Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Muhasebe ve Finansman - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kazanılan Derece
Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adayların başvuru ve kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 90'dır. Öğrencinin derslerini ve dönem projesini başarı ile sonuçlandırması gerekmektedir
Program Profili
Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu noktadan hareketle açılan E.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, Muhasebe ve Finansman alanına yönelik olarak geliştirilmek ve esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir. Program dahilinde öğrencilerimize verdiğimiz derslerle onları, 21. Yüzyılda işletmecilik alanındaki modern yaklaşımlarla donatarak, gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğimize inanıyoruz.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program, işletmelerde yönetim kademesine gelmek isteyen mezunlarına kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe ve finans alanlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmek için gerekli altyapıyı sunmaktadır
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Muhasebe ve Finans alanlarındaki son gelişmelere ayak uydurabilme ve eleştirel bakış açısı ile muhasebe ve finansman uygulamalarını değerlendirebilme.
2Muhasebe ve Finansman politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak ve disiplinler arası çalışmalar ortaya çıkarabilmek
3Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek.
8Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek
9Alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
10Alanının gerektirdiği temel hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204055752017 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 6
2 9204055502013 Türkçe Finansal Muhasebe Zorunlu 3 0 0 6
3 İŞLT.MF.TYL.SDG1 İŞLETME MUH.ve.FİN-TYL Seçmeli - - - 6
4 9204055202016 Türkçe İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol Zorunlu 3 0 0 6
5 9204055912017 Türkçe Stratejik Finans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204055872017 Türkçe Denetim ve Güvence Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 4
2 SOS.BİL.DP.YL Türkçe Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
3 9204055572017 Türkçe İleri Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 4
4 İŞLT.MF.TYL.SDG2 İŞLETME MUH.ve.FİN-TYL Seçmeli - - - 4
5 9204055592017 Türkçe Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 0 0 4
6 9204055492017 Türkçe Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymetler Analizi Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 15 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr