık Yembitkileri Seçmeli 3 1 0 8
11 9102095262007 Yem Bitkileri Ayırım Anahtarı Seçmeli 2 2 0 8
12 9102095282018 Ekstra Kromosomal Kalıtım Seçmeli 2 0 0 8
13 9102095322004 Silajlık Yem Bitkileri Seçmeli 2 1 0 8
14 9102095342018 Uygulamalı Sitogenetik Seçmeli 2 2 0 8
15 9102095362014 Yağ Bitkileri Üretimi ve Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 7
16 9102095382014 Yağ Bitkileri Islahı Seçmeli 3 0 0 8
17 9102095402018 İklim Değişikliği,Tarım ve Gıda Güvenliği Seçmeli 2 2 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr