Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - Bitki Besleme - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 1956 yılında kurulan Toprak ve Bitki Besleme Kürsülerinin birleştirilmesiyle 1972 yılında Bölüm Öğretimine başlamıştır. Toprak ve Bitki Besleme Bölümünde 2 Anabilim Dalı Bulunmaktadır. Bitki Besleme ABD altında ise Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme Bilim Dallarını içerecek biçimde Yüksek lisans ve Doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Bitki Besleme anabilim dalında Ülke topraklarının ve bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üretilerek çözümleri üzerinde çalışılmaktadır. Farklı bilim dallarında yetişmiş uzman elemanlar, ulusal ve uluslararası destekli bir çok projeyi başarıyla yürütmektedir. Bölüm, gelişmiş laboratuvarları, deneme tarla ve seraları ile bu araştırmaları yürütecek imkanlara sahiptir. * Çalışmalardan elde edilen sonuçlar yayın faaliyetlerinin yanı sıra belirli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile de ilgili alanda çalışan bilim adamları, kamu veya özel kuruluşlar ve çiftçilere aktarılmaktadır. * Bölüm laboratuarları resmi ve özel kuruluşlarla çiftçilere açık olup, toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak verimliliği ve gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Yüksek Lisans ve Doktora Diploması" derecesi alırlar.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
2Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
3Bitki besleme alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli güncelleştirebilme.
4Bilimsel araştırma sürecinde uygun yöntem ve analizleri belirleyebilme, sonuçlarını değerlendirebilme.
5Toprak kullanımı ve bitki gelişimi ile ilgili sorunlara çözüm üretebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102125072018 Türkçe Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Konularında Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği İlkeleri Zorunlu 2 0 0 6
2 TPR-SG-YL-G Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 2 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102125022013 Türkçe Bitki Besleme ve Toprak Verimliliğinde Son Gelişmeler I Zorunlu 3 0 0 6
2 FENYLSEM İngilizce Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 TPR-SG-YL-B Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102125131998 Türkçe Bitki Beslenme Bozuklukları Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 7
2 9102125152019 Türkçe Kültür Bitkilerinin Beslenme Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
3 9102125171998 Türkçe Gübre Üretim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 7
4 9102125191998 Türkçe Verimlilik Analizleri II Seçmeli 2 2 0 8
5 9102125212019 Türkçe Sera ve Salon Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi Seçmeli 2 2 0 0
6 9102125231998 Türkçe Tarla Bitkilerinde Beslenme Bozukluklarının Teşhisi Seçmeli 2 0 0 7
7 9102125272019 Türkçe Bitkilerde Mikro Besin Element Gübrelemesi Seçmeli 3 0 0 0
8 9102125332003 Türkçe Mineral Gübreler ve Gübre Materyalinin Analiz Tekniği Seçmeli 3 2 0 8
9 9102125352004 Türkçe Toprak ve Bitki Analizlerine Dayalı Gübreleme Programlarının Hazırlanması Seçmeli 3 0 0 7
10 9102125412019 Türkçe Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Gübrelenmesi Seçmeli 3 0 0 0
11 9102125512012 Türkçe Tez ve Makale Yazım Teknikleri Seçmeli 2 0 0 7
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102125201998 Türkçe Gübre Kullanımı Bitki Sağlığı İlişkileri Seçmeli 2 2 0 8
2 9102125221998 Türkçe Bahçe Bitkilerinde Beslenme Bozukluklarının Teşhisi Seçmeli 2 0 0 8
3 9102125241998 Türkçe Topraksız Kültürde Bitki Besleme Teknikleri Seçmeli 3 1 0 8
4 9102125261998 Türkçe Bitkilerin Beslenmesi ile Bazı Kalite Öğeleri Arasındaki İlişkiler Seçmeli 2 0 0 8
5 9102125281998 Türkçe Bitki Yetiştirme Ortamları Seçmeli 2 1 0 8
6 9102125342008 Türkçe Organik Tarımda Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Seçmeli 2 0 0 8
7 9102125442012 Türkçe Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Gübreleme Seçmeli 3 0 0 8
8 9102125462012 Türkçe Tarım Sistemlerinde Toprak Verimliliği Yönetimi Seçmeli 2 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr