Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Zootekni - Hayvan Yetiştirme - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 1955 yılında Ziraat Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte çalışmalarına başlamıştır. Kuruluşunda Zootekni Kürsüsü olarak yapılanan bölüm "Hayvan Yetiştirme ve Islahı” ile "Yemler ve Hayvan Besleme” kürsülerinden oluşmuştur. 1975 yılında "Zootekni Bölümü" adını almış ve "Hayvan Yetiştirme ve Su Ürünleri” ile "Yemler ve Hayvan Besleme” olmak üzere ili kürsü ile çalışmalarını sürdürmüştür. 1982 yılından sonra Zootekni Bölümü “Hayvan Yetiştirme” "Yemler ve Hayvan Besleme” ile "Biyometri ve Genetik” Anabilim Dallarını içerek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Halen bu üç Anabilim Dallı ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans Programlarına kabul ve kayıt koşulları “EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” nde belirtilmiştir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulünde “EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” esas alınır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisanüstü eğitim programının “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” “EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ”nin ilgili maddesinde belirtilmiştir.
Program Profili
Hayvan Yetiştirme, ekonomik öneme sahip hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi konularını içeren bir bilim dalıdır. Amacı; çiftlikten sofraya sağlıklı hayvansal gıda üretimi ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yapmak, yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan, Zooteknist Ziraat Yüksek Mühendisi yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Tezli Yüksek Lisans Diplomasını almaya hak kazanarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını alırlar. Ziraat Yüksek Mühendisleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal araştırma enstitüleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, banka ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı alanında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde de Zooteknist Ziraat Mühendisleri istihdam edilmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde doktora eğitim yapabilmekte ve akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan Ziraat Yüksek Mühendisleri “EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” nin ilgili maddeleri uyarınca doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisanüstü derslere ilişkin ölçme ve değerlendirme “EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” ndeki usul ve esaslara göre yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Sezen ÖZKAN(Bilim Dalı Başkanı), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 35100 Bornova-İzmir Tel: (232) 311 13 92 , Faks: (232) 388 18 67, e-mail: sezen.ozkan@ege.edu.tr, web : http://agr.ege.edu.tr/zootekni
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde araştırma, uygulama ve üretim amaçlı olarak bulunan tesisler: Kanatlı Araştırma ve Uygulama Birimi, Büyükbaş Araştırma ve Uygulama Birimi, Küçükbaş Araştırma ve Uygulama Birimi, Yem Birimi. Bölümümüzde bu tesislerin yanısıra, hayvansal ürün ve yemlerin fiziksel, kimyasal veya biyolojik analizlerinin yapıldığı çeşitli laboratuvarlar da mevcuttur. Bunlar: Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Fizyoloji ve Genetik Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Et-Süt ve Yumurta Analiz Laboratuvarı, Sperma Üretim ve Analiz Laboratuvarı, Biyolojik Analiz Laboratuvarı, Arıcılık Laboratuvarı.

Program Çıktıları
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine,“Hayvan Yetiştirme ve Islahı” konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde artırabilme becerisi,
2Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme,
3 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme,
4 Eleştirel bir yaklaşımla farklı bilgileri bütünleştirerek değerlendirebilme, yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
5Uzman olduğu alanla ilgili sorunları çözebilmek için deneme planlayabilme ve uygulayabilme, deneme verilerini toplayıp analiz edebilme, sonuçları yorumlayabilme ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi,
6Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme,
7 Uzmanlık alanında, öngörülmeyen durumlara karşı yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme,
8Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma ve bu kaynaklardan yararlanma,
9Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme,
10Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi,
11Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme,
12 Uzmanlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi,
13Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik değerleri gözetme, denetleme ve bu değerleri öğretme,
14Uzmanlık alanı ile ilgili konularda planlar geliştirebilme ve elde edilen sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi,
15Uzmanlık alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda da uygulayabilme becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102115612018 Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 9102115012013 Bilimsel Yayın Hazırlama Tekniği Zorunlu 3 0 0 8
3 ZOT-SG-YL-G Zootekni Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 22
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 ZOT-SG-YL-B Zootekni Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Zootekni Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102115052013 Hayvancılıkta Proje ve Fizibilite Seçmeli 2 2 0 7
2 9102115112012 Süt Sığırcılığı Seçmeli 2 0 0 7
3 9102115131998 Küçükbaş Süt Hayvancılığı Seçmeli 2 0 0 8
4 9102115171998 Kanatlı Davranışları Seçmeli 2 0 0 8
5 9102115191998 Arı Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 7
6 9102115311998 Memeli Ev Hayvanları Yetiştiriciliği Seçmeli 3 0 0 8
7 9102115331998 Kanatlılarda Üreme Biyolojisi Seçmeli 3 0 2 8
8 9102115472007 Hayvan Refahı Seçmeli 3 0 0 8
9 9102115532008 Küçükbaş Hayvanlarda Yapay Tohumlama Seçmeli 2 2 0 8
Zootekni Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102115021998 Barınak ve Çevre Hijyeni Seçmeli 2 0 0 8
2 9102115041998 Arı Davranışları Seçmeli 2 0 0 8
3 9102115061998 Hayvancılıkta İklimsel Çevre Denetimi Seçmeli 2 0 0 8
4 9102115082012 Et Sığırcılığı Seçmeli 2 0 0 8
5 9102115102013 Teknik Arıcılık Seçmeli 2 0 0 8
6 9102115122012 Kanatlılarda Fizyolojik Sistemler ve Verimle İlişkileri Seçmeli 2 0 0 8
7 9102115141998 Kuluçkacılık Tekniği Seçmeli 2 2 0 8
8 9102115161998 Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları Seçmeli 2 0 0 8
9 9102115181998 Memeli Hayvan Davranışları Seçmeli 3 0 0 8
10 9102115242012 Hindi Yetiştiriciliği Seçmeli 2 0 0 8
11 9102115401998 Kanatlı Yetiştiriciliğinde Atık Manejmanı Seçmeli 2 2 0 8
12 9102115542004 Ekolojik Hayvan Yetiştirme Seçmeli 3 0 0 8
13 9102115562019 Mezbahacılık Bilgisi Seçmeli 3 0 0 0
14 9102115582011 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğinde Stres Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr