Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo Televizyon ve Sinema - Sinema - İ.Ö- Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı kapsamında eğitim veren “Sinema İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” 2011 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Program ile sinema alanında kavram ve kuramlara hakim, akademik literatürü değerlendirerek bilimsel çalışmalarda bulunabilen iletişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Sinema” alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Tezsiz Sinema yüksek lisans programı; akademik literatüre ve sinema alanıyla ilgili kavram ve kuramlara hakim, iletişim ile ilgili alanlara ve özellikle sinema alanına dair konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş iletişimciler yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR 0.232. 311 3989
Bölüm Olanakları
RTS Bölümü’nde 8 tam zamanlı profesör, 4 doçent, 9 yardımcı doçent, 17 asistan ve 1 uzman bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde 1 dijital kurgu ünitesi, 1 fotoğraf laboratuarı ve çekim stüdyosu bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak.
2Sinema ve televizyon alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman yetiştirmek.
3Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
4Sinema, televizyon ve radyo alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
5Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak.
6Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak.
7Sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak.
8Sanat ve estetik konusunda birikim yaratmak.
9Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
10Basın ahlakına saygılı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bireyler yetiştirmek.
11Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak.
12Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak.
13İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak.
14Duygu ve düşüncelerini, yazılı, sözlü ve görsel metin oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
15Düşüncelerini, Türkçe’nin kurallarına uygun, yazılı, sözlü olarak açık ve öz biçimde ifade edebilme ve iletişim kurma becerisi kazandırmak.
16Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203045452017 Belgesel Filmde Yapım ve Yönetim Zorunlu 3 0 0 4
2 9203045432017 Kısa Film Yapım ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 4
3 9203045492017 Senaryo Yazma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3
4 rts.iö.sdp.1 sinema i.ö. Seçmeli - - - 21
5 9203045472017 Sinema ve Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 12 0 0 35
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203045412017 Belgesel Film Tarihi Zorunlu 3 0 0 4
2 SOS.BİL.DP.YL Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
3 9203045422017 Görüntü Yönetmenliği ve Aydınlatma Zorunlu 3 0 0 4
4 9203045382013 Sinema Estetiği ve Akımlar Zorunlu 3 0 0 3
5 rts.iö.sdp.2 Sinemai.ö. Seçmeli - - - 21
6 9203045442017 Türk Sinemasında Yönetmenler Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 15 0 0 45
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr