Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - İşletme - İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Farklı lisans derecesi almış bireylerin, İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek
2İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak
3Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek.
8Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek
9Alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
10Alanına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek
11Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak
12Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek
13Alanında akademik çalışma yapabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204057092015 Türkçe Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 0 6
2 9204055042015 Türkçe İşlemler Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
3 9204055032015 Türkçe Örgütler ve Yönetim Zorunlu 3 0 0 6
4 9204055092015 Türkçe Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
5 9204055282018 Türkçe Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204117572018 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 4
2 SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
3 İŞLT.İÖ.TYL-SDG2 İŞLETME İÖ.TYL. Seçmeli - - - 7
Toplam 6 0 0 21
 
İŞLETME İÖ.TYL.
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204045012012 Türkçe Finansal Muhasebe ve Raporlama Seçmeli 3 0 0 4
2 9204045172010 İngilizce E-Pazarlama Seçmeli 3 0 0 4
3 9204046292014 Türkçe Finansal Kurumlar ve Piyasalar Seçmeli 3 0 0 4
4 9204046322015 Türkçe Küresel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 4
5 9204047432012 Türkçe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
6 9204055052018 Türkçe Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Seçmeli 3 0 0 4
7 9204055132015 Türkçe Üretim Planlaması ve Envanter Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
8 9204055152007 Türkçe İş Hukuku Seçmeli 3 0 0 4
9 9204055202013 Türkçe İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol Seçmeli 3 0 0 4
10 9204055232016 Türkçe Liderlik ve Yöneticilik Geliştirme Seçmeli 3 0 0 4
11 9204055302010 Türkçe Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 0 4
12 9204055312009 Türkçe Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
13 9204055382015 Türkçe Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
14 9204055452015 Türkçe Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
15 9204055692016 Türkçe Kurumsal Koçluk ve Mentorluk Seçmeli 3 0 0 4
16 9204055742015 Türkçe Yönetim Bilgi Sistemleri ve E-İş Süreçleri Seçmeli 3 0 0 4
17 9204055902015 Türkçe Kurumsal İmaj ve İletişim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
18 9204055922015 Türkçe Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma Seçmeli 3 0 0 4
19 9204055942015 Türkçe Yaratıcı Endüstrilerde Yönetim Seçmeli 3 0 0 4
20 9204057052015 Türkçe Maliyet Yönetim Sistemi Seçmeli 3 0 0 4
21 9204057072015 Türkçe Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 0 4
22 9204057112004 Türkçe Mali Analiz Seçmeli 3 0 0 4
23 9204057132004 Türkçe Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
24 9204057292010 Türkçe Yönetimde Karar Modelleri Seçmeli 3 0 0 4
25 9204057372010 Türkçe Yönetim Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 4
26 9204057432014 Türkçe Sosyal Medya Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
27 9204057472015 Türkçe Halkla İlişkiler ve Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
28 9204057492015 Türkçe Perakendecilik Seçmeli 3 0 0 4
29 9204057512019 Türkçe Portföy Yönetimi ve Borsa Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 4
30 9204105202015 Türkçe Uluslararası Yönetim Seçmeli 3 0 0 4
31 9204117032015 Türkçe Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr