Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - Toprak Bilimi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102125072018 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Konularında Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği İlkeleri Zorunlu 2 0 0 6
2 TPR-SG-YL-G Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 24
3 9102125012013 Toprak Biliminde Son Gelişmeler I Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 TPR-SG-YL-B Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102125031998 Kil ve Kil Mineralleri Seçmeli 1 2 0 7
2 9102125051998 Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı Seçmeli 3 2 0 8
3 9102125091998 Toprağın Organik Maddesi Seçmeli 2 2 0 7
4 9102125111998 Toprak Elementleri ve Genetiksel Kökeni Seçmeli 2 2 0 8
5 9102125291999 Uzaktan Algılama Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
6 9102125312001 Tarımsal Planlamalarda CBS Kullanımı Seçmeli 2 2 0 8
7 9102125372006 Toprak Oluşumu Jeomorfoloji İlişkileri Seçmeli 2 2 0 8
8 9102125392006 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Alansal Kullanımı Seçmeli 2 2 0 8
9 9102125432009 Sağlıklı Toprağın Mikrobiyal Göstergeleri Seçmeli 2 2 0 7
10 9102125472011 Toprak Kalitesi Seçmeli 2 2 0 8
11 9102125492011 Arazi Değerlendirme ve Toplulaştırma Seçmeli 3 0 0 7
12 9102125532014 Terasların Sınıflandırılması ve Projelendirilmesi Seçmeli 3 0 0 8
13 9102125552015 Toprak Sağlığı İle İklim Değişikliği Arasındaki İlişkiler Seçmeli 3 0 0 7
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102125041998 Toprak Su İlişkileri Seçmeli 2 2 0 8
2 9102125102011 Toprakta Mikrobiyolojik Dinamik ve Madde Dönüşümü Seçmeli 2 2 0 8
3 9102125121998 Toprağın Elementer Analizi Seçmeli 2 2 0 8
4 9102125141998 Tarım Toprakları ve Sulama Sularında Çevre Kirliliği Problemi Seçmeli 3 0 0 8
5 9102125381998 Sıvı ve Katı Atıkların Tarımsal Uygulamada Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanım Olanakları Seçmeli 3 0 0 8
6 9102125402004 Arazi Kullanım Planlaması Seçmeli 3 0 0 8
7 9102125422009 Su Erozyonu İle Meydana Gelen Toprak Kayıplarını Hesaplama Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
8 9102125502015 Vermikompost ve Üretim Teknolojileri Seçmeli 2 2 0 8
9 9102125522014 Erozyon Araştırmalarında Yapay Yağmurlayıcılar Seçmeli 2 2 0 10
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr