Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyomedikal Teknolojiler - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojiler Anabilim dalında, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Biyomedikal Teknolojiler alanında yüksek lisans derecesi alırlar.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans Programı’na Fen, Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Dişçilik ve Veterinerlik Fakültesinden mezun öğrenciler başvurabilir. Programın dili %30 İngilizce olduğu için adayların ÜDS, KPDS veya eşdeğer dil sınavlarından en az 55 puan almış olmaları gerekir. Bunların dışındaki başvuru ile ilgili diğer hususlarda Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü giriş koşulları geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
- Öğrencinin ders programında belirtilen zorunlu dersleri ve danışmanının onayıyla belirlenecek seçmeli dersleri, en az 21 kredi doldurmak üzere başarıyla tamamlaması gerekmektedir. - Tez dersine 3. yarıyıldan itibaren kayıtlanmak zorunludur.
Program Profili
Biyomedikal teknolojiler alanındaki ulusal ve uluslararası mevcut gelişmelere katkıda bulunmak, bu alanda yeniliklere öncülük etmek, sanayi ile işbirliği halinde uygulamaya yönelik bilimsel nitelikli çalışmaları yönlendirmek ve gerçekleştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda Misyonumuz: 1- Biyomedikal alanda ileri düzeyde araştırmalar, yeni teknolojiler, malzemeler, üretim yöntemleri ve özgün tasarımlar geliştirilmesine etik kurallar çerçevesinde katkıda bulunmak, 2- Sağlık sektöründe farklı amaçlar için kullanılan biyokimyasal maddelerin (biyoaktif maddeler, aşılar, büyüme faktörleri, hormonlar, proteinler, oligopeptitler, oligonükleotitler, vb.) biyoteknoloji teknikleri kullanılarak sentezi/üretimi ve medikal cihazlarla bir araya getirilerek daha verimli ve hedeflenerek kullanılmasını sağlamak, 3- Üniversitemizin fen, sağlık ve mühendislik alanlarında biyomedikal teknolojiler ile ilgili çalışmalar yapan öğretim üyelerini ortak bir programda bir araya getirerek mevcut bilgi birikiminden öğrencilerin yararlanmalarını sağlamak, 4- Yapılacak disiplinler arası tez ve projeleri ortak bir bakışla planlamaya yönelik oluşturulacak bilimsel işbirlikleri ile farklı birimlerdeki laboratuvar olanaklarının da ortaklaşa ve daha verimli kullanımı sağlamak, 5- Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek ulusal ve uluslararası biyomedikal pazarın ve sektörün taleplerine cevap verebilecek bilimsel araştırmalar yapılmasını teşvik etmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyomedikal Teknolojiler Anabilim dalı yüksek lisans programlarını tamamlayan öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı akademik kariyer olanakları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yapılan değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı’nda belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955
Bölüm Olanakları
Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans Programı kapsamında; E. Ü. Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, Makina Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Deri Mühendisliği Bölümü, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Nükleer Bilimler Enstitüsü’nün olanaklarından faydalanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Yaşam bilimleri ve mühendislik bilgilerini sentezleyerek, etkin kaynak kullanımı ile Biyomedikal Teknolojiler alanına uygulayabilme.
2Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan güncel yazılım, donanım, ölçüm ve hesaplama araçlarını kullanabilme.
3Deney tasarlama ve yapma, verileri değerlendirme, sonuçları yorumlama ve sentez becerisine sahip olabilme.
4Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme.
5Bilim ve teknoloji alanındaki yeni teknikleri takip edebilme, geliştirebilme ve bağımsız olarak araştırma-geliştirme çalışmaları yürütebilme.
6Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif alma ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olma.
7Kendini iyi ifade edebilme, teknik sunu yapma ve akademik düzeyde makale yazma becerisi edinebilme.
8Kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme.
9Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme.
10Biyomedikal teknolojiler hakkında temel bilgilere sahip olabilme.
11Biyomedikal teknolojiler alanındaki problemleri tanımlama, modelleme, çözme becerisini geliştirebilme.
12Disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerde çalışabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000347
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105105152018 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Zorunlu 2 0 0 6
2 BMT-SG-YL-G Biyomedikal Teknolojiler Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 15
3 9105105012011 Temel Fizyoloji Zorunlu 4 0 0 8
Toplam 6 0 0 29
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMT-SG-YL-B Biyomedikal Teknolojiler Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 16
2 9105105022011 Fundamentals of Biomedical Engineering Zorunlu 3 0 0 8
3 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr